/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,533,368
เปิดเพจ4,470,905

ยกเลิก - ธรรมะสัญจรและทอดผ้าป่าถวายหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม 27-29 เม.ย. 2555

               
 

ประกาศ

เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐานฯ
ขอเลื่อนกำหนดการทอดผ้าป่าสร้าง
เจดีย์ถวายหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม

จากวันที่ 28 เมษายน 2555 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นช่วงงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารขององค์หลวงปู่
ส่วนจะกำหนดวันทอดผ้าป่าใหม่ว่า
เป็นวันใดนั้นจะประชุมปรึกษาหารือกันและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไ


ท่านสามารถเปลี่ยนไปร่วมงาน 

โครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 4

และ ร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม


ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ.2555

ณ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และ นครพนม

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจ
รและทอดผ้าป่า

ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์วัดศรีวิชัยถวายหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม

ในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2555
ณ จังหวัดสกลนคร-นครพนม

1. วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม)
2. วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน)
3. วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
4. วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
5. วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม)
6. วัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม)
7. วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม) 
กำหนดการ

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2555

เวลา 17.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 18.00 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 18.45 น. รถออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไปยังหอพระ ที่ตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เวลา 20.00 น. ถึงหอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เวลา 20.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

วัน ศุกร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555

เวลา 06.30 น. ถึงวัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าโสตถิผล นมัสการหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน
เวลา 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพรอ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เวลา 11.35 น. ถึงวัดป่าอุดมสมพร นมัสการเจดีย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เวลา 12.25 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร , แวะพักรับประทานอาหารริมทาง
เวลา 14.00 น. ถึงวัดป่าสุทธาวาส กราบสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเจดีย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
เวลา 17.00 น. ถึงวัดศรีวิชัย นมัสการหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

วัน เสาร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2555

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา 05.00 น. ช่วยภารกิจทางวัด (ทำอาหาร , กวาดลานวัด , ปัดกวาดศาลาหอฉัน ฯลฯ)
เวลา 06.30 น. ตักบาตร ณ วัดศรีวิชัย , ถวายภัตตาหาร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด , ทอดผ้าป่าสร้างเจดีย์
เวลา 09.00 น. เปลี่ยนชุดปฏิบัติงานร่วมสร้างพระมหาเจดีย์วัดศรีวิชัย
เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. ปฏิบัติงานร่วมสร้างพระมหาเจดีย์วัดศรีวิชัยต่อ
เวลา 16.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

วัน อาทิตย์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2555

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
เวลา 06.30 น. ถึงวัดอรัญวิเวก ตักบาตรและนมัสการเจดีย์หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าโชคไพศาลอ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
เวลา 10.45 น. ถึงวัดป่าโชคไพศาล นมัสการหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานค
เวลา 17.00 น. แวะซื้อของฝากที่ชานเมืองนครราชสีมา
เวลา 22.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

.............................................................

รับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,600 บาท /นักศึกษา 450 บาท
มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) และจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

ผู้สนใจ ติดต่อที่ 
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 084-1232750 

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชีนายอภิภัสร์ ปาสานะเก 
ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 084-1232750 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ความคิดเห็น

