/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม1,539,887
เปิดเพจ3,301,831

ทำบุญประจำปี วันที่ 4-5 ธ.ค.57 ณ. ม.รามฯ

ทำบุญประจำปี วันที่ 4-5 ธ.ค.57 ณ. ม.รามฯ

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญร่วมงานทำบุญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๓

ในระหว่างวันที่ ๔-๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาร
าช มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)กำหนดการ
วัน พฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
เวลา ๑๘.๓๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, รับศีล
เวลา ๑๘.๔๕ น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน
                     อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เวลา ๑๙.๔๕ น. ตอบปัญหาธรรมะ 
เวลา ๒๐.๑๕ น. ถวายจตุปัจจัยไทยทาน, พิธีทำวัตรขอขมาหลวงปู่อุทัย สิริธโร 
เวลา ๒๐.๓๐ น. หลวงปู่อุทัย สิริธโร เดินทางกลับที่พัก

วัน ศุกร์ ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันจัดงานใหญ่)

เวลา ๐๖.๓๐ น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณงาน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, รับศีล, พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๐๗.๓๐ น. พ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม (รวมประมาณ ๕๒ รูป) ออกรับบิณฑบาต
                     ณ ลานหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำ
แหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

( รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงานในครั้งนี้ )

๑.หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
๒.หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
๓.หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๔.หลวงปู่สนธิ์อนาลโย วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กทม.ฯ
๕.หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๖.หลวงปู่คำพอง(น้อย) ปัญญาวุธโธวัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๗.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
๘.หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขนกรุงเทพ
๙.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๑๐.หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโรวัดป่าแก้วเจริญธรรม ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
๑๑.หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล วัดป่าอนาลโย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
๑๒.หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
๑๓.หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
๑๔.หลวงปู่วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
๑๕.หลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
๑๖.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส วัดบึงลัฎฐิวัน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
๑๗.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
๑๘.หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
๑๙.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 
๒๐.หลวงปู่สมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
๒๑.ท่านพ่อสุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง
๒๒.หลวงพ่อคำผอง ฐิตปุญโญ วัดป่าพิทักษ์ธรรม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
๒๓.หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
๒๔.หลวงพ่อบุญจันทร์ กตปุญโญ วัดป่ากุดฉิม ตำบลนาคําไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู.
๒๕.พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล วัดป่าภูหายหลง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
๒๖.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี
๒๗.หลวงพ่อบุญส่ง โชติปัญโญ วัดป่าหนองเกาะแก้ว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 
๒๘.หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิต ต.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
๒๙.พระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
๓๐.พระอาจารย์ไพรินทร์ สิริวัฑฒโน วัดสังฆทาน อ.เมือง จ.นนทบุรี
๓๑.พระอาจารย์สุชาติ ชาตสุโข วัดป่าบ้านวไลย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๓๒.พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
๓๓.พระอธิการชัยนาด อโสโก(หลวงพ่อน้อย) วัดป่าเขาผา ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 
๓๔.หลวงพ่อทองพูล กาญจโน วัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
๓๕.พระอาจารย์พเยาว์ โชติวโร วัดป่าศิลาวาส อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
๓๖.พระอาจารย์เชาว์ ชวนปัญโญวัดป่าบ้านมูเซอสามหมื่นทุ่ง อ.แม่สอด จ.ตาก
๓๗.พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
๓๘.พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง
๓๙.พระอาจารย์บุญรอง กมโล วัดป่าโนนสังเปลือย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 
๔๐.พระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สัญญโม วัดป่าโคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์, พ่อแม่ครูอาจารย์ฉันภัตตาหา
เวลา ๐๙.๓๐ น. ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างเจดีย์วัดป่าวุฑฒาราม ถวายหลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ
                     อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

เวลา ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ ๑โดยหลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ ๒ หลวงพ่อทองพูล กาญจโน วัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เวลา ๑๒.๐๐น. เสร็จพิธี


********************************* 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมตั้งโรงทานแจกอาหารหรือเครื่องดื่ม ในงานทำบุญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 ของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ท่านที่ประสงค์จะร่วมตั้งโรงทานแจกอาหารหรือเครื่องดื่ม 
ในช่วงเช้า วัน ศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 (วันจัดงานใหญ่) 
ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข : 086-4017809 , 090-4134948***********************************

