/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,729,972
เปิดเพจ4,893,570

ประวัติกลุ่ม ม.ธรรมศาสตร์

 

เหตุสำคัญที่ต้องเขียนประวัติความเป็นมาของ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เพื่อให้สมาชิกรุ่นหลังได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาของกลุ่ม ตามความเป็นจริง เผื่อว่าจะได้นำไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงเป็นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เพราะสังเกตเห็นจากหลายๆ ชุมนุม/ชมรม/กลุ่ม ที่ไม่ได้บันทึกถึงประวัติความเป็นมาของทาง ชุมนุม/ชมรม/กลุ่ม เอาไว้ ทำให้สมาชิกในรุ่นต่อๆมาหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบ ไม่สามารถสืบค้นได้ หรือบางทีก็ได้ข้อมูลที่คลุมเครือหรือผิดจากความเป็นจริงไป

การเขียนประวัติในที่นี้อาจมีการกล่าวถึงบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย หากเป็นการพาดพิงให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ไม่พอใจประการใดก็กราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้  เพราะผู้เขียนมิได้มีเจตนาอย่างอื่นเพียงแต่ต้องการให้ได้รับทราบข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านั้น  หากในประวัตินี้มีข้อผิดพลาดประการใด ก็ขอท่านผู้อ่านโปรดอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสร้างหอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา (พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยใช้งบประมาณของทางมหาวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคในการก่อสร้าง วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานฉลองหอพระขึ้นในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยได้นิมนต์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  อาทิเช่น  หลวงปู่บุญฤทธิ์  ปัณฑิโต, หลวงปู่จันทร์แรม  เขมสิริ , หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร,  หลวงปู่ต้น  สุทธิกาโม  ฯลฯ โดยในภาคเช้าของวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  มีการทำบุญตักบาตรและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ หลังพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จก็มีการแสดงพระธรรมเทศนาต่อโดยหลวงปู่ท่อน  ญาณธโร  และ พระอาจารย์เปลี่ยน  ปัญญาปทีโป ส่วนในภาคค่ำของวันนั้นก็มีครูบาอาจารย์มาสอนภาวนาและได้มีครูบาอาจารย์หมุนเวียนสลับกันมาสอนในแต่ละวันไม่ซ้ำกัน (ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ )  ในภาคบ่ายของวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้นิมนต์หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน มาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่า ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้มี รศ.ดร.สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงาน

งานบุญใหญ่ในครั้งนี้มีผู้คนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง จำนวนคนล้นหอพระออกไปถึงหอสมุดป๋วย  อาหารที่นำมาใส่บาตรกองเท่าภูเขาย่อยๆของเรานี้เอง ถือได้ว่าการจัดงานประสบความสำเร็จและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยทีเดียว

จุดเริ่มต้นของชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์ 

หลังจากการจัดงานใหญ่ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ผ่านพ้นไป  รศ.ดร.สมดี  หงส์ไพศาลวิวัฒน์  ได้จัดโครงการปฏิบัติภาวนาที่หอพระทุกเดือน  โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ โครงการเสริมสุข สร้างปัญญา ”  ใช้ระยะเวลาในการจัดงานประมาณ ๕-๗ วัน ในแต่ละเดือน  รูปแบบของการจัดงานคือ นิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์มาสอนภาวนาในช่วงเย็นหมุนเวียนสลับกันไป เมื่อตรงกับวันหยุดช่วงเสาร์-อาทิตย์ ก็จะมีการบวชเนกขัมมะบารมี และปฏิบัติที่หอพระกันตลอดทั้งวัน นับได้ว่าเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบุคคลทั่วไป  ในช่วงแรกๆที่จัดมีคนมาร่วมจนเต็มห้องโถงกลางของหอพระทุกวัน โดยเฉพาะวันไหนที่นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์มากๆ จำนวนคนถึงกับล้นออกมาข้างนอก

