/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,567,868
เปิดเพจ4,561,148

เก็บภาพจุฬา--ค่ายสมาธิ ตามรอยธรรม ครั้งที่ 1 ณ วัดดอยเทพเนรมิต 8-14 ต.ค.54

เก็บภาพจุฬา--ค่ายสมาธิ ตามรอยธรรม ครั้งที่ 1 ณ วัดดอยเทพเนรมิต 8-14 ต.ค.54

 

 

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)


ค่าย ตามรอยธรรม ครั้งที่ ๑

ณ วัดดอยเทพเนรมิต อ.พังโคน จ.สกลนคร

 ท่านพระอาจารย์ใจ สัทธิวิหาริกใน

พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา


 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

๑๘.๓๐ น. ลงทะเบียน / ฟังบรรยายสรุป แนะแนวข้อปฏิบัติ - ทำวัตรเย็น

๒๒.๐๐ น. ออกเดินทางโดยรถทัวร์จากหมอชิต ไปยัง จ. อุดรธานี

วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

๐๕.๐๐ น. ถึงวัดป่าบ้านแม่นนท์ - ทำสรีระกิจส่วนตัว – พักผ่อนตามอัธยาศัย

๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านแม่นนท์

๑๒.๐๐ น. ถึงวัดดอยเทพเนรมิต / แนะนำสถานที่ และ กิจกรรม / จัดเก็บสัมภาระสิ่งของต่างๆ เข้าที่พัก

๑๕.๐๐ น. ทำกิจส่วนรวม

๑๖.๐๐ น. สนทนาธรรม - ดื่มน้ำปานะ

                  ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น อบรมธรรมบรรยาย และ เจริญสติ สมาธิภาวนา

                  ๒๑.๐๐ น. แยกย้ายกลับที่พัก หรือ ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๙ ถึง พฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน - ทำสรีระกิจส่วนตัว

๐๔.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญสติ สมาธิภาวนา

๐๕.๓๐ น. ช่วยงานวัดตามมอบหมาย

๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า และ รับประทานอาหารเช้า

๑๐.๐๐ น. อบรมธรรมบรรยาย เจริญสติ สมาธิภาวนา

๑๒.๐๐ น. แยกย้ายปฏิบัติ เจริญสติ สมาธิภาวนา ตามอัธยาศัย

๑๕.๐๐ น. ทำกิจส่วนรวม

๑๖.๐๐ น. สนทนาธรรม และ ดื่มน้ำปานะ

             ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น อบรมธรรมบรรยาย และ เจริญสติ สมาธิภาวนา

๒๑.๐๐ น. แยกย้ายกลับที่พัก หรือ ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน - ทำสรีระกิจส่วนตัว

๐๔.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญสติ สมาธิภาวนา

๐๕.๓๐ น. ช่วยงานวัดตามมอบหมาย

๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า และ รับประทานอาหารเช้า

๑๐.๐๐ น. ออกเดินทาง และ ทัศนศึกษาตามรอยประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์ อาทิเช่น

วัดป่าแก้วชุมพล / วัดป่าหนองผือ / วัดป่าสันติกมลาวาส / วัดป่าอุดมสมพร / วัดป่าโสตถิผล

วัดโพธิสมภรณ์ เป็นต้น (ตามแต่โอกาสจะอำนวย)

๑๘.๐๐ น. ถึงวัดป่าบ้านแม่นนท์ - ทำสรีระกิจส่วนตัว

๒๐.๐๐ น. (โดยประมาณ) ออกเดินทางจากอุดรธานีกลับกรุงเทพ

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

๐๓.๐๐ น. (โดยประมาณ) ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพและปลอดภัย (^_^)

