/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,547,094
เปิดเพจ4,499,212

ธรรมสัญจร 6 ม.หอการค้า 20-23 ก.ค.56

ธรรมสัญจร 6 ม.หอการค้า 20-23 ก.ค.56


ชมรมพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทย
าลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญร่วมโครงการ "ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 6"

จังหวัด หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร 
ในวันที่ 20-23 กรกฏาคม 2556


1.วัดป่าศิลาวาส อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูวัดป่าศิลาวาส
   (หลวงปู่บุญมา สุชีโว (วัดป่าสุขเกษม), พระอาจารย์พเยาว์ โชติวโร) 
2.วัดจัทร์ประสิทธิ์ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู(หลวงพ่อกุน อาภากโร)
3.วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู (หลวงปู่สาย เขมธัมโม)
4.วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี(หลวงปู่ลี กุสลธโร)
5.วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี(หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
6.วัดป่าหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร(หลวงปู่เคน เขมาสโย)
7.วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร(หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม)
8.วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร(หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม)
9.วัดถ้ำพวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร(หลวงพ่อหลอ นาถกโร)
10.วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร(เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
11.วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร(หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม)
12.วัดเทพกัญญาราม อ.เมือง จ.สกลนคร(หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล)กำหนดการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 6 

วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม2556

05.30น. ลงทะเบียนที่ห้องชมรมพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
06.30น. ออกเดินทางไปภาคอิสาน
11.00น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่จ.นครราชสีมา
11.45น. ออกเดินทางไปวัดป่าศิลาวาส อ.เมืองหนองบัวลำภู
15.00น. แวะซื้อของตักบาตรทำอาหารเช้า
15.30น. ออกเดินทางไปวัดป่าศิลาวาส
16.00น. ถึงวัดป่าศิลาวาส นมัสการหลวงปู่บุญมา สุชีโว, พระอาจารย์พเยาว์ โชติวโร 
16.30น. ออกเดินทางไปวัดป่าจันทร์ประสิทธิ์ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
17.00น. ถึงวัดจันทร์ประสิทธิ์ กราบนมัสการ หลวงพ่อกุน อาภากโร
17.30น. ออกเดินทางไปวัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
18.00น. ถึงวัดป่าพรหมวิหาร เก็บสัมภาระเข้าที่พัก,
18.30น. นมัสการหลวงปู่สาย เขมธัมโม,สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนาr
21.30น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2556

04.00น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว ทำอาหารถวายจังหันเช้า
07.00น. ถวายภัตตาหารเช้าหลวงปู่สาย เขมธัมโม
07.30น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ทำภารกิจส่วนตัว
08.30น. ออกเดินทางไปวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
09.40น. ถึงวัดภูผาแดง นมัสการหลวงปู่ลี กุสลธโร 
10.30น. ออกเดินทางไปวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองอุดรธานี
11.20น. ถึงวัดโพธิสมภรณ์ กราบนมัสการหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
12.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.40น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
15.00น. ถึงวัดป่าหนองหว้า กราบนมัสการหลวงปู่เคน เขมาสโย
15.40น. ออกเดินทางไปวัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
16.00น. พักรับประทานอาหาร
17.00น. ถึงวัดป่าสีห์พนม เก็บสัมภาระเข้าที่พัก,นมัสการหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม
19.00น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา
21.30น. พักผ่อนตามธัมยาศัย

วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2556

04.00น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
05.00น. ออกเดินทางไปวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
06.30น. ถึงวัดป่าแก้วชุมพล ตักบาตร,รับประทานอาหารเช้า,นมัสการหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม
09.30น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำพวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
10.00น. ถึงวัดถ้ำพวงนมัสการหลวงปู่หลอ นาถกโร,นมัสการสังเวชนียสถานจำลอง
12.00น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
12.30น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำขาม
14.30น. ถึงวัดถ้ำขาม นมัสการเจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
15.30น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
17.00น. ถึงวัดป่าหนองไผ่ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก นมัสการหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม
19.00น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นนั่งสมาธิภาวนา
22.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2556