เดือนมกราคม ๒๕๔๙  รศ.ดร.สมดี  หงส์ไพศาลวิวัฒน์  ก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้ที่เข้าร่วมในโครงการภาวนาเพื่อหาทางจัดตั้งชมรมพุทธธรรมศาสตร์  ซึ่งในขณะนั้นข้าพเจ้า ( นายอภิภัสร์  ปาสานะเก ) มีโอกาสเข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากมาร่วมในโครงการนี้เพราะมีศรัทธานับถือในปฏิปทาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว และข้าพเจ้าได้วางกำหนดการในการจัดโครงการปฏิบัติภาวนาในแต่ละเดือนเสนอแก่ รศ.ดร.สมดี  หงส์ไพศาลวิวัฒน์  เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีคณะกรรมการบริหารชมรมที่เป็นรูปธรรม  อีกทั้งสมาชิกประจำก็ยังไม่มี  บุคลภายนอกที่มาร่วมก็มาไม่เป็นเวลา เอาแน่เอานอนมิได้ เนื่องจากมีภาระต้องทำงาน  การบริหารงานและหน้าที่ทั้งหมดจึงตกอยู่แก่ รศ.ดร.สมดี  หงส์ไพศาลวิวัฒน์  แต่เพียงผู้เดียว  โดยเป็นทั้งประธานชมรม  เหรัญญิก และตำแหน่งอื่นๆ  ตลอดจนต้องทำงานในเรื่องการจัดสถานที่และรับรองครูบาอาจารย์  เมื่อเห็นดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ชักชวนกัลยาณมิตรให้เข้ามาช่วยคือนายจารุศักดิ์   ปรัชญพฤทธิ์  และ นางกาญนา  ชูสอน  โดยพวกเรา ๓ คน จะรับภาระหน้าที่ในการจัดสถานที่และช่วยรับรองครูบาอาจารย์

ในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙  รศ.ดร.สมดี  หงส์ไพศาลวิวัฒน์  ได้เข้าร่วมประชุมกับทางมหาวิทยาลัยหลายครั้ง เพื่อผลักดันการก่อตั้งชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์  และสร้างอุทยานการเรียนรู้ที่หอพระ  โดยได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานและการดำเนินกิจกรรมของชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์ต่อที่ประชุม  โดยสมาชิกของชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์มาจากบุคคล ๕ กลุ่ม คือ อาจารย์ , ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ , นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป  แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งเป็นชมรมได้  เนื่องจากในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีชมรมพุทธอยู่แล้ว คือ ชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี ( ซึ่งปัจจุบันได้ยึดแนวทางข้อวัตรข้อปฏิบัติของวัดพระธรรมกายเป็นหลัก ) ได้เคยมีผู้พยายามก่อตั้งชมรมพุทธขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จ  เพราะทางมหาวิทยาลัยได้ให้เหตุผลว่ามีชมรมพุทธอยู่แล้ว  ไม่มีความจำเป็นต้องตั้งขึ้นมาอีก  อีกทั้งยังขัดต่อข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยที่ไม่อนุญาตให้ตั้งซ้ำซ้อนกัน  ดังนั้นการจัดตั้งก็สามารถทำได้แต่ต้องอยู่ในฐานะกลุ่มอิสระ  ฉะนั้นชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์ก็จัดอยู่ในฐานะกลุ่มอิสระจะใช้คำว่าชมรมหรือชุมนุมไม่ได้  ส่วนการดำเนินกิจกรรมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับ  ชุมนุม/ชมรม  ต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ภาพหอพระพุทธธรรมฐิธิศาสดา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

