/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,066,713
เปิดเพจ3,889,269

ธรรมะสัญจร 5-7 ก.พ.59 ม.ร้อยเอ็ด

ธรรมะสัญจร 5-7 ก.พ.59 ม.ร้อยเอ็ด

ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 1
จำนวน 8 วัด ในระหว่างวันที่ 5-7 ภุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ณ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร


************************1.วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) 2.วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) 
3.วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ (พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ) 
4.วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ (หลวงปู่เสถียร คุณวโร) 
5.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม (องค์พระธาตุพนม)
6.สำนักชีบ้านห้วยทราย คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ) 
7.วัดบรรพตคีรี ( วัดภูจ้อก้อ ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
8.วัดป่าหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (หลวงปู่บวร สุชีโว)

************************

กำหนดการ

-:- วัน ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 -:-

เวลา 21.40 น. เริ่มลงทะเบียนบริเวณใต้ตึก 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เวลา 22.00 น. รถเดินทางออกจากตึก 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

-:- วัน เสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 -:-

เวลา 07.00 น.ถึงวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย, ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์บุญทวี สีตจิจโต , สักการะเจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, รับประทานอาหารเช้า , ถวายสังฆทาน-ปัจจัยไทยทาน รับพร 
เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เวลา 09.15 น. ถึงวัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย , กราบอัฐิธาตุหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ สักการะพระสุธรรมเจดีย์
เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย
เวลา 11.15 น. ถึงตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย , รับประทานอาหารกลางวัน , ซื้อของฝาก 
เวลา 12.15 น. ออกเดินทางไปวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
เวลา 15.15น. ถึงวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ , กราบอัฐิธาตุพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เข้าชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ , พุทธวิหาร ภูทอก 
เวลา 17.15 น. ออกเดินทางไปวัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
เวลา 18.15 น. ถึงวัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ , กราบนมัสการหลวงปู่เสถียร คุณวโร, เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , ฟังธรรมเทศนา , นั่งสมาธิภาวนา 
เวลา 21.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

-:- วัน อาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 -:-

เวลา 05.00 น. ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว 
เวลา 07.00 น. ตักบาตรพระสงฆ์ , รับประทานอาหารเช้า , ถวายสังฆทาน-ปัจจัยไทยทาน รับพร 
เวลา 09.00 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
เวลา 12.20 น. ถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม , กราบสักการะองค์พระธาตุพนม
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
เวลา 14.00 น. ถึงตลาดอินโดจีน อ.เมือง จ.มุกดาหาร , รับประทานอาหารกลางวัน , ซื้อของฝาก
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปสำนักชีบ้านห้วยทราย คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 
เวลา 15.50 น. ถึงสำนักชีบ้านห้วยทราย คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร , กราบอัฐิธาตุ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ , กราบสักการะเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์
เวลา 16.20 น. ออกเดินทางไปวัดบรรพตคีรี ( วัดภูจ้อก้อ ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
เวลา 17.10 น. ถึงวัดบรรพตคีรี ( วัดภูจ้อก้อ ) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร มุกดาหาร , กราบอัฐิธาตุ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต, กราบสักการะเขมปัตตเจดีย์ 
เวลา 17.50 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 18.15 น. ถึงวัดป่าหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด กราบนมัสการหลวงปู่บวร สุชีโว , ถวายสังฆทาน-ปัจจัยไทยทาน รับพร ฟังโอวาทธรรม จากหลวงปู่บวร สุชีโว
เวลา 18.50 น. เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เวลา 20.00 น. ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยสวัสดิภาพ

*************************

รับจำนวน 55 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) 
ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,000 บาท / นักศึกษา(ป.ตรี) 500 บาท 

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***

โทร 083-7275273 , 083-3008630

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธีโดย
1. มาชำระด้วยตัวเองที่ห้องชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 3 อาคารทีปังกรวิทยกิจ
2. โอนทาง ATM มาที่ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนหาญ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 326-0-27357-3 ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณทอง ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 083-7275273 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

ความคิดเห็น

 1. 1
  cole
  cole tonidavidluiz@yahoo.com 24/03/2016 14:38

  Always hot aciculate personality beatnik babe Lily AllenThis time, MS put down "posture", he intends to allege for the 2009 Winter replica handbags uk ad! In fact, from afresh Lily Allen's abode can know, atramentous in Fashion Week Lily Allenpresumably it was the Lafayette Karl Lagerfeld's favor, do you anticipate this babe to allege this affected music geeks abounding years of desigenr replica handbags ad appropriate? Bag Chanel appearance attic appears absolutely accord you a fan of saliva for a continued time, India has Chanel Paris archappointmentaddress,,aggressive by the Chanel bazaar arcade chanel replica handbags is a part of the a lot of visible, there are N + 1 is now a brilliant physique accoutrements for affirmation you have to like the replica handbags

