/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,066,584
เปิดเพจ3,889,134

ธรรมะสัญจร 19 โดย ม.ราม

ธรรมะสัญจร 19 โดย ม.ราม

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 19 จำนวน 10 วัด และร่วมตักบาตร-ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเจดีย์หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร ในงานทำบุญครบรอบ 1 ปี แห่งการก่อตั้งชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม พ.ศ.2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด

************************

1.วัดป่าวิมุตติธรรมาราม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่แสง ญาณวโร)
2.วัดป่าโพธิสุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่คูณ อัคคธัมโม)
3.วัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล)
4.วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่ชา สุภัทโท , หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม)
5.วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (พระวิบูลธรรมาภรณ์(ชาย ชาคโร))
6.วัดป่าศิลาพร อ.เมือง จ.ยโสธร (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)
7.วัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร (หลวงปู่ประสาร สุมโน)
8.วัดศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร (หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ)
9.วัดป่าขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (หลวงปู่โฮม ปัญญาพโล)
10.วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด (หลวงปู่ศรี มหาวีโร , หลวงพ่อทองอินทร์ กตปุญโญ) 

**************************

กำหนดการ

-:- วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559 -:-

เวลา 18.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
เวลา 18.30 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 19.00 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 19.30 น. รถออกจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

-:- วัน ศุกร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 -:-

เวลา 07.00 น. ถึงวัดป่าวิมุตติธรรมาราม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่แสง ญาณวโร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าโพธิสุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
เวลา 10.15 น. ถึงวัดป่าโพธิสุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , นมัสการหลวงปู่คูณ อัคคธัมโม
เวลา 11.15 น. ออกเดินทางไปวัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
เวลา 12.00 น. ถึงวัดดอนธาตุ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , สักการะเจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เวลา 14.00 น. ถึงแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี , รับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เวลา 16.00 น. ถึงวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี , สักการะเจดีย์หลวงปู่ชา สุภัทโท และนมัสการหลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม
เวลา 16.15 น. ออกเดินทางไปวัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เวลา 17.00 น. ถึงวัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี , นมัสการพระวิบูลธรรมาภรณ์(พระอาจารย์ชาย ชาคโร) , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.30 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย 

-:- วัน เสาร์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2559 -:-

เวลา 05.00 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.00 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 06.45 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , ร่วมทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน 14 รูป , ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างพระเจดีย์ศรีสุนทรบวรมงคลกุศลไพบูลย์เพิ่มพูนบารมี ถวายแด่หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร วัดป่าสุนทราราม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เนื่องในงานทำบุญครบรอบ 1 ปี แห่งการก่อตั้งชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าศิลาพร อ.เมือง จ.ยโสธร
เวลา 13.30 น. ถึงวัดป่าศิลาพร อ.เมือง จ.ยโสธร , นมัสการหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
เวลา 14.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร , แวะพักรับประทานอาหารก่อนเข้าวัด
เวลา 16.00 น. ถึงวัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร , นมัสการหลวงปู่ประสาร สุมโน , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.30 น. พักผ่อนหรือปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

-:- วัน อาทิตย์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2559 -:-

เวลา 04.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
เวลา 07.00 น. ถึงวัดศรีฐานใน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร , ตักบาตรและนมัสการหลวงปู่สรวง สิริปุญโญ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 10.45 น. ถึงวัดป่าขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด , นมัสการหลวงปู่โฮม ปัญญาพโล
เวลา 11.45 น. ออกเดินทางไปวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 
เวลา 13.00 น. ถึงประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด , สักการะพระเจดีย์หินวัดป่ากุง และอนุสรณ์สถานที่พระราชทานเพลิงหลวงปู่ศรี มหาวีโร , นมัสการหลวงพ่อทองอินทร์ กตปุญโญ 
เวลา 14.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 23.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) โดยสวัสดิภาพ

*****************************

รับจำนวน 52 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 1 คัน ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท/นักศึกษา 500 บาท มีอาหารว่างแจกบนรถ(นมและขนม) 

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***

โทร. 062-6988480 , 061-1198417 , 093-5616514 (เมื่อท่านโอนค่าเดินทางแล้ว กรุณาโทรมาแจ้งที่ 086-4017809)

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 169-262354-5 ชื่อบัญชี นายอภิภัสร์ ปาสานะเก ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 086-4017809 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : 
1.ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ
2.ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านควรเตรียม ชุดกันหนาว เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาว

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :https://www.facebook.com/กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน-มหาวิทยาลัยรามคำแหง-153320254714420/?fref=ts
หรือที่ เว็บไซต์ www.kammatanclub.com

ความคิดเห็น

 1. 1
  prada handbags
  prada handbags clairewyh@gmail.com 04/01/2016 13:52

  The first time Olivia Pope wears a Louis Vuitton handbags in “Scandal” is in the second episode in Season. The Balenciaga Handbags from the below picture costs about $2,500, but of course there are numerous?Prada handbags?that you can find online for just a couple hundred dollars. Also, this purse is the same one that was worn by Meryl Streep in the movie “The Devil Wears Rolex Replica Watches ”. The Breitling Watches was sent by the replica watches company from their archives in Italy. It was a bold move that started Kerry’s passion for Mulberry Replica Handbags and brought the brand back in our attention.