 ตั้งซุ้มรับสมัครสมาชิก

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยได้จัดงานรับเพื่อนใหม่เป็นเวลา ๓ วัน คือ ในวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม และ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙  และได้ให้ ชุมนุม/ชมรม/กลุ่มอิสระต่างๆ ไปจัดซุ้มรับสมัครสมาชิกที่สระว่ายน้ำในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์จึงได้จัดซุ้มรับสมัครสมาชิกขึ้น ภายในซุ้มได้มีการนำพระบรมสารีริกธาตุ , พระอรหันตธาตุ และเกศาครูบาอาจารย์มาจัดแสดง เพื่อให้คนได้ชมและกราบไหว้สักการบูชา  ในเย็นวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นคือ  เกศาหลวงตามหบัว  ญาณสัมปัโน ที่จะนำมาจัดแสดงได้เพิ่มจำนวนขึ้นจากเดิมที่มี ๓ เส้น กลายเป็น ๑๐ เส้น ซึ่งในวันนั้นเป็นวันที่หลวงตามหาบัวจัดงานวันเปิดโลกธาตุพอดี ทำให้ทางคณะพวกเรายิ่งเพิ่มความเคารพศรัทธาในพ่อแม่ครูอาจารย์มากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าการดำเนินงานต่างๆจะต้องสำเร็จอย่างแน่แท้ด้วยบุญบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์

ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นำโดย รศ.ดร.สมดี  หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , ข้าพเจ้า ( นายอภิภัสร์ ปาสานะเก) , นายจารุศักดิ์   ปรัชญพฤทธิ์  , นางกาญนา  ชูสอน , นายบุญตรี  ศรีกะชา และนายธราพงษ์  รัตนตระกูล ได้ไปรับสมัครสมาชิกเข้าชมรม ผู้ที่เข้ามาในปีนี้ถือเป็นรุ่นที่ ๑ เหมือนกันหมดทุกคน ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครประมาณ ๖๐ คน แต่เมื่อเอาเข้าจริงๆ เหลืออยู่ไม่กี่คน ซึ่งเป็นธรรมดาของทุก ชุมนุม/ชมรม อยู่แล้ว ที่ต้องประสบปัญหาเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมนุม/ชมรม ที่เกี่ยวกับศาสนายิ่งลำบากเป็นหลายเท่า

 เริ่มการดำเนินกิจกรรมชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดเทอมในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นับเป็นปฐมฤกษ์ แห่งการดำเนินกิจกรรมของชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นชมรมใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินหรือคุ้นชื่อมาก่อน หลายคนสับสนว่าเป็นชมรมเดียวกันกับชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีหรือไม่ ( ซึ่งปัจจุบันได้ยึดแนวทางข้อวัตรข้อปฏิบัติของวัดพระธรรมกายเป็นหลัก )  ในวันแรกของการเปิดเรียนทางชมรมได้จัดตักบาตรพระกรรมฐานจำนวน ๒๗ รูป ณ หอพระ ปรากฏว่ามีผู้มาร่วมตักรบาตรกันอย่างล้นหลาม  ในเย็นวันนั้นมีกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและนั่งภาวนา  เมื่อเห็นว่าการเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีคณะผู้ร่มก่อตั้งชมรมพุทธธรรมศาสตร์ จึงได้จัดวางกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมเข้ามาอีก ๓ โครงการ  นอกเหนือจากโครงการปฏิบัติภาวนาที่มีอยู่เดิม คือ

๑.      โครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 

๒.     โครงการตักบาตรพระกรรมฐานทุกวันพุธต้นเดือน

๓.     โครงการธรรมะสัญจร                                                                                                                                                

 

ความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์ - มารผจญ 

กิจกรรมชมรมพุทธธรรมศาสตร์ดำเนินการมาได้ด้วยดี ในวันจันทร์ถึงศุกร์สมาชิกก็มาสวดมนต์ทำวัตรเย็นกันที่ห้องโถงกลางกัน ส่วนในวันพุธต้นเดือนก็มีการตักบาตรพระกรรมฐาน  แม้ว่าคณะทำงานจะมีความเห็นแตกต่างกันบ้างในบางเรื่อง  แต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ที่ตรงกันจึงต่างได้ยอมโอนอ่อนผ่อนปรนให้แก่กัน ทั้งนี้เพื่อให้กิจการของชมรมยังคงดำเนินการต่อไปได้

ในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ คณะทำงานเห็นว่าควรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเดินทางออกไปนอกสถานที่บ้าง และควรจัดให้มีการพักค้างคืนด้วย  เพราะเห็นว่าสมาชิกที่มาร่วมในชมรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกประเภทที่เรียกว่าขาจร คือมาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราว  ส่วนสมาชิกที่อยู่ติดชมรมประเภทถาวรนั้นมีเพียงไม่กี่คน  หากมีการจัดกิจกรรมในลักษณะของการทำกิจกรรมภายนอกแล้วน่าจะทำให้สมาชิกมีความผูกพันธ์กันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ให้สมาชิกเหล่านั้นอยู่ติดชมรม

เมื่อได้ข้อสรุปดังนั้น ข้าพเจ้าจึงได้นำโครงการนี้ไปเสนอต่อ รศ.ดร.สมดี  ซึ่ง รศ.ดร.สมดี ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่  ข้าพเจ้าจึงได้ชี้แจงเหตุผลให้ทราบว่าการที่จะได้คนเข้ามาร่วมในชมรมนั้นจำเป็นต้องสร้างศรัทธาให้เกิดก่อน ซึ่งตอนนี้คนในชมรมมีน้อยอีกทั้งยังไม่ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ ฉะนั้นต้องให้สมาชิกเหล่านี้มีโอกาสได้พบได้สัมผัสกับพ่อแม่ครูอาจารย์เสียก่อน

ในที่สุดก็เป็นอันตกลงกันได้  ข้าพเจ้าจึงวางกำหนดการจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ ธรรมะสัญจร ครั้งที่ ๑ ” ขึ้น โดยเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้อยู่ที่ภาคอีสาน อันเป็นดินแดนที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งพระอริยสงฆ์ โดยเฉพาะในสายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต ที่ได้หยั่งรากฝังลึกและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วทั้งประเทศ  การจัดโครงการนี้มีกำหนดเพียง ๒ วันเท่านั้น เนื่องจากเป็นโครงการที่เริ่มใหม่และบรรดาสมาชิกยังไม่มีใครเคยทำโครงการในลักษณะนี้มาก่อนเลย พูดได้ว่าการจัดโครงการนี้เป็นการจัดแบบวัดดวง 

บรรดาสมาชิกจึงได้ทำการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ  โดยประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เนื่องจากข้าพเจ้าเห็นว่าหากโครงการนี้จำกัดอยู่เฉพาะนักศึกษาแล้วจะทำให้การเผยแผ่อยู่ในวงจำกัด  การเคลื่อนไหวไม่มีพลัง  แต่ถ้าหากเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมด้วยแล้วจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นแก่นักศึกษาเพราะคนทั่วไปมีความรู้อย่างกว้างขวางในสายพ่อแม่ครูอาจารย์ และ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภาวนาอยู่แล้ว  จะได้ช่วยแนะนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้าใจยิ่งๆขึ้นไปด้วย

เนื่องจากการจัดโครงการนี้ไม่ได้รับงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย ทำให้สมาชิกต้องช่วยกันหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารถ และเป็นปัจจัยสำหรับถวายวัดต่างๆที่จะเดินทางไป  ซึ่งการจัดโครงการนี้ในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  ปรากฏว่าในการจัดธรรมะสัญจรครั้งแรกนี้ยังขาดงบประมาณอยู่ประมาณอยู่อีก ๗,๐๐๐ บาท  ด้วยธรรมะจัดสรรและบุญบันดาลที่จะให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาให้ได้  ขณะนั้นท่านพระอาจารย์บุญช่วย  ปัญญวัณโต  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี  ได้เดินทางมารับบิณฑบาตที่หอพระ  มีผู้ถวายปัจจัยท่านเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท  ท่านได้ยินข้าพเจ้าประชาสัมพันธ์โครงการนี้ตอนที่กำลังเดินรับบิณฑบาตรอบหอพระ ท่านได้เรียกข้าพเจ้าเข้ามาพบที่ห้องโถงกลางของหอพระ  และมอบปัจจัยส่วนนั้นให้บอกว่าให้นำไปใช้ในกิจกรรมของชมรม  ( เขียนมาถึงตรงนี้ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตัน น้ำตาคลอ ซาบซึ้งในความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์ ) ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนยกภูเขาอันหนักออกจากอก  เชื่ออย่างประจักษ์ใจว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไม่ปล่อยเราทิ้งอย่างแน่นอน  ท่านต้องส่งบารมีของท่านมาช่วยเราอยู่ตลอดเวลาเป็นแน่แท้  เพราะเราตั้งใจทำจริงๆ

