/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,066,895
เปิดเพจ3,889,456

ธรรมะสัญจร ม.อุบล 23-25 ต.ค.58 เส้นอิสานใต้

ธรรมะสัญจร ม.อุบล 23-25 ต.ค.58 เส้นอิสานใต้

ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา
นี

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 2 จำนวน 12 วัด
ในวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แ
อร์)

**********************************

1. วัดป่าศิลาพร อ.เมือง จ.ยโสธร (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)
2. วัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร (หลวงปู่ประสาร สุมโน)
3. วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด (หลวงปู่ศรี มหาวีโร , หลวงพ่อทองอินทร์ กตปุญโญ)
4. พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
5. วัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม (หลวงปู่สวัสดิ์ ปิยธัมโม)
6. วัดป่าวังเลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม (หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร , หลวงพ่อสุทธิพงษ์ ชนุตตโม)
7. วัดป่าศรีโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด (พระอาจารย์ชินพรรธ์(สาย) ธัมมปาโล)
8. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
9. วัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (หลวงปู่ดี ฉันโน , หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร)
10. วัดสำราญนิเวศ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (พระวิชัยมุนี(ไพฑูรย์ เมตตจิตโต))
11. วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (พระอาจารย์มหาอมร เขมจิตโต)
12. วัดสุภัททมงคล อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (หลวงพ่อไพฑูรย์ ขันติโก)

****************************

กำหนดการ

วัน ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558

เวลา 04.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องประชุม ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 04.30 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 05.00 น. รถบัสออกเดินทางจากหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เวลา 06.30 น. ถึงวัดป่าศิลาพร อ.เมือง จ.ยโสธร , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร
เวลา 09.30 น. ถึงวัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร , นมัสการหลวงปู่ประสาร สุมโน และเจดีย์หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก
เวลา 10.45 น. ออกเดินทางไปวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
เวลา 13.00 น. ถึงวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด , สักการะเจดีหินวัดป่ากุง และอัฐิธาตุหลวงปู่ศรี มหาวีโร , นมัสการหลวงพ่อทองอินทร์ กตปุญโญ
เวลา 14.30 น. ออกเดินทางไปพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
เวลา 15.30 น. สักการะพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
เวลา 16.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
เวลา 17.30 น. ถึงวัดป่าคูขาด อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม , นมัสการหลวงปู่สวัสดิ์ ปิยธัมโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2558

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าวังเลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
เวลา 07.00 น. ถึงวัดป่าวังเลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม , ตักบาตรหลวงพ่อสุทธิพงษ์ ชนุตตโม , สักการะเจดีย์หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าศรีโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าศรีโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด , นมัสการพระอาจารย์ชินพรรธ์(สาย) ธัมมปาโล , ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างพระอุโบสถวัดป่าศรีโพนทอง
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
เวลา 13.00 น. ถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ( ความสูงของพระเจดีย์ 109 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์ สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร) 
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
เวลา 16.30 น. ถึงวัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร , กราบอัฐิธาตุและเจดีย์หลวงปู่ดี ฉันโน , นมัสการหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2558

เวลา 05.00 น. ตื่นนอน , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. ตักบาตรเช้าหลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดสำราญนิเวศ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดสำราญนิเวศ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ , นมัสการพระวิชัยมุนี(ไพฑูรย์ เมตตจิตโต) 
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
เวลา 12.30 น. ถึงวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี , สักการะเจดีย์และอัฐิธาตุพระอาจารย์มหาอมร เขมจิตโต
เวลา 13.45 น. ออกเดินทางไปวัดสุภัททมงคล อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
เวลา 15.00 น. ถึงวัดสุภัททมงคล อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี , นมัสการหลวงพ่อไพฑูรย์ ขันติโก
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางกลับ 
เวลา 17.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

*********************************

รับจำนวน 45 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,000 บาท / นักศึกษา 300 บาท 

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***

คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์ 098-1731063

**********************************

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธี โดย

1. ติดต่อชำระด้วยตัวเอง ที่ คุณชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์ 098-1731063
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขายิ่งเจริญปาร์ค ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 452-0-33498-5 ชื่อบัญชี นายชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์ ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์ 098-1731063 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถหรือถ่ายรูปหลักฐานการโอนส่งมาที่ คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์ 098-1731063

**********************************

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ :www.kammatanclub.com หรือที่ Facebook : ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view