/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,569,258
เปิดเพจ4,566,287

ม.รามคำแหง 2556

ม.รามคำแหง 2556

รายชื่อคณะกรรมการ
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี ๒๕๕๖

 

อาจารย์ที่ปรึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช สำราญจิตต์
คณบดีคณะศึกษาสาสตร์คณะที่ปรึกษา

นายอภิภัสร์  ปาสานะเก นายเกียรติศักดิ์  สุรีนิธิกูร นายเชาวฤทธิ์  อิวินา

 

นายเผด็จ กองบาง นายเอกชัย แผ่จงสกุลดี


คณะกรรมการ

.

.

นายจตุรพร แถวรัมย์ (คณะนิติศาสตร์ ปี 4)

ตำแหน่ง ประธาน

.

.

นายบัญชา บุญหว่าน (คณะนิติศาสตร์ ปี 3)

ตำแหน่ง รองประธาน

.

นายธรรมนาถ แว่นพรหม (คณะนิติศาสตร์ ปี 2)

ตำแหน่ง ฝ่ายการสงฆ์

.

น.ส.ณิชารีย์ พงษ์เกาะ (คณะนิติศาสตร์ ปี 2)

ตำแหน่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์


.

นายพุฒิสรณ์ เกิดประสพสุข (คณะรัฐศาสตร์ ปี 2)

ตำแหน่ง ฝ่ายสถานที่

.

น.ส.อภิญญา วรเวก (คณะนิติศาสตร์ ปี 4)

ตำแหน่ง เหรัญญิก

.

นายนภดล วังไพบูลย์ (คณะมนุษย์ศาสตร์ ปี 2)

ตำแหน่ง ฝ่ายทรัพย์สิน


.

น.ส.สินีนาฎ รอดพูล (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปี 4)

ตำแหน่ง ฝ่ายประสานงาน

.

น.ส.ศุภช์ฌา สุขวัฒนาสินิทธ์ (คณะนิติศาสตร์ ปี 2)

ตำแหน่ง ฝ่ายสวัสดิการ

.

น.ส.ศุภลักษณ์ จรัสกาย (คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2)

ตำแหน่ง เลขานุการ

.

นายสิทธิกร รอดชาติ (คณะนิติศาสตร์ ปี 3) 


ตำแหน่ง รองเลขานุการ

.

น.ส.อริสา เสี้ยมแหลม (คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2)

ตำแหน่ง ฝ่ายทะเบียน

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view