/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,533,041
เปิดเพจ4,470,206

ค่ายปฏิบัติสมาธิภาวนา ครั้งที่ 1 วันที่ 3-10 ก.พ.56 ณ วัดป่าวาปี โดย ม.รามฯ

ค่ายปฏิบัติสมาธิภาวนา ครั้งที่ 1 วันที่ 3-10 ก.พ.56 ณ วัดป่าวาปี โดย ม.รามฯ


กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญร่วมโครงการค่ายปฏิบัติสมาธิภาวนา ครั้งที่ 1
ในวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

ณ วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม(วัดป่าวาปี)
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคามรายนามพระเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาสอนการภาวนา มีดังนี้

1. พระอาจารย์สุวรรณ อาภาธโร
    วัดป่ามหาวีระอุทการาม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (ศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
    อบรมวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

2. หลวงพ่อสุทธิพงษ์ ชนุตตโม
    วัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ( ศิษย์หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร)
    อบรมวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

3. พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม
    วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม (ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
    อบรมวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


กำหนดการ

วัน อาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

เวลา 07.30 น. เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403

เวลา 08.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 09.00 น. รถออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มุ่งหน้าสู่วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม
                   อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เวลา 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่ จ.นครราชสีมา
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางต่อ
เวลา 17.00 น. ถึงวัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.30 น. รวมกันที่ศาลาใหญ่ สวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกับ พระ แม่ชี และญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัด ,
                   ให้โอวาทธรรม โดยหลวงปู่สิงห์ สิริปุณโณ วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เวลา 20.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย


วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ - วัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 04.30 น. รวมกันที่ศาลาใหญ่สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา 05.00 น. ช่วยงานทางวัด , ผู้ชายปัดกวาดศาลาหอฉันและลานวัด , ผู้หญิงช่วยแม่ชีทำอาหารสำหรับรับประทาน
เวลา 06.30 น. พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตในตัวอำเภอวาปีปทุม
                   (จัดเวรผู้ชายวันละ 3-5 คน ติดตามไปช่วยรับบาตร)

เวลา 07.15 น. พระภิกษุสงฆ์กลับจากรับบิณฑบาตในตัวอำเภอวาปีปทุม , สมาชิกทุกคนพร้อมกันที่หน้าวัด ,
                   ตักบาตรร่วมกัน

เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ , พระสงฆ์ให้พร , รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (ทานมื้อเดียว)
เวลา 08.30 น. ทำความสะอาดศาลาหอฉันและช่วยกันล้างภาชนะใส่อาหาร
เวลา 09.30 น. แยกย้ายกันปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย (นั่งสมาธิภาวนา , เดินจงกรม , อ่านหนังสือธรรมะ)
เวลา 12.30 น. รวมกันที่ศาลาใหญ่ , กิจกรรมล้อมวงสนทนาธรรม (หลังเสร็จกิจกรรมล้อมวงสนทนาธรรม
                   จะมีการแจกแบบทดสอบให้
ทำทุกครั้ง เพื่อประเมินว่าได้รับอะไรจากกิจกรรมนี้บ้าง
                   และให้ส่งก่อนเวลา 18.00 น. ของทุกวัน)

เวลา 14.00 น. พักดื่มน้ำปานะ
เวลา 15.00 น. ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย (นั่งสมาธิภาวนา , เดินจงกรม , อ่านหนังสือธรรมะ)
เวลา 16.30 น. ปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณวั
เวลา 17.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.30 น. รวมกันที่ศาลาใหญ่ สวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกับ พระ แม่ชี และญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัด ,
                   อบรมธรรม , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัยวัน เสาร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 04.30 น. รวมกันที่ศาลาใหญ่สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา 05.00 น. ช่วยงานทางวัด , ผู้ชายปัดกวาดศาลาหอฉันและลานวัด , ผู้หญิงช่วยแม่ชีทำอาหารสำหรับรับประทาน
เวลา 06.30 น. พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตในตัวอำเภอวาปีปทุม
                   (จัดเวรผู้ชายวันละ 3-5 คน ติดตามไปช่วยรับบาตร)

เวลา 07.15 น. พระภิกษุสงฆ์กลับจากรับบิณฑบาตในตัวอำเภอวาปีปทุม , สมาชิกทุกคนพร้อมกันที่หน้าวัด ,
                   ตักบาตรร่วมกัน

เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ , พระสงฆ์ให้พร , รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (ทานมื้อเดียว)
เวลา 08.30 น. ทำความสะอาดศาลาหอฉันและช่วยกันล้างภาชนะใส่อาหาร
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 10.15 น. ถึงวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด , นมัสการพระเจดีย์หินวัดป่ากุ
                   และกราบอัฐิธาตุหลวงปู่ศรี มหาวีโร

เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 13.30 น. ถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ความสูง 109 เมตร ตั้งอยู่บนยอดภูเขา

สามารถขึ้นได้
2 วิธี คือ 
      1. สำหรับท่านยังไม่เคยมาและต้องการชมความงามของธรรมชาติรวมทั้งต้องการน้ำทิพย์ซึ่งเชื่อกันว่า
          เป็นน้ำศักดิ์สิท
ธิ์ที่ไหลออกมาจากหน้าผาสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ให้ใช้วิธีปีนเขาขึ้นไป
      2. สำหรับท่านที่ปีนขึ้นไม่ไหว ให้นั่งรถขึ้นไปจอดบริเวณลานจอดรถรอบองค์พระเจดีย์

เวลา 15.30 น. เดินทางกลับวัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
เวลา 17.30 น. ถึงวัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.30 น. รวมกันที่ศาลาใหญ่ สวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกับ พระ แม่ชี และญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัด ,
                   อบรมธรรม , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ โดย พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม
                   วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม (ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

เวลา 20.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 04.30 น. รวมกันที่ศาลาใหญ่สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา 05.00 น. ช่วยงานทางวัด , ผู้ชายปัดกวาดศาลาหอฉันและลานวัด , ผู้หญิงช่วยแม่ชีทำอาหารสำหรับรับประทาน
เวลา 06.30 น. พระภิกษุสงฆ์ออกรับบิณฑบาตในตัวอำเภอวาปีปทุม
                   (จัดเวรผู้ชายวันละ 3-5 คน ติดตามไปช่วยรับบาตร)

เวลา 07.15 น. พระภิกษุสงฆ์กลับจากรับบิณฑบาตในตัวอำเภอวาปีปทุม , สมาชิกทุกคนพร้อมกันที่หน้าวัด ,
                   ตักบาตรร่วมกัน

เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ , พระสงฆ์ให้พร , รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
เวลา 08.30 น. ทำความสะอาดศาลาหอฉันและช่วยกันล้างภาชนะใส่อาหาร
เวลา 09.30 น. กราบลาหลวงปู่สิงห์ สิริปุณโณ วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม , เดินทางกลับ
เวลา 13.00 น. แวะซื้อของฝากที่ จ.นครราชสีมา
เวลา 14.00 น. เดินทางต่อ
เวลา 18.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) โดยสวัสดิภาพการเตรียมตัวและการปฏิบัติต
นที่ค่าย 

   1. เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว ไฟฉาย และอื่นๆที่จำเป็นไปด้วย
   2. ทุกท่านต้องเตรียมชุดขาวไปด้วย สำหรับใส่ปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา 7 วันนี้ ท่านสามารถซักชุดที่วัดได้
   3. ท่านที่มีโรคประจำตัว กรุณาเตรียมยาไปด้วย
   4. ทุกท่านต้องถือศีล 8 ทานข้าวมื้อเดียว และ นุ่งชุดขาว

สำหรับที่พัก

   - ผู้ชายสามารถพักตามกุฏิว่างที่กระจายอยู่ภายในวัดได้ ซึ่งมีทั้งกุฏิที่มีไฟฟ้า และไม่มีไฟฟ้าใช้ 
     หรือบางส่วนจะพักรวมกันที่ศาลาก็
ได้ 
   - ส่วนผู้หญิงจะกระจายพักตามกุฏิซึ่งอยู่ในเขตของแม่ชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่ายปฏิบัติธรรม
( ค่าเดินทาง + ค่าอาหาร + ค่าเสื้อค่าย + ค่าหนังสือค่าย + ปัจจัยถวายค่าน้ำ-ไฟ ให้วัด )

    - บุคคลทั่วไป 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) / นักศึกษา 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

    - ท่านจะได้รับเสื้อค่ายคนละ 1 ตัว 
    - รับจำนวน 50 คน แบ่งเป็น บุคคลทั่วไปจำนวน 10 คน และ นักศึกษา จำนวน 40 คน
    - เดินทางโดยรถบัสพัดลม


ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย

    1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
    2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์
        เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชี นายอภิภัสร์ ปาสานะเก ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้
 ATM
        เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมา
แจ้งที่ 084-1232750 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

*** ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ ***


ผู้สนใจ ติดต่อ
คุณอภิภัสร์ ปาสานะเก(โจ้) 084-1232750
คุณเอกชัย แผ่จงสกุลดี (น๊อต) 089-1371759ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
หรือที่ เว็บไซต์ www.kammatanclub.com


ความคิดเห็น

  1. 1
    วรรณา  ลิขิตบรรณกร
    วรรณา ลิขิตบรรณกร l_wanna@hotmail.com 29/11/2012 15:59

    ดีมากค่ะ  รบกวนช่วยส่งข่าวกิจกรรมให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view