/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,502,200
เปิดเพจ4,403,386

ภาพ--โครงการบวช ประจำปี ๒๕๕๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดบุญญาวาส

ภาพ--โครงการบวช ประจำปี ๒๕๕๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดบุญญาวาสโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ 

ภาคฤดูร้อน  ประจำปี ๒๕๕๕


จัดโดย

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ณ วัดบุญญาวาส  (สาขาวัดหนองป่าพงที่ ๑๓๐)
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี


๒๑ เมษายน ถึง ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๕

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต


กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ ขึ้นมาเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ๑. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องและต่อเนื่อง  จนสามารถน้อมนำหลักธรรมมาใช้ให้เกิดผลจริงเพื่อความสุขสงบของตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรอบ

๒. เพื่อเปิดมุมมองทางการดำเนินชีวิตที่ชอบตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และเป็นโอกาสให้ได้ฝึกฝนจิตใจให้เข็มแข็งอย่างเต็มที่

๓. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์  ผู้ปกครอง  นิสิต และบุคคลทั่วไปได้ร่วมกันสร้างบุญกุศลผู้ประสงค์จะบวชจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


๑. บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นข้อห้ามในการบวชตามอุปสมบทวิธีและนวโกวาท

๒. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ/หรือ  บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่จัดโครงการ

๓. สุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ยาดม และสิ่งอันไม่สมควรแก่สมณวิสัย

๔. มีความตั้งใจมั่นและอุทิศตนที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง และได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว

๕. จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด

๖. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

๗. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

๘. จะต้องบวชและอยู่วัดจนครบกำหนดขั้นตอนการสมัครและกำหนดการเบื้องต้น


ผู้ที่จะบรรพชาและอุปสมบท ต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งแบบแผนพิธีกรรมต่างๆ โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้


๑๘ เมษายน ๕๕ (๑๐.๓๐ น.) ปฐมนิเทศ ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ไม่มาจะไม่อนุญาตให้บวช)   


๒๑ เมษายน ๕๕ (๘.๓๐ น.) ออกเดินทางจาก ธรรมสถาน จุฬาฯ ไปวัดบุญญาวาส เข้าวัดและบวชเป็นผ้าขาว ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและฝึกหัดท่องคำบรรพชาอุปสมบท


๒๘ เมษายน ๕๕  (๖.๓๐ น.) บิดา มารดา และ ญาติที่จะประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน รวมตัวกันที่ธรรมสถาน จุฬาฯ และออกเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดบ่อทองราษฏร์บำรุง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมดังกล่าวแล้วจะกลับไปศึกษาและปฏิบัติธรรมต่อ ณ วัดบุญญาวาส เช่นเดิม 


๒๕ พฤษภาคม ๕๕ ลาสิกขาพร้อมกัน และอยู่ที่วัดทำความสะอาดเสนาสนะ และอยู่อุปัฏฐากครูอาจารย์


๒๗ พฤษภาคม ๕๕ (๑๐.๓๐ น.) ทำพิธีขอขมา ลาท่านพระอาจารย์ และเดินทางกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มีรถของโครงการไปรับกลับ)


    -   ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากการเตรียมของใช้ส่วนตัว ในส่วนของการเดินทางและเครื่องอัฏฐบริขาร โครงการจะจัดหามาให้ทั้งหมด

    -   ค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธา และ เมตตาของครูบาอาจารย์

    -   บิดา มารดา และ ญาติที่จะประสงค์จะร่วมเดินทางไปในงานวันพิธีบรรพชาอปุสมบทหมู่ พร้อมกับทางกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ (๒๘ เมษายน ๕๕  เวลา ๖.๓๐ น.) กรุณาแจ้งยอดจำนวนผู้ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยแก่ อ. หัสคุณ บริพนธ์มงคลโทร. ๐๘๖-๘๑๐-๓๓๐๗ ให้ทราบล่วงหน้าก่อน ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๕๕ เพื่อที่ทางกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ จะได้จัดเตรียมสำรองที่นั่งให้ได้ถูกต้องการรับสมัคร


๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๑๕ เมษายน ๕๕ จะรับสมัครโดยประมาณ ๒๐ คน

๒. สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและรูปถ่าย ๑ นิ้วจำนวน ๒ รูปและใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันใด