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมค่าย

. เป็นผู้ฝักใฝ่ขวนขวายในการปฏิบัติตามแนวทางวัดป่าพระกรรมฐาน

. เป็นผู้สามารถรักษาศีล ๘ ได้โดยตลอดโครงการ

. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

. เป็นผู้ยินดีในการรักษาข้อวัตรและข้อปฏิบัติตามแบบอย่างส่วนรวม

สิ่งของจำเป็นที่ควรเตรียมมา

 . ยาประจำ/ยารักษาโรค

 . ชาย – เสื้อขาวและกางเกงขายาวสีทึบ / หญิง – เสื้อขาว+ผ้าถุง หรือ กางเกงสีทึบ (ตามสะดวก)

 . ไฟฉายและถ่านสำรอง

 . เครื่องทำสรีระกิจส่วนตัว/ยาทากันยุง/พัด

 . ผ้ารองนั่ง/อาสนะส่วนตัว

 

 รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ ๒๕ คน เท่านั้น 

ค่าใช้สวัสดิการสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ๓๕๐ บาท (รวมค่ารถทัวร์แล้ว   )

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ติดต่อสมัครได้ที่ ต้า โทร. 087-517-4541 หรือ อัพ โทร . 081-496-3886

 2. ชำระค่าสวัสดิการ ได้โดย

  1. นำมาชำระด้วยตนเองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนัดแนะกับต้าหรืออัพไว้

  2. โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลาพระเกี้ยว ประเภทออมทรัพย์ 
   เลขที่บัญชี  402-521709-2 ชื่อบัญชี “นายกวิน จังศิริพรปกรณ์ - นางสาวอรปวีย์ สีทอง” 
   (
   กรณีที่ใช้วิธีโอนเข้าบัญชี กรุณาเก็บหลักฐานการชำระไว้เป็นอย่างดี )

หมายเหตุ กรุณาชำระค่าสวัสดิการภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

 1. กรอกใบข้อมูลการเดินทาง ในเว็บ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป หลังจากที่ท่านทำการชำระค่าสวัสดิการแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพชุด ๒ ครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฐินวัดป่าบ้านตาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags : กลุ่มพุทธธรรมกรมฐาน จุฬาลงกรณ์ พระป่า ค่ายสมาธิ วัดดอยเทพเนรมิต

ความคิดเห็น

 1. 1
  deerfreedom
  deerfreedom 30/08/2011 15:24
  อนุโมทนาสาธุด้วยครัย
 2. 2
  พี่โจ้
  พี่โจ้ 31/08/2011 13:00
  ขออนุโมทนาด้วยครับ
 3. 3
  ผู้ใฝ่ธรรม
  สาธุ คับ
 4. 4
  ศักดิ์
  ศักดิ์ sak.jfc@gmail.com 02/09/2011 13:31

  อนุโมทนาครับ

 5. 5
  ศานติไมตรี
  สาธุครับ
 6. 6
  กีรติ พิมพ์ทองงาม
  อนุโมทนาบุญกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านด้วยนะครับ
 7. 7
  kan
  kan 12/09/2011 20:10

  อนุโมทนาจ้า

 8. 8
  Takung
  Takung pakorn435@gmail.com 19/09/2011 20:40
  อนุโมทนาด้วยนะครับ
 9. 9
  ไอซ์
  ไอซ์ keeratipimtong-ngam@hotmail.com 22/09/2011 23:58

  อนุโมทนาบุญด้วยนะคับ

 10. 10
  23/09/2011 20:26
  สาธุ..อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
 11. 11
  Guru Hunsa
  Guru Hunsa guruhunsa@gmail.com 17/10/2011 08:30
  หลวงปู่ใจ อนุตตโร วัดดอยเทพเนรมิตรได้เมตตา
  จัดหารถสองแถวใหญ่เพื่อพาหมู่คณะไปตามรอยธรรมครูอาจารย์ต่างๆ ดังนี้ครับ

  วันที่ 10 ตค 54
  ไปขึ้นเรือที่วัดดงคำโพ แล้วไปวัดดอยธรรมเจดีย์ แล้วก็วัดป่าสุทธาวาส

