/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,502,478
เปิดเพจ4,404,063

ธรรมะสัญจร 7 ภาคอิสานใต้ วันที่ 16-18 พ.ย.55 โดย ม.รามฯ

ธรรมะสัญจร 7 ภาคอิสานใต้ วันที่ 16-18 พ.ย.55 โดย ม.รามฯ


กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 7 จำนวน 11 วัด
ณ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ และ บุรีรัมย์

ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555


1.วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (หลวงปู่สิงห์ สิริปุณโณ)
2.วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) 
3.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
4.วัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (หลวงปู่ดี ฉันโน , หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร)
5.วัดป่ามโนรมย์สมประสงค์ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ (หลวงปู่แสง ญาณวโร)
6.วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (หลวงพ่ออมร เขมจิตโต)
7.วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)
8.วัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่กิ ธัมมุตตโม)
9.วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่ชา สุภัทโท , หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม)
10.วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล , หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต)
11.วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)


กำหนดการ

วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

เวลา 18.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403

เวลา 20.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 21.00 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 21.30 น. รถออกจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

เวลา 07.00 น. ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์สิงห์ สิริปุณโณ วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม
                   อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
เวลา 10.15 น. ถึงวัดวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ,
                   กราบสักการพระเจดีย์หินวัดป่ากุ
ง และอัฐิธาตุหลวงปู่ศรี มหาวีโร
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไป พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 13.30 น. ถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ,
                   สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
เวลา 16.30 น. ถึงวัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร , กราบสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ดี ฉันโน และ
                   นมัสการหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

วัน เสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่ามโนรมย์สมประสงค์ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 
เวลา 06.30 น. ถึงวัดป่ามโนรมย์สมประสงค์ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ,
                   ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่แสง ญาณวโร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
เวลา 10.45 น. ถึงวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี , สักการะอัฐิธาตุหลวงพ่ออมร เขมจิตโต
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , แวะพักรับประทานอาหาร
เวลา 14.30 น. ถึงวัดดอนธาตุ(เกาะกลางแม่น้ำมูล) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ,
                   นมัสการเจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
เวลา 16.45 น. ถึงวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , กราบอัฐิธาตุหลวงปู่กิ ธัมมุตตโม ,
                   เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
เวลา 07.00 น. ตักบาตรที่วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี , สักการะเจดีย์หลวงปู่ชา สุภัทโท
                   และนมัสการหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 10.30 น. ออกเดินทางไปวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
เวลา 12.30 น. ถึงวัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ , สักการะเจดีย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
                   และนมัสการหลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต

เวลา 14.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ , แวะพักรับประทานอาหาร
เวลา 15.45 น. ถึงวัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ , นมัสการเจดีย์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
เวลา 16.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 23.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) โดยสวัสดิภาพ*********************************************

รับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,800 บาท/นักศึกษา 500 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 084-1232750 

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชี นายอภิภัสร์ ปาสานะเก ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 084-1232750 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว หมอน และ ผ้าห่มไปด้วย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นมาก

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
หรือที่ เว็บไซต์ www.kammatanclub.com


ความคิดเห็น

 1. 1
  ปนัดดา สรรพรชัยพงษ์
  ปนัดดา สรรพรชัยพงษ์ panaddasun@gmail.com 14/08/2012 18:01

  อยากจะไปค่ะ แล้วไปแบบนักศึกษาปริญญาเอกได้มั๊ยคะ พอดีเรียน ป เอก แต่ไม่ค่อยมีตังค์แล้วค่ะ

 2. 2
  15/08/2012 20:51

  ไม่มีใครมาอ่านมาตอบคอมเมนท์ เลยเหรอคะ

 3. 3
  อภิภัสร์
  อภิภัสร์ apipat36@hotmail.com 25/08/2012 19:34


  ราคานักศึกษา  ได้เฉพาะปริญญาตรีเท่านั้นครับ

 4. 4
  เปรมปรีดี
  เปรมปรีดี premka2008@gmail.com 04/10/2012 13:28

  ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลผลของอานิสงส์
  ท่านจะมีแต่ความดีผ่องใสทั้งโลกนี้และโลกหน้า..คนเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว  การที่เราจะอยู่ร่วมกันด้วยความสุข...


  และเป็นที่รักของทุกคน นอกจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีสัมมาคารวะต่อ ผู้ที่ควรคารวะ พูดวาจาอ่อนหวานแล้ว...


  บุคคลที่ได้ชื่อว่าสาธุชนแล้วย่อมมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อุดหนุน เจือจานกันเป็นเครื่องผูกใจคน ทุกคนได้ด้วย
 5. 5
  16/10/2012 14:46

  ตอนนี้ยังมีที่ว่างมั๊ยคะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view