/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,376,204
เปิดเพจ4,243,494

ธรรมะสัญจร 12-15 มี.ค.58

ธรรมะสัญจร 12-15 มี.ค.58

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจ
วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 1 จำนวน 13 วัด

ในวันที่ 12-15 มีนาคม พ.ศ.2558
ณ จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แ
อร์)

จัดโดย : ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ร่วมกับ ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธา
นี1.วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม , หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ)
2.วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย (หลวงปู่คำดี ปภาโส , หลวงปู่เผย วิริโย)
3.วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)
4.วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี , พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต)
5.วัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)
6.วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
7.วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล , หลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน)
8.วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม)
9.วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร , หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม)
10.วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ)
11.วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน)
12.วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
13.วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

**********************************

กำหนดการ 
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2558

เวลา 19.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องประชุม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
เวลา 20.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 21.15 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 22.00 น. รถบัสออกเดินทางจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558

เวลา 07.00 น. ถึงวัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่ดาด สิริปุญโญ ,
                   สักการะเจดีย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย 
เวลา 10.00 น. ถึงวัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง จ.เลย , นมัสการหลวงปู่เผย วิริโย , สักการะเจดีย์หลวงปู่คำดี ปภาโส
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย 
เวลา 12.00 น. ถึงวัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย , นมัสการหลวงปู่ท่อน ญาณธโร
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปวัดหินหมากเป้งอ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
เวลา 17.00 น. ถึงวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย , สักการะเจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
                   และนมัสการพระอาจารย์บุญทวี
 สีตจิตโต , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2558 

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
เวลา 07.00 น. ถึงวัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี , กราบอัฐิธาตุและอนุสรณ์สถานที่พระราชทานเพลิง
                   สรีระสังข
ารหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
เวลา 11.45 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 
เวลา 12.45 น. ถึงวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี , สักการะเจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล
                   และนมัสการหลวงพ่อสมหมาย อัตตมโน , รับประทานอาหารเที่ยงที่วัด

เวลา 14.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 15.15 น. ถึงวัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 
เวลา 16.15 น. ออกเดินทางไปวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 17.30 น. ถึงวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , สักการะเจดีย์หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร
                   และนมัสการหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2558

เวลา 05.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 06.00 น. ออกเดินทางไปวัดใหม่บ้านตาลอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 07.00 น. ถึงวัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ ,
                   รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน 
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
เวลา 12.15 น. ถึงวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , สักการะเจดีย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เวลา 13.15 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
เวลา 14.30 น. ถึงวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร , สักการะอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
                   และเจดีย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร

เวลา 15.30 น. เดินทางกลับอุบลราชธานี
เวลา 20.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

*********************************

รับจำนวน 50 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์)
ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,500 บาท /
 นักศึกษา 1,000 บาท
มีอาหารว่างแจกบนรถ (นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่
านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***

คุณวารีรัตน์ โทร. 087-6261186 , คุณสุปราณีย์ โทร. 088-0738730

**********************************

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธี โดย

1. ติดต่อชำระด้วยตัวเอง ที่ คุณวารีรัตน์ โทร. 087-6261186 , คุณสุปราณีย์ โทร. 088-0738730
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขายิ่งเจริญปาร์ค ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 452-0-33498-5 ชื่อบัญชี นายชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์ ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ คุณวารีรัตน์ โทร. 087-6261186 หรือ คุณสุปราณีย์ โทร. 088-0738730 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถหรือถ่ายรูปหลักฐานการโอนส่งมาที่ คุณวารีรัตน์ โทร. 087-6261186 , คุณสุปราณีย์ โทร. 088-0738730

**********************************

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ :www.kammatanclub.com หรือที่ Facebook : ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี


ความคิดเห็น

 1. 1
  ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน


  ท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ตามวัดต่างๆในโครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1  จำนวน 13 วัด ในวันที่ 12-15 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร ในครั้งนี้  


  สามารถร่วมทำบุญได้โดย


  โอนเข้าบัญชี : ธนาคารกรุงไทย


  สาขายิ่งเจริญปาร์ค (อุบลราชธานี) ประเภทออมทรัพย์


  เลขที่บัญชี 452-0-33569-8


  ชื่อบัญชี นางสาววารีรัตน์ ปานแก้ว
  หมายเหตุ : บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับถวายพ่อแม่ครูอาจารย์  ซึ่งเป็นคนละบัญชีกันกับบัญชีชำระค่าเดินทาง