เมื่อเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เป็นปัญหาแล้ว  ต่อมาก็เป็นเรื่องของคนที่จะไป  ดังคำพระท่านว่า “มารไม่มี  บารมีไม่เกิด”  ข้าพเจ้าได้จำกัดจำนวนคนที่จะเดินทางไปครั้งนี้จำนวนเพียง ๔๕ คนเท่านั้นเพราะใช้รถบัสของทางมหาวิทยาลัยซึ่งนั่งได้เพียง ๔๕ คน  ปรากฏว่ามีสมาชิกของชมรมคนหนึ่ง (ขอไม่เปิดเผยชื่อ) มาขอจองที่นั่งกับข้าพเจ้าถึง ๙ ที่ และยืนยันว่าจะไปแน่นอน  ซึ่งข้าพเจ้าก็จัดให้ตามความประสงค์  แต่ในความรู้สึกลึกๆแล้วเกิดความไม่ไว้วางใจอย่างบอกไม่ถูก  หากเขายกเลิกที่นั่งทั้ง ๙ ที่ในวันที่จะไป  คงเกิดปัญหาอย่างแน่นอน  ข้าพเจ้าจึงได้แอบรับสมัครคนไว้ถึงจำนวน ๕๗ คน โดยไม่ให้สมาชิกคนนั้นรู้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจำนวนขนาดนี้จะไปไม่ได้เลยบนรถบัสคันนั้น 

พอถึงวันที่จะเดินทางปรากฏว่าเรื่องที่ข้าพเจ้ากังวลก็เกิดขึ้นจริง คือสมาชิกคนนั้นโทรมาหาข้าพเจ้าตอนบ่าย๒ โมงและขอยกเลิกที่นั่งทั้ง ๙ ที่ ทั้งๆที่รถจะออกเดินทางตอน ๒ ทุ่ม ด้วยคงหวังจะให้รับสมัครคนไม่ทัน และต้องยกเลิกโครงการนี้ เพราะที่นั่งทั้งหมดนั้นยังไม่ได้จ่ายค่าเดินทาง  แต่หารู้ไม่ว่าทางชมรมได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้ว  จึงเป็นอันว่าความประสงค์ของสมาชิกท่านนั้นไม่สมดังเจตนา  แต่กลับเป็นผลดีแก่ชมรมเพราะมีคนไปจำนวน ๔๘ คน เบียดกันบ้างเล็กน้อย

การจัดโครงการในครั้งแรกนี้ได้เดินทางไปวัดพ่อแม่ครูอาจารย์หลายรูป คือ หลวงปู่จาม  มหาปุญโญ , หลวงปู่หล้า  เขมปัตโต , หลวงปู่ศรี  มหาวีโร , หลวงปู่เพ็ง  พุทธธัมโม  และหลวงปู่จันทร์แรม  เขมสิริ  ยังความปลาบปลื้มประทับใจและอิ่มบุญกันโดยถ้วนหน้า และการจัดโครงการในครั้งนี้หนังสือพิมพ์สยามรัฐได้นำไปลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วย  

