/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,376,208
เปิดเพจ4,243,498

ธรรมะสัญจร จุฬา ครั้งที่ 7

ธรรมะสัญจร จุฬา ครั้งที่ 7

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจ
วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 7 จำนวน 9 วัด

ในวันที่ 3 – 6 เมษายน พ.ศ.2558
ณ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี

และร่วมงานบุญสัมพันธ์พุทธธรรมกรรมฐาน 7 สถาบัน ครั้งที่ 3
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา
นี

จัดโดย : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*******************************1.วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร (หลวงปู่แบน ธนากโร)
2.วัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร (หลวงปู่อว้าน เขมโก)
3.วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (หลวงปู่จาม มหาปุญโญ)
4.วัดวัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
5.วัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร)
6.วัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร (หลวงปู่ประสาร สุมโน)
7.วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)
8.วัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่กิ ธัมมุตตโม)
9.วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่ชา สุภัทโท , หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม)

********************************

กำหนดการ
***วัน ศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ.2558
เวลา 18.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.30 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 20.00 น. รถออกเดินทางจากธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

***วัน เสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2558
เวลา 07.00 น. ถึงวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่แบน ธนากโร , สักการะเจดีย์หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
เวลา 10.00 น. ถึงวัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่อว้าน เขมโก
เวลา 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 
เวลา 12.45 น. ถึงวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร , สักการะเจดีย์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ , รับประทานอาหารเที่ยงที่วัด
เวลา 14.30 น.ออกเดินทางไปวัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
เวลา 15.15 น. ถึงวัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) นมัสการเจดีย์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
เวลา 16.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
เวลา 17.45 น. ถึงวัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร , กราบนมัสการหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

***วัน อาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2558
เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองไคร้อ.เมือง จ.ยโสธร
เวลา 07.00 น. ถึงวัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร , ตักบาตรเช้าและนมัสการหลวงปู่ประสาร สุมโน , รับประทานอาหารเช้าที่วัด 
เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปวัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เวลา 11.30 น. ถึงวัดดอนธาตุ(เกาะกลางแม่น้ำมูล) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , นมัสการเจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เวลา 13.45 น. ถึงแก่งสะพือ , รับประทานอาหารกลางวันและซื้อของฝากของที่ระลึก
เวลา 14.45 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
เวลา 15.15 น. ถึงวัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , กราบอัฐิธาตุและเจดีย์หลวงปู่กิ ธัมุตตโม 
เวลา 16.15 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เวลา 17.15 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , เก็บสัมภาระเข้าพักที่คณะนิติศาสตร์
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , 
เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เวลา 20.00 น. พิธีทำวัตรขอขมา , ถวายจตุปัจจัยไทยทาน
เวลา 20.30 น. ช่วยจัดเตรียมสถานที่จัดงานตักบาตรในตอนเช้า , พักผ่อนตามอัธยาศัย

***วัน จันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2558
เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน ในงานบุญสัมพันธ์พุทธธรรมกรรมฐาน 7 สถาบัน ครั้งที่ 3 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 
เวลา 10.15 น. ถึงวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี , สักการะเจดีย์หลวงปู่ชา สุภัทโท
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 22.00 น. ถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสวัสดิภาพ

*********************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 1 คัน 
*** ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,700 บาท / นักศึกษา 600 บาท 
- มีอาหารว่างแจกบนรถเป็นนมและขนม 
- ได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

***สิ่งของที่ต้องเตรียม
-เสื้อผ้า(ไม่จำเป็นต้องชุดขาว แต่เป็นชุดสุภาพ ผู้หญิงไม่นุ่งสั้น เกาะอก เปิดไหล่) , ของใช้ส่วนตัว (สบู่,ยาสระผม,ยาสีฟัน ฯลฯ)
-เครื่องนุ่งห่มกันหนาว 
-ยารักษาโรคประจำตัว
-ยากันยุง

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***หมายเลขโทรศัพท์ 
092-2735441(บอย) , 090-5544504 (ตังทอน) 

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ 2 วิธีโดย

1. มาชำระด้วยตนเองที่ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง
ชื่อบัญชี นายสิทธิเกียรติ ชาวไทย
เลขที่บัญชี (172-225336-7 )

***ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่
092-2735441 (บอย) , 090-5544504 (ตังทอน) 
และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ***ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view