 2. 2
  chxy123
  chxy123 jay452996847@gmail.com 05/10/2016 14:45

  new balance femme


  Soccer Boots Outlet nike


  nike chaussures


  polo ralph lauren pas cher


  tienda online abercrombie españa


  longchamp kaufen


  Nike Store


  ugg boots outlet online


  Chaussure Nike Pas Cher


  adidas store


  burberry sac pas cher


  Korting sportschoenen


  sac givenchy


  Ray Ban Outlet


  chaussures de foot pas cher


  chaussure basket homme


  converse store


  charms pandora pas cher


  toms shoes outlet


  new yeezy shoes


  Coach Bags On Sale


  hyperdunk 2014


  louboutin heels


  scarpe nike


  michael kors handbags on sale


  ugg boots for women


  nike jordan shoes


  billige nike sko


  womens nike air max


  bambas adidas baratas


  zapatos de futbol nike


  ray ban sale


  adidas sneakers


  tru religion jeans


  newest lebron shoes


  Ray ban sale online


  adidas outlet


  chaussure Nike homme


  scarpe running new balance


  scarpe nike running


  cheap uggs


  hogan rebel donna


  burberry schal


  fitflops sale uk


  Moncler Outlet Online


  outlet prada online


  Moncler Sale


  nike shoes


  nike air schuhe herren


  Nike Online Store


  Lebron 13


  adidas shoenen


  zapatillas nike baratas


  sandalias birkenstock


  zapatilla adidas


  fendi pas cher


  Miu Miu bags online


  scarpe jordan


  ugg boots classic


  new pandora charms


  nfl store


  air force one pas cher


  christian louboutin outlet


  Nike Zapatos


  Air Jordan Release Date


  air max pas cher femme


  oakley sunglasses clearance


  reebok running shoes


  uggs for cheap


  burberry outlet store online


  moncler coats for women


  nike sportschuhe damen


  timberland outlet


  nike skor outlet


  vans shoe store


  moncler girls


  pandora bracelet charms


  zapatillas running


  moncler jacket sale


  ugg clearance


  Air Max 90


  nike tn pas cher


  retro jordans for cheap


  moncler outlet


  ugg factory outlet


  abercrombie deutschland


  Timberland skor


  new balance sito ufficiale


  longchamp bags on sale


  Air Jordan News


  Jordan Sneakers For Sale


  nike sneakers


  official NHL jerseys


  scarpe hogan outlet


  botas de futbol


  cheap nike air max


  Billiga Nike Air Max


  cheap air max outlet


  pandora charm bracelet sale


  Canada Goose Outlet


  Toms Outlet Online


  discount ray bans


  Adidas schuhe


  new jordan releases


  nike schuhe günstig


  adidas schuhe neu


  New Balance Outlet


  sac coach soldes


  fitflop online kopen


  Uomo Hogan


  michael kors väska rea


  outlet zapatos online


  nike air


  scarpe adidas online


  adidas schoenen


  religion store


  portafoglio michael kors


  Ugg boots Sale


  sac a main michael kors


  Jordan Store


  ropa abercrombie


  adidas outlet stores online


  mulberry väskor rea


  cheap christian louboutin


  pandora jewelry store


  ray ban wayfarer eyeglasses


  longchamp tote bag


  scarpe adidas donna


  goedkope nike air max


  new balance sportschuhe


  balenciaga borse


  nike free


  chaussure adidas pas cher


  chaussures nike pas cher


  coach factory outlet online


  cheap burberry bags


  Jordan Schoenen


  oakley outlet


  nike joggesko


  Toms Shoes For Women


  ugg store


  abercrombie and fitch store


  prada outlet


  cheap mbt shoes sale


  adidas kläder


  nike mercurial soccer cleats


  pandora beads


  hogan scontate


  nike damenschuhe


  adidas tienda online


  burberry sac pas cher


  23 is back


  adidas site officiel


  Cheap Michael Kors


  coach sac à main


  michael kors bags outlet


  Nike Air Jordan 11


  nike air max running shoes


  nike sb stefan janoski


  huarache sneakers


  uggs outlet


  ugg outlet online


  asics sko


  nike sportschuhe


  toms sale


  cheap uggs for women


  1005chxy

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view