/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,066,994
เปิดเพจ3,889,560

โครงการบวช 2557

โครงการบวช 2557

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557
จัดโดย เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐานแห่งประเทศไทย 7 สถาบัน

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     

พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต         พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต

ณ วัดภูสังโฆ และวัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


ระหว่างวันที่ 4 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2557


 รับสมัครวันนี้ - 29 มีนาคม 2557

ขอบคุณภาพประกอบพื้นหลังจาก National Geographic Thailand 

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557  เวลา 10.30 น.  
ปฐมนิเทศ ณ บ้านอารีย์ เลขที่ 17/1 ซอยอารีย์ 1
(ผู้ไม่มาจะไม่อนุญาตให้บวช) 

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557  เวลา 8.30 น.
ออกเดินทางจาก ธรรมสถาน จุฬาฯ – หอพระ ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ไปวัดภูสังโฆ วัดถ้ำเต่า

เข้าวัดและบวชเป็นผ้าขาว ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติและฝึกหัดท่องคำบรรพชาอุปสมบท

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 16.00 น.
บิดา มารดา และญาติที่จะประสงค์จะเดินทางไปพร้อมกับเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน 7 สถาบัน 

รวมตัวกันที่ธรรมสถาน จุฬาฯ และออกเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 
ณ วัดภูสังโฆ วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 
ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ วัดถ้ำเต่า ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 
บิดา มารดา และญาติที่ไปกับโครงการร่วมตักบาตรเช้าพระใหม่ และเดินทางกลับ กทม. 

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557
ผู้เข้าร่วมโครงการบวช ลาสิกขาพร้อมกัน และอยู่ที่วัดทำความสะอาดเสนาสนะ และอยู่อุปัฏฐากครูอาจารย์

วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557  
ทำพิธีขอขมา ลาท่านพระอาจารย์ และเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร (มีรถของโครงการไปรับกลับ)

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง **


.
.

Download ใบสมัครบวชกำหนดการวันออกเดินทางไปร่วมพิธีบวช

วัน พฤหัสฯ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557


เวลา 16.00 น. คณะกรรมการและญาติผู้บวชรวมตัว และลงทะเบียน ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                   (จุดขึ้นรถที่ 1)

เวลา 16.30 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
เวลา 17.00 น. ออกเดินทางจากธรรมสถาน จุฬาฯ ไปยังหอพระ ที่ตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
                   (จุดขึ้นรถที่ 2)

เวลา 18.00 น. ถึงหอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับสมาชิกส่วนที่เหลือขึ้นร
เวลา 18.15 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านกุดหมากไฟ

วัน ศุกร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

เวลา 06.00 น. ถึงหมู่บ้านกุดหมากไฟ รอใส่บาตรพระวัดภูสังโฆ
เวลา 06.45 น. ใส่บาตร (กรณีเดินทางถึงหมู่บ้านกุดหมากไฟล่าช้าเกินกำหนดเวลา ให้เดินทางไปยังวัดภูสังโฆทันที)
เวลา 07.00 น. ออกเดินทางไปยังวัดภูสังโฆ ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
เวลา 07.30 น. ถึงวัดภูสังโฆ , นมัสการพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต , ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 08.00 น. รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต
เวลา 08.30 น. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการและญาติของนาคได้พูดคุยสนทนากับนาค และเยี่ยมชมวัดภูสังโฆ
เวลา 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำเต่า ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 12.30 น. ถึงวัดถ้ำเต่า , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , รับประทานอาหารเที่ยง และจัดเตรียมอุปกรณ์
                   และสถาน
ที่สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
เวลา 15.00 น. ซ้อมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ (พระพี่เลี้ยงเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด(ถ้ามี))
เวลา 16.00 น. คณะกรรมการและญาติของนาคทำพิธีขลิบผมนาค
เวลา 17.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , รับฟังพระธรรมเทศนาจาก หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต และนั่งสมาธิภาวนา
                   เดินจงกรมตามอัธยาศัย

เวลา 21.00 น. เข้าที่พัก , พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2557