04.00น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
05.00น. ออกเดินทางไป วัดเทพกัญญาราม อ.เมืองสกลนคร 
06.40น. ถึง วัดเทพกัญญาราม อ.เมืองสกลนคร ตักบาตร,รับประทานอาหารเช้า,
            นมัสการ หลวงปู่สุธัมม์ ธัมมปาโล

09.30น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13.00น. พักรับประทานอาหาร แวะซื้อของฝาก
14.00น. ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
20.00น. ถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยสวัสดิภาพ

***หมายเหตุ***
ของใช้ที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย ยารักษาโรค 


รับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,300 บาท/นักศึกษาปริญญาตรี 750 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
หมายเลขโทรศัพท์ 089-0779903 (แนน) 
084 - 9272233 (นัด)

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย

1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคารเรือนไทย ตึก18 ชั้น 1 (ฝั่งรถตู้)

2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาวิภาวดีรังสิต(จักรพงษภูนารถ) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี163-229228-1 ชื่อบัญชี นายวรชิต รุ่งพรหมประทาน

ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 089-0779903 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ


ความคิดเห็น

 1. 1
  05/06/2013 18:54
 2. 2
  วรางคนา
  วรางคนา wnauth@hotmail.com 05/06/2013 18:56
  ยังมีที่ว่างอยู่หรือไม่ น่าสนใจมาก
 3. 3
  Mw
  Mw 21/06/2013 22:38

  ยังว่างค่ะ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ที่แจ้งไว้เลยนะคะ :)

