/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,066,766
เปิดเพจ3,889,323

รอยธรรมนำทาง วันที่ 13-16 ก.พ.57 ณ ภาคตะวันออก โดย ม.หอการค้าไทย

รอยธรรมนำทาง วันที่ 13-16 ก.พ.57 ณ ภาคตะวันออก โดย ม.หอการค้าไทย

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอเชิญร่วมโครงการรอยธรรมนำทางปาฎิหาริย์แห่งธรรม

4 จังหวัด 10 วัด 1 อุทยาน

สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

ในวันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดการ
วัน พฤหัสบดี ที่ 13กุมภาพันธ์ 2557

16:30 น. เริ่มลงทะเบียนที่ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตึก 18 (อาคารเรือนไทย)
17:00 น. รถบัสออกเดินทางสู่วัดอโศการามต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
18:30 น. ถึงวัดอโศการาม กราบสรีระสังขารท่านพ่อลี ธัมมธโร และเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พร้อมกับทำภารกิจส่วนตัว
19:00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา
22:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ศุกร์ ที่ 14กุมภาพันธ์ 2557

04:30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
05:00 น. รถบัสออกเดินทางสู่ภาตะวันออก
07:30 น. ตักบาตร ณ วัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรีกราบนมัสการพระอาจารย์อัครเดชถิรจิตโต 
             (พระอาจารย์ตั๋น) และรับประท
านอาหารเช้าที่วัด
10:00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอัมพวันต.หนองรีอ.เมืองชลบุรีจ.ชลบุรี
12:00 น. ถึงวัดป่าอัมพวันกราบนมัสการพระอาจารย์จันดี กนตฺสาโรและ อนุสรณ์สถานพระโพธิญาณเถระ
             (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

13:00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าเขาเขียวต.บางพระอ.ศรีราชาจ.ชลบุรี
14:00 น. ถึงวัดป่าเขาเขียวกราบนมัสการพระอาจารย์พฤกษ์สุทฺธิญาโ
15:30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำประทุนต.โป่ง อ.บางละมุงจ.ชลบุรี
16:30 น. ถึงวัดถ้ำประทุนนมัสการเจ้าอาวาสและเจดีย์หลวงปู่อ่อนศรีฐานวโรและรับประทานอาหาร
             เก็บสัมภาระเข้าที่พัก พร้อมกับทำภารกิจส่วนตัว

19:00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา
22:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วัน เสาร์ ที่ 15กุมภาพันธ์ 2557

04:30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
05:00 น. ออกเดินทางไปวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ต.ห้วยใหญ่อ.บางละมุงจ.ชลบุรี
07:00 น. ตักบาตร ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร กราบนมัสการพระอาจารย์สุชาติอภิชาโต
             และรับประทานอาหารเ
ช้าที่วัด
10:00 น. ออกเดินทางไปวัดมาบจันทร์ต.แกลง อ.เมืองจ.ระยอง
12:00 น. ถึงวัดมาบจันทร์กราบนมัสการพระอาจารย์อนันต์อกิญจโน
13:00 น. ออกเดินทางไปวัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมืองจ.ระยอง
13:30 น. ถึงวัดธรรมสถิต ต.สำนักทอง อ.เมืองจ.ระยองกราบนมัสการพระอาจารย์สุชินปริปุณโณ
             และเ
จดีย์ท่านพ่อเฟื่องโชติโก
14:30 น. ออกเดินทางไปวัดพิชัยพัฒนาราม (วัดเขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้องอ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี
16:30 น. วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดเขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
             กราบนมัสการหลวงปู่ฟัก
สันติธัมโม  และรับประทานอาหาร เก็บสัมภาระเข้าที่พัก
             พร้อมกับทำภารกิจส่วนตัว

19:00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา
22:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 16กุมภาพันธ์ 2557

04:30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
05:00 น. ออกเดินทางไปวัดเขาสุกิมต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่จ.จันทบุรี
07:00 น. ตักบาตร ณ วัดเขาสุกิมต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่จ.จันทบุรีกราบสรีระสังขารหลวงปู่สมชายฐิตวิริโย
             และวิหารหุ่นขี้ผึ้งพระเ
ถราจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและรับประทานอาหารเช้าที่วัด
10:00 น. ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จ.ระยอง
12:00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง แวะชมอุทยานแห่งชาติและพักผ่อนตามอัธยาศัย
15:45 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
19:00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ


***************************
รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 1 คัน 
ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 750 บาท
- มีอาหารว่างบริการบนรถและได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม
- นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับคณะจำนวน15 ชั่วโมง

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
หมายเลขโทรศัพท์ 085-0601357 (หลิว) , 084 - 9272233 (นัด)


ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตนเองที่ห้องชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตึก18 ชั้น 1 (อาคารเรือนไทย)
2. ทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาวิภาวดีรังสิต(จักรพงษ์ภูนารถ) ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 163-229228-1 ชื่อบัญชี นายวรชิต รุ่งพรหมประทาน ,ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านธนาคารกรุณาโทรแจ้งที่ 084-9272233และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม เครื่องนอนไปด้วย เพื่อความสะดวกของท่าน

ความคิดเห็น

 1. 1
  replique montre lip homme
  replique montre lip homme bregret@123.com 14/08/2015 13:45

  What Will it Cause replique grosse montre homme if Put Lady Gaga Together With Hermes Birkin Bag

  We have to admit xbox coins fifa 15 that Lady Gaga is winner in 2010. No matter her dressing style or her songs has become a hot in global market. In 2010 the 30th The Brits Awards, Gaga stood out from montre de collection others, becoming the champions of International Breakthrough Act, International Album replique montre digital and BRITs Performance of 30 Years.

  Such an eye-catching star! If she comes up replique montre oxbow with Hermes Birkin Bag which is considered the Queen handbag in luxury world, what effect will it cause? The fact proved that it is really scaring and fantastic.

 2. 2
  replica watches
  replica watches zman12@outlook.com 31/08/2015 14:23

  I am making good progress convincing lots of young people to vote for obama because he has the vision of a president with new ideas to change America nike free pas cher air max one free run pas cher nike lunarglide nike air max 2015 nike pas cherfor better and good. Obama is the one America needs now in 2008. He is ordain and destine by god. I have help to make many people vote since I can not vote. in return I want obama to help participate to make Africans unite and come together as one. I am still 21 yrs and wish to see hublot replica watches that come to pass

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view