/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,532,919
เปิดเพจ4,469,948

โครงการ บรรพชาและอุปสมบทหมู่ ประจำปี ๒๕๕๖

โครงการ บรรพชาและอุปสมบทหมู่ ประจำปี ๒๕๕๖


โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖

"สัมผัสวิถีพระป่า ศึกษาพระธรรม ตามรอยพระกรรมฐาน"

จัดโดย

เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน แห่งประเทศไทย ๗ สถาบัน

ได้แก่ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ณ วัดป่านาคำน้อย

.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 

๑๒ เมษายน ถึง ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๖
ผู้ประสงค์จะบวชจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้


๑. บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นข้อห้ามในการบวชตามอุปสมบทวิธีและนวโกวาท
๒. นิสิต นักศึกษา และ/หรือ บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่จัดโครงการ
๓. สุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ยาดม และสิ่งอันไม่สมควรแก่สมณวิสัย
๔. มีความตั้งใจมั่นและอุทิศตนที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง และได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว
๕. จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด
๖. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น
๗. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
๘. จะต้องบวชและอยู่วัดจนครบกำหนด

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการเบื้องต้น

ผู้ที่จะบรรพชาและอุปสมบท ต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งแบบแผนพิธีกรรมต่างๆ โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้


๗ เมษายน ๒๕๕๖ (๑๐.๓๐ น.)
ปฐมนิเทศ ณ บ้านอารีย์ เลขที่ ๑๗/๑ ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน (ผู้ไม่มาจะไม่อนุญาตให้บวช)


๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ (๐๘.๓๐ น.)
ออกเดินทางจาก ธรรมสถาน จุฬาฯ ไปวัดป่านาคำน้อย เข้าวัดและบวชเป็นผ้าขาว ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและฝึกหัดท่องคำบรรพชาอุปสมบท


๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ (๐๖.๓๐ น.)
บิดา มารดา และ ญาติที่จะประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกับเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบัน รวมตัวกันที่ธรรมสถาน จุฬาฯ และออกเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี


๒๑ เมษายน ๒๕๕๖
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลาสิกขาพร้อมกัน และอยู่ที่วัดทำความสะอาดเสนาสนะ และอยู่อุปัฏฐากครูอาจารย์


๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (๑๐.๓๐ น.)
ทำพิธีขอขมา ลาท่านพระอาจารย์ และเดินทางกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มีรถของโครงการไปรับกลับ)


- ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากการเตรียมของใช้ส่วนตัว ในส่วนของการเดินทางและเครื่องอัฏฐบริขาร โครงการจะจัดหามาให้ทั้งหมด

- ค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธา และ เมตตาของครูบาอาจารย์

- บิดา มารดา และ ญาติที่จะประสงค์จะร่วมเดินทางไปในงานวันพิธีบรรพชาอปุสมบทหมู่ พร้อมกับทางเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบัน (๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๓๐ น.) กรุณาแจ้งยอดจำนวนผู้ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยแก่ คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง โทร.๐๘-๔๐๕๗-๔๘๔๓ ให้ทราบล่วงหน้าก่อน ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อที่ทางเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบัน จะได้จัดเตรียมสำรองที่นั่งให้ได้ถูกต้อง

การรับสมัคร

๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๖ 
๒. สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและรูปถ่าย ๑ นิ้วจำนวน ๒ รูปและใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันใด
๓. สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง โทร.๐๘-๔๐๕๗-๔๘๔๓ หรือ มาสมัครและกรอกใบสมัครได้ที่ เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบัน

ข้อวัตรที่ต้องเตรียมความพร้อม

๑. เตรียมทั้งกายและใจให้พร้อม เช่น ฝึกนั่งคุกเข่าให้ได้ประมาณ ๒๐ นาที เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น เดินจงกรมและเดินบิณฑบาตเท้าเปล่า เป็นต้น
๒. ฉันอาหารมื้อเดียวตอนเช้า ตอนบ่ายดื่มน้ำปานะ (น้ำผลไม้ตามพุทธบัญญัติ) จึงควรฝึกร่างกายให้เคยชินด้วยตนเองก่อนบวชอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
๓. ฝึกท่องบทขานนาคและคำขอบรรพชาอุปสมบท ให้คล่องแคล่วก่อนวันบรรพชาอุปสมบท (คำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบท ทางโครงการจะมอบให้ในวันปฐมนิเทศ)
๔. รักษาศีล ๒๒๗ ข้อ และพระวินัยตามพุทธบัญญัติและธุดงควัตรเพิ่มเติมตามแบบอย่างข้อวัตรของทางวัดป่านาคำน้อย