ยุติบทบาทแยกย้ายสลายตัว

หลังกลับจากธรรมะสัญจรครั้งแรกนี้ทำให้สมาชิกในชมรมมีมากยิ่งขึ้น บางคนที่เป็นสมาชิกขาจรก็กลับมาเป็นประเภทขาประจำ  ถือได้ว่าบรรลุผลตามเจตนาที่ตั้งเอาไว้  ทุกคนปรารถนาที่จะให้จัดโครงการนี้อีกครั้งซึ่งกระแสภายนอกก็เรียกร้องมามาก  ทำให้ต้องจัดโครงการธรรมะสัญจรครั้งที่ ๒ ขึ้นตามความประสงค์ของทุกคนในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ จุดหมายก็อยู่ที่ภาคอีสานเช่นเดิม

การจัดในครั้งนี้ได้ตัดสินใจใช้รถบัสข้างนอกเพราะจุคนได้มากกว่า ปรากฏว่าครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจสมัครนับร้อย แต่ทางชมรมรับเพียง ๖๘ คน ซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่รับคนไปมากที่สุดนับแต่จัดโครงการนี้มาจนถึงปัจจุบัน  แต่การจัดโครงการในครั้งนี้หาได้เป็นไปโดยราบรื่นเหมือนครั้งแรกไม่  เนื่องจากจำนวนคนไปมากทำให้การเคลื่อนไปไหนแต่ละทีเป็นอย่างล่าช้า ประกอบกับเดือนสิงหาคมเกิดฝนตกอย่างหนัก ฝนตกเกือบตลอดเส้นทางที่ไป  อีกทั้งรถมาเสียตอนขึ้นเขาที่วัดภูผาแดง ( วัดหลวงปู่ลี  กุสลธโร )  ทำให้ต้องกลับมาถึงล่าช้า

เมื่อกลับจากธรรมะสัญจรในครั้งนี้  รศ.ดร.สมดี  ก็ได้เรียกพบเพื่อพูดคุยกัน  การพูดคุยกันในครั้งนี้มีหลายประเด็นที่ไม่เข้าใจกันไม่อาจตกลงกันได้  ทั้งในเรื่องของการจัดโครงการธรรมะสัญจร และ เรื่องรูปแบบของการจัดตักบาตร  ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้  ข้าพเจ้าจึงได้ขอถอนตัวและยุติบทบาทจากชมรมพุทธธรรมศาสตร์ ส่วนสมาชิกคนอื่นๆหากประสงค์จะทำต่อไปข้าพเจ้าก็ยินดี  แต่ปรากฏว่าทุกคนที่ได้ร่วมกันทำมากับข้าพเจ้าแต่แรกได้พร้อมใจลาออกทั้งหมด   จากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ขอให้น้องๆทุกคนแยกย้ายสลายตัว ถือเสียว่าบารมีของเรายังไม่เต็มเปี่ยมพอที่จะตั้งชมรมได้  ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์นั้นยังเหมือนเดิม ให้ทุกคนยังคงเป็นพี่เป็นน้องกันพบกันที่ไหนก็ให้พูดคุยทักทายกันเหมือนเดิม

ดำเนินการตั้งชมรมใหม่ 

เมื่อได้แสดงเจตนายุติบทบาทลงไปแล้ว ในตอนเย็นของทุกวันสมาชิกยังคงมาร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยกัน  น้องๆหลายคนได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าคิดทบทวนอีกครั้ง หากจะกลับไปทำกับชมรมพุทธธรรมศาสตร์อีกทุกคนก็ยินดีติดตามไปด้วย  แต่ในครั้งแรกนี้ข้าพเจ้าก็ได้ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า เหนื่อยมาพอแล้ว และเสียความตั้งใจที่มีมาแต่เดิมจนสิ้นแล้ว  แต่ก็ได้มีสมาชิกหลายคนคิดเสียดายที่ว่ากว่าจะทำจนมีวันนี้ขึ้นมาได้  ทุกคนยังยืนยันที่อยากจะให้มีชมรมพุทธในสายพระธุดงคกรรมฐานต่อไป  จึงได้มาขอร้องข้าพเจ้าเป็นครั้งที่สอง เมื่อเห็นถึงความตั้งใจของทุกคนเช่นนั้นแล้วจึงตัดสินใจใหม่  โดยข้าพเจ้าเสนอว่าหากจะให้ทำอีกครั้ง ข้าพเจ้าจะไม่กลับไปทำที่ชมรมพุทธธรรมศาสตร์อีก  หากจะทำจะต้องตั้งชมรมขึ้นมาใหม่  ทุกคนจะเห็นอย่างไร  ซึ่งน้องๆทุกคนก็เห็นดีด้วยและพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่ว่าอย่างไรว่าตามกัน เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้พิสูจน์น้ำใจของน้องๆทุกคน  แม้วันนี้ยังคงซาบซึ้งในน้ำใจของทุกคน  ณ  วันนั้นไม่มีวันลืม  ขอกราบหัวใจน้องๆทุกคนด้วยความซาบซึ้ง

