/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,506,336
เปิดเพจ4,411,859

ธรรมะสัญจร วันที่ 4-7 ธ.ค. 56 ม.หอการค้า

ธรรมะสัญจร  วันที่ 4-7 ธ.ค. 56 ม.หอการค้า

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขอเชิญร่วมโครงการ ธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 7 
จำนวน 9 วัด และร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐา
ในงานทำบุญใหญ่ประจำปีของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง 

ในวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ.2556 
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์)

1. วัดป่าวัฒนาราม(ป่าลัน) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
(หลวงปู่สุวัฒน์ อาจาโร)

2. วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

3. วัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

4. วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
(พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)

5. วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
( พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร )

6. วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
(หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม , หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ)

7. วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8. วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

9. วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
(หลวงปู่แว่น ธนปาโล)


กำหนดการ

วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556

เวลา 15.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคารเรือนไทย ตึก 18 
เวลา 16.00 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 16.30 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 17.00 น. รถบัสออกเดินทางสู่ภาคเหนือ

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556

เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าวัฒนาราม(ป่าลัน) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นมัสการหลวงปู่สุวัฒน์ อาจาโร ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
เวลา 11.15 น. ถึงวัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 14.15 น. ถึงวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร 
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 17.30 น. ถึงวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ,
                   เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 10.15 น. ถึงวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ,นมัสการหลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
                   และ เจดีย์หลวง
ปู่ตื้อ อจลธัมโม
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เปลี่ยนรถเล็กขึ้นเขา) ,
                   แวะรับประทานอาหาร
เวลา 14.00 น. ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 16.45 น. ถึงวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ,เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ร่วมงานทำตักบาตรพระกรรมฐานในงานบุญใหญ่ประจำปี
                   ของกลุ่มพุทธธรร
มกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 07.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณงาน (สถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เวลา 07.30 น. ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ,รับศีล , พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 08.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม
(รวมประมาณ 20 รูป) ออกรับบิณฑบาต


** รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงานในครั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง **

เวลา 08.45 น. ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์
เวลา 10.15 น. แสดงพระธรรมเทศนา (รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่แสดงธรรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เวลา 13.30 น. ถึงวัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง , นมัสการเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระสบาย
                   และ 
เจดีย์หลวงปู่แว่น ธนปาโล ,รับประทานอาหารเที่ยงที่วัด
เวลา 15.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 24.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

***************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 1 คัน 
ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,600 บาท/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 750 บาท
- มีอาหารว่างแจกบนรถเป็นนมและขนม 
- ได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม
- นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 15 ชั่วโมง

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***หมายเลขโทรศัพท์ 089-0779903 (แนน) , 084 - 9272233 (นัด)

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตนเองที่ห้องชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคารเรือนไทย ตึก18 ชั้น 1 (ฝั่งรถตู้)
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาวิภาวดีรังสิต(จักรพงษ์ภูนารถ) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 163-229228-1 ชื่อบัญชี นายวรชิต รุ่งพรหมประทาน , ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 089-0779903 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว หมอน และ ผ้าห่มไปด้วย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นมาก


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view