/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,066,990
เปิดเพจ3,889,556

ธรรมะสัญจร 19-21 ก.ย.57 ภาคตะวันออก โดย ม.ราม

ธรรมะสัญจร  19-21 ก.ย.57 ภาคตะวันออก โดย ม.ราม

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)


ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร
วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 15 จำนวน 9 วัด

ในระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ.2557
ณ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง และ จันทบุรี


1.วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (พระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต) 
2.วัดถ้ำประทุน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (หลวงปู่อ่อนสี ฐานวโร)
3.วัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต)
4. วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง (ท่านพ่อสุชิน ปริปุณโณ)
5.วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง (พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน)
6.วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
7.วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี (ท่านพ่อเข้ม จิตธัมโม) 
8.วัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม)
9.วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)


กำหนดการ
วัน ศุกร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557

เวลา 05.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
                   ตรงประตูใหญ่บริเวณป้ายชื่อ
มหาวิทยาลัย ใกล้ท่ารถเมย์
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออก
เวลา 07.45 น. ถึงวัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำประทุน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
เวลา 11.00 น. ถึงวัดถ้ำประทุน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นมัสการเจดีย์หลวงปู่อ่อนสี ฐานวโร
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
เวลา 13.30 น. ถึงวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นมัสการพระพุทธรูปแกะสลักที่หน้าผาเขาชีจรรย์ ,
                   ชมสังเวชนียสถานจำลอง ,สักการะพระบรมสารีริกธาตุแ
ละรูปหล่อพระเถราจารย์
                   สายหล
วงปู่มั่น ภูริทัตโต , นมัสการพระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปวัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง 
เวลา 17.30 น. ถึงวัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง สักการะเจดีย์ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
                   และนมัสการท่านพ่อสุชิน ปริปุณโณ , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ 
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย


วัน เสาร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2557

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง 
เวลา 07.00 น. ถึงวัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
เวลา 11.30 น. ถึงวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี, สักการะพระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี
                  (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หากแล้วเสร็จจะมีความสูงถึง
 119 เมตร ซึ่งนับเป็นพระเจดีย์เอกแห่งหนึ่ง
                   ที่สูงที่สุดในโลก ) , กราบคารวะสรีระสังขารหลวงปู
่สมชาย ฐิตวิริโย ,
                   นมัสการหุ่นขี้ผึ้งพระเถราจ
ารย์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เวลา 14.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี
เวลา 16.00 น. ถึงวัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี , นมัสการท่านพ่อเข้ม จิตธัมโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ,
                   ทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2557

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. ตักบาตรที่วัดป่าคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 
เวลา 11.00 น. ถึงวัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี , กราบอัฐิธาตุหลวงปู่ฟัก สันติธัมโม
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
เวลา 15.30 น. ถึงวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ , คารวะสรีระสังขารท่านพ่อลี ธัมมธโร ,
                   กราบสักการะพระบรมสารีริกธา
ตุและอัฐิธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์ภายในพระธุตังคเจดีย์
เวลา 17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 18.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) โดยสวัสดิภาพ

*********************************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,000 บาท/นักศึกษา 300 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , 090-4184948 

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย

1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 4051909277 ชื่อบัญชี น.ส.วรกมล บุตตะพรม ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 086-4017809 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :WWW.KAMMATANCLUB.COM
Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ความคิดเห็น

  1. 1
    replique montre
    replique montre SDSDS@AA.COM 12/04/2019 12:58

    En même temps, la principale raison replique montre d'utiliser ce mot dans les appels promotionnels est de passionner votre interlocuteur pour votre produit, afin que les gens se sentent confiants et assurés que ses clients potentiels seront avantagés. Premièrement, avant de passer chaque appel, nous devrions décider du moment le plus opportun pour rencontrer nos clients potentiels. Lorsque vous programmez votre temps, vous souhaitez généralement maximiser vos profits, et non vos clients potentiels. Bien que cette vue ne corresponde pas aux besoins d'un client potentiel, gardez à l'esprit que l'objectif de breitling montre cette stratégie est de maximiser les avantages temporels de votre processus marketing. Vous devez faire preuve de souplesse, mais vous devez également garder à l'esprit que c'est aussi efficace que possible.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view