เวลา 05.00 น. ตื่นนอน , ทำภารกิจส่วนตัว และเตรียมตัวตักบาตร
เวลา 07.00 น. ตักบาตรบริเวณหน้าวัดถ้ำเต่
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ , รับฟังพระธรรมเทศนาจาก หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต ,
                   และรับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
เวลา 13.00 น. เสร็จพิธี
เวลา 13.30 น. คณะกรรมการและญาติผู้บวชออกเดินทางไปยังวัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 14.30 น. ถึงวัดภูผาแดง , กราบนมัสการหลวงปู่ลี กุสลธโร , เยี่ยมชมวัดและร่วมสร้าง
                   พุท
ธมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ภูผาแดงฯ
เวลา 16.30 น. เดินทางกลับวัดถ้ำเต่า
เวลา 17.30 น. ถึงวัดถ้ำเต่า , รับประทานอาหารเย็น และทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , รับฟังพระธรรมเทศนาจาก หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต และนั่งสมาธิภาวนา
                   เดินจงกรมตามอัธยาศัย

เวลา 21.00 น. เข้าที่พัก , พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2557

เวลา 05.00 น. ตื่นนอน , ทำภารกิจส่วนตัว และเตรียมตัวตักบาตรพระใหม่
เวลา 07.00 น. ตักบาตรพระใหม่ บริเวณหน้าวัดถ้ำเต่า
เวลา 08.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ , รับฟังพระธรรมเทศนาจาก หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต ,
                   และรับประทานอาหารเช้า

เวลา 09.30 น. พระใหม่ (ที่ต้องกลับวัดภูสังโฆ) กราบลาหลวงปู่บุญมี ธัมมรโต และเดินทางไปยังวัดภูสังโฆ
                   
คณะกรรมการและญาติผู้บวช กราบลาหลวงปู่บุญมี ธัมมรโต และเดินทางไปยังวัดแสงธรรมวังเขาเขียว
                   อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เวลา 13.30 น. ถึงวัดแสงธรรมวังเขาเขียว , พักรับประทานอาหารเที่ยงที่วัด , กราบนมัสการและรับฟังพระธรรมเทศนา
                   จากพระอาจารย์โสภา สมโณ และเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์ศรี
แสงธรรมวิสุทธิมงคล
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานค
เวลา 20.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ


การรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 มีนาคม 2557
2. สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและรูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 รูป และใบรับรองแพทย์
    ยืนยันว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันใด

3. สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง โทร.084-057-4843
    หรือ มาสมัครและกรอกใบสมัครได้ที่ เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน 7 สถาบัน


ผู้ประสงค์จะบวชจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นข้อห้ามในการบวชตามอุปสมบทวิธีและนวโกวาท
2. นิสิต นักศึกษา และ/หรือ บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการที่จัดโครงการ
3. สุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ยาดม และสิ่งอันไม่สมควรแก่สมณวิสัย
4. มีความตั้งใจมั่นและอุทิศตนที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง
    และได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว

5. จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด
6. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น
7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
8. จะต้องบวชและอยู่วัดจนครบกำหนด


ข้อวัตรที่ต้องเตรียมความพร้อม

1. เตรียมทั้งกายและใจให้พร้อม เช่น ฝึกนั่งคุกเข่าให้ได้ประมาณ 20 นาที เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น
    เดินจงกรมและเดินบิณฑบาตเท้าเปล่า เป็นต้น

2. ฉันอาหารมื้อเดียวตอนเช้า ตอนบ่ายดื่มน้ำปานะ (น้ำผลไม้ตามพุทธบัญญัติ)
    จึงควรฝึกร่างกายให้เคยชินด้วยตนเองก่อนบวชอย่างน้อย 2 สัปดาห์

3. ฝึกท่องบทขานนาคและคำขอบรรพชาอุปสมบท ให้คล่องแคล่วก่อนวันบรรพชาอุปสมบท (เอสาหัง แบบธรรมยุต)
    (คำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบท ทางโครงการจะมอบให้ในวันปฐมนิเทศ)

