/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,547,114
เปิดเพจ4,499,256

ธรรมะสัญจร 10 วันที่ 1-3 มีนา โดย ม.ราม

ธรรมะสัญจร 10 วันที่ 1-3 มีนา โดย ม.ราม

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 10 จำนวน 10 วัด

และร่วมงานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ 1
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่คำพันธ์ จนฺทูปโม)

ในระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ.2556
ณ จ.นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู


1.วัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม)
2.วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตตโก)
3.วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม)
4.วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
5.วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ)
6.วัดป่าบ้านหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่เคน เขมาสโย)
7.วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม)
8.วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต)
9.วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
10.วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
    (หลวงปู่ขาว อนาลโย , หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต)

กำหนดการ
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.00 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 19.30 น. รถออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสู่ภาคอีสาน

วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2556

เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (รับประทานอาหารเช้าที่วัด) ,
                   สักการะพระธาตุและเจดีย์พิพิ
ธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 10.00 น ถึงวัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , นมัสการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ,
                  กราบอัฐิธาตุหลวงปู่เกิ่ง อธิมุตตโก , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก เนื่องจากต้องกลับมาพักค้าง
คืนที่นี่
เวลา 11.00 น ออกเดินทางไปวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 11.30 น. ถึงวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ร่วมงานวันครบรอบ 1 ปี การมรณภาพ
                   ของพระจันโทปมาจาร
ย์(หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม) ซึ่งทางวัดเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์
                   พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศลถ
วายหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
เวลา 17.00 น. พิธีบวชเนกขัมมบารมี 
เวลา 19.00 น. พระสงฆ์ 84 รูป รับทักษินานุปาทาน
                     - พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
                     - แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
                     - พิธีพุทธาภิเษก จนถึงเวลาอันสมควร

เวลา 21.00 น. เดินทางมาพักค้างคืนที่วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

วัน เสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 06.00 น. ถึงวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 07.00 น. พระภิกษุสามเณร ออกรับบิณฑบาต – ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เวลา 11.00 น. ถึงวัดป่าอุดมสมพร , กราบสักการะอัฐิธาตุและเจดีย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ,
                   แวะพักรับประทานอาหารกลางวั
นที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
เวลา 14.00 น. ถึงวัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าบ้านหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
เวลา 15.45 น. ถึงวัดป่าบ้านหนองหว้า , นมัสการหลวงปู่เคน เขมาสโย
เวลา 16.45 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 18.00 น. ถึงวัดป่าสีห์พนม , นมัสการหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรม , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2556

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปวัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดภูสังโฆ , นมัสการพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 10.00 น. ถึงวัดภูผาแดง , นมัสการหลวงปู่ลี กุสลธโร
เวลา 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เวลา 12.00 น. ถึงวัดถ้ำกลองเพล , นมัสการหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ,
                   สักการะอัฐิธาตุและเจดีย์หล
วงปู่ขาว อนาลโย
เวลา 13.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร , แวะพักรับประทานอาหารเที่ยงและอาหารเย็นริมทาง
เวลา 23.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) โดยสวัสดิภาพ

*********************************

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**************************************

รับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,800 บาท/นักศึกษา 500 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 084-1232750 

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชี นายอภิภัสร์ ปาสานะเก ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 084-1232750 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view