/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,163,065
เปิดเพจ4,015,976

ธรรมะสัญจร ภาคเหนือ 9-12 ธ.ค.58 โดย ม.ราม

ธรรมะสัญจร ภาคเหนือ 9-12 ธ.ค.58 โดย ม.ราม

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 18 (ภาคเหนือ)

จำนวน 11 วัด ในวันที่ 9-12 ธันวาคม พ.ศ.2558
ณ จังหวัดเชียงใหม่,ลำพูน,ลำป
าง เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ VIP(แอร์)

**************************
*******


1. วัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
2. สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร , พระอาจารย์เมธา สุเมโธ)
3. วัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4. วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ( หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม , หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ)
5.วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่(พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร)
6.วัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
7.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8.วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9.วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (หลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตโต , หลวงพ่อสีนวล วิมลโล)
10.วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน 
11.วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

**************************************************************************

กำหนดการ
วัน พุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558
เวลา 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 17.00 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 17.30 น. จัดที่นั่งบนรถ 
เวลา 18.00 น. รถบัสออกเดินทางจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สู่ภาคเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2558
เวลา 06.30 น. ถึงวัดป่าอาจารย์มั่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ , ตักบาตรเช้า , นมัสการมณฑปครูบาอาจารย์ ,
                    อนุสรณ์ทางจงกรม และ กุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 10.30 น. ถึงวัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นมัสการเจดีย์หลวงปู่สิม พุทธาจาโร ,
                    พระอาจารย์เมธา สุเมโธ 
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เวลา 13.00 น. ถึงวัดถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 16.00 น. ถึงวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, นมัสการพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป,
                    เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 2558
เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหมู่ใหม่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 07.00 น. ตักบาตร ณ วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เวลา 10.00 น. ถึงวัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ , นมัสการหลวงปู่สังข์ สังกิจโจ,
เวลา 11.00 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 12.00 น. ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 16.30 น. ถึงวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา ,ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2558
เวลา 04.30 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
เวลา 06.30 น. ตักบาตร ณ วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่และนมัสการเจ้าอาวาส
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน
เวลา 10.30 น. ถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน 
เวลา 11.30 น.ออกเดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เวลา 12.30 น.ถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานค
เวลา 24.00 น. ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

*************************************************************************
รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 
ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,600 บาท(รวมค่ารถขึ้นดอยสุเทพ) / นักศึกษา(ป.ตรี) 600 บาท 
*กรณีนักศึกษาอายุต้องไม่เกิน 28 ปีและแสดงบัตรนักศึกษาด้วย*
มีอาหารว่างแจกบนรถ (นมและขนม) รวมทั้งจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***
คุณ นราธร สิงห์หาญ (กานต์) หมายเลขโทรศัพท์ 080-1982381 , คุณณัฏฐณิชา เพ็งลาย (บิว) 061-7645333
*************************************************************************

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซีรามคำแหง ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 169-273570-8
ชื่อบัญชี น.ส ณัฏฐณิชา เพ็งลาย
*************************************************************************

ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่เบอร์ 080-1982381 หรือ 061-7645333 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถหรือถ่ายรูปหลักฐานการโอนส่งมาที่ เบอร์ 080-1982381 (กานต์) หรือ ID Line : ghan_ru
*************************************************************************

หมายเหตุ :
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ท่านที่ชำระเงินแล้ว หากวันเดินทางไม่สามารถเข้าร่วมเดินทางได้ทาง
กลุ่มฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
3.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว และ ผ้าห่มไปด้วย เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาวอากาศเย็นมาก
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Facebook : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ความคิดเห็น

 1. 1
  rolex kopior
  rolex kopior waogsanjdg@163.com 31/05/2017 13:42

  This is a great watch


  Successful person's selection[url=http://www.falskaklockor.org/cat/rolex/]rolex kopior[/url]


  Identity status symbolizes only one watch to prove your advantage


  You just need a symbol of this watch


 2. 2
  rolex kopior
  rolex kopior waogsanjdg@163.com 31/05/2017 13:43

  This is a great watch


  Successful person's selection<a href="http://www.falskaklockor.org/cat/rolex/">rolex kopior</a>


  Identity status symbolizes only one watch to prove your advantage


  You just need a symbol of this watch


 3. 3
  skill
  skill ski@jk.com 30/06/2017 14:30

  Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.[url=http://www.atube.co.uk/]cheap pandora[/url] very good.

 4. 4
  TOM
  TOM 256987412@qq.com 22/03/2018 14:05
  It ended up at a higher price of [url=http://www.gobuywatches.co.uk/]replica watches[/url] uk about 300000 francs than the rolex replica highest price, and it could be uk [url=http://www.gobuywatches.co.uk/]replica watches[/url] said that collectors had a near craziness for swiss [url=http://www.gobuywatches.co.uk/]replica watches[/url] the di.
 5. 5
  &#1047;&#1086;&#1095;&#1080;&#1085;
  &#1047;&#1086;&#1095;&#1080;&#1085; 157896523@qq.com 22/03/2018 14:06

  It ended up at a higher price of replica watches uk about 300000 francs than the rolex replica highest price, and it could be uk replica watches said that collectors had a near craziness for swiss replica watches the di.

 6. 6
  dfgdsg

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view