๓. สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ อ.หัสคุณ บริพนธ์มงคล เบอร์โทร:  ๐๘๖ –๘๑๐- ๓๓๐๗ หรือ มาสมัครและกรอกใบสมัครได้ที่ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร: ๐๒-๒๑๘-๓๐๑๙ ในวันและเวลาราชการข้อวัตรที่ต้องเตรียมความพร้อม


๑. เตรียมทั้งกายและใจให้พร้อม เช่น ฝึกนั่งคุกเข่าให้ได้ประมาณ ๒๐ นาที เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น เดินจงกรมและเดินบิณฑบาตเท้าเปล่า เป็นต้น

๒. ฉันอาหารมื้อเดียวตอนเช้า ตอนบ่ายดื่มน้ำปานะ (น้ำผลไม้ตามพุทธบัญญัติ) จึงควรฝึกร่างกายให้เคยชินด้วยตนเองก่อนบวชอย่างน้อย ๒ สัปดาห์

๓. ฝึกท่องบทขานนาคและคำขอบรรพชาอุปสมบท ให้คล่องแคล่วก่อนวันบรรพชาอุปสมบท (คำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบท ทางโครงการจะมอบให้ในวันปฐมนิเทศ)

๔. รักษาศีล ๒๒๗ ข้อ และพระวินัยตามพุทธบัญญัติและธุดงควัตรเพิ่มเติมตามแบบอย่างข้อวัตรของทางวัดบุญญาวาสโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสก อุบาสิกา


     สำหรับสตรีและผู้ที่ไม่พร้อมจะบวช หากพร้อมที่จะบวชใจปฏิบัติธรรม ขอเชิญชวนร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดบุญญาวาส   เช่นเดียวกับผู้บวช รวมระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห์ หากอยู่ไม่ได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ก็อาจแจ้งความจำนงให้ทางโครงการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากที่พักของทางวัดบุญญาวาสมีจำกัด

     สตรีหรือผู้ไม่พร้อมจะบวชแต่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จำเป็นต้องแจ้งความจำนงให้ชัดแจ้งก่อนวันที่ ๑๕เมษายน ๒๕๕๕ เช่นเดียวกับผู้ที่ประสงค์จะขอบวช เพื่อจะได้แจ้งทางวัดช่วยจัดเตรียมสำรองที่พักไว้ให้คุณสมบัติ


๑. มีอายุระหว่าง ๑๕-๖๕ ปี

๒. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

๓. เป็นผู้มีความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติธรรม และรักษาระเบียบวินัย จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด

๔. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่นระเบียบปฏิบัติ


๑. รักษาศีล ๘ และ รับประทานอาหารมื้อเดียว

๒. อยู่ในโอวาทของพระอาจารย์และปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด การไปและกลับต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ก่อน

๓. ช่วยเหลืองานครัว งานทำความสะอาดวัด และงานอื่นๆ ตามสมควรการเตรียมของ


      เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีดำ หรือ กางเกงขายาวสีดำ หรือสีน้ำเงินเข้ม เครื่องใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ไฟฉาย นาฬิกาปลุก เป็นต้นแผนที่ไปสำนักสงฆ์ บุญญาวาส (วัดบุญญาวาส) วัดที่อยู่และปฏิบัติ และ แผนที่ไปวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง (วัดที่ทำพิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่) ท่านสามารถศึกษาวิธีการเดินทางและ ดูแผนที่ขนาดใหญ


หมายเหตุ ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๒๕๕๕ และกิจกรรมอื่นๆ ของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ ได้จาก http://www.kammatanclub.com/ หรือผ่านทาง


Dowload  เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเก็บภาพประทับใจ
ผู้ร่วมโครงการบวช

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

วันบวชพระ ณ พัทธสีมา วัดบ่อทองราษฏร์บำรุง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

.

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม และบวชเพิ่มในวันที่ 1 พษภาคม

.

.

.

.

.

.

.

ถวายภัตตาหารเพล

.

เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

โครงการเยี่ยมพระ โดย กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ วันที่ 20 พ.ค.55 ณ วัดบุญญาวาส อ. บ่อทอง จ. ชลบุรี

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ภาพโดย Guru Hunsa
ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view