/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,730,667
เปิดเพจ4,897,024

ค่ายสมาธิ “ตามรอยธรรม” ครั้งที่ 2 วันที่ 13-19 ต.ค.55 โดย จุฬาฯ

ค่ายสมาธิ “ตามรอยธรรม” ครั้งที่ 2 วันที่ 13-19 ต.ค.55 โดย จุฬาฯ

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมภาวนา

ค่าย “ตามรอยธรรม” ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2555 (7 วัน)


ณ วัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (2 วัน)
วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (2 วัน)
วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (3 วัน)รับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 15 คนเท่านั้น   ค่าเดินทาง 300 บาท / 1 คน
สมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 089-6997794 (ต่อ) , 083-3031254 (พงษ์) , 081-4963886 (อัป)
หรือที่ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โถงธรรมสถาน เวลา 16.30 – 18.00 น.)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kammatanclub.com

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 (วันที่ 1)

06.00 น. ออกเดินทางจาก ใต้ตึกจำปี (หอชาย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.00 น. ถึงวัดป่ารัตนวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  และกราบนมัสการพระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม
            แยกย้ายเก็บสัมภาระและทำภารกิจส่วนตัว
14.00 น. ทานน้ำปานะ และทำความสะอาดวัด
15.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย และทำภารกิจส่วนตัว
18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังบรรยายธรรม
21.00 น. พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 (วันที่ 2)

04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
05.30 น. ทำความสะอาดวัด ทำกับข้าวและช่วยพระรับบาตร
07.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว และทานอาหารเช้า
09.00 น. ฟังบรรยายธรรม และแยกย้ายไปปฏิบัติภาวนา
14.00 น. ทานน้ำปานะ และทำความสะอาดวัด
15.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย และทำภารกิจส่วนตัว
18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังบรรยายธรรม
21.00 น. พักผ่อน

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 (วันที่ 3)

04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
05.30 น. ทำความสะอาดวัด ทำกับข้าวและช่วยพระรับบาตร
07.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว และทานอาหารเช้า
08.30 น. กราบขอขมาและกราบลา พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม
09.00 น. ออกเดินทางไปยังวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
09.30 น. เดินทางถึงวัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน  และกราบนมัสการหลวงปู่อุทัย สิริธโร
             แยกย้ายเก็บสัมภาระและทำภารกิจส่วนตัว
14.00 น. ทานน้ำปานะ และทำความสะอาดวัด
15.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย และทำภารกิจส่วนตัว
18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังบรรยายธรรม
21.00 น. พักผ่อน

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 (วันที่ 4)

04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
05.30 น. ทำความสะอาดวัด ทำกับข้าวและช่วยพระรับบาตร
07.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว และทานอาหารเช้า
09.00 น. ฟังบรรยายธรรม และแยกย้ายไปปฏิบัติภาวนา
14.00 น. ทานน้ำปานะ และทำความสะอาดวัด
15.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย และทำภารกิจส่วนตัว
18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังบรรยายธรรม
21.00 น. พักผ่อน

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 (วันที่ 5)

04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
05.30 น. ทำความสะอาดวัด ทำกับข้าวและช่วยพระรับบาตร
07.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว และทานอาหารเช้า
08.30 น. กราบขอขมาและกราบลา หลวงปู่อุทัย สิริธโร
09.00 น. ออกเดินทางไปยังวัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
09.30 น. เดินทางถึงวัดวัดแสงธรรมวังเขาเขียว  และกราบนมัสการพระอาจารย์โสภา สมโณ
            แยกย้ายเก็บสัมภาระและทำภารกิจส่วนตัว
14.00 น. ทานน้ำปานะ และทำความสะอาดวัด
15.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย และทำภารกิจส่วนตัว
18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังบรรยายธรรม
21.00 น. พักผ่อน

วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม 2555 (วันที่ 6)

04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
05.30 น. ทำความสะอาดวัด ทำกับข้าวและช่วยพระรับบาตร
07.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว และทานอาหารเช้า
09.00 น. ฟังบรรยายธรรม และแยกย้ายไปปฏิบัติภาวนา
14.00 น. ทานน้ำปานะ และทำความสะอาดวัด
15.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย และทำภารกิจส่วนตัว
18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังบรรยายธรรม
21.00 น. พักผ่อน


วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 (วันที่ 7)

04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
05.30 น. ทำความสะอาดวัด ทำกับข้าวและช่วยพระรับบาตร
07.30 น. ทำภารกิจส่วนตัว และทานอาหารเช้า
12.00 น. กราบขอขมาและกราบลา พระอาจารย์โสภา สมโณ
12.30 น. ออกเดินทางกลับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.00 น. เดินทางถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อวัตรของแต่ละวัด


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view