/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,067,040
เปิดเพจ3,889,606

ธรรมะสัญจร ม.ราม 29ก.ค.- 1 ส.ค. 58

ธรรมะสัญจร ม.ราม 29ก.ค.- 1 ส.ค. 58


กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานม หาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 17 จำนวน 11 วัด
ในวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ.2558

ณ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แ
อร์)
*****************************


1. วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร)
2. วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่เสน ปัญญาธโร)
3. วัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่สมัย ธัมมโฆสโก) 
4. วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต)
5. วัดป่าสุขเกษม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (หลวงปู่บุญมา สุชีโว)
6. วัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (หลวงพ่อทองพูน กาญจโน)
7. วัดป่ากุดฉิม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (หลวงพ่อบุญจันทร์ กตปุญโญ)
8. วัดบูรพาราม อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู (กราบเจดีย์หลวงปู่เสรี สีลวุฑโท)
9. วัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย) อ.วังสะพุง จ.เลย (หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ)
10. วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย (หลวงพ่อขันตี ญาณวโร)
11.วัดป่าศาลาน้อย อ.ด่านซ้าย จ.เลย (หลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสันโน)


**********************************
กำหนดการ
วัน พุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558


เวลา 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 17.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 18.30 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 19.00 น. รถบัสออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สู่ภาคอีสาน
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2558
เวลา 06.00 น. ถึงวัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร, รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 10.30 น. ถึงวัดวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี, นมัสการหลวงปู่เสน ปัญญาธโร และกราบเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 12.00 น. ถึงวัดบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี, นมัสการหลวงปู่สมัย ธัมมโฆสโก และกราบอัตตสันโนเจดีย์ (หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต)
เวลา 14.00 น. ออกเดินทางไปวัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เวลา 15.30 น. ถึงวัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี, นมัสการพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต
เวลา 16.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุขเกษม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เวลา 18.00 น. ถึงวัดป่าสุขเกษม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย
***************************


วัน ศุกร์ ที่ 31 กรกฏาคม 2558


เวลา 05.00 น. น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 06.00 น. เตรียมตัวตักบาตรหลวงปู่บุญมา สุชีโว และคณะสงฆ์
เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหาร,พระสงฆ์ ,รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
เวลา 10.00 น. ถึงวัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู, นมัสการหลวงพ่อทองพูน กาญจโน
เวลา 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่ากุดฉิม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 
เวลา 12.00 น. ถึงวัดป่ากุดฉิม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู นมัสการ หลวงพ่อบุญจันทร์ กตปุญโญ
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปวัดบูรพาราม อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
เวลา 14.00 น. ถึงวัดบูรพาราม อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู นมัสการเจ้าอาวาส, กราบเจดีย์หลวงปู่เสรี สีลวุฑโท
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย) อ.วังสะพุง จ.เลย
เวลา 17.00 น. ถึงวัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย) อ.วังสะพุง จ.เลย นมัสการ หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ
เวลา 18.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย
*****************************


วัน เสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558


เวลา 05.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 06.00 น. เตรียมตัวตักบาตร หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ และคณะสงฆ์
เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหาร,พระสงฆ์ ,รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย 
เวลา 11.00 น. ถึงวัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย , นมัสการหลวงพ่อขันตี ญาณวโร
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าศาลาน้อย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
เวลา 14.30 น. ถึงวัดป่าศาลาน้อย อ.ด่านซ้าย จ.เลย, นมัสการหลวงพ่อนิพนธ์ อภิปสันโน
เวลา 15.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานค
เวลา 24.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
*********************************


รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท / นักศึกษา 500 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ (นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม


**สนใจติดต่อ**
คุณนราธร สิงห์หาญ (กานต์) หมายเลขโทรศัพท์ 081-1341295 ,คุณณัฏฐณิชา เพ็งลาย (บิว) หมายเลขโทรศัพท์ 061-7645333


ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี รามคำแหง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 169-273570-8 ชื่อบัญชี น.ส.ณัฏฐณิชา เพ็งลาย ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 081-1341295 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถหรือถ่ายรูปหลักฐานการโอนส่งมาที่ เบอร์ 081-1341295
**********************************


หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
หรือที่ เว็บไซต์ www.kammatanclub.com

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view