/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,506,232
เปิดเพจ4,411,755

ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 6 วันที่ 5-8 ธ.ค. โดยจุฬา

ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 6 วันที่ 5-8 ธ.ค. โดยจุฬา

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมเดินทางในกิจกรรม "ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 6" 

ณ จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง จำนวน 9 วัด 5 พระธาตุเจดีย์
และร่วมงานทำบุญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จัดโดย กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 5-8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เจดีย์หลวง - เจดีย์นภเมทนีดล - เจดีย์นภพลภูมิสิริ - พระธาตุศรีจอมทอง
พระธาตุลำปางหลวง - พระพุทธบาทสี่รอย

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป - หลวงปู่ประสิทธิ์ ปุญญมากโร
งานบุญประจำปี ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถวัดสามัคคีบุญญาราม
1. วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่เแตง จ.เชียงใหม่ – หลวงปู่ประสิทธิ์ ปุญญมากโร
2. วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ – หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
3. วัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ – สักการะรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ในมหาภัทรกัป
4. วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ – หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
5. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
6. พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลและพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
7. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ – พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท), หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
8. วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
9. วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง – หลวงปู่หลวง กตปุญโญ, พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556

17.00 น. ลงทะเบียน ที่ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น
18.00 น. จัดที่นั่งบนรถ
18.30 น. ออกเดินทางสู่ภาคเหนือ (รถออกตรงเวลา)

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556

07.00 น. ถึง (1) วัดป่าหมู่ใหม่ ใส่บาตรบริเวณวัดและกราบหลวงปู่ประสิทธิ์ ปุญญมากโร
09.30 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
10.15 น. ถึง (2) วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) กราบพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
11.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เปลี่ยนรถสองแถวขึ้นเขา)
13.30 น. ถึง (3) วัดพระพุทธบาทสี่รอย สักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ในมหาภัทรกัป
15.30 น. ออกเดินทางไปวัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
17.30 น. ถึง (4) วัดสันติธรรม เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว สวดมนต์ทำวัตรเย็น
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556

05.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
05.30 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อร่วมงานทำบุญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
07.30 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, รับศีล, พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์
08.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม (รวมประมาณ 30 รูป) ออกรับบิณฑบาต
09.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูอาจารย์
10.00 น. ถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถ วัดสามัคคีบุญญาราม
            โดยกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.15 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
12.30 น. ถึง (5) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 
            (เปลี่ยนรถสองแถวเพื่อเดินท
างไปยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์)
13.30 น. ถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ - กราบนมัสการ (6) พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล
            แ
ละพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ แวะชมยอดดอยอินทนนท์
            ตลาดชาวเขาเผ่าม้ง และน้ำตกวชิรธาร (ตามโอกาสและเวลาอำนวย)

17.00 น. เดินทางกลับมาขึ้นรถบัสออกเดินทางไปวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18.00 น. ถึง (7) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเที่ยวเดินชมถนนคนเดินได้

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556

04.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
04.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง (แวะรับประทานอาหารเช้าในตัวเมือง)
07.30 น. ถึง (8) วัดพระธาตุลำปางหลวง สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง
08.30 น. ออกเดินทางไปวัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง
09.15 น. ถึง (9) วัดสามัคคีบุญญาราม นมัสการพระพุทธรูปปางนาคปรก 
            เข้ากราบและรับฟังพระธรรมเท
ศนาจากพระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ
12.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
22.00 น. ถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่าเดินทางสำหรับนิสิต 600 บาท บุคคลทั่วไป 2,600 บาท
(ค่าเดินทางนี้รวมค่ารถสองแถวขึ้นวัดพระพุทธบาทสี่รอยและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ รวมถึงค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และพระมหาธาตุเจดีย์ทั้งหมดแล้ว)

ท่านจะได้รับแจกอาหารว่างวันละ 1 มื้อ (นม+ขนม) และจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

สำรองที่นั่งได้ที่ นายปกรณ์ อัศวฤทธิไกร (ต้า) โทร. 087-517-4541

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้โดยโอนเงินที่ธนาคารหรือโอนผ่านตู้ ATM
เพื่อเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง 2 ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 289-211053-4 ชื่อบัญชี: นางสาวณัตตยา ทองโต
เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งกลับมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง ส่งหลักฐานการโอนมาที่ pakorn435@hotmail.com

หมายเหตุ:
1. ท่านที่โทรมาสำรองที่นั่งแล้วกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาจองที่นั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2. เมื่อชำระเงินค่าเดินทางแล้ว จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ เนื่องจากทางกลุ่มได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ให้ท่านแล้ว
3. เตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาด้วย เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอากาศทางภาคเหนือค่อนข้างหนา
4. ท่านสามารถเตรียมสิ่งของเพื่อมาทำบุญกับวัดต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
5.ไม่แนะนำให้ท่านนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดบริเวณมหาวิทยาลัยเนื่องจากจะต้องนำไปจอดบริเวณอาคารจอดรถซึ่งเสียค่าจอดรายชั่วโม


ความคิดเห็น

 1. 1
  21/11/2013 08:22
 2. 2
  Warunee_ket
  Warunee_ket Warunee_ket@yahoo.com 29/11/2013 22:37
 3. 3
  29/11/2013 22:39

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view