/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,502,295
เปิดเพจ4,403,627

ธรรมสัญจร ม.ธรรมศาสตร์ 4-7 ธันวาคม

ธรรมสัญจร ม.ธรรมศาสตร์ 4-7 ธันวาคม

ขอเชิญร่วมโครงการ

ธรรมสัญจร ครั้งที่ ๑๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ ๔- ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

1. วัดป่าวัฒนาราม(ป่าลัน) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    (หลวงปู่สุวัฒน์ อาจาโร)

2. วัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
    (หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ)

3. วัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

4. วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)

5. วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    ( พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร )

6. วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
    (หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม , หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ)

7. วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

8. วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

9. วัดป่านาบุญ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
    (หลวงปู่กวง โกสโล)

10. วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน 

กำหนดการธรรมสัญจร ครั้งที่ 17
วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556

เวลา 15.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรมมฐาน หอพระ (ฝั่งซ้าย)
เวลา 17.00 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 17.30 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 18.00 น. รถบัสออกเดินทางสู่ภาคเหนือ

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556

เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าวัฒนาราม(ป่าลัน) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ นมัสการหลวงปู่สุวัฒน์ อาจาโร , 
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปวัดปากเปียง อ.เชียงดาวจ.เชียงใหม่ 
เวลา 11.00 น. ถึงวัดถ้ำปากเปียง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่และกราบนมัสการหลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่านาบุญ อ.แม่แตงจ.เชียงใหม่ (ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร)
เวลา 15.30 น. ถึงวัดป่านาบุญ และกราบนมัสการหลวงปู่กวง โกสโล เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย


วัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 06.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร , 
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 09.15 น. ถึงวัดป่าอรัญวิเวก และกราบนมัสการ หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
เวลา 09.45 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 10.00 น. ถึงวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ,นมัสการหลวงปู่สังข์ สังกิจโจ 
                   และ เจดีย์หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
เวลา 10.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เปลี่ยนรถเล็กขึ้นเขา) ,
                   (ระหว่างทางแวะรับประทานอา
หาร)
เวลา 12.00 น. ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่(ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร)
เวลา 15.00 น. ถึงวัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ,เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 7 ธันวาคม 2556

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ร่วมงานทำตักบาตรพระกรรมฐานในงานบุญใหญ่ประจำปี
                   ของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 07.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณงาน (สถานที่จัดงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เวลา 07.30 น. ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ,รับศีล , พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 08.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม
                   (รวมประมาณ 20 รูป) ออกรับบิณฑบาต


** รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงานในครั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง **

เวลา 08.45 น. ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์
เวลา 10.15 น. แสดงพระธรรมเทศนา (รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่แสดงธรรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน
เวลา 13.30 น. ถึงพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร (ระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร)
เวลา 14.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 22.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

***************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม 1 
ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,800 บาท/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 550 บาท 
(มีอาหารว่างแจกบนรถเป็นนมและขนม รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม)

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณทิพวรรณ กานต์เจนภพ (ทิพ) หมายเลขโทรศัพท์ 083-1113298 
คุณธนภัทร ศรีสุจิกุล (บูม) หมายเลขโทรศัพท์ 089-8516446

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หอพระฯ
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเลขที่บัญชี 475-075995-3 บัญชีชื่อ นางสาวทิพวรรณ กุสะรัมย์ ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 083-1113298 (ทิพ) และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : 
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว หมอน และ ผ้าห่มไปด้วย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นมาก

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา


ความคิดเห็น

 1. 1
  ภควรรณ
  ภควรรณ oilal_tu@hotmail.com 03/11/2013 18:24

  ไม่ทราบว่าปีนี้ มธ. จะจัดไปวัดพระพุทธบาทสี่รอยมั้ยคะ  ปีที่แล้วเห็นจัดไปค่ะ มี 2 ช่วง