 2. 2
  Christian Louboutin
  Christian Louboutin 20/06/2016 09:36

  replica christian louboutin heels style brings a sweet temperament Christian LouboutinDenmark style shoes offermarlboro outlet the most suitable in Christian Louboutin Asteroid ease and comfort, superior,christian louboutin replica and design and style that far too along with a pretty christian louboutin studded pumpseconomical pacetory burch heels are even now utilising social Giuseppe Zanotti Sneakers if you want to offer Buy Marlboro cigarettesyou specific offers,christian louboutin knockoffs and giveaways attracting buyers giuseppe zanotti outletfrom around for their service Along with the tory burch flatsmost innovativefake christian louboutinyou can easily orderChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps designer shoesGiuseppe Zanotti Bootsfree of evenreplica louboutin pumpswasting your time and efforts Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Blackcoach outletchristian louboutin spiked heels A woman from London said, I was so glad to be aware of this really good informationreplica christian louboutin pumps, and I have been an previous replica louboutin shoesmember ofchristian louboutin glitter pumps you ought to head over to a variety of establishments or malls to purchase your customize shoes which might match your dress and modelchristian louboutin heelsand earlier you hadTory Burch shoes to throw away superior amount of money of time tomarlboro cigarettes uncover the designerGiuseppe Zanotti Sneakers online sneakers need to become light-weight to enable for aerobic Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformsuch situationsreplica christian louboutin It is possible to now preserve all the more christian louboutin storesdollars by havingGiuseppe Zanotti Wedge Sneakers time for you to realize about new and upcoming websites which provide impressive savings com Giuseppe Zanotti Sneakers that P series manner footwear might tory burch bootsnext Monday If you need to purchaseBuy Marlboro cigarettes online style bags ofgiuseppe zanotti shoes Denmark on line,tory burch wallets listed here you can get lots of inexpensive fashion bags Nicholas Kirkwood shoes provide you with a very good giuseppe zanottiprospect to get a amazing giuseppe zanottilooking working experience Buy Vibram FiveGiuseppe Zanotti Boots Fingers of such fashion footwear,tory burch ballet flatsThe Vogue shoes which might be tory burch flats discountaround at this page are of high quality Giuseppe Zanotti onlineand are trendy also Annually since then has seen a fresh model with thechristian louboutin glitter heels Jordan sneaker,christian louboutin daffodil pumpslogo This great site gives you you a great Giuseppe Zanotti Sneakers outletopportunity to pick footwear from widechristian louboutin narcissus pumps collection that could be toGiuseppe Zanotti sale you will find special sections from which youtory burch flats sale’lltory burch outletopt for almost any Aldotory burch flip flops outlet designer footwear which will enableGiuseppe Zanotti Sneakers it to be better available for you to uncover tory burch reva flatsdesirable sneakers With its greatestvalentino outlet attributes that any one would be searching fortory burch handbags, for a shoes A majority of them do not http://www.toryburchs.net

 3. 3
  zwox
  zwox ffds678@126.com 18/08/2016 16:39

  nike free


  new yeezy shoes


  nike sb stefan janoski


  new jordan releases


  zapatillas nike baratas


  fitflops sale uk


  christian louboutin outlet


  huarache sneakers


  Cheap Michael Kors


  retro jordans for cheap


  ugg boots classic


  zapatos de futbol nike


  Nike Air Jordan 11


  uggs for cheap


  zapatillas running


  cheap air max outlet


  prada outlet


  moncler jacket sale


  moncler coats for women


  air force one pas cher


  ugg factory outlet


  ugg boots outlet online


  adidas store


  Ugg boots Sale


  adidas outlet


  cheap christian louboutin


  chaussures de foot pas cher


  toms sale


  moncler girls


  uggs outlet


  chaussures nike pas cher


  womens nike air max


  cheap uggs


  chaussure basket homme


  pandora beads


  ugg store


  louboutin heels


  Jordan Sneakers For Sale


  ray ban sale


  oakley outlet


  converse store


  Canada Goose Outlet


  Air Max 90


  Coach Bags On Sale


  Jordan Store


  nike shoes


  chaussure Nike femme


  Toms Shoes For Women


  Toms Outlet Online


  Ray Ban Outlet


  newest lebron shoes


  nike sneakers


  vans shoe store


  cheap nike air max


  nike chaussures


  23 is back


  Soccer Boots Outlet nike


  ugg outlet online


  ugg boots for women


  official NHL jerseys


  Nike Zapatos


  Ray ban sale online


  ray ban wayfarer eyeglasses


  michael kors handbags on sale


  chaussure adidas pas cher


  ugg clearance


  nfl store


  Nike Store


  toms shoes outlet


  abercrombie and fitch store


  discount ray bans


  coach factory outlet online


  moncler outlet


  timberland outlet


  chaussure Nike homme


  ray ban sunglasses for men


  Jordan Schoenen


  nike tn pas cher


  pandora charm bracelet sale


  nike jordan shoes


  scarpe hogan outlet


  oakley sunglasses clearance


  nike air


  nike sportschuhe


  Uomo Hogan


  Chaussure Nike Pas Cher


  cheap uggs for women


  nike air schuhe herren


  cheap ray ban aviators


  pandora jewelry store


  nike mercurial soccer cleats


  Nike Online Store


  botas de futbol


  zwox 8.18

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view