/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,569,278
เปิดเพจ4,566,307

ธรรมะสัญจร 5 วันที่ 9-12 ส.ค. 56 จุฬา

ธรรมะสัญจร 5 วันที่ 9-12 ส.ค. 56 จุฬา

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 5 

จำนวน 9 วัด ณ 3 จังหวัดภาคอีสาน (อีสานเหนือ)
ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี, บึงกาฬ, และสกลนคร
และร่วมงาน 100 ปีชาตกาล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


1. วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี – หลวงปู่ลี กุสลธโร
2. วัดถ้ำสหายจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี – หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร
3. วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร – หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ
4. วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ – พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจารย์แยง สุขกาโม
5. วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ – หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร
6. วัดป่าโชคไพศาล (วัดกัลยาณธัมโม) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร – หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
7. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร – พระอาจารย์วัน อุตตโม, หลวงปู่หลอ นาถกโร
8. วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี – หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน
9. วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี – หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโปวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556

18.00 น. ลงทะเบียน
18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นที่ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19.30 น. จัดที่นั่งบนรถ
20.00 น. รถออกบริเวณสระว่ายน้ำ ข้างธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2556

05.00 น. ถึง (1) วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) ร่วมใส่บาตรหลวงปู่ลี กุสลธโร
            และร่วมสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
09.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำสหายจันทร์นิมิตร อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
10.30 น. ถึง (2) วัดถ้ำสหายจันทร์นิมิตร กราบหลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร
11.30 น. ออกเดินทางไปวัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
14.00 น. ถึง (3) วัดใหม่บ้านตาล กราบหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ
15.00 น. ออกเดินทางไปวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
17.30 น. แวะรับประทานอาหารเย็นบริเวณหน้าวัด
19.00 น. ถึง (4) วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว
20.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสติสมาธิภาวนา
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

05.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
05.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญสติสมาธิภาวนา
07.00 น. ใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า และ รับประทานอาหารเช้า
10.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
12.30 น. ถึง (5) วัดป่าวิเวกพัฒนาราม กราบหลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร
13.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าโชคไพศาล (วัดกัลยาณธัมโม) อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
15.00 น. ถึง (6) วัดป่าโชคไพศาล (วัดกัลยาณธัมโม) กราบหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
16.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
18.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็นบริเวณอำเภอส่องดาว
19.00 น. ถึง (7) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว
20.00 น. สวดมนต์ ทำวัตร เจริญสติสมาธิภาวนา
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556

04.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
04.15 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญสติสมาธิภาวนา
05.00 น. ออกเดินทางไปวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี
07.30 น. ถึง (8) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ร่วมงาน 100 ปี ชาตกาล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
10.30 น. ออกเดินทางไปวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
11.00 น. ถึง (9) วัดโพธิสมภรณ์ นมัสการพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ และกราบหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
12.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
20.30 น. ถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่าเดินทางสำหรับนิสิต 400 บาท บุคคลทั่วไป 2,100 บาท
ท่านจะได้รับแจกอาหารว่างวันละ 1 มื้อ (นม+ขนม) และจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

สนใจติดต่อได้ที่นายปกรณ์ อัศวฤทธิไกร (ต้า) โทร. 087-517-4541
เพื่อตรวจสอบที่นั่งว่าง

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้โดย

โอนที่ธนาคารหรือโอนผ่านตู้ ATM เพื่อเข้าบัญชี "ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง 2 ประเภทออมทรัพย์ 
เลขที่บัญชี 289-211053-4 ชื่อบัญชี: นางสาวณัตตยา ทองโต

เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งบุคคลที่ท่านติดต่อ พร้อมทั้ง ส่งหลักฐานการโอนมาที่ pakorn435@hotmail.com

หมายเหตุ:
1. ท่านที่โทรมาจองแล้วกรุณาชำ
ระค่าสวัสดิการภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2. เมื่อชำระเงินค่าเดินทางแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ เนื่องจากทางกลุ่มได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ให้ท่านแล้ว


ความคิดเห็น

  1. 1
    Rolex Shop
    Rolex Shop datgfra@123.com 14/08/2015 13:36

    The discoveries of Quantum Physics Rolex Oyster Perpetual Date and Metaphysics have unearthed the miraculous power and possibilities that Law of attraction possesses. Thanks to Dr. Fred Alan Wolf's Double slit experiment in which he proves that if atoms are observed they change their Tarolex behavior. In other words we affect the physical world around us with our thoughts or we create our own reality, there are no coincidences or luck, it all comes replique citizen montre back to you because, "You attracted it" . You will get more of it because, "Like Attracts like" .

    Each of your attraction replique montre homme cuir consists of energy particles that have magnetic properties, which attracts like particles. Substances with the same vibrational energy begin to connect to form a physical reality, in other words we call, it manifests. To make it lot simpler, if you seek happiness in your attraction or thought, you release energy at some frequency, now everything around you with the same energy level or the same frequency fifa 15 coins cheap xbox will connect with you. In other words you will observe and attract, only the things montre homme design around you that give you happiness.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view