 4. 4
  jlgg
  jlgg jlgg000000@gmail.com 08/04/2017 10:13

  ray ban sunglasses


  prada us


  coach outlet


  Coach outlet online


  canada goose jacket


  ray ban outlet


  michael kors handbags


  top sunglasses


  Kate Spade Australia


  ray ban glasses


  prada outlet


  kate spade outlet


  canada goose outlet


  lebron james shoes


  ugg slippers


  nike huarache shoes


  salomon hiking shoes


  michael kors outlet


  ups tracking


  kate spade outlet


  abercrombie fitch


  michael kors outlet


  michael kors handbags outlet


  abercrombie outlet


  pandora australia


  pandora rings


  Nike Hyperdunk 2015


  pandora princess ring


  kate spade bags


  coach outlet


  nike com


  Hugo Boss Store


  oakley frogskins sunglasses


  ugg boots


  abercrombie & fitch


  timberland uk


  china wholesale


  moncler outlet


  michael kors outlet


  michael kors bags


  huaraches


  major league baseball


  coach australia


  Kevin Durant Shoes


  prada outlet


  michael kors outlet online


  rayban aviator


  coach usa


  prada outlet online


  Mizuno Shoes


  prada factory outlet online


  michael kors bags


  paul smith sale


  basketball jerseys


  coach outlet


  coach outlet


  pandora charms sale


  Basketball shoes


  louis vuitton australia


  mlb.com


  canada goose sale online


  nike shoes


  ray ban new wayfarer


  prada bags outlet


  authentic prada handbags outlet


  coach bags


  pandora rings


  kate spade black friday


  sunglasses sm


  sunglasses outlet


  nike outlet


  coach outlet online


  Michael Kors Outlet


  Longchamp Outlet


  michael kors outlet


  pandora charms uk


  burberry


  prada factory outlet


  mk outlet


  landing gears


  michael kors purses


  pandora charms


  Nike Air Max


  abercrombie us


  cheap basketball shoes


  prada outlet


  coach outlet online


  pandora bracelet


  prada official site


  prada handbags


  Oakley Holbrook sunglasses


  asics shoes


  michael kors handbags


  nfl jerseys


  yeezy boost 350 shoes


  moncler jacket mens


  ugg uk


  coach outlet


  pandora uk


  chanel bag


  michael kors handbags


  ray-ban sunglasses


  authentic prada outlet online


  coach carter


  Jordan Retro Shoes


  abercrombie outlet


  michael kors outlet


  pandora bracelet


  coach bags


  michael kors uk


  coach outlet


  coach bag


  beats by dre


  pandora australia


  mk bags


  yeezy boost 350


  abercrombie outlet us


  pandora jewelry


  coach outlet


  pandora rings sale


  tiffany and co


  michael kors outlet


  jordan shoes


  Hermes Outlet


  michael kors outlet


  huarache nike


  longchamp outlet


  football jerseys


  nike lebron james


  Coach Outlet Online


  prada outlet online


  nike store


  mcm outlet online


  michael kors outlet online


  burberry scarf


  pandora charms sale online


  burberry scarfs


  michael kors outlet


  pandora charms


  nike free run


  ray ban sunglasses


  coach outlet online


  coach purses


  pandora rings


  michael kors


  kate spade canada


  hockey jerseys


  Prada bags


  nike jordan shoes


  baseball jerseys


  pandora uk


  oakley sunglasses


  polo outlet online


  kate spade outlet online


  louis vuitton outlet


  shoes sale


  bercrombie Nederland


  basketball jerseys


  Mizuno Shop Japan


  nike shox


  hermes bag


  Chanel Outlet


  Mizuno Wave


  burberry us


  burberry outlet online


  coach handbags


  adidas australia


  pandora.com


  coach factory outlet


  ray ban sunglasses


  louis vuitton outlet


  ray-ban sunglasses


  kate spade black friday


  ugg australia


  brand sunglasses


  burberry outlet


  burberry outlet canada


  Oakley Holbrook


  cheap coach purse


  michael kors outlet


  jimmy choo australia


  Jordan retro


  burberry scarf


  burberry outlet


  Ralph Lauren


  nike shoes australia


  coach shoes


  prada sunglasses


  véronique Billat


  ugg australia


  Ray Ban Outlet


  prada outlet


  asics shoes Australia


  burberry online


  moncler jacket


  adidas shoes


  Coach Outlet


  oakley sunglasses


  michael kors uk


  prada factory outlet online


  pandora ring


  cheap ray ban sunglasses


  kate spade


  coach factory outlet


  coach purse


  abercrombie outlet


  oakley australia


  coach sunglasses


  longchamp outlet


  Chanel bags Outlet


  adidas australia


  kate spade outlet


  tiffany co


  Coach Outlet Store


  nike jordan shoes


  pandora charms


  jordan retro shoes


  moncler down jackets


  prada online


  chanel australia


  mcm factory outlet


  nike air max


  coach outlet


  pandora jewelry


  moncler uk


  coach australia


  Coach Sunglasses Outlet


  pandora bracelets


  michael kors online


  louboutin shoes


  nike basketball shoes


  michael kors outlet


  michael kors factory outlet


  Adidas Yeezy Boost 350


  mlb shop


  Nike Air Jordan


  sunglasses hut


  ray ban polarized


  prada bag


  louis vuitton outlet


  michael kors outlet


  coach


  Canada Goose Outlet


  prada sale


  kate spade bags


  pandora jewelry


  Nike Air Jordan


  moncler clothing


  louis vuitton factory outlet


  coach outlet


  prada factory outlet online


  KD 8 shoes


  prada glasses


  Nike Jordans


  Michael Kors Outlet


  salomon shoes


  clk benz


  china factory sale


  burberry australia


  burberry scarf


  kate spade


  beats studio


  pandora charms


  burberry outlet


  nike jordan shoes


  Yeezy 350


  abercrombie and fitch


  chanel


  canada goose jacket


  michael kors purses


  moncler coats


  prada outlet online


  prada handbags


  Mizuno Running Shoes


  pandora charms sale


  coach sunglasses for women


  yeezy boost 350


  michael kors outlet


  huaraches shoes


  ray ban prescription glasses


  michael kors outlet


  pandora necklace


  prada outlet online


  football jerseys


  Nike Jordan Shoes


  coach diaper bag


  pandora necklace charms


  burberry outlet canada


  michael kors wallet


  prada outlet online


  abercrombie outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors purses outlet


