/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,201,689
เปิดเพจ4,055,039

ธรรมะสัญจร 10 วันที่ 3-6 เม.ย.58 โดย ม.หอการค้า

ธรรมะสัญจร 10 วันที่ 3-6 เม.ย.58 โดย ม.หอการค้า

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจ
วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 10 จำนวน 9 วัด


ในวันที่ 3 – 6 เมษายน พ.ศ.2558
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี

จัดโดย : ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   

   

กำหนดการ
วัน ศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558

เวลา 18.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่อาคาร 18 ห้องชมรมพุทธธรรมกรรมฐานม.หอการค้าไทย
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.30 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 20.00 น. รถออกจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

วัน เสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2558

เวลา 07.00 น. ถึงวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่ทองอิทนร์ กตปุญโญ , สักการะเจดีย์หินวัดป่ากุงและอนุสรณ์สถานที่ใช้พระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ศรี มหาวีโร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไป พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 11.00 น. ถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด , สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เวลา 15.00 น. ถึงวัดป่าดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร, กราบนมัสการหลวงปู่แสง ญาณวโร 
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เวลา 16.30 น. ถึงวัดศรีฐานใน , นมัสการหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ
เวลา 17.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร
เวลา 18.30 น. ถึงวัดป่าหนองไคร้ , นมัสการหลวงปู่ประสาร สุมโน และเจดีย์หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

วัน อาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2558

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
เวลา 07.00 น. ถึงถึงวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี , ตักบาตรเช้าและนมัสการเจ้าอาวาส , สักการะอัฐิธาตุหลวงพ่ออมร เขมจิตโต , รับประทานอาหารเช้าที่วัด 
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
เวลา 11.00 น. ถึงวัดดอนธาตุ(เกาะกลางแม่น้ำมูล) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , 
นมัสการเจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เวลา 14.00 น. ถึงแก่งสะพือ , รับประทานอาหารกลางวันและซื้อของฝากของที่ระลึก
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร
เวลา 17.00 น. ถึงวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , กราบอัฐิธาตุและเจดีย์หลวงปู่กิ ธัมุตตโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

วัน จันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เวลา 07.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐาน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราช จ.อุบลราชธานี
เวลา 11.30 น. ถึงวัดหนองป่าพง , นมัสการเจดีย์หลวงปู่ชา สุภัทโท
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางกลับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เวลา 22.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสวัสดิภาพ

*********************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 1 คัน 

*** ค่าเดินทาง

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท /
 นักศึกษา(ป.ตรี) 900 บาท (บุคคลภายนอกต้องจ่ายค่ามัดจำภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่จอง จำนวน 2,000 บาท และชำระส่วนต่างอีก 500 บาทภายใน 10 วันนับแต่วันชำระมัดจำ)
- มีอาหารว่างแจกบนรถเป็นนมและขนม 
- ได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม
- นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 15 ชั่วโมง

***สิ่งของที่ต้องเตรียม

-เสื้อผ้า(ไม่จำเป็นต้องชุดขาว แต่เป็นชุดสุภาพ ผู้หญิงไม่นุ่งสั้น เกาะอก เปิดไหล่) , ของใช้ส่วนตัว (สบู่,ยาสระผม,ยาสีฟัน ฯลฯ)
-เครื่องนุ่งห่มกันหนาว 
-ยารักษาโรคประจำตัว
-ยากันยุง

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***หมายเลขโทรศัพท์ 
084-9423454 (ฐา) , 085-1173672 (ติงลี่) 


ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตนเองที่ห้องชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคารเรือนไทย ตึก18 ชั้น 1 (ฝั่งรถบัส)
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสาขาวงเวียนโอเดี้ยน เลขที่บัญชี 179-203279-1 ชื่อบัญชี นายกำพล ฉัตรธีรภาพ 

ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 085-1173672(ติงลี่) ID line : tingly07 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ


ความคิดเห็น

  1. 1
    replique montre
    replique montre SDSDS@AA.COM 12/04/2019 13:50

    Les plaintes des clients sont un casse-tête pour le vendeur, chopard montres ce qui est directement lié à l'intimité de la relation entre le pousseur et l'ancien client, ce qui affecte directement les performances commerciales du vendeur, qui doit donc bien étudier. Traitez les plaintes des clients, laissez les clients éliminer les doutes sur les produits achetés et faites confiance aux vendeurs. Dans la promotion des ventes, le client s'est plaint du produit promu et a formulé une réclamation, ce qui indique que le client a acheté le produit sans le satisfaire, c'est-à-dire que le client n'a pas acheté le produit satisfaisant et corum montres qu'il a également signalé un problème dans une partie du travail de promotion des ventes. Comme le service marketing ou le service après-vente du vendeur ne répondent pas aux normes du client, il s'agit de la cause directe des plaintes de ce dernier.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view