/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,198,759
เปิดเพจ4,052,067

ธรรมะสัญจร วันที่ 10-13 ก.ค. โดย ม.ราม

ธรรมะสัญจร วันที่ 10-13 ก.ค. โดย ม.ราม
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมโครงการ ธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 14
 
จำนวน 11 วัด ในวันที่ 10-13 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ณ จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภู และ เลย
( เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ (แอร์))

 
 
1. วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ( หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร , หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม)
2. วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ)
3. วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล , หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน)
4. วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
5. วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่บัว สิริปุณโณ , หลวงปู่เสน ปัญญาธโร)
6. วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต)
7. วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
8. วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (หลวงปู่ขาว อนาลโย , หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต)
9. วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม , หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ)
10. วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย (หลวงปู่คำดี ปภาโส , หลวงปู่เผย วิริโย)
11. วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย (หลวงปู่ขันตี ญาณวโร)

***************************

กำหนดการ
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557

เวลา 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                   อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403

เวลา 17.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 18.00 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 18.30 น. รถบัสออกเดินทางสู่ภาคอีสาน

วัน ศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2557

เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , นมัสหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม ,
                   สักการะเจดีย์หลวงปู่สิงห์ท
อง ธัมมวโร และเจดีย์แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
เวลา 10.15 น. ถึงวัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ
เวลา 11.45 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
เวลา 12.45 น. ถึงวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี , นมัสการหลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน
                   และเจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล , รับประทานอาหารเที่ยงที่วัด

เวลา 14.45 น. ออกเดินทางไปวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี
เวลา 15.45 น. ถึงวัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี นมัสการหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
เวลา 16.45 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 18.15 น. ถึงวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี สักการะเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
                   และนมัสการ หลวงปู่เสน ปัญญาธโร , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2557

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , นมัสการพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 10.15 น. ถึงวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี นมัสการหลวงปู่ลี กุสลธโร
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เวลา 12.45 น. ถึงวัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู สักการะเจดีย์หลวงปู่ขาว อนาลโย
                   และ นมัสการหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

เวลา 14.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย
เวลา 16.30 น. ถึงวัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย , สักการะเจดีย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
                   และ นมัสการหลวงปู่ดาด สิริปุญโญ , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว ,

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 13 กรกฎาคม 2557

เวลา 05.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย
เวลา 07.15 น. ถึงวัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่เผย วิริโย ,
                   สักการะเจดีย์หลวงปู่คำดี ปภาโส , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย
เวลา 11.00 น. ถึงวัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย , นมัสการหลวงปู่ขันตี ญาณวโร
เวลา 12.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 24.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

***************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 1 คัน
ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท / นักศึกษา(ปริญญาตรี) 500 บาท


*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 4051909277 ชื่อบัญชี น.ส.วรกมล บุตตะพรม ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 086-4017809 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภ
ายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียมร่มไปด้วย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หรือที่ เว็บไซต์ : www.kammatanclub.com