Download ใบสมัคร
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอุบาสก อุบาสิกา

สำหรับสตรีและผู้ที่ไม่พร้อมจะบวช หากพร้อมที่จะบวชใจปฏิบัติธรรม ขอเชิญชวนร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดป่านาคำน้อย เช่นเดียวกับผู้บวช รวมระยะเวลาประมาณ ๔ สัปดาห์ หากอยู่ไม่ได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ก็อาจแจ้งความจำนงให้ทางโครงการทราบล่วงหน้า

สตรีหรือผู้ไม่พร้อมจะบวชแต่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จำเป็นต้องแจ้งความจำนงให้ชัดแจ้งก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เช่นเดียวกับผู้ที่ประสงค์จะขอบวช เพื่อจะได้แจ้งทางวัดช่วยจัดเตรียมสำรองที่พักไว้ให้

คุณสมบัติ

๑. มีอายุระหว่าง ๑๕-๖๕ ปี
๒. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
๓. เป็นผู้มีความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติธรรม และรักษาระเบียบวินัย จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด
๔. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

ระเบียบปฏิบัติ

๑. รักษาศีล ๘ และ รับประทานอาหารมื้อเดียว
๒. อยู่ในโอวาทของพระอาจารย์และปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด การไปและกลับต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ก่อน
๓. ช่วยเหลืองานครัว งานทำความสะอาดวัด และงานอื่นๆ ตามสมควร

การเตรียมของ

เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีดำ หรือ กางเกงขายาวสีดำ หรือสีน้ำเงินเข้ม เครื่องใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว ไฟฉาย นาฬิกาปลุก เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง โทร.๐๘-๔๐๕๗-๔๘๔๓
หรือ มาสมัครและกรอกใบสมัครได้ที่ เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบัน


กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทร.086-8750051

โทร.084-1232750

โทร.086-6688487

โทร.084-0574843

โทร.085-9144488

โทร.088-8077354

โทร.088-5727613หรือหากไม่สะดวกมาส่งใบสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่
คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง หอพักนิสิตจุฬาฯ ตึกพุดตาน ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

หลังจากส่งใบสมัครแล้วกรุณาติดต่อ คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง
โทร.084-057
4843 เพื่อยืนยันว่าใบสมัครส่งถึง


Download ใบสมัคร


ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัย สมทบทุน

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 2556
"สัมผัสวิถีพระป่า ศึกษาพระธรรม ตามรอยพระกรรมฐาน"

โดยเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน แห่งประเทศไทย ๗ สถาบัน
เลขที่บัญชี 475-0-67980-1 
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต
ชื่อบัญชี "โครงการอุปสมบทหมู่เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน แห่งประเทศไทย ปี 2556"

ปัจจัยทั้งหมดจะใช้ในกิจกรร
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
ส่วนที่เหลือจากกิจกรรมดังกล่าวจะนำขึ้นถวายวัดป่านาคำน้อยทั้งหมด


****************************************

การรับบริจาคครั้งนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทางวัดทั้งสิ้น
เป็นการขอรับบริจาคในนามเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ๗ สถาบันความคิดเห็น

 1. 1
  อริศรา
  อริศรา parisra@hotmail.com 23/02/2013 21:10

  วันที่23-02-2013 เวลา20.02น. ได้โอนเงินไปร่วมบุญบริจาคปัจจัย สมทบทุน
  โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 2556
  \"สัมผัสวิถีพระป่า ศึกษาพระธรรม ตามรอยพระกรรมฐาน\"
  เป็นจำนวนเงิน 500บาทค่ะ ไม่ทราบต้องแจ้งตรงไหน ขออนุญาตแจ้งไว้ตรงนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

 2. 2
  somsak
  somsak sak.jfc@gmail.com 18/03/2013 13:52

  วันนี้โอนเงินไปให้4000บสทร่วมทำบุญโครงการอุปสมบทหมู้ครับ


  ได้รับแล้วช่วยconfirm ด้วย

 3. 3
  สุกัญญา
  สุกัญญา uan_naja@yahoo.com 20/03/2013 08:42

  โอนเงินไปร่วมทำบุญโครงการอุปสมบท 1000 บาท ทางเน็ต พรุ่งนี้เงินเข้านะคะ


   

 4. 4
  20/04/2013 16:52

  ไม่ทราบว่า ถ้าfax หลักฐานโอนเงินไปให้ จะขอใบอนุโมทนาได้ไหมค่ะ แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view