/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,207,111
เปิดเพจ4,060,586

ธรรมะสัญจร ภาคเหนือ 18-21 ธ.ค. 57 ม.ราม

ธรรมะสัญจร ภาคเหนือ 18-21 ธ.ค. 57 ม.ราม

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน
ครั้งที่ 16 (ภาคเหนือ) จำนวน 10 วัด

ในวันที่ 18-21 ธันวาคม พ.ศ.2557
ณ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แ
อร์)

1. วัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
2. วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)
3. วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร , พระอาจารย์เมธา สุเมโธ)
4. วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
5. วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร)
6. วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม , หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ)
7. วัดพระเจ้าตนหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( พระอาจารย์ทองแดง วรปัญโญ)
8. วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
9. วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตโต , หลวงพ่อสีนวล วิมลโล)
10. วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูนกำหนดการ 

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557

เวลา 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 17.00 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 17.30 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 18.00 น. รถบัสออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สู่ภาคเหนือ

วัน ศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2557 

เวลา 06.30 น. ถึงวัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ตักบาตรเช้า , นมัสการมณฑปครูบาอาจารย์ ,
                   อนุสรณ์ทางจงกรม และ กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
เวลา 10.15 น. ถึงวัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , นมัสการเจดีย์หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 13.30 น. ถึงวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ,
                   พระอาจารย์เมธา สุเมโธ

เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 17.30 น. ถึงวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ,
                   เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557 

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการหลวงปู่สังข์ สังกิจโจ และ
                   เจดีย์หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระเจ้าตนหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 12.00 น. ถึงวัดพระเจ้าตนหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์ทองแดง วรปัญโญ
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เวลา 13.45 น. ถึงวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 16.00 น. ถึงวัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 21 ธันวาคม 2557

เวลา 05.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 06.30 น. ตักบาตร ณ วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน
เวลา 10.45 น. ถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน 
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานค
เวลา 24.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

*********************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท / นักศึกษา 500 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ (นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***

คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณณิชารีย์ พงษ์เกาะ (นิด) 090-4134948

**********************************

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 4051909277 ชื่อบัญชี น.ส.วรกมล บุตตะพรม ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 086-4017809 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

**********************************

หมายเหตุ : 
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว หมอน และ ผ้าห่มไปด้วย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นมาก

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
หรือที่ เว็บไซต์ www.kammatanclub.com


ความคิดเห็น

 1. 1
  03/08/2015 10:07

  Breitling replica watches   repliche orologi replica orologi rolxe repliche orologi replica orologi replichebreitling replica watches different Grades of Replica Handbags

 2. 2
  replica watches
  replica watches dashfgq@gmail.com 03/08/2015 10:08

  Breitling replica watches breitling  repliche orologi replica orologi rolxe repliche orologi replica orologi replichereplica watches different Grades of Replica Handbags

 3. 3
  replique montre
  replique montre SDD@AA.COM 12/04/2019 12:53

  Il est normal que le client le rejette directement. replique montre Dans le processus de promotion des ventes, la possibilité pour le vendeur de rencontrer le rejet du client est beaucoup plus grande que la possibilité d'une promotion des ventes réussie. Par conséquent, la gestion du rejet des clients est un problème auquel les vendeurs doivent faire face. Comme pour le vendeur d’assurance, combien de fois «ne s’intéresse-t-il pas» est-il vrai? Combien de fois peut-il être «pas intéressé» à «très intéressé»? cartier montre  C'est ce que le vendeur va faire. Un vendeur a soudainement rendu visite, il était un invité non invité; il a été interrogé par téléphone et il a encore pris le temps du client dans une certaine mesure. Par conséquent, si le client n'a pas d'intérêt pour le produit, il est normal que le vendeur soit rejeté par le client.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view