4. รักษาศีล 227 ข้อ และพระวินัยตามพุทธบัญญัติและธุดงควัตรเพิ่มเติมตามแบบอย่างข้อวัตรของทางวัดภูสังโฆ


ข้อวัตรสำหรับพระ
วัดป่าภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


04.00 น. ตื่นจากที่จำวัด ทำวัตรเช้า เดินจงกรม นั่งสมาธิ ปฏิบัติกิจส่วนตัว ที่กุฏิของตนเอง
05.00 น. จัดอาสนะ ตั้งบาตร กาน้ำ แก้วน้ำ เป็นแถวตามอาวุโสภันเต 
05.20 น. (หรือตามแต่เวลาตะวันขึ้น) สละผ้าครอง, ขัด กวาด ถูศาลาโดยพร้อมเพรียง,
            เดินลงเขาระยะทางประมาณ 6 กม. ขึ้นรถสองแถวที่ตีนภูเขาแล้วนั่งรถเข้าหมู่บ้านกุดหมากไฟ
            บิณฑบาตรที่หมู่บ้านกุดหมากไฟ โดยแบ่งออกเป็น 2 สาย

07.30 น. พระกลับจากบิณฑบาตรโดยรถ 2 แถว จัดอาหารลงบาตร ให้พร ฉัน ล้างบาตร ตากบาตร ตากผ้าไตร
08.30 น. อบรมธรรม โดย พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต
09.00 น. หากมีงานภายในวัด เช่น ซ่อมกุฏิ วางท่อ ต่อสายไฟ ฯลฯ ก็ไปทำงานเหล่านี้ หากไม่มีงาน ก็เข้าที่ภาวนา
12.00 น. ฉันปานะ
13.00 น. ทำข้อวัตร กวาดตาด ขัดศาลา
14.00 น. ทำงานตามหน้าที่(สำหรับผู้ที่มีหน้าที่) หรือเข้าที่ภาวนา
16.00 น. สรงน้ำ
19.00 น. ทำวัตรเย็น เข้าที่ภาวนา หรือเดินจงกรม
00.00 น. จำวัด (เวลาจำวัดขึ้นอยู่กับความสะดวกของพระแต่ละรูป แต่ไม่ควรจำวัดเกิน 4 ชม.
            ตามข้อปฏิบัติที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พาดำเนินมา)

หมายเหตุ : ทุกวันพุธ และเสาร์ของทุกสัปดาห์ พระทุกรูปจะต้องลงทำวัตรเย็นและฟังธรรมร่วมกันในเวลา 18.30 น. จากนั้นจะมีการถือเนสัชชิกหรือการภาวนาตลอดรุ่งรวมกันที่ศาลาในรูปนี้


วัดภูสังโฆ (วัดป่าภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภ)

วัดถ้ำเต่า (วัดป่าศรัทธาถวาย)Download ใบสมัครบวช


สอบถามเพิ่มเติม ผู้ประสานงานกลาง  
คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง

โทร.084-057-4843


ผู้ประสานงานแต่ละมหาวิทยาลั
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทร. 083-193-7748

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
โทร. 086-401-7809

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
โทร. 084-927-2233 

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทร. 084-057-4843 

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โทร. 085-914-4488

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทร. 088-807-7354 

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โทร. 088-572-7613
สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมสมทบทุนบริจาคเข้าโครงการ
ท่านสามารถโอนเงินมายังบัญชีด้านล่างนี้ได้เป็นการชั่วคราว (บัญชีหลักอยู่ระหว่างการอนุมัติโครงการ)


เลขที่บัญชี 475-0-78361-7  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  
ชื่อบัญชี "โครงการอุปสมบทหมู่ เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐานแห่งประเทศไทย ปี 2557
สาขา มธ. ศูนย์รังสิต

เงินบริจาคทั้งหมดหลังจากใช้จ่ายในโครงการแล้ว จะนำถวายวัดทั้งหมด

บัญชีเดิมที่เปิดก่อนหน้าบัญชีหลัก
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย   สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์
ชื่อบัญชี น.ส. กิ่งกาญจน์ ยกย่อง  เลขที่บัญชี 698-0-15245-9


