/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,546,781
เปิดเพจ4,498,643

ราม--ธรรมะสัญจร 3 ณ จังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง 10-12 ธันวาคม 2554
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน

สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ขอเชิญร่วมโครงการ
ธรรมะสัญจ
 รวัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 3

ณ จังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง
วันที่ 10-12 ธันวาคม 2554

 

1.วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
2.วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3.วัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4.วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
5.วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
6.วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
7.วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
8.วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9.วัดคีรีสุบรรพต อ.เมือง จ.ลำปาง
10.วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

.....................................................................................................

กำหนดการ
วัน ศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2554

เวลา 17.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.00 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 19.30 น. รถบัสออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สู่ภาคเหนือ

วัน เสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2554

เวลา 07.00 น. ถึงวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , แวะรับประทานอาหารที่ตลาดในตัวอำเภอพร้าว
เวลา 11.00 น. ถึงวัดป่าอาจารย์มั่น , นมัสการมณฑปครูบาอาจารย์
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 13.30 น. ถึงวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 17.30 น. ถึงวัดป่าอาจารย์ตื้อ, นมัสการหลวงปู่สังข์ สังกิจโจ, เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2554

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 10.30 น. ถึงวัดอรัญวิเวก นมัสการพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เวลา 12.30 น. ถึงวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เวลา 14.00 น. ออกเดินทางไปวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 15.00 น. ถึงวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน จันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2554

เวลา 04.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปวัดคีรีสุบรรพต อ.เมือง จ.ลำปาง (วัดหลวงปู่หลวง กตปุญโญ)
เวลา 07.30 น. ตักบาตร ณ วัดคีรีสุบรรพต อ.เมือง จ.ลำปาง , นมัสการพระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ
เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (วัดหลวงปู่แว่น ธนปาโล)
เวลา 11.00 น. ถึงวัดถ้ำพระสบาย
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานค
เวลา 23.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
.................................................................................................

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม ค่าเดินทาง 1,600 บาท ( หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน )
ท่านจะได้รับแจกอาหารว่างวันละ 1 มื้อ ( นม+ขนม) และจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

ผู้สนใจ ติดต่อที่
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 084-1232750 

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
    อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403

2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ 
    เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชีนายอภิภัสร์ ปาสานะเก
   
ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM   เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 084-1232750
    และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : 1. ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
                2.
ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านกรุณาเตรียมชุดกันหนาวไปด้วยเนื่องจากช่วงเวลานั้นอากาศทางภาคเหนือหนาวมาก

Tags : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน

ความคิดเห็น

 1. 1
  สุวิมล เมืองจันทร์
  สุวิมล เมืองจันทร์ svmol2548@hotmail.com 29/09/2011 17:47
  ขอแปะชื่อไว้ก่อน
 2. 2
  weerayoot
  weerayoot bakrak_1989@hotmail.com 09/10/2011 17:09
  น่าสนใจมากครับ
 3. 3
  กมลศิษฐ์ คำบุญมา
  กมลศิษฐ์ คำบุญมา cannon_black@hotmail.com 16/10/2011 20:00
 4. 4
  Newwen
  Newwen coconut_baby_@windowslive.com 28/11/2011 19:49
  ที่วัดป่าหมู่ใหม่ตอนนี้หลวงปู่ประสิทธิ์ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพครับเพิ่งผ่าตัด ช่วงนี้ท่านงดรับแขกครับ หรือบางทีช่วงนั้นตามที่เปรยๆไว้ท่านอาจจะมาพักที่วัดป่านาบุญ ซึ่งเป้นวัดป่าสาขาของท่านครับ อยู่ถึงก่อนวัดป่าหมู่ใหม่นิดเดียวครับ ซึ่งหลวงปู่ประสิทธิ์ท่านได้ให้หลวงปู่กวง มาดูแลวัดป่านาบุญ หลวงปู่กวงท่านเป็นสหธรรมมิก ธุดงค์มากับหลวงปู่ประสิทธิ์สมัยท่านเริ่มบวชกันใหม่ๆทั้งสองรูป หลวงปู่ประสิทธิ์ท่านยกย่องในธรรมของหลวงปู่กวงอยู่มากครับ หลวงปู่กวงท่านเมตตาสุดประมาณครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view