/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,198,658
เปิดเพจ4,051,965

ธรรมะสัญจร 17 วันที่ 27-2 มี.ค.58 โดย ม.ราม

ธรรมะสัญจร 17 วันที่ 27-2 มี.ค.58 โดย ม.ราม

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 17 จำนวน 9 วัด

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2558
ณ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร นครพนม

เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์)


1. วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต)
2. วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
3. วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ)
4. วัดป่ากัลยาณธัมโม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร (หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม)
5. วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม)
6. วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตตโก)
7. วัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม)
8. วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน)
9. วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)กำหนดการ 
วัน ศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 17.30 น. เริ่มลงทะเบียนที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.30 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 20.00 น. รถบัสออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สู่ภาคอีสาน

วัน เสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

เวลา 07.00 น. ถึงวัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
เวลา 10.15 น. ถึงวัดวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , นมัสการหลวงปู่ลี กุสลธโร
                   และพุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบ
ัว ญาณสัมปันโน
เวลา 12.15 น. ออกเดินทางไปวัดใหม่บ้านตาลอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 14.30 น. ถึงวัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่ากัลยาณธัมโม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
เวลา 17.30 น. ถึงวัดป่ากัลยาณธัมโม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร , กราบสรีระสังขารหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม ,
                   เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว , 

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2558 

เวลา 04.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
เวลา 07.00 น. ตักบาตรพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มาร่วมงานเปิดเจดีย์หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม
                   ณ วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.09 น. พิธีเปิดป้ายเจดีย์ศรีบูรพาจารย์หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม
เวลา 10.30 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
เวลา 11.00 น. ถึงวัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , สักการะเจดีย์และพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
เวลา 12.15 น. ออกเดินทางไปวัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตตโก)
เวลา 12.45 น. ถึงวัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตตโก) , นมัสการเจ้าอาวาส ,
                   เก็บสัมภาระเข้าที่พัก

เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 16.30 น. ถึงวัดวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 
เวลา 17.30 น. พระสงฆ์ 84 รูป เจริญพระพุทธมนต์ , แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
เวลา 21.00 น. เดินทางกลับมาพักที่วัดโพธิ์ชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 21.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน จันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2558

เวลา 05.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 06.30 น. ตักบาตร ณ วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
เวลา 11.30 น. ถึงวัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน 
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
เวลา 13.15 น. ถึงวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , สักการะเจดีย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เวลา 14.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานค
เวลา 24.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

*********************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท / นักศึกษา 500 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ (นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***

คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณณิชารีย์ พงษ์เกาะ (นิด) 090-4134948

**********************************

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 4051909277 ชื่อบัญชี น.ส.วรกมล บุตตะพรม ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 086-4017809 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถหรือถ่ายรูปหลักฐานการโอนส่งมาที่ 086-4017809

**********************************

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
หรือที่ เว็บไซต์ www.kammatanclub.com


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view