  วันที่ 12 ตค 54
  ไปวัดป่าบ้านหนองผือ วัดถ้ำขาม และ วัดป่าโสตถิผล

  ส่วนวันกลับท่านพระอาจารย์สิริ ได้เมตตาหารถให้ไปร่วมงานกฐินที่วัดป่าบ้านตาด
  แล้วก็ไปกราบหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ที่วัดโพธิสมภรณ์ครับ

  อนุโมทนาบุญกันนะครับ

  รวมวัดที่ไปทั้งหมดดังนี้ครับ
  1) วัดป่าบ้านแม่นนท์
  2) วัดดอยเทพเนรมิตร
  3) วัดดงคำโพ
  4) วัดดอยธรรมเจดีย์
  5) วัดป่าสุทธาวาส
  6) วัดป่าบ้านหนองผือ
  7) วัดถ้ำขาม
  8) วัดป่าโสตถิผล
  9) วัดป่าสีห์พนม (ไม่มีรูป)
  10) วัดป่าแก้วชุมพล (ไม่มีรูป)
  11) วัดบ้านตาด
  12) วัดโพธิสมภรณ์
 12. 12
  จูน
  จูน 19/10/2011 14:34
  เห็นแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
 13. 13
  ต้อม
  ต้อม tomarwut@hotmail.com 25/10/2011 12:33
  อนุโมทนา บุญ  นำเด้อ ครับ  สาธุ  สาธุ  สาธุ  
 14. 14
  ต้อ
  ต้อ mr.goldenfarm@gmail.com 27/10/2011 15:04
  อนุโมทนาสาธุครับ... ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วยหากจะมีทริปที่ ๒ ครับ..
 15. 15
  jlgg
  jlgg jlgg000000@gmail.com 08/04/2017 10:07