รถประจำทางที่ผ่าน มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)

รถเมล์
- สาย 22 อู่โพธิ์แก้ว - สาธุประดิษฐ์
- สาย 60 สวนสยาม - ปากคลองตลาด
- สาย 71 สวนสยาม - วัดธาตุทอง
- สาย 93 หมู่บ้านนักกีฬาฯ - สี่พระยา
- สาย 122 มหาวิทยาลัยรามคำแหง - กำแพงเพชร 2
- สาย 126 อู่บางเขน - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สาย 137 วงกลมรามคำแหง - ถนนรัชดาภิเษก
- สาย 168 มีนบุรี - อนุสาวรีย์
- สาย 182 เส้นทางระหว่างหมอชิตใหม่-รามฯ1-ถนนพระราม9-ศรีนครินทร์-ถนนบางนา-ตราด กม.4-รามฯ 2
- สาย 207 ราม 1 - ราม 2
- สาย 501 มีนบุรี - ปากคลองตลาด
- สาย 512 สวนจตุจักร - ปากคลองตลาด 

รถปรับอากาศ
- สาย 22 อู่โพธิ์แก้ว - สาธุประดิษฐ์
- สาย 60 สวนสยาม - ปากคลองตลาด
- สาย 71 สวนสยาม - วัดธาตุทอง
- สาย 93 หมู่บ้านนักกีฬาฯ - สี่พระยา
- สาย 95 รังสิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- สาย 126 อู่บางเขน - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- สาย 137 วงกลมรามคำแหง - ถนนรัชดาภิเษก
- สาย 207 ราม 1 - ราม 2
- สาย 168 มีนบุรี - อนุสาวรีย์
- สาย 171 การเคะธนบุรี - หมู่บ้านนักกีฬา 
- สาย 501 มีนบุรี - ปากคลองตลาด
- สาย 512 สวนจตุจักร - ปากคลองตลาด

******************************ดูรายละเอียดได้ที่ : www.kammatanclub.com
โทร. 086-4017809 , 090-4134948 , 080-1982381 , 087-6302081


ความคิดเห็น

 1. 1
  ยุดา รักไทย

  อนุโมทนาบุญค่ะ

 2. 2
  กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน

  ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาทำบุญ ค่าพาหนะ ค่าภัตตาหาร และค่าของใช้จำเป็นถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดงานทำบุญเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)  *** ยอดปัจจัย ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จำนวน 8,100.11 บาท

  ผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ :
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) 
  ประเภทออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี : ๑๖๙ - ๒๗๐๐๓๕ - ๕ 
  ชื่อบัญชี : น.ส.อมรา โสลิภา


