/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,066,688
เปิดเพจ3,889,243

กฐินวัดป่าพรหมวิหาร 10-12 ต.ค.57 โดย ม.รามฯ

กฐินวัดป่าพรหมวิหาร 10-12 ต.ค.57 โดย ม.รามฯ

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)


ขอเชิญร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์และร่วมทอดกฐินสามัคคี
ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2557

ณ จังหวัดหนองบัวลำภู


๑.วัดป่าพรหมวิหาร บ้านภูศรีทอง ต.โนนเมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
๒.วัดป่าสุขเกษม บ้านสุขเกษม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
๓.วัดป่าภูกระแต ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
๔.วัดป่ากุดฉิม บ้านกุดฉิม ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
๕.วัดป่าศิลาวาส บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
๖.วัดป่าโคกใหญ่ บ้านโคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู


กำหนดการ
วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                    อาคารสวรรคโลก ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

เวลา ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังจังหวัดหนองบัวลำภู
เวลา ๑๖.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
เวลา ๒๑.๓๐ น. ถึงวัดป่าพรหมวิหาร เข้าที่พักผ่อน

วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๔.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว ผู้ชายกวาดลานวัด เจดีย์ ผู้หญิงช่วยแม่ชีทำอาหาร
เวลา ๐๖.๐๐ น. เข้ากราบนมัสการหลวงปู่สาย เขมธัมโม ที่กุฏิ เตรียมตักบาตรพระสงฆ์
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมถวายองค์กฐิน พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี
เวลา ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังวัดป่าสุขเกษม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงวัดป่าสุขเกษม กราบนมัสการหลวงปู่บุญมา สุชีโว (ช่วยกันเก็บขยะรอบบริเวณวัด)
เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังตลาดสดหนองบัวลำภู
เวลา ๑๒.๑๕ น. ถึงตลาดสดหนองบัวลำภู พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังวัดป่าภูกระแต 
เวลา ๑๓.๑๕ น. ถึงวัดป่าภูกระแต กราบนมัสการหลวงพ่อทองพูน กาญจโน (ช่วยกันเก็บขยะรอบๆวัด)
เวลา ๑๔.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังวัดป่ากุดฉิ
เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงวัดป่ากุดฉิม กราบนมัสการหลวงพ่อบุญจันทร์ กตปุญโญ (ช่วยกันเก็บขยะรอบๆวัด)
เวลา ๑๕.๔๕ น. ออกเดินทางไปยังวัดป่าศิลาวาส
เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงตลาตสดหนองบัวลำภู แวะซื้ออาหารมารับประทานที่วัดและซื้อของเตรียมตักบาตรตอนเช้า 
เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงวัดป่าศิลาวาส กราบนมัสการหลวงพ่อพเยาว์ โชติวโร และจัดสัมภาระเข้าที่พัก
เวลา ๑๙.๐๐ น. เตรียมตัวสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา ๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

เวลา ๐๔.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจ เตรียมตัวสวดมนต์ทำวัตรเช้า ผู้ชายกวาดลานวัด อุปฐากพระ
                    ผู้หญิงช่วยแม่ชีทำอาหาร 

เวลา ๐๖.๐๐ น. เตรียมตักบาตร (นอกเขตวัด) ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ (ช่วยกันทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปยังวัดป่าโคกใหญ่
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงวัดป่าโคกใหญ่ กราบนมัสการพระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สัญญโม (ช่วยกันเก็บขยะรอบๆวัด)
เวลา ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางกลับ กทม.
เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

****************************************

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม(เตรียมผ้าห่มและไฟฉายไปด้วย)

รับจำนวน ๔๐ คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม ๑ คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป ๗๐๐ บาท/นักศึกษา ๓๐๐ บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(ขนมและนม)

******ผู้สนใจ ติดต่อที่******

น.ส.ณิชรีย์ พงษ์เกาะ 090-4134948, 090-6546678

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย

1.มาชำระด้วยตนเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403 

2.โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 4051909277 ชื่อบัญชี น.ส.วรกมล บุตตะพรม ท่านชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 090-4134948 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :www.kammatanclub.com
Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view