/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,568,890
เปิดเพจ4,565,913

ธรรมะสัญจร 11 วันที่ 28-30 มี.ย. 56 ม.ราม

ธรรมะสัญจร 11 วันที่ 28-30 มี.ย. 56 ม.ราม

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 11 จำนวน 9 วัด
ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2556

ณ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และ จันทบุรี1.วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (พระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต) 
2.วัดถ้ำประทุน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (หลวงปู่อ่อนสี ฐานวโร)
3.วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
4. วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง (ท่านพ่อสุชิน ปริปุณโณ)
5.วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง (พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน)
6.วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
7.วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี (ท่านพ่อเข้ม จิตธัมโม) 
8.วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม)
9.วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

กำหนดการ
วัน ศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2556

เวลา 05.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
                   ตรงประตูใหญ่บริเวณป้ายชื่อ
มหาวิทยาลัย ใกล้ท่ารถเมย์
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออก
เวลา 07.45 น. ถึงวัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำประทุน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
เวลา 11.00 น. ถึงวัดถ้ำประทุน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นมัสการเจดีย์หลวงปู่อ่อนสี ฐานวโร
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
เวลา 13.30 น. ถึงวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นมัสการพระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผาเขาชีจรรย์ ,
                   ชมสังเวชนียสถานจำลอง ,สักการะพระบรมสารีริกธาตุแล
ะรูปหล่อพระเถราจารย์
                   สายหลว
งปู่มั่น ภูริทัตโต , นมัสการพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปวัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง 
เวลา 17.30 น. ถึงวัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง สักการะเจดีย์ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
                   และนมัสการท่านพ่อสุชิน ปริปุณโณ , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ 
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

วัน เสาร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง 
เวลา 07.00 น. ถึงวัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
เวลา 11.30 น. ถึงวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี, สักการะพระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี
                   (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากแล้วเสร็จจะมีความสูงถึง
 119 เมตร ซึ่งนับเป็นพระเจดีย์เอกแห่งหนึ่ง
                   ที่สูงที่สุดในโลก ) , กราบคารวะสรีระสังขารหลวงปู
่สมชาย ฐิตวิริโย ,
                   นมัสการหุ่นขี้ผึ้งพระเถราจ
ารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เวลา 14.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี
เวลา 16.00 น. ถึงวัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี , นมัสการท่านพ่อเข้ม จิตธัมโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ,
                   ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

วัน อาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. ตักบาตรที่วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
เวลา 11.00 น. ถึงวัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี , กราบอัฐิธาตุหลวงปู่ฟัก สันติธัมโม
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
เวลา 15.30 น. ถึงวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ , คารวะสรีระสังขารท่านพ่อลี ธัมมธโร ,
                   กราบสักการะพระบรมสารีริกธา
ตุและอัฐิธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์ภายในพระธุตังคเจดีย์
เวลา 17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 18.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) โดยสวัสดิภาพ

*********************************************

รับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,000 บาท/นักศึกษา 300 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 084-1232750 

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย

1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชี นายอภิภัสร์ ปาสานะเก 

ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 084-1232750 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ความคิดเห็น

 1. 1
  chxy123
  chxy123 jay452996847@gmail.com 05/10/2016 14:45

  new balance femme


  Soccer Boots Outlet nike


  nike chaussures


  polo ralph lauren pas cher


  tienda online abercrombie españa


  longchamp kaufen


  Nike Store


  ugg boots outlet online


  Chaussure Nike Pas Cher


  adidas store


  burberry sac pas cher


  Korting sportschoenen


  sac givenchy


  Ray Ban Outlet


  chaussures de foot pas cher


  chaussure basket homme


  converse store


  charms pandora pas cher


  toms shoes outlet


  new yeezy shoes


  Coach Bags On Sale


  hyperdunk 2014


  louboutin heels


  scarpe nike


  michael kors handbags on sale


  ugg boots for women


  nike jordan shoes


  billige nike sko


  womens nike air max


  bambas adidas baratas


  zapatos de futbol nike


  ray ban sale


  adidas sneakers


  tru religion jeans


  newest lebron shoes


  Ray ban sale online


  adidas outlet


  chaussure Nike homme


  scarpe running new balance


  scarpe nike running


  cheap uggs


  hogan rebel donna


  burberry schal


  fitflops sale uk


  Moncler Outlet Online


  outlet prada online


  Moncler Sale


  nike shoes


  nike air schuhe herren


  Nike Online Store


  Lebron 13


  adidas shoenen


  zapatillas nike baratas


  sandalias birkenstock


  zapatilla adidas


  fendi pas cher


  Miu Miu bags online


  scarpe jordan


  ugg boots classic


  new pandora charms


  nfl store


  air force one pas cher


  christian louboutin outlet


  Nike Zapatos


  Air Jordan Release Date


  air max pas cher femme


  oakley sunglasses clearance


  reebok running shoes


  uggs for cheap


  burberry outlet store online


  moncler coats for women


  nike sportschuhe damen


  timberland outlet


  nike skor outlet


  vans shoe store


  moncler girls


  pandora bracelet charms


  zapatillas running


  moncler jacket sale


  ugg clearance


  Air Max 90


  nike tn pas cher


  retro jordans for cheap


  moncler outlet


  ugg factory outlet


  abercrombie deutschland


  Timberland skor


  new balance sito ufficiale


  longchamp bags on sale


  Air Jordan News


  Jordan Sneakers For Sale


  nike sneakers


  official NHL jerseys


  scarpe hogan outlet


  botas de futbol


  cheap nike air max


  Billiga Nike Air Max


  cheap air max outlet


  pandora charm bracelet sale


  Canada Goose Outlet


  Toms Outlet Online


  discount ray bans


  Adidas schuhe


  new jordan releases


  nike schuhe günstig


  adidas schuhe neu


  New Balance Outlet


  sac coach soldes


  fitflop online kopen


  Uomo Hogan


  michael kors väska rea


  outlet zapatos online


  nike air


  scarpe adidas online


  adidas schoenen


  religion store


  portafoglio michael kors


  Ugg boots Sale


  sac a main michael kors


  Jordan Store


  ropa abercrombie


  adidas outlet stores online


  mulberry väskor rea


  cheap christian louboutin


  pandora jewelry store


  ray ban wayfarer eyeglasses


  longchamp tote bag


  scarpe adidas donna


  goedkope nike air max


  new balance sportschuhe


  balenciaga borse


  nike free


  chaussure adidas pas cher


  chaussures nike pas cher


  coach factory outlet online


  cheap burberry bags


  Jordan Schoenen


  oakley outlet


  nike joggesko


  Toms Shoes For Women


  ugg store


  abercrombie and fitch store


  prada outlet


  cheap mbt shoes sale


  adidas kläder


  nike mercurial soccer cleats


  pandora beads


  hogan scontate


  nike damenschuhe


  adidas tienda online


  burberry sac pas cher


  23 is back


  adidas site officiel


  Cheap Michael Kors


  coach sac à main


  michael kors bags outlet


  Nike Air Jordan 11


  nike air max running shoes


  nike sb stefan janoski


  huarache sneakers


  uggs outlet


  ugg outlet online


  asics sko


  nike sportschuhe


  toms sale


  cheap uggs for women


  1005chxy

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view