  michael kors canada


  pandora bracelet


  pandora rings


  landinggear


  Hugo Boss Online


  prada outlet online


  louis vuitton outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  nike shox shoes


  michael kors outlet


  coach factory outlet


  ray ban aviator


  pandora necklaces


  coach outlet


  air jordan retro


  mlb store


  coach outlet


  michael kors australia


  MIZUNO Shop US


  prada outlet online


  moncler mens jackets


  michael kors outlet


  paul smith


  abercrombie paris


  beats headphones


  wholesale


  pandora charms


  prada outlet


  official prada site


  michael kors outlet


  pandora charms sale clearance


  prada outlet online


  burberry purse


  prada bags


  Burberry outlet online


  coach outlet store


  coach outlet online


  pandora rings


  Billat


  ralph lauren australia


  burberry outlet online


  ralph lauren


  moncler jacket


  kate spade bags outlet


  kate spade outlet


  official prada site


  air jordan shoes


  Nike Free


  Oakley Outlet


  nike australia


  burberry outlet


  Pandora Charm


  paul smith uk


  coach handbags


  kate spade


  michael kors italy


  prada bags


  ray ban prescription sunglasses


  kate spade outlet


  moncler us


  oakley outlet


  veronique billat


  ray ban outlet


  michael kors


  burberry canada


  ray ban eyeglasses


  Nike Hyperdunk Shoes


  pandora rings


  snow boots


  pandora rings


  moncler outlet


  mens sunglasses


  ray ban online


  official michael kors


  mcm outlet


  michael kors outlet


  nike jordan


  coach outlet


  polo outlet


  Prada Factory Outlet


  oakley frogskins


  ray ban sunglasses


  asics Australia


  nfl shop


  nike australia


  landing gear


  burberry australia


  abercrombie outlet


  michael kors tote


  prada bags


  prada purses


  pandora charms black friday


  coach outlet


  coach factory


  mlb shop


  michael kors outlet


  ray ban wayfarer


  michael kors bags


  moncler sale


  yeezy boost 350


  piumini moncler replica


  nike outlet


  michael kors


  Cheap Ray Ban


  nike lebron shoes


  Michael Kors Canada


  canada goose sale


  authentic prada outlet online


  michael kors


  timberland boots


  kate spade outlet online


  coach online


  coach factory outlet online


  pandora rings jewelry


  mk handbags


  Mizuno Shop


  michael kors tote


  kate spade handbags


  adidas yeezy boost 350


  Yeezy Boost 350


  Pandora bracelet


  nike air huarache


  baseball jerseys


  moncler outlet


  michael kors totes


  coach factory outlet


  michael kors black friday


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  shoes online


  michael kors outlet online


  prada bags on sale


  michael kors jet set tote


  ray-ban sunglasses


  michael kors outlet bags


  michael kors outlet


  Jordan Retro


  flash sunglasses


  prada handbags


  nike huarache


  michael kors outlet


  kate spade outlet


  air jordan shoes


  shoes online sale


  Prada Outlet


  burberry outlet


  Abercrombie Fitch


  ate spade handbags


  tiffany uk


  burberry outlet


  cheap moncler jacket


  michael kors bags outlet


  oakley sunglasses


  Ralph Lauren Polo


  burberry online


  michael kors us


  nike id


  prada outlet prices


  tiffany co


  nike shoes


  Free Run


  pandora charms


  baseball jerseys


  Hugo Boss Outlet


  coach outlet


  polo online


  moncler jacket


  CHanel Factory Outlet


  sunglasses hut


  pandora australia


  Nike KD 8


  michael kors purses on sale


  louis vuitton uk


  coach outlet


  burberry canada


  michael kors outlet


  prada outlet


  Hyperdunk 2016


  pandora rings


  ray ban clubmaster


  coach australia


  abercrombie us


  pandora australia


  jlgg4.8

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view