บัญชีเดิมที่เปิดก่อนหน้าบัญชีหลัก

-400 ถอนค่าเปิดบัญชีเริ่มต้น

-11,310 บาท ถอนทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปวช

-858 ค่าจัดพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์ของ ม.ธรรมศาสตร์

-5,000 ถอนออกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป

-88,000 โอนเงินเข้าบัญชีโครงการใหม่ ที่เป็นบัญชีร่วม

เลขที่บัญชี 475-0-78361-7  สาขา มธ. ศูนย์รังสิต

ชื่อบัญชี "โครงการอุปสมบทหมู่ เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐานแห่งประเทศไทย ปี 2557


การรับบริจาคครั้งนี้ ทางวัดไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
เป็นการจัดการโดยทางกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานทั้งหมด
และเงินบริจาคทั้งหมดหลังจากใช้จ่ายในโครงการแล้ว จะนำถวายวัดทั้งหมด


สอบถามเพิ่มเติม 

ผู้ประสานงานกลาง คุณกิ่งกาญจน์ ยกย่อง 
โทร. 084-057-4843


ความคิดเห็น

 1. 1
  น้ำมนต์
  น้ำมนต์ sworddragon1906@gmail.com 14/01/2014 01:37

  ไม่ทราบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐานจะสามารถบวชได้ไหมครับ..รบกวนตอบด้วยครับ..อยากบวชมาก ขอบคุณครับ 

 2. 2
  15/01/2014 08:11
 3. 3
  15/01/2014 10:33

  นักศึกษาทุกสถาบัน ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน ก็สามารถบวชได้ครับ

 4. 4
  เจน
  เจน jan445@gmail.com 17/01/2014 12:32

  ที่วัดมีไฟฟ้าใช้ไหมครับ..อนุญาติให้ใช้โทรศัพท์ได้ไหมในขณะอยู่ในโครงการ

 5. 5
  **
  ** 19/01/2014 20:27

  ถ้าผู้ที่ต้องการบวชอยู่ต่างจังหวัด เช่นในภาคิอสาน ไม่สามารถเดินทางมารายงานตัวที่บ้านอารีย์ กทม.ได้ ดังนี้แล้วคงจะไม่ได้บวชอันนี้คงจะไม่ถูกเท่าไหร่เพราะไหนๆก็ประกาศแล้ว น่าจะโทรตกลงกันและให้พาญาติพี่น้องไปรอที่โบถส์วัดศรีหมากหญ้าก็น่าจะได้หรืออย่างไรกัน.

 6. 6
  boso
  boso jo_swu@hotmail.com 31/01/2014 00:16

  บ้านอารีย์ จนถึง สมาคม ก็ไม่มีอะไร เป็นเนื้อเป็นหนัง

  คุณ ** หาก ปรารถนา จะบวช ไปที่ภูสังโฆ อยู่สักพัก หากจะบวชฟรี ก็ไม่ใช่ เรื่องยาก ให้มีความตั้งใจปฏิบัติภาวนา ..

  - ที่วัดภูสังโฆ มี ไฟฟ้าปลั๊กที่สามารถไป (โซลาเซลล์+แบตต์) ชาร์ตได้ เช่น ไฟฉายแบตารี่ ปลั๊กชาร์ตมือถือ เอาไปได้ แต่ หากบวช แล้ว จะให้สะดวกเหมือน ฆราวาส คงไม่ได้ หากจำเป็น จะมี มือถือส่วนกลางอยู่ ไว้ติดต่อ เมื่อมีเรื่องราวต้องใช้

  บวช 1 เดือน มันน้อยไปหน่อย เป็น ผ้าขาวไป ทำจริงก็ได้ จริงๆ เครื่องหมายสงฆ์ ไม่ได้มี นัยยะอะไร ?