  ******************************


  สอบถามโทร. 086-4017809 , 087-6261186 , 088-0738730


 2. 2
  chxy123
  chxy123 jay452996847@gmail.com 05/10/2016 14:31

  new balance femme


  Soccer Boots Outlet nike


  nike chaussures


  polo ralph lauren pas cher


  tienda online abercrombie españa


  longchamp kaufen


  Nike Store


  ugg boots outlet online


  Chaussure Nike Pas Cher


  adidas store


  burberry sac pas cher


  Korting sportschoenen


  sac givenchy


  Ray Ban Outlet


  chaussures de foot pas cher


  chaussure basket homme


  converse store


  charms pandora pas cher


  toms shoes outlet


  new yeezy shoes


  Coach Bags On Sale


  hyperdunk 2014


  louboutin heels


  scarpe nike


  michael kors handbags on sale


  ugg boots for women


  nike jordan shoes


  billige nike sko


  womens nike air max


  bambas adidas baratas


  zapatos de futbol nike


  ray ban sale


  adidas sneakers


  tru religion jeans


  newest lebron shoes


  Ray ban sale online


  adidas outlet


  chaussure Nike homme


  scarpe running new balance


  scarpe nike running


  cheap uggs


  hogan rebel donna


  burberry schal


  fitflops sale uk


  Moncler Outlet Online


  outlet prada online


  Moncler Sale


  nike shoes


  nike air schuhe herren


  Nike Online Store


  Lebron 13


  adidas shoenen


  zapatillas nike baratas


  sandalias birkenstock


  zapatilla adidas


  fendi pas cher


  Miu Miu bags online


  scarpe jordan


  ugg boots classic


  new pandora charms


  nfl store


  air force one pas cher


  christian louboutin outlet


  Nike Zapatos


  Air Jordan Release Date


  air max pas cher femme


  oakley sunglasses clearance


  reebok running shoes


  uggs for cheap


  burberry outlet store online


  moncler coats for women


  nike sportschuhe damen


  timberland outlet


  nike skor outlet


  vans shoe store


  moncler girls


  pandora bracelet charms


  zapatillas running


  moncler jacket sale


  ugg clearance


  Air Max 90


  nike tn pas cher


  retro jordans for cheap


  moncler outlet


  ugg factory outlet


  abercrombie deutschland


  Timberland skor


  new balance sito ufficiale


  longchamp bags on sale


  Air Jordan News


  Jordan Sneakers For Sale


  nike sneakers


  official NHL jerseys


  scarpe hogan outlet


  botas de futbol


  cheap nike air max


  Billiga Nike Air Max


  cheap air max outlet


  pandora charm bracelet sale


  Canada Goose Outlet


  Toms Outlet Online


  discount ray bans


  Adidas schuhe


  new jordan releases


  nike schuhe günstig


  adidas schuhe neu


  New Balance Outlet


  sac coach soldes


  fitflop online kopen


  Uomo Hogan


  michael kors väska rea


  outlet zapatos online


  nike air


  scarpe adidas online


  adidas schoenen


  religion store


  portafoglio michael kors


  Ugg boots Sale


  sac a main michael kors


  Jordan Store


  ropa abercrombie


  adidas outlet stores online


  mulberry väskor rea


  cheap christian louboutin


  pandora jewelry store


  ray ban wayfarer eyeglasses


  longchamp tote bag


  scarpe adidas donna


  goedkope nike air max


  new balance sportschuhe


  balenciaga borse


  nike free


  chaussure adidas pas cher


  chaussures nike pas cher


  coach factory outlet online


  cheap burberry bags


  Jordan Schoenen


  oakley outlet


  nike joggesko


  Toms Shoes For Women


  ugg store


  abercrombie and fitch store


  prada outlet


  cheap mbt shoes sale


  adidas kläder


  nike mercurial soccer cleats


  pandora beads


  hogan scontate


  nike damenschuhe


  adidas tienda online


  burberry sac pas cher


  23 is back


  adidas site officiel


  Cheap Michael Kors


  coach sac à main


  michael kors bags outlet


  Nike Air Jordan 11


  nike air max running shoes


  nike sb stefan janoski


  huarache sneakers


  uggs outlet


  ugg outlet online


  asics sko


  nike sportschuhe


  toms sale


  cheap uggs for women


  1005chxy

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view