**************************

ความคิดเห็น

 1. 1
  chxy123
  chxy123 jay452996847@gmail.com 05/10/2016 14:45

  new balance femme


  Soccer Boots Outlet nike


  nike chaussures


  polo ralph lauren pas cher


  tienda online abercrombie españa


  longchamp kaufen


  Nike Store


  ugg boots outlet online


  Chaussure Nike Pas Cher


  adidas store


  burberry sac pas cher


  Korting sportschoenen


  sac givenchy


  Ray Ban Outlet


  chaussures de foot pas cher


  chaussure basket homme


  converse store


  charms pandora pas cher


  toms shoes outlet


  new yeezy shoes


  Coach Bags On Sale


  hyperdunk 2014


  louboutin heels


  scarpe nike


  michael kors handbags on sale


  ugg boots for women


  nike jordan shoes


  billige nike sko


  womens nike air max


  bambas adidas baratas


  zapatos de futbol nike


  ray ban sale


  adidas sneakers


  tru religion jeans


  newest lebron shoes


  Ray ban sale online


  adidas outlet


  chaussure Nike homme


  scarpe running new balance


  scarpe nike running


  cheap uggs


  hogan rebel donna


  burberry schal


  fitflops sale uk


  Moncler Outlet Online


  outlet prada online


  Moncler Sale


  nike shoes


  nike air schuhe herren


  Nike Online Store


  Lebron 13


  adidas shoenen


  zapatillas nike baratas


  sandalias birkenstock


  zapatilla adidas


  fendi pas cher


  Miu Miu bags online


  scarpe jordan


  ugg boots classic


  new pandora charms


  nfl store


  air force one pas cher


  christian louboutin outlet


  Nike Zapatos


  Air Jordan Release Date


  air max pas cher femme


  oakley sunglasses clearance


  reebok running shoes


  uggs for cheap


  burberry outlet store online


  moncler coats for women


  nike sportschuhe damen


  timberland outlet


  nike skor outlet


  vans shoe store


  moncler girls


  pandora bracelet charms


  zapatillas running


  moncler jacket sale


  ugg clearance


  Air Max 90


  nike tn pas cher


  retro jordans for cheap


  moncler outlet


  ugg factory outlet


  abercrombie deutschland


  Timberland skor


  new balance sito ufficiale


  longchamp bags on sale


  Air Jordan News


  Jordan Sneakers For Sale


  nike sneakers


  official NHL jerseys


  scarpe hogan outlet


  botas de futbol


  cheap nike air max


  Billiga Nike Air Max


  cheap air max outlet


  pandora charm bracelet sale


  Canada Goose Outlet


  Toms Outlet Online


  discount ray bans


  Adidas schuhe


  new jordan releases


  nike schuhe günstig


  adidas schuhe neu


  New Balance Outlet


  sac coach soldes


  fitflop online kopen


  Uomo Hogan


  michael kors väska rea


  outlet zapatos online


  nike air


  scarpe adidas online


  adidas schoenen


  religion store


  portafoglio michael kors


  Ugg boots Sale


  sac a main michael kors


  Jordan Store


  ropa abercrombie


  adidas outlet stores online


  mulberry väskor rea


  cheap christian louboutin


  pandora jewelry store


  ray ban wayfarer eyeglasses


  longchamp tote bag


  scarpe adidas donna


  goedkope nike air max


  new balance sportschuhe


  balenciaga borse


  nike free


  chaussure adidas pas cher


  chaussures nike pas cher


  coach factory outlet online


  cheap burberry bags


  Jordan Schoenen


  oakley outlet


  nike joggesko


  Toms Shoes For Women


  ugg store


  abercrombie and fitch store


  prada outlet


  cheap mbt shoes sale


  adidas kläder


  nike mercurial soccer cleats


  pandora beads


  hogan scontate


  nike damenschuhe


  adidas tienda online


  burberry sac pas cher


  23 is back


  adidas site officiel


  Cheap Michael Kors


  coach sac à main


  michael kors bags outlet


  Nike Air Jordan 11


  nike air max running shoes


  nike sb stefan janoski


  huarache sneakers


  uggs outlet


  ugg outlet online


  asics sko


  nike sportschuhe


  toms sale


  cheap uggs for women


  1005chxy

 2. 2
  chxy123
  chxy123 jay452996847@gmail.com 05/10/2016 14:47

  new balance femme


  Soccer Boots Outlet nike


  nike chaussures


  polo ralph lauren pas cher


  tienda online abercrombie españa


  longchamp kaufen


  Nike Store


  ugg boots outlet online


  Chaussure Nike Pas Cher


  adidas store


  burberry sac pas cher


  Korting sportschoenen


  sac givenchy


  Ray Ban Outlet


  chaussures de foot pas cher


  chaussure basket homme


  converse store


  charms pandora pas cher


  toms shoes outlet


  new yeezy shoes


  Coach Bags On Sale


  hyperdunk 2014


  louboutin heels


  scarpe nike


  michael kors handbags on sale


  ugg boots for women


  nike jordan shoes


  billige nike sko


  womens nike air max


  bambas adidas baratas


  zapatos de futbol nike


  ray ban sale


  adidas sneakers


  tru religion jeans


  newest lebron shoes


  Ray ban sale online


  adidas outlet


  chaussure Nike homme


  scarpe running new balance


  scarpe nike running


  cheap uggs


  hogan rebel donna


  burberry schal


  fitflops sale uk


  Moncler Outlet Online


  outlet prada online


  Moncler Sale


  nike shoes


  nike air schuhe herren


  Nike Online Store


  Lebron 13


  adidas shoenen


  zapatillas nike baratas


  sandalias birkenstock


  zapatilla adidas


  fendi pas cher


  Miu Miu bags online


  scarpe jordan


  ugg boots classic


  new pandora charms


  nfl store


  air force one pas cher


  christian louboutin outlet


  Nike Zapatos


  Air Jordan Release Date


  air max pas cher femme


  oakley sunglasses clearance


  reebok running shoes


  uggs for cheap


  burberry outlet store online


  moncler coats for women


  nike sportschuhe damen


  timberland outlet


  nike skor outlet


  vans shoe store


  moncler girls


  pandora bracelet charms


  zapatillas running


  moncler jacket sale


  ugg clearance


  Air Max 90


  nike tn pas cher


  retro jordans for cheap


  moncler outlet


  ugg factory outlet


  abercrombie deutschland


  Timberland skor


  new balance sito ufficiale


  longchamp bags on sale


  Air Jordan News


  Jordan Sneakers For Sale


  nike sneakers


  official NHL jerseys


  scarpe hogan outlet


  botas de futbol


  cheap nike air max


  Billiga Nike Air Max


  cheap air max outlet


  pandora charm bracelet sale


  Canada Goose Outlet


  Toms Outlet Online


  discount ray bans


  Adidas schuhe


  new jordan releases


  nike schuhe günstig


  adidas schuhe neu


  New Balance Outlet


  sac coach soldes


  fitflop online kopen


  Uomo Hogan


  michael kors väska rea


  outlet zapatos online


  nike air


  scarpe adidas online


  adidas schoenen


  religion store


  portafoglio michael kors


  Ugg boots Sale


  sac a main michael kors


  Jordan Store


  ropa abercrombie


  adidas outlet stores online


  mulberry väskor rea


  cheap christian louboutin


  pandora jewelry store


  ray ban wayfarer eyeglasses


  longchamp tote bag


  scarpe adidas donna


  goedkope nike air max


  new balance sportschuhe


  balenciaga borse


  nike free


  chaussure adidas pas cher


  chaussures nike pas cher


  coach factory outlet online


  cheap burberry bags


  Jordan Schoenen


  oakley outlet


  nike joggesko


  Toms Shoes For Women


  ugg store


  abercrombie and fitch store


  prada outlet


  cheap mbt shoes sale


  adidas kläder


  nike mercurial soccer cleats


  pandora beads


  hogan scontate


  nike damenschuhe


  adidas tienda online


  burberry sac pas cher


  23 is back


  adidas site officiel


  Cheap Michael Kors


  coach sac à main


  michael kors bags outlet


  Nike Air Jordan 11


  nike air max running shoes


  nike sb stefan janoski


  huarache sneakers


  uggs outlet


  ugg outlet online


  asics sko


  nike sportschuhe


  toms sale


  cheap uggs for women


  1005chxy

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view