หนทางที่จะทำให้ชมรมเกิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งแรกที่ต้องมีก็คือห้องชมรม ข้าพเจ้า(นายอภิภัสร์  ปาสานะเก ) , นายจารุศักดิ์  ปรัชญพฤทธิ์ , นายเทพชลิต  เพ็งแตง , นางสาวชัชฎาภรณ์  โชติช่วง และนางสาวเกศแก้ว  ต่ายเทศ  จึงได้ไปที่กองกิจการนักศึกษาเพื่อขอห้องเป็นที่ทำการ  แต่เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีชุมนุมพุทธอยู่แล้วคือ ชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี ( ซึ่งปัจจุบันได้ยึดแนวทางข้อวัตรข้อปฏิบัติของวัดพระธรรมกายเป็นหลัก ) ถ้าหากมีการจัดตั้งขึ้นอีกก็จะเป็นแต่เพียงกลุ่มอิสระ ฉะนั้นเราก็จัดอยู่ในฐานะกลุ่มอิสระ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นอุปสรรคในการขอห้อง เพราะทางมหาวิทยาลัยมีห้องไม่เพียงพอ จะให้เฉพาะชมรมที่สังกัดต่อองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น  หากจะขอต้องรอให้เสร็จการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกก่อน ( เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ) เพราะในขณะนั้นทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังไม่มีตึกกิจกรรมนักศึกษา เมื่อเสร็จการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกแล้ว  ทางมหาวิทยาลัยจะใช้ตึกอำนวยการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกเป็นตึกกิจกรรมนักศึกษา เมื่อนั้นก็จะมีห้องสำหรับทุก  ชุมนุม/ชมรม/กลุ่มอิสระ  

ทางเราจึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา ช่วยหาห้องสำหรับใช้เป็นที่ตั้งชั่วคราวให้ก่อน  ปรากฏว่ามีห้องว่างอยู่ที่ใต้หอในหญิง ๕ ซึ่งเป็นห้องของชมรมคาทอลิก  ซึ่งชมรมคาทอลิกนี้แต่เดิมนั้นมีห้องอยู่ที่ท่าพระจันทร์ แต่ในอนาคตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะย้ายมาอยู่ที่รังสิตทั้งหมด ชมรมคาทอลิกจึงได้ขอห้องที่รังสิตไว้ด้วยแต่ยังไม่ย้ายของมา  เมื่อเป็นเช่นนี้จึงตัดสินใจใช้ห้องชมรมคาทอลิกเป็นที่ตั้งชั่วคราวถึงแม้ว่าจะดูขัดกับสภาพแห่งความเป็นจริงก็ตาม   จากนั้นได้จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชามาตั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเป็นชมรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ส่วนพระพุทธรูป ๓ องค์บนโต๊ะหมู่ก็ไปกราบขอจากวัดสิริกมลาวาส ( วัดใหม่เสนานิคม ) โดยอาศัยพึ่งบารมีของหลวงปู่หลอด  ปโมทิโต