 3. 3
  jlgg
  jlgg jlgg000000@gmail.com 08/04/2017 10:07

  ray ban sunglasses


  prada us


  coach outlet


  Coach outlet online


  canada goose jacket


  ray ban outlet


  michael kors handbags


  top sunglasses


  Kate Spade Australia


  ray ban glasses


  prada outlet


  kate spade outlet


  canada goose outlet


  lebron james shoes


  ugg slippers


  nike huarache shoes


  salomon hiking shoes


  michael kors outlet


  ups tracking


  kate spade outlet


  abercrombie fitch


  michael kors outlet


  michael kors handbags outlet


  abercrombie outlet


  pandora australia


  pandora rings


  Nike Hyperdunk 2015


  pandora princess ring


  kate spade bags


  coach outlet


  nike com


  Hugo Boss Store


  oakley frogskins sunglasses


  ugg boots


  abercrombie & fitch


  timberland uk


  china wholesale


  moncler outlet


  michael kors outlet


  michael kors bags


  huaraches


  major league baseball


  coach australia


  Kevin Durant Shoes


  prada outlet


  michael kors outlet online


  rayban aviator


  coach usa


  prada outlet online


  Mizuno Shoes


  prada factory outlet online


  michael kors bags


  paul smith sale


  basketball jerseys


  coach outlet


  coach outlet


  pandora charms sale


  Basketball shoes


  louis vuitton australia


  mlb.com


  canada goose sale online


  nike shoes


  ray ban new wayfarer


  prada bags outlet


  authentic prada handbags outlet


  coach bags


  pandora rings


  kate spade black friday


  sunglasses sm


  sunglasses outlet


  nike outlet


  coach outlet online


  Michael Kors Outlet


  Longchamp Outlet


  michael kors outlet


  pandora charms uk


  burberry


  prada factory outlet


  mk outlet


  landing gears


  michael kors purses


  pandora charms


  Nike Air Max


  abercrombie us


  cheap basketball shoes


  prada outlet


  coach outlet online


  pandora bracelet


  prada official site


  prada handbags


  Oakley Holbrook sunglasses


  asics shoes


  michael kors handbags


  nfl jerseys


  yeezy boost 350 shoes


  moncler jacket mens


  ugg uk


  coach outlet


  pandora uk


  chanel bag


  michael kors handbags


  ray-ban sunglasses


  authentic prada outlet online


  coach carter


  Jordan Retro Shoes


  abercrombie outlet


  michael kors outlet


  pandora bracelet


  coach bags


  michael kors uk


  coach outlet


  coach bag


  beats by dre


  pandora australia


  mk bags


  yeezy boost 350


  abercrombie outlet us


  pandora jewelry


  coach outlet


  pandora rings sale


  tiffany and co


  michael kors outlet


  jordan shoes


  Hermes Outlet


  michael kors outlet


  huarache nike


  longchamp outlet


  football jerseys


  nike lebron james


  Coach Outlet Online


  prada outlet online


  nike store


  mcm outlet online


  michael kors outlet online


  burberry scarf


  pandora charms sale online


  burberry scarfs


  michael kors outlet


  pandora charms


  nike free run


  ray ban sunglasses


  coach outlet online


  coach purses


  pandora rings


  michael kors


  kate spade canada


  hockey jerseys


  Prada bags


  nike jordan shoes


  baseball jerseys


  pandora uk


  oakley sunglasses


  polo outlet online


  kate spade outlet online


  louis vuitton outlet


  shoes sale


  bercrombie Nederland


  basketball jerseys


  Mizuno Shop Japan


  nike shox


  hermes bag


  Chanel Outlet


  Mizuno Wave


  burberry us


  burberry outlet online


  coach handbags


  adidas australia


  pandora.com


  coach factory outlet


  ray ban sunglasses


  louis vuitton outlet


  ray-ban sunglasses


  kate spade black friday


  ugg australia


  brand sunglasses


  burberry outlet


  burberry outlet canada


  Oakley Holbrook


  cheap coach purse


  michael kors outlet


  jimmy choo australia


  Jordan retro


  burberry scarf


  burberry outlet


  Ralph Lauren


  nike shoes australia


  coach shoes


  prada sunglasses


  véronique Billat


  ugg australia


  Ray Ban Outlet


  prada outlet


  asics shoes Australia


  burberry online


  moncler jacket


  adidas shoes


  Coach Outlet


  oakley sunglasses


  michael kors uk


  prada factory outlet online


  pandora ring


  cheap ray ban sunglasses


  kate spade


  coach factory outlet


  coach purse


  abercrombie outlet


  oakley australia


  coach sunglasses


  longchamp outlet


  Chanel bags Outlet


  adidas australia


  kate spade outlet


  tiffany co


  Coach Outlet Store


  nike jordan shoes


  pandora charms


  jordan retro shoes


  moncler down jackets


  prada online


  chanel australia


  mcm factory outlet


  nike air max


  coach outlet


  pandora jewelry


  moncler uk


  coach australia


  Coach Sunglasses Outlet


  pandora bracelets


  michael kors online


  louboutin shoes


  nike basketball shoes


  michael kors outlet


  michael kors factory outlet


  Adidas Yeezy Boost 350


  mlb shop


  Nike Air Jordan


  sunglasses hut


  ray ban polarized


  prada bag


  louis vuitton outlet


  michael kors outlet


  coach


  Canada Goose Outlet


  prada sale


  kate spade bags


  pandora jewelry


  Nike Air Jordan


  moncler clothing


  louis vuitton factory outlet


  coach outlet


  prada factory outlet online


  KD 8 shoes


  prada glasses


  Nike Jordans


  Michael Kors Outlet


  salomon shoes


  clk benz


  china factory sale


  burberry australia


  burberry scarf


  kate spade


  beats studio


  pandora charms


  burberry outlet


  nike jordan shoes


  Yeezy 350


  abercrombie and fitch


  chanel


  canada goose jacket


  michael kors purses


  moncler coats


  prada outlet online


  prada handbags


  Mizuno Running Shoes


  pandora charms sale


  coach sunglasses for women


  yeezy boost 350


  michael kors outlet


  huaraches shoes


  ray ban prescription glasses


  michael kors outlet


  pandora necklace


  prada outlet online


  football jerseys


  Nike Jordan Shoes


  coach diaper bag


  pandora necklace charms


  burberry outlet canada


  michael kors wallet


  prada outlet online


  abercrombie outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors purses outlet