 1. 1
  chxy123
  chxy123 jay452996847@gmail.com 05/10/2016 14:44

  new balance femme


  Soccer Boots Outlet nike


  nike chaussures


  polo ralph lauren pas cher


  tienda online abercrombie españa


  longchamp kaufen


  Nike Store


  ugg boots outlet online


  Chaussure Nike Pas Cher


  adidas store


  burberry sac pas cher


  Korting sportschoenen


  sac givenchy


  Ray Ban Outlet


  chaussures de foot pas cher


  chaussure basket homme


  converse store


  charms pandora pas cher


  toms shoes outlet


  new yeezy shoes


  Coach Bags On Sale


  hyperdunk 2014


  louboutin heels


  scarpe nike


  michael kors handbags on sale


  ugg boots for women


  nike jordan shoes


  billige nike sko


  womens nike air max


  bambas adidas baratas


  zapatos de futbol nike


  ray ban sale


  adidas sneakers


  tru religion jeans


  newest lebron shoes


  Ray ban sale online


  adidas outlet


  chaussure Nike homme


  scarpe running new balance


  scarpe nike running


  cheap uggs


  hogan rebel donna


  burberry schal


  fitflops sale uk


  Moncler Outlet Online


  outlet prada online


  Moncler Sale


  nike shoes


  nike air schuhe herren


  Nike Online Store


  Lebron 13


  adidas shoenen


  zapatillas nike baratas


  sandalias birkenstock


  zapatilla adidas


  fendi pas cher


  Miu Miu bags online


  scarpe jordan


  ugg boots classic


  new pandora charms


  nfl store


  air force one pas cher


  christian louboutin outlet


  Nike Zapatos


  Air Jordan Release Date


  air max pas cher femme


  oakley sunglasses clearance


  reebok running shoes


  uggs for cheap


  burberry outlet store online


  moncler coats for women


  nike sportschuhe damen


  timberland outlet


  nike skor outlet


  vans shoe store


  moncler girls


  pandora bracelet charms


  zapatillas running


  moncler jacket sale


  ugg clearance


  Air Max 90


  nike tn pas cher


  retro jordans for cheap


  moncler outlet


  ugg factory outlet


  abercrombie deutschland


  Timberland skor


  new balance sito ufficiale


  longchamp bags on sale


  Air Jordan News


  Jordan Sneakers For Sale


  nike sneakers


  official NHL jerseys


  scarpe hogan outlet


  botas de futbol


  cheap nike air max


  Billiga Nike Air Max


  cheap air max outlet


  pandora charm bracelet sale


  Canada Goose Outlet


  Toms Outlet Online


  discount ray bans


  Adidas schuhe


  new jordan releases


  nike schuhe günstig


  adidas schuhe neu


  New Balance Outlet


  sac coach soldes


  fitflop online kopen


  Uomo Hogan


  michael kors väska rea


  outlet zapatos online


  nike air


  scarpe adidas online


  adidas schoenen


  religion store


  portafoglio michael kors


  Ugg boots Sale


  sac a main michael kors


  Jordan Store


  ropa abercrombie


  adidas outlet stores online


  mulberry väskor rea


  cheap christian louboutin


  pandora jewelry store


  ray ban wayfarer eyeglasses


  longchamp tote bag


  scarpe adidas donna


  goedkope nike air max


  new balance sportschuhe


  balenciaga borse


  nike free


  chaussure adidas pas cher


  chaussures nike pas cher


  coach factory outlet online


  cheap burberry bags


  Jordan Schoenen


  oakley outlet


  nike joggesko


  Toms Shoes For Women


  ugg store


  abercrombie and fitch store


  prada outlet


  cheap mbt shoes sale


  adidas kläder


  nike mercurial soccer cleats


  pandora beads


  hogan scontate


  nike damenschuhe


  adidas tienda online


  burberry sac pas cher


  23 is back


  adidas site officiel


  Cheap Michael Kors


  coach sac à main


  michael kors bags outlet


  Nike Air Jordan 11


  nike air max running shoes


  nike sb stefan janoski


  huarache sneakers


  uggs outlet


  ugg outlet online


  asics sko


  nike sportschuhe


  toms sale


  cheap uggs for women


  1005chxy

 2. 2
  chxy123
  chxy123 jay452996847@gmail.com 05/10/2016 14:45

  new balance femme


  Soccer Boots Outlet nike


  nike chaussures


  polo ralph lauren pas cher


  tienda online abercrombie españa


  longchamp kaufen


  Nike Store


  ugg boots outlet online


  Chaussure Nike Pas Cher


  adidas store


  burberry sac pas cher


  Korting sportschoenen


  sac givenchy


  Ray Ban Outlet


  chaussures de foot pas cher


  chaussure basket homme


  converse store


  charms pandora pas cher


  toms shoes outlet


  new yeezy shoes


  Coach Bags On Sale


  hyperdunk 2014


  louboutin heels


  scarpe nike


  michael kors handbags on sale


  ugg boots for women


  nike jordan shoes


  billige nike sko


  womens nike air max


  bambas adidas baratas


  zapatos de futbol nike


  ray ban sale


  adidas sneakers


  tru religion jeans


  newest lebron shoes


  Ray ban sale online


  adidas outlet


  chaussure Nike homme


  scarpe running new balance


  scarpe nike running


  cheap uggs


  hogan rebel donna


  burberry schal


  fitflops sale uk


  Moncler Outlet Online


  outlet prada online


  Moncler Sale


  nike shoes


  nike air schuhe herren


  Nike Online Store


  Lebron 13


  adidas shoenen


  zapatillas nike baratas


  sandalias birkenstock


  zapatilla adidas


  fendi pas cher


  Miu Miu bags online


  scarpe jordan


  ugg boots classic


  new pandora charms


  nfl store


  air force one pas cher


  christian louboutin outlet


  Nike Zapatos


  Air Jordan Release Date


  air max pas cher femme


  oakley sunglasses clearance


  reebok running shoes


  uggs for cheap


  burberry outlet store online


  moncler coats for women


  nike sportschuhe damen


  timberland outlet


  nike skor outlet


  vans shoe store


  moncler girls


  pandora bracelet charms


  zapatillas running


  moncler jacket sale


  ugg clearance


  Air Max 90


  nike tn pas cher


  retro jordans for cheap


  moncler outlet


  ugg factory outlet


  abercrombie deutschland


  Timberland skor


  new balance sito ufficiale


  longchamp bags on sale


  Air Jordan News


  Jordan Sneakers For Sale


  nike sneakers


  official NHL jerseys


  scarpe hogan outlet


  botas de futbol


  cheap nike air max


  Billiga Nike Air Max


  cheap air max outlet


  pandora charm bracelet sale


  Canada Goose Outlet


  Toms Outlet Online


  discount ray bans


  Adidas schuhe


  new jordan releases


  nike schuhe günstig


  adidas schuhe neu


  New Balance Outlet


  sac coach soldes


  fitflop online kopen


  Uomo Hogan


  michael kors väska rea


  outlet zapatos online


  nike air


  scarpe adidas online


  adidas schoenen


  religion store


  portafoglio michael kors


  Ugg boots Sale


  sac a main michael kors


  Jordan Store


  ropa abercrombie


  adidas outlet stores online


  mulberry väskor rea


  cheap christian louboutin


  pandora jewelry store


  ray ban wayfarer eyeglasses


  longchamp tote bag


  scarpe adidas donna


  goedkope nike air max


  new balance sportschuhe


  balenciaga borse


  nike free


  chaussure adidas pas cher


  chaussures nike pas cher


  coach factory outlet online


  cheap burberry bags


  Jordan Schoenen


  oakley outlet


  nike joggesko


  Toms Shoes For Women


  ugg store


  abercrombie and fitch store


  prada outlet


  cheap mbt shoes sale


  adidas kläder


  nike mercurial soccer cleats


  pandora beads


  hogan scontate


  nike damenschuhe


  adidas tienda online


  burberry sac pas cher


  23 is back


  adidas site officiel


  Cheap Michael Kors


  coach sac à main


  michael kors bags outlet


  Nike Air Jordan 11


  nike air max running shoes


  nike sb stefan janoski


  huarache sneakers


  uggs outlet


  ugg outlet online


  asics sko


  nike sportschuhe


  toms sale


  cheap uggs for women


  1005chxy

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view