  ray ban sunglasses


  prada us


  coach outlet


  Coach outlet online


  canada goose jacket


  ray ban outlet


  michael kors handbags


  top sunglasses


  Kate Spade Australia


  ray ban glasses


  prada outlet


  kate spade outlet


  canada goose outlet


  lebron james shoes


  ugg slippers


  nike huarache shoes


  salomon hiking shoes


  michael kors outlet


  ups tracking


  kate spade outlet


  abercrombie fitch


  michael kors outlet


  michael kors handbags outlet


  abercrombie outlet


  pandora australia


  pandora rings


  Nike Hyperdunk 2015


  pandora princess ring


  kate spade bags


  coach outlet


  nike com


  Hugo Boss Store


  oakley frogskins sunglasses


  ugg boots


  abercrombie & fitch


  timberland uk


  china wholesale


  moncler outlet


  michael kors outlet


  michael kors bags


  huaraches


  major league baseball


  coach australia


  Kevin Durant Shoes


  prada outlet


  michael kors outlet online


  rayban aviator


  coach usa


  prada outlet online


  Mizuno Shoes


  prada factory outlet online


  michael kors bags


  paul smith sale


  basketball jerseys


  coach outlet


  coach outlet


  pandora charms sale


  Basketball shoes


  louis vuitton australia


  mlb.com


  canada goose sale online


  nike shoes


  ray ban new wayfarer


  prada bags outlet


  authentic prada handbags outlet


  coach bags


  pandora rings


  kate spade black friday


  sunglasses sm


  sunglasses outlet


  nike outlet


  coach outlet online


  Michael Kors Outlet


  Longchamp Outlet


  michael kors outlet


  pandora charms uk


  burberry


  prada factory outlet


  mk outlet


  landing gears


  michael kors purses


  pandora charms


  Nike Air Max


  abercrombie us


  cheap basketball shoes


  prada outlet


  coach outlet online


  pandora bracelet


  prada official site


  prada handbags


  Oakley Holbrook sunglasses


  asics shoes


  michael kors handbags


  nfl jerseys


  yeezy boost 350 shoes


  moncler jacket mens


  ugg uk


  coach outlet


  pandora uk


  chanel bag


  michael kors handbags


  ray-ban sunglasses


  authentic prada outlet online


  coach carter


  Jordan Retro Shoes


  abercrombie outlet


  michael kors outlet


  pandora bracelet


  coach bags


  michael kors uk


  coach outlet


  coach bag


  beats by dre


  pandora australia


  mk bags


  yeezy boost 350


  abercrombie outlet us


  pandora jewelry


  coach outlet


  pandora rings sale


  tiffany and co


  michael kors outlet


  jordan shoes


  Hermes Outlet


  michael kors outlet


  huarache nike


  longchamp outlet


  football jerseys


  nike lebron james


  Coach Outlet Online


  prada outlet online


  nike store


  mcm outlet online


  michael kors outlet online


  burberry scarf


  pandora charms sale online


  burberry scarfs


  michael kors outlet


  pandora charms


  nike free run


  ray ban sunglasses


  coach outlet online


  coach purses


  pandora rings


  michael kors


  kate spade canada


  hockey jerseys


  Prada bags


  nike jordan shoes


  baseball jerseys


  pandora uk


  oakley sunglasses


  polo outlet online


  kate spade outlet online


  louis vuitton outlet


  shoes sale


  bercrombie Nederland


  basketball jerseys


  Mizuno Shop Japan


  nike shox


  hermes bag


  Chanel Outlet


  Mizuno Wave


  burberry us


  burberry outlet online


  coach handbags


  adidas australia


  pandora.com


  coach factory outlet


  ray ban sunglasses


  louis vuitton outlet


  ray-ban sunglasses


  kate spade black friday


  ugg australia


  brand sunglasses


  burberry outlet


  burberry outlet canada


  Oakley Holbrook


  cheap coach purse


  michael kors outlet


  jimmy choo australia


  Jordan retro


  burberry scarf


  burberry outlet


  Ralph Lauren


  nike shoes australia


  coach shoes


  prada sunglasses


  véronique Billat


  ugg australia


  Ray Ban Outlet


  prada outlet


  asics shoes Australia


  burberry online


  moncler jacket


  adidas shoes


  Coach Outlet


  oakley sunglasses


  michael kors uk


  prada factory outlet online


  pandora ring


  cheap ray ban sunglasses


  kate spade


  coach factory outlet


  coach purse


  abercrombie outlet


  oakley australia


  coach sunglasses


  longchamp outlet


  Chanel bags Outlet


  adidas australia


  kate spade outlet


  tiffany co


  Coach Outlet Store


  nike jordan shoes


  pandora charms


  jordan retro shoes


  moncler down jackets


  prada online


  chanel australia


  mcm factory outlet


  nike air max


  coach outlet


  pandora jewelry


  moncler uk


  coach australia


  Coach Sunglasses Outlet


  pandora bracelets


  michael kors online


  louboutin shoes


  nike basketball shoes


  michael kors outlet


  michael kors factory outlet


  Adidas Yeezy Boost 350


  mlb shop


  Nike Air Jordan


  sunglasses hut


  ray ban polarized


  prada bag


  louis vuitton outlet


  michael kors outlet


  coach


  Canada Goose Outlet


  prada sale


  kate spade bags


  pandora jewelry


  Nike Air Jordan


  moncler clothing


  louis vuitton factory outlet


  coach outlet


  prada factory outlet online


  KD 8 shoes


  prada glasses


  Nike Jordans


  Michael Kors Outlet


  salomon shoes


  clk benz


  china factory sale


  burberry australia


  burberry scarf


  kate spade


  beats studio


  pandora charms


  burberry outlet


  nike jordan shoes


  Yeezy 350


  abercrombie and fitch


  chanel


  canada goose jacket


  michael kors purses


  moncler coats


  prada outlet online


  prada handbags


  Mizuno Running Shoes


  pandora charms sale


  coach sunglasses for women


  yeezy boost 350


  michael kors outlet


  huaraches shoes


  ray ban prescription glasses


  michael kors outlet


  pandora necklace


  prada outlet online


  football jerseys


  Nike Jordan Shoes


  coach diaper bag


  pandora necklace charms


  burberry outlet canada


  michael kors wallet


  prada outlet online


  abercrombie outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors purses outlet