 7. 7
  รัง
  รัง asedagh@GMAIL.COM 05/02/2014 02:49

  ตอนบวช,,,ที่่ที่พระจำวัตรเป็นกลด หรือกุฏิ ครับ

 8. 8
  Destiny AuiAui
  Destiny AuiAui Phisittha.k@eth.epson.co.th 06/02/2014 19:57

  วันนี้โอนเงินให้ 1000 บาทนะคะ เพื่อร่วมในงานบวชนี้คะ วันที่ 6 กพ 57 เวลา 19.45 น. อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ

 9. 9
  ธนวัฒน์ เจีียมอุดมสิน

  วันนี้(12/2/2014)โอนเงินจำนวน 200 บาท เข้าบัญชีน.ส. กิ่งกาญจน์ เพื่อร่วมบุญครับ ไม่แน่ใจเวลาเท่าไหร่เพราะแม่ไปโอนให้ครับ  ขอร่วมอนุโมทนาบุญนะครับ ธนวัฒน์+สรวงธร เจียมอุดมสิน และครอบครัว

 10. 10
  จิตสุดา ตามประทีป
  จิตสุดา ตามประทีป jitsuda@gmail.com 22/02/2014 04:12
  อนุโมทนาบุญด้วยน่ะคะ 

  วันที่ทำรายการ : 20/02/2014 02:18:06 PM.
  หมายเลขอ้างอิง : KBKR140220760020608
  โอนเงินจากบัญชี : xxx-x-81714-0
  ธนาคารของบัญชีผู้รับโอน : KRUNG THAI BANK
  เพื่อเข้าบัญชี : 698-0-15245-9 โครงการการ อุปสมบทหมู่ เครื่อข่ายพุทธธรรมกรรม
  ชื่อเจ้าของบัญชีในฐานข้อมูล : น.ส.กิ่งกาญจน์ ยกย่อ
  จำนวนเงิน (บาท) : 2000.0
 11. 11
  ศุภนาท เอียบสกุล
  ศุภนาท เอียบสกุล chililemon@gmail.com 22/02/2014 18:39

  โอนเงินให้เเล้วค่ะ 22/2/14 กรุงไทย 1000 บาท อนุโมทนาด้วยค่ะ

 12. 12
  chen
  chen yauwarat99@gmail.com 24/02/2014 09:53

  ทางบริษัทให้ผมลาบวชได้ 15 วันสามารถสึกก่อนกำหนดได้หรือไม่ครับ

 13. 13
  gtot
  gtot tumshalaone@gmail.com 28/02/2014 08:20

  เปิดโอกาสสำหรับบุคคลทั่วไปไหมครับ

 14. 14
  01/03/2014 21:28

  อนุโมทนาด้วยนะคะ โอนเงินเข้าสมทบทุน 1500 บาท KTB (1/มีนาคม/2557)

 15. 15
  ทวิช อัศวมานะศักดิ์
  ทวิช อัศวมานะศักดิ์ atawich@hotmail.com 05/03/2014 17:02

  วันนี้ ผมโอนเงินให้ 2,000 บาทนะครับ เพื่อร่วมบุญในงานบวชครั้งนี้ด้วยครับ วันที่ 5 มีค 57 เวลา 14.57 น. ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ


  วันที่ทำรายการ : 05/03/2014 14:57:08
  หมายเลขอ้างอิง : 2514672287201435
  โอนเงินจากบัญชี : xxx-x-16315-1
  ธนาคารของบัญชีผู้รับโอน : KRUNG THAI BANK
  เพื่อเข้าบัญชี : 475-0-78361-7
  ชื่อบัญชีผู้รับโอน : โครงการอุปสมบทหมู่ เครื่อข่ายพุทธธรรมกรรม
  จำนวนเงิน : 2,000.0 บาท

 16. 16
  จิรายุส พูลละผลิน
  จิรายุส พูลละผลิน palmstoke@gmail.com 09/03/2014 00:07

  จำกัดอายุไหมครับ

 17. 17
  นักรบธรรม
  นักรบธรรม mk-icp@hotmail.co.th 24/03/2014 23:25

  น่าเสียดาย น้องอยากบวช แต่ต้องคัดทหารวันที่ 8/4/57 ก่อน  เลยไม่ได้อบรมเลย


  มีรอบสองสักเดือน พ.ค.หรือเปล่าครับ

 18. 18
  นันทวรรณ ประภักรางกูล
  นันทวรรณ ประภักรางกูล pr.nantawan@gmail.com 25/03/2014 12:48