  michael kors canada


  pandora bracelet


  pandora rings


  landinggear


  Hugo Boss Online


  prada outlet online


  louis vuitton outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  nike shox shoes


  michael kors outlet


  coach factory outlet


  ray ban aviator


  pandora necklaces


  coach outlet


  air jordan retro


  mlb store


  coach outlet


  michael kors australia


  MIZUNO Shop US


  prada outlet online


  moncler mens jackets


  michael kors outlet


  paul smith


  abercrombie paris


  beats headphones


  wholesale


  pandora charms


  prada outlet


  official prada site


  michael kors outlet


  pandora charms sale clearance


  prada outlet online


  burberry purse


  prada bags


  Burberry outlet online


  coach outlet store


  coach outlet online


  pandora rings


  Billat


  ralph lauren australia


  burberry outlet online


  ralph lauren


  moncler jacket


  kate spade bags outlet


  kate spade outlet


  official prada site


  air jordan shoes


  Nike Free


  Oakley Outlet


  nike australia


  burberry outlet


  Pandora Charm


  paul smith uk


  coach handbags


  kate spade


  michael kors italy


  prada bags


  ray ban prescription sunglasses


  kate spade outlet


  moncler us


  oakley outlet


  veronique billat


  ray ban outlet


  michael kors


  burberry canada


  ray ban eyeglasses


  Nike Hyperdunk Shoes


  pandora rings


  snow boots


  pandora rings


  moncler outlet


  mens sunglasses


  ray ban online


  official michael kors


  mcm outlet


  michael kors outlet


  nike jordan


  coach outlet


  polo outlet


  Prada Factory Outlet


  oakley frogskins


  ray ban sunglasses


  asics Australia


  nfl shop


  nike australia


  landing gear


  burberry australia


  abercrombie outlet


  michael kors tote


  prada bags


  prada purses


  pandora charms black friday


  coach outlet


  coach factory


  mlb shop


  michael kors outlet


  ray ban wayfarer


  michael kors bags


  moncler sale


  yeezy boost 350


  piumini moncler replica


  nike outlet


  michael kors


  Cheap Ray Ban


  nike lebron shoes


  Michael Kors Canada


  canada goose sale


  authentic prada outlet online


  michael kors


  timberland boots


  kate spade outlet online


  coach online


  coach factory outlet online


  pandora rings jewelry


  mk handbags


  Mizuno Shop


  michael kors tote


  kate spade handbags


  adidas yeezy boost 350


  Yeezy Boost 350


  Pandora bracelet


  nike air huarache


  baseball jerseys


  moncler outlet


  michael kors totes


  coach factory outlet


  michael kors black friday


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  shoes online


  michael kors outlet online


  prada bags on sale


  michael kors jet set tote


  ray-ban sunglasses


  michael kors outlet bags


  michael kors outlet


  Jordan Retro


  flash sunglasses


  prada handbags


  nike huarache


  michael kors outlet


  kate spade outlet


  air jordan shoes


  shoes online sale


  Prada Outlet


  burberry outlet


  Abercrombie Fitch


  ate spade handbags


  tiffany uk


  burberry outlet


  cheap moncler jacket


  michael kors bags outlet


  oakley sunglasses


  Ralph Lauren Polo


  burberry online


  michael kors us


  nike id


  prada outlet prices


  tiffany co


  nike shoes


  Free Run


  pandora charms


  baseball jerseys


  Hugo Boss Outlet


  coach outlet


  polo online


  moncler jacket


  CHanel Factory Outlet


  sunglasses hut


  pandora australia


  Nike KD 8


  michael kors purses on sale


  louis vuitton uk


  coach outlet


  burberry canada


  michael kors outlet


  prada outlet


  Hyperdunk 2016


  pandora rings


  ray ban clubmaster


  coach australia


  abercrombie us


  pandora australia


  jlgg4.8

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view