/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,556,004
เปิดเพจ4,525,281

ธรรมะสัญจร 12 วันที่ 20-22 ก.ค. 56 ม.ราม

ธรรมะสัญจร 12 วันที่ 20-22 ก.ค. 56 ม.ราม

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 12 จำนวน 10 วัด
ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ.2556

ณ จังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และ บุรีรัมย์1.วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ) 
2. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
3.วัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (หลวงปู่ดี ฉันโน , หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร)
4.วัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร (หลวงปู่ประสาร สุมโน)
5.สำนักสงฆ์บ้านเวินชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (หลวงปู่แสง ญาณวโร)
6.วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)
7.วัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงพ่อสีทน กมโล)
8.วัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่กิ ธัมมุตตโม)
9.วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่ชา สุภัทโท ,หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม) 
10.วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)


กำหนดการ
วัน ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556

เวลา 17.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403

เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.00 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 19.30 น. รถออกจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

วัน เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2556

เวลา 07.00 น. ตักบาตรและกราบสรีระสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไป พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 10.30 น. ถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ,
                   สักการะพระบรมสารีริกธาตุแล
ะพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
เวลา 14.30 น. ถึงวัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร , กราบสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ดี ฉันโน และ
                   นมัสการหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร 

เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร
เวลา 17.30 น. ถึงวัดป่าหนองไคร้ , นมัสการหลวงปู่ประสาร สุมโน และเจดีย์หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก ,
                   เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

วัน อาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปสำนักสงฆ์บ้านเวินชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
เวลา 07.00 น. ถึงสำนักสงฆ์บ้านเวินชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร, ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่แสง ญาณวโร ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด 

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
เวลา 11.30 น. ถึงวัดดอนธาตุ(เกาะกลางแม่น้ำมูล) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ,
                   นมัสการเจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปวัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เวลา 14.00 น. ถึงวัดสิรินธรวราราม(ภูพร้าว) , กราบเจดีย์หลวงปู่บุญมาก ฐิตปัญโญ และ หลวงพ่อสีทน กมโล
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เวลา 16.00 น. ถึงแก่งสะพือ , รับประทานอาหารเย็นและซื้อของฝากของที่ระลึก
เวลา 17.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
เวลา 17.30 น. ถึงวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , กราบอัฐิธาตุหลวงปู่กิ ธัมมุตตโม ,
                   เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
เวลา 07.00 น. ตักบาตรที่วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี , สักการะเจดีย์หลวงปู่ชา สุภัทโท และ
                   นมัสการหลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 10.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
เวลา 13.30 น. ถึงวัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ , นมัสการเจดีย์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
เวลา 14.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 22.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) โดยสวัสดิภาพ*********************************************

รับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,800 บาท/นักศึกษา 500 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 084-1232750 


ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชี นายอภิภัสร์ ปาสานะเก ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 084-1232750 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภ
ายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว หมอน และ ผ้าห่มไปด้วย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นมาก

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view