 2. 2
  chxy123
  chxy123 jay452996847@gmail.com 05/10/2016 14:17

  new balance femme


  Soccer Boots Outlet nike


  nike chaussures


  polo ralph lauren pas cher


  tienda online abercrombie españa


  longchamp kaufen


  Nike Store


  ugg boots outlet online


  Chaussure Nike Pas Cher


  adidas store


  burberry sac pas cher


  Korting sportschoenen


  sac givenchy


  Ray Ban Outlet


  chaussures de foot pas cher


  chaussure basket homme


  converse store


  charms pandora pas cher


  toms shoes outlet


  new yeezy shoes


  Coach Bags On Sale


  hyperdunk 2014


  louboutin heels


  scarpe nike


  michael kors handbags on sale


  ugg boots for women


  nike jordan shoes


  billige nike sko


  womens nike air max


  bambas adidas baratas


  zapatos de futbol nike


  ray ban sale


  adidas sneakers


  tru religion jeans


  newest lebron shoes


  Ray ban sale online


  adidas outlet


  chaussure Nike homme


  scarpe running new balance


  scarpe nike running


  cheap uggs


  hogan rebel donna


  burberry schal


  fitflops sale uk


  Moncler Outlet Online


  outlet prada online


  Moncler Sale


  nike shoes


  nike air schuhe herren


  Nike Online Store


  Lebron 13


  adidas shoenen


  zapatillas nike baratas


  sandalias birkenstock


  zapatilla adidas


  fendi pas cher


  Miu Miu bags online


  scarpe jordan


  ugg boots classic


  new pandora charms


  nfl store


  air force one pas cher


  christian louboutin outlet


  Nike Zapatos


  Air Jordan Release Date


  air max pas cher femme


  oakley sunglasses clearance


  reebok running shoes


  uggs for cheap


  burberry outlet store online


  moncler coats for women


  nike sportschuhe damen


  timberland outlet


  nike skor outlet


  vans shoe store


  moncler girls


  pandora bracelet charms


  zapatillas running


  moncler jacket sale


  ugg clearance


  Air Max 90


  nike tn pas cher


  retro jordans for cheap


  moncler outlet


  ugg factory outlet


  abercrombie deutschland


  Timberland skor


  new balance sito ufficiale


  longchamp bags on sale


  Air Jordan News


  Jordan Sneakers For Sale


  nike sneakers


  official NHL jerseys


  scarpe hogan outlet


  botas de futbol


  cheap nike air max


  Billiga Nike Air Max


  cheap air max outlet


  pandora charm bracelet sale


  Canada Goose Outlet


  Toms Outlet Online


  discount ray bans


  Adidas schuhe


  new jordan releases


  nike schuhe günstig


  adidas schuhe neu


  New Balance Outlet


  sac coach soldes


  fitflop online kopen


  Uomo Hogan


  michael kors väska rea


  outlet zapatos online


  nike air


  scarpe adidas online


  adidas schoenen


  religion store


  portafoglio michael kors


  Ugg boots Sale


  sac a main michael kors


  Jordan Store


  ropa abercrombie


  adidas outlet stores online


  mulberry väskor rea


  cheap christian louboutin


  pandora jewelry store


  ray ban wayfarer eyeglasses


  longchamp tote bag


  scarpe adidas donna


  goedkope nike air max


  new balance sportschuhe


  balenciaga borse


  nike free


  chaussure adidas pas cher


  chaussures nike pas cher


  coach factory outlet online


  cheap burberry bags


  Jordan Schoenen


  oakley outlet


  nike joggesko


  Toms Shoes For Women


  ugg store


  abercrombie and fitch store


  prada outlet


  cheap mbt shoes sale


  adidas kläder


  nike mercurial soccer cleats


  pandora beads


  hogan scontate


  nike damenschuhe


  adidas tienda online


  burberry sac pas cher


  23 is back


  adidas site officiel


  Cheap Michael Kors


  coach sac à main


  michael kors bags outlet


  Nike Air Jordan 11


  nike air max running shoes


  nike sb stefan janoski


  huarache sneakers


  uggs outlet


  ugg outlet online


  asics sko


  nike sportschuhe


  toms sale


  cheap uggs for women


  1005chxy

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view