/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,546,778
เปิดเพจ4,498,635

ธรรมสัญจร 3 และฉลองเจดีย์วัดศรีวิชัย วันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 57

ธรรมสัญจร 3 และฉลองเจดีย์วัดศรีวิชัย วันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 57


เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน แห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 3
และร่วมงานฉลองเจดีย์วัดศรีวิชัย (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม)

ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2557
จำนวน 8 วัด ณ จังหวัดนครพนม สกลนคร อุดรธานี 


1. วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ)
2. วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
3. วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตตโก)
4. วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม)
5. วัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม)
6. วัดป่ากัลยาณธัมโม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม)
7. วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม)
8. วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

กำหนดการ
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

เวลา 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403 ( จุดขึ้นรถที่ 1 )

เวลา 18.00 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 18.45 น. รถออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไปยังหอพระ
                   ที่ตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐา
น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (จุดขึ้นรถที่ 2)
เวลา 19.45 น. ถึงหอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมาชิกส่วนที่เหลือขึ้นร
เวลา 20.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

เวลา 06.30 น. ถึงวัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าสุทธาวาส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และกราบสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
                   และเจดีย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร

เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 13.00 น. ถึงวัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
เวลา 14.00 น. ออกเดินทางไปวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
เวลา 14.30 น. ถึงวัดศรีวิชัย ร่วมงานฉลองเจดีย์หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม 
เวลา 21.00 น. เดินทางกลับมาพักที่วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

วัน เสาร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2557

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 06.30 น. ตักบาตร ณ วัดศรีวิชัย , ถวายภัตตาหาร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด 
เวลา 09.00 น. พิธียกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์วัดศรีวิชัย (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม) ,
                   ทอดผ้าป่าสามัคคี โดยเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐา
น แห่งประเทศไทย 7 สถาบัน
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 14.00 น. ถึงวัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , กราบเจดีย์และอัฐิธาตุหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่ากัลยาณธัมโม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
เวลา 16.30 น. ถึงวัดกัลยาณธัมโม , นมัสการหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม , รับประทานอาหารเย็นที่วัด ,
                   เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา 20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2557

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 06.30 น. ถึงวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร, ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 11.00 น. ถึงวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , นมัสการหลวงปู่ลี กุลสธโร 
เวลา 12.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 23.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

*********************************

รับจำนวน 50 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,600 บาท/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 500 บาท ( ท่านจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม และมีอาหารว่างแจกบนรถ)

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
โทร. (โจ้) 086-4017809 , (ต่อ) 089-6997794

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7442490109 ชื่อบัญชี นายอภิภัสร์ ปาสานะเก ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 086-4017809 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ


ความคิดเห็น

 1. 1
  chxy123
  chxy123 jay452996847@gmail.com 05/10/2016 14:44

  new balance femme


  Soccer Boots Outlet nike


  nike chaussures


  polo ralph lauren pas cher


  tienda online abercrombie españa


  longchamp kaufen


  Nike Store


  ugg boots outlet online


  Chaussure Nike Pas Cher


  adidas store


  burberry sac pas cher


  Korting sportschoenen


  sac givenchy


  Ray Ban Outlet


  chaussures de foot pas cher


  chaussure basket homme


  converse store


  charms pandora pas cher


  toms shoes outlet


  new yeezy shoes


  Coach Bags On Sale


  hyperdunk 2014


  louboutin heels


  scarpe nike


  michael kors handbags on sale


  ugg boots for women


  nike jordan shoes


  billige nike sko


  womens nike air max


  bambas adidas baratas


  zapatos de futbol nike


  ray ban sale


  adidas sneakers


  tru religion jeans


  newest lebron shoes


  Ray ban sale online


  adidas outlet


  chaussure Nike homme


  scarpe running new balance


  scarpe nike running


  cheap uggs


  hogan rebel donna


  burberry schal


  fitflops sale uk


  Moncler Outlet Online


  outlet prada online


  Moncler Sale


  nike shoes


  nike air schuhe herren


  Nike Online Store


  Lebron 13


  adidas shoenen


  zapatillas nike baratas


  sandalias birkenstock


  zapatilla adidas


  fendi pas cher


  Miu Miu bags online


  scarpe jordan


  ugg boots classic


  new pandora charms


  nfl store


  air force one pas cher


  christian louboutin outlet


  Nike Zapatos


  Air Jordan Release Date


  air max pas cher femme


  oakley sunglasses clearance


  reebok running shoes


  uggs for cheap


  burberry outlet store online


  moncler coats for women


  nike sportschuhe damen


  timberland outlet


  nike skor outlet


  vans shoe store


  moncler girls


  pandora bracelet charms


  zapatillas running


  moncler jacket sale


  ugg clearance


  Air Max 90


  nike tn pas cher


  retro jordans for cheap


  moncler outlet


  ugg factory outlet


  abercrombie deutschland


  Timberland skor


  new balance sito ufficiale


  longchamp bags on sale


  Air Jordan News


  Jordan Sneakers For Sale


  nike sneakers


  official NHL jerseys


  scarpe hogan outlet


  botas de futbol


  cheap nike air max


  Billiga Nike Air Max


  cheap air max outlet


  pandora charm bracelet sale


  Canada Goose Outlet


  Toms Outlet Online


  discount ray bans


  Adidas schuhe


  new jordan releases


  nike schuhe günstig


  adidas schuhe neu


  New Balance Outlet


  sac coach soldes


  fitflop online kopen


  Uomo Hogan


  michael kors väska rea


  outlet zapatos online


  nike air


  scarpe adidas online


  adidas schoenen


  religion store


  portafoglio michael kors


  Ugg boots Sale


  sac a main michael kors


  Jordan Store


  ropa abercrombie


  adidas outlet stores online


  mulberry väskor rea


  cheap christian louboutin


  pandora jewelry store


  ray ban wayfarer eyeglasses


  longchamp tote bag


  scarpe adidas donna


  goedkope nike air max


  new balance sportschuhe


  balenciaga borse


  nike free


  chaussure adidas pas cher


  chaussures nike pas cher


  coach factory outlet online


  cheap burberry bags


  Jordan Schoenen


  oakley outlet


  nike joggesko


  Toms Shoes For Women


  ugg store


  abercrombie and fitch store


  prada outlet


  cheap mbt shoes sale


  adidas kläder


  nike mercurial soccer cleats


  pandora beads


  hogan scontate


  nike damenschuhe


  adidas tienda online


  burberry sac pas cher


  23 is back


  adidas site officiel


  Cheap Michael Kors


  coach sac à main


  michael kors bags outlet


  Nike Air Jordan 11


  nike air max running shoes


  nike sb stefan janoski


  huarache sneakers


  uggs outlet


  ugg outlet online


  asics sko


  nike sportschuhe


  toms sale


  cheap uggs for women


  1005chxy

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view