/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,533,400
เปิดเพจ4,470,964

ธรรมะสัญจร 4 โดย จุฬา ภาคเหนือ 8-10 ธ.ค. 2555

ธรรมะสัญจร 4 โดย จุฬา ภาคเหนือ 8-10 ธ.ค. 2555

โครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 4

วันที่ 8-10 ธ.ค. 2555 
ณ จังหวัด เชียงใหม่- ลำปาง

โดย กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.วัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
2.วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)
3.วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
4.วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
5.วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร )
6.วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
7.วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8.วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
9.วัดสามัคคีบุญญาราม(วัดคีรีสุบรรพต) อ.เมือง จ.ลำปาง (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ)

กำหนดการ
วัน ศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2555
เวลา 17.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.00 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 19.30 น. รถบัสออกเดินทางสู่ภาคเหนือ
วัน เสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2555 
เวลา 07.00 น. ถึงวัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ตักบาตรเช้า , นมัสการมณฑปครูบาอาจารย์ ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เวลา 10.00 น. ถึงวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 13.00 น. ถึงวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 17.30 น. ถึงวัดอรัญวิเวก นมัสการพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย
วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2555
เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 12.30 น. ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เปลี่ยนรถสองแถวขึ้นเขา)
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปวัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 16.30 น. ถึงวัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย
วัน จันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2555
เวลา 04.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา 07.30 น. ตักบาตร ณ วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดคีรีสุบรรพต อ.เมือง จ.ลำปาง
เวลา 11.30 น. ถึงวัดคีรีสุบรรพต อ.เมือง จ.ลำปาง , นมัสการพระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ 
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 23.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

- นิสิต นักศึกษา 450 บาท 
- บุคคลากรหรือบุคคลภายนอก 2,300 บาท 
รับจำนวน 55 ท่านเท่านั้น (นิสิต-นักศึกษา 28 ท่าน ,บุคลากรหรือบุคคลภายนอก 27 ท่าน) เดินทางโดยรถปรับอากาศพิเศษ 1 คัน (มีอาหารว่างแจกให้ระหว่างการเดินทางบนรถ)

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย

1) มาชำระด้วยตัวเองที่ธรรมสถาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.45 - 18.00 น. 
2) โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทออมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี 403-096889-0 ชื่อบัญชี “นายฐิติพงศ์ ทองศรี และ นางสาวปราณี เรืองอรุณกิจ” 
ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านธนาคาร เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 
(อัป) 081-4963886 , (แพท) 087-5005552 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

*****************************************
หมายเหตุ : 

1) ผู้ร่วมเดินทางกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
2) ผู้ร่วมเดินทางควรเตรียมไฟฉาย เสื้อกันหนาว หมวกไหมพรม ผ้าห่ม มาด้วย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว อากาศจะหนาวเย็นทั้งในช่วงพักค้างคืนที่วัด และ ช่วงเช้า-เย็น ขณะอยู่บนรถปรับอากาศ 

สนใจมัครร่วมกิจกรรมติดต่อ

(อัป) 081-4963886 , (แพท) 087-5005552 
Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น

  1. 1
    maran
    maran sfsd@erfas.com 26/06/2017 14:46

    hello!!  This is a good selling high-end watch site   omega replique

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view