/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,546,748
เปิดเพจ4,498,571

ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 6 ม.รามฯ อิสานเหนือ 2-4 ส.ค. 2555

ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 6 ม.รามฯ  อิสานเหนือ 2-4 ส.ค. 2555

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 6 จำนวน 10 วัด

ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม พ.ศ.2555
ณ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย และ หนองคาย

1.วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี(พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต)
2.วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่บัว สิริปุณโณ , หลวงปู่เสน ปัญญาธโร)
3.วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (หลวงปู่ขาว อนาลโย , หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต)
4.วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม , หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ)
5.วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย(หลวงปู่คำดี ปภาโส , หลวงปู่เผย วิริโย)
6.วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
7.วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
8.วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ,
   พระอาจารย์พิชิต ชิตตมาโร)

9.วัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)
10.วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

กำหนดการ
วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555

เวลา 17.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403

เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.00 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 19.30 น. รถออกจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2555

เวลา 06.30 น. ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 10.15 น. ถึงวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นมัสการเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
                   และกราบหลวงปู่เสน ปัญญาธโร

เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เวลา 12.15 น. ถึงวัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นมัสการเจดีย์หลวงปู่ขาว อนาลโย
                   และกราบหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

เวลา 13.45 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย , แวะพักรับประทานอาหาร
เวลา 16.30 น. ถึงวัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย นมัสการเจดีย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
                   และกราบหลวงปู่ดาด สิริปุญโญ , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
เวลา 06.30 น. ถึงวัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย นมัสการเจดีย์หลวงปู่คำดี ปภาโส ,
                   ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่เผ
ย วิริโย , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย
เวลา 10.15 น. ถึงวัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย นมัสการหลวงปู่ท่อน ญาณธโร
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย , แวะพักรับประทานอาหาร
เวลา 15.00 น. ถึงวัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นมัสการเจดีย์หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
                   และกราบเจ้าอาวาสวัดอรัญบรร
พต
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เวลา 16.45 น. ถึงวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นมัสการเจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ,
                   กราบพระอาจารย์พิชิต ชิตตมาโร , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2555

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เวลา 06.30 น. ถึงวัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เวลา 10.15 น. ถึงวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นมัสการเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
                   และกราบเจ้าอาวาสวัดป่าบ้าน
ค้อ
เวลา 11.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 21.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) โดยสวัสดิภาพ


 

รับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,600 บาท/นักศึกษา 450 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม


*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 084-1232750


ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชี นายอภิภัสร์ ปาสานะเก ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านคู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 084-1232750 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภ
ายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว หมอน และ ผ้าห่มไปด้วย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูฝน ตอนกลางคืนอากาศเย็นและมียุงมาก

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ความคิดเห็น

  1. 1
    TOM
    TOM 548741236@qq.com 22/03/2018 14:09

    It ended up at a higher price of <a href="http://www.gobuywatches.co.uk/">replica watches</a> uk about 300000 francs than the rolex replica highest price, and it could be uk replica watches said that collectors had a near craziness for <a href="http://www.gobuywatches.co.uk/">swiss replica watches</a> the di.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view