  michael kors canada


  pandora bracelet


  pandora rings


  landinggear


  Hugo Boss Online


  prada outlet online


  louis vuitton outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  nike shox shoes


  michael kors outlet


  coach factory outlet


  ray ban aviator


  pandora necklaces


  coach outlet


  air jordan retro


  mlb store


  coach outlet


  michael kors australia


  MIZUNO Shop US


  prada outlet online


  moncler mens jackets


  michael kors outlet


  paul smith


  abercrombie paris


  beats headphones


  wholesale


  pandora charms


  prada outlet


  official prada site


  michael kors outlet


  pandora charms sale clearance


  prada outlet online


  burberry purse


  prada bags


  Burberry outlet online


  coach outlet store


  coach outlet online


  pandora rings


  Billat


  ralph lauren australia


  burberry outlet online


  ralph lauren


  moncler jacket


  kate spade bags outlet


  kate spade outlet


  official prada site


  air jordan shoes


  Nike Free


  Oakley Outlet


  nike australia


  burberry outlet


  Pandora Charm


  paul smith uk


  coach handbags


  kate spade


  michael kors italy


  prada bags


  ray ban prescription sunglasses


  kate spade outlet


  moncler us


  oakley outlet


  veronique billat


  ray ban outlet


  michael kors


  burberry canada


  ray ban eyeglasses


  Nike Hyperdunk Shoes


  pandora rings


  snow boots


  pandora rings


  moncler outlet


  mens sunglasses


  ray ban online


  official michael kors


  mcm outlet


  michael kors outlet


  nike jordan


  coach outlet


  polo outlet


  Prada Factory Outlet


  oakley frogskins


  ray ban sunglasses


  asics Australia


  nfl shop


  nike australia


  landing gear


  burberry australia


  abercrombie outlet


  michael kors tote


  prada bags


  prada purses


  pandora charms black friday


  coach outlet


  coach factory


  mlb shop


  michael kors outlet


  ray ban wayfarer


  michael kors bags


  moncler sale


  yeezy boost 350


  piumini moncler replica


  nike outlet


  michael kors


  Cheap Ray Ban


  nike lebron shoes


  Michael Kors Canada


  canada goose sale


  authentic prada outlet online


  michael kors


  timberland boots


  kate spade outlet online


  coach online


  coach factory outlet online


  pandora rings jewelry


  mk handbags


  Mizuno Shop


  michael kors tote


  kate spade handbags


  adidas yeezy boost 350


  Yeezy Boost 350


  Pandora bracelet


  nike air huarache


  baseball jerseys


  moncler outlet


  michael kors totes


  coach factory outlet


  michael kors black friday


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  shoes online


  michael kors outlet online


  prada bags on sale


  michael kors jet set tote


  ray-ban sunglasses


  michael kors outlet bags


  michael kors outlet


  Jordan Retro


  flash sunglasses


  prada handbags


  nike huarache


  michael kors outlet


  kate spade outlet


  air jordan shoes


  shoes online sale


  Prada Outlet


  burberry outlet


  Abercrombie Fitch


  ate spade handbags


  tiffany uk


  burberry outlet


  cheap moncler jacket


  michael kors bags outlet


  oakley sunglasses


  Ralph Lauren Polo


  burberry online


  michael kors us


  nike id


  prada outlet prices


  tiffany co


  nike shoes


  Free Run


  pandora charms


  baseball jerseys


  Hugo Boss Outlet


  coach outlet


  polo online


  moncler jacket


  CHanel Factory Outlet


  sunglasses hut


  pandora australia


  Nike KD 8


  michael kors purses on sale


  louis vuitton uk


  coach outlet


  burberry canada


  michael kors outlet


  prada outlet


  Hyperdunk 2016


  pandora rings


  ray ban clubmaster


  coach australia


  abercrombie us


  pandora australia


  jlgg4.8

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view