  บริจาค 500 บาท จาก ธ.กรุงศรีอยุธยา บัญชี xxxxx47711 เข้าธ.กรุงไทยบัญชี 4750783617 วันที่ 25/03/2014 12:39:11PMค่ะ

 19. 19
  อัจฉรา
  อัจฉรา jeab_adchara@yahoo.com 26/03/2014 20:45

  ขอร่วมกิจกรรมด้วยคะ ไปโอนเงินเข้าบัญชีกรุงไทย#4750783617 วันที่ 25/3/2557 นะคะ จำนวนเงิน 1,000 บาทคะ


  ขออนุโมทนาบุญด้วยคะ


 20. 20
  ฉัตรมณี ชาญดิลกโชติ
  ฉัตรมณี ชาญดิลกโชติ moomodel@gmail.com 26/03/2014 21:39

  ร่วมบริจาคเงินเพื่ออุปสมบทหมู่ จำนวน 1,000.-บาท เข้าบัญชีธ.กรุงไทย 4750783617  วันที่ 26 มีนาคม 57 เวลา 21.33 น. ขอร่วมอนุโมทนาบุญกัยทุกๆท่านด้วยค่ะ

 21. 21
  พรชัย
  พรชัย pchai.kup@gmail.com 03/04/2014 14:49

  ปีที่แล้วลูกชายบวชเข้าโครงการของที่นี่ ที่วัดป่านาคำน้อย จบจากเกษตรศรีราชาเป็นบุคคลภายนอก ก่อนเข้าโครงการได้เคลียร์เรื่องต่างๆจนเรียบร้อย พอถึงใกล้วันจะไปที่วัดเจอปัญหาที่เกินความคาด ทางเกษตรศรีราชาให้นักศึกษาต้องลงเรียนอีกวิชาไม่งั้นจะไม่จบและมีปัญหาอื่นๆอีก เรียกได้ว่ามารกำลังจะขวางการทั้งใจออกบวช แต่ด้วยความตั้งใจจะบวชแน่วแน่ อยู่ๆทางมหาลัยฯก็ยกเลิกวิชานั้นไปทั้งๆที่เก็บเงินลงเรียนกันแล้ว เรียกได้ว่าเป็นการทดสอบความมุ่งมั่นในการบวช ใครที่พลาดโครงการดีๆแบบนี้ ผมว่าน่าเสียดายมากอย่าเอาระยะทางมาเป็นข้ออ้างในการสร้างบารมีให้กับตัวเองและครอบครัว "อย่าเอาความมักง่ายของคนอื่นมาปั่นทอนความตั้งใจของเรา ไม่งั้นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่แรกจะสูญเปล่า" นี่คือถ้อยคำเมื่อปีที่แล้วตอนลูกชายจะบวชที่ใช้เป็นข้อคิดครับ ขอร่วมอนุโทนาบุญด้วยครับ

 22. 22
  มนู ดิเรกโภค
  มนู ดิเรกโภค dmnoo123@hotmail.com 25/04/2014 22:46

  กระผมขอร่วมทำบุญด้วย 300 บาทนะครับ  โอนไปวันที่ 25/4/57 เวลา 22:35น.


  เข้าหมายเลขบัญชี 4750783617


  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ และ พุทธสากนิกชนทุกๆท่านด้วยนะครับ...สาธุ

 23. 23
  กังวาน
  กังวาน kangwarn2@gmail.com 28/04/2014 21:18

  ตอนนี้ยังโอนเงินไปบริจาคได้อยู่หรือเปล่าครับ

 24. 24
  Gade
  Gade chosita.varanyaporn@stream.co.th 26/05/2014 15:37

  ไม่ทราบว่าบริจาคแล้วมีใบเสร็จให้หรือไม่คะ


  ถ้ามีใบเสร็จสามารถส่งหลักฐานการโอนได้อย่างไร


  ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view