/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,567,884
เปิดเพจ4,561,244

ธรรมะสัญจร 9 ภาคเหนือ 18-20 ม.ค.55 ม.รามฯ

ธรรมะสัญจร 9 ภาคเหนือ 18-20 ม.ค.55 ม.รามฯ


กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมโครงการ ธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 9 จำนวน 7 วัด
และร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานในวันรำลึกบูรพาจารย์พระบุพพาจารย์ใหญ่
ฝ่ายวิปัสสนากร
รมฐานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ.2556
1.วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
2. วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)
3.วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
4. วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
5.วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร )
6.วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
7.วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่


กำหนดการ 

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556

เวลา 17.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.00 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 19.30 น. รถบัสออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สู่ภาคเหนือ

วัน ศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2556 

เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
เวลา 11.00 น. ถึงวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 13.30 น. ถึงวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 17.30 น. ถึงวัดอรัญวิเวก นมัสการพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป, เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เปลี่ยนรถเล็กขึ้นเขา)
เวลา 11.30 น. ถึงวัดพระพุทธบาทสี่รอย , สักการะรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
เวลา 14.30 น. ออกเดินทางไปวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 15.30 น. ถึงวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 17.00 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 17.45 น. ถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พักที่ศาลาธรรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ,
                   ทำภารกิจส่วนตัว , สวดมนต์ทำวัตรเย็น ช่วยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                   เตรียมงานตักบาตรพระกรรมฐาน
ในวันรำลึกบูรพาจารย์พระบุพพาจารย์ใหญ่
                   ฝ่ายวิปัสสนากรร
มฐานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

วัน อาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2556 

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 07.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณงาน ศาลาอ่างแก้ว ( พักที่ห้องรับรอง)
เวลา 07.30 น. ประธานในพิธี (รศ.นพ.นิเวศ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย         
                   รับศีล , พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุ
ทธมนต์
เวลา 08.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม (รวมประมาณ ๔๐ รูป) ออกรับบิณฑบาต 

รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงานในครั้งนี้

1. พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงปู่ทอง จันทสิริ) วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
2. พระราชเจติยาจารย์ (พระอาจารย์ชูเกียรติ อภโย ) วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
3. พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
4. พระพุทธิสารเถร (พระอาจารย์บุญกู้ อนุวัฑฒโน) วัดศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
5. พระครูวิทิตศาสนกิจ (หลวงปู่ไพโรจน์ วิโรจโน) วัดดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
6. หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
7.หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
8. ท่านพ่อสุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง
9. พระครูสังวรญาณโสภณ (หลวงปู่เจริญ ญาณวุฒโฑ) วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
10. พระราชวินัยโสภณ( พระอาจารย์บุญส่ง สุขขัปปัตโต) วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่
11. พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
12. พระอาจารย์สมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
13. หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
14. พระอาจารย์ทวี จิตตคุตโต วัดป่าอรัญวิเวก จ.เชียงราย
15. พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (พระอาจารย์เจริญ จิตตสันโร) วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
16. พระครูวิมลธรรมรัตน์ (พระอาจารย์ศรีนวล วิมโล) วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
17. พระโสภณธรรมสาร ( พระอาจารย์ฤทธิรงค์ ญาณวโร ) วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
18. พระครูวิสุทธิศีลคุณ(พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ) วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง
19. พระครูโสภณกิตยาภร (พระอาจารย์เมธา สุเมโธ) วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
20. พระอาจารย์นาที ภูริปัญโญ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
21. พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ ชินวังโส วัดศรีมุงเมือง จ.เชียงใหม่ 

เวลา 09.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูอาจารย์
เวลา 10.30 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 1โดยพระอาจารย์อุทัย สิริธโร
                   วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมป
ันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เวลา 11.30 น. กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

*** กำหนดการช่วงหลังจากนี้ไม่ได้อยู่ร่วมงาน ***

เวลา 11.30 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 2 โดยหลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เวลา 12.30 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 3 โดยท่านพ่อสุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง
                   ( หลังแสดงพระธรรมเทศนาจบผู้มาร่วมงานพักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย)
เวลา 15.30 น. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย , พิธีรับศีล
เวลา 15.35 น. สวดมนต์และ พิธีทำวัตรขอขมาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เวลา 23.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ


**************************************

รับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,800 บาท/นักศึกษา 500 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 084-1232750 

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชี นายอภิภัสร์ ปาสานะเก ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 084-1232750 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว หมอน และ ผ้าห่มไปด้วย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นมาก

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 


ความคิดเห็น

 1. 1
  27/11/2012 17:34
  ถ้าตอนนี้สนใจจะไปด้วยได้ไหมคะ
  เต็มหรือยังคะ
  4 คน
 2. 2
  ammala_mam@hotmail.com 29/11/2012 09:59

  เต็มรึยังคะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view