/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,546,738
เปิดเพจ4,498,550

ธรรมสัญจรครั้งที่ 13 ภาคเหนือ 4-7 ธ.ค.56 ม.ราม

ธรรมสัญจรครั้งที่ 13 ภาคเหนือ 4-7 ธ.ค.56 ม.ราม

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)


ขอเชิญร่วมโครงการ ธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 13 จำนวน 8 วัด
และร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานในงานทำบุญใหญ่ประจำปี
ของก
ลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง

ในวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ.2556
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แ
อร์)


1. วัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
2. วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)
3. วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
4. วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม , หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ)
5. วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร )
6. วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
7. วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
8. วัดสามัคคีบุญญาราม(คีรีสุบรรพต) อ.เมือง จ.ลำปาง
    (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ , พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ)


กำหนดการ 

วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556

เวลา 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 17.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 18.00 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 18.30 น. รถบัสออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สู่ภาคเหนือ

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556

เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
เวลา 10.15 น. ถึงวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 13.30 น. ถึงวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
เวลา 15.15 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 17.30 น. ถึงวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ กราบเจดีย์หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
                   และนมัสการหลวงปู่สังข์ สังกิจโจ ,เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 10.15 น. ถึงวัดอรัญวิเวก นมัสการพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เปลี่ยนรถเล็กขึ้นเขา)
เวลา 13.30 น. ถึงวัดพระพุทธบาทสี่รอย , สักการะรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 17.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พักที่หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
                   เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว , สวดมนต์ทำวัตรเย็น
                   ช่วยเตรียมงานตักบาตรพระกรร
มฐานในงานทำบุญใหญ่ประจำปี
                   ข
องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วัน เสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 07.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณงาน (สถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เวลา 07.30 น. ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย , รับศีล , พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 08.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม (รวมประมาณ 20 รูป) ออกรับบิณฑบาต

** รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงานในครั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง **

เวลา 08.45 น. ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์
เวลา 10.15 น. แสดงพระธรรมเทศนา (รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่แสดงธรรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดสามัคคีบุญญาราม(คีรีสุบรรพต) อ.เมือง จ.ลำปาง
เวลา 13.30 น. ถึงวัดสามัคคีบุญญาราม(คีรีสุบรรพต) , นมัสการพระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ
เวลา 15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 24.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

***************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 1 คัน ค่าเดินทาง
บุคคลทั่วไป 2,600 บาท/
นักศึกษา(ปริญญาตรี) 500 บาท
( ท่านจะได้รับเสื้อโครงการคนละ 1 ตัว เป็นเสื้อยืดคอกลม และมีอาหารว่างแจกบนรถเป็นน
มและขนม รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม)

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีหัวหมาก ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 169-262951-7 ชื่อบัญชี นายจตุรพร แถวรัมย์ ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 086-4017809 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภ
ายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว หมอน และ ผ้าห่มไปด้วย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นมาก

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 


ความคิดเห็น

  1. 1
    m
    m sworddragon1906@gmail.com 28/09/2013 02:56

    ค่าเดินทางนี้รวมค่าอาหารด้วยใช่ไหมครับ ทานข้าววันละกี่มื่อ และชุดที่เตรียมไปต้องเป็นชุดขาวหรือไม่

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view