เมื่อได้ห้องเป็นที่ทำการแล้ว ก็ได้ไปทาบทาม รศ.ภาวนา  พัฒนศรี ให้มาเป็นที่ปรึกษาชมรม ซึ่งทางอาจารย์ก็ยินดี  จากนั้นได้ช่วยกันคิดว่าจะดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง ในเบื้องต้นก็อาศัยกิจกรรมที่พอทำได้ก่อน คือ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และ โครงการตักบาตร และได้จัดซื้อภาชนะต่างๆ สำหรับการตักบาตร เช่น กระโถนพระ , จาน , ถ้วย , ช้อน และอย่างอื่นที่จำเป็นอีกหลายอย่าง ปรากฏว่าสิ้นเงินกว่า ๖,๐๐๐ บาท ในตอนนั้นไม่มีเงินเหลืออยู่เลย  เงินที่ใช้ในการจัดซื้อเป็นเงินของชมรมที่เหลือจากค่าสวัสดิการธรรมะสัญจรทั้งสองรอบ ส่วนสิ่งของที่เหลือ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง เสื่อ  ก็อาศัยยืมจากทางมหาวิทยาลัยและวัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม พึ่งบารมีของหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท  พระที่นิมนต์มารับบิณฑบาตก็มาจากวัดหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ส่วนกิจกรรมอื่นนั้นค่อยคิดเพิ่มเติมทีหลัง

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาทั้งหมดแล้ว ก็เริ่มดำเนินกิจกรรมในราวต้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙  และนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานภายใต้ชื่อ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สาเหตุที่ใช้คำว่า กลุ่ม ก็เนื่องจากเหตุผลข้างต้นดังที่กล่าวมาแล้ว ส่วนคำว่า “พุทธธรรมกรรมฐาน” นั้นมีเหตุผล ๓ ประการ คือ 

๑.  เพื่อให้เกียรติแก่ชมรมเดิมที่เคยสังกัดอยู่ คือ ชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์  จึงใช้คำขึ้นต้นว่า “พุทธธรรม” เช่นกัน

๒.  คำว่า “กรรมฐาน” คือ  ยึดแนวทางการดำเนินของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

๓.  เพราะกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยพึ่งบารมีพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ คือ หลวงปู่หลอด  ปโมทิโต และ หลวงปู่เจี๊ยะ  จุนฺโท  ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

หลังจากที่ประกาศตัวอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ “กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน” แล้ว  ได้เกิดมีผู้ไม่หวังดีมาคอยก่อกวนอยู่ตลอดเวลา  เช่น  ไปโพสต์ข้อความตามเว็บไซต์เป็นเชิงดูถูกเหยียดหยามต่างๆนาๆ บางชมรมก็ส่งคนมาแทรกซึมบ้างก็มี  แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้

เมื่อแรกที่เข้ามาอยู่ที่ห้องชมรมใหม่ ดูเหมือนจะขัดต่อความรู้สึกสักเล็กน้อย  เพราะเป็นห้องชมรมคาทอลิกที่หน้าห้องมีป้ายชื่อบอกเอาไว้อย่างชัดเจน แต่พอมองเข้ามาในห้องกลับมีโต๊ะหมู่บูชา  คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าก็หัวเราะ  บางรายเดินผ่านไปแล้วถึงกับสะกิดเพื่อนให้หันกลับมาดู  จึงได้ทำป้ายชื่อกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมาปิดทับเอาไว้

กิจกรรมทุกอย่างในตอนนั้นก็ดำเนินไปได้ด้วยดี ในระหว่างที่อยู่ที่นี่ก็คิดหาหนทางที่จะขยับขยายห้องชมรมอยู่ตลอดเวลา  เมื่อนานเข้าปรากฏว่าคนมาสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นทำให้ห้องไม่พอนั่ง จึงได้ส่งหนังสือไปขออนุญาตจากฝ่ายสถานที่ ขอใช้ห้องโถงกลางของหอพระในการสวดมนต์ ซึ่งฝ่ายสถานที่ก็อนุญาต แต่ต้องไม่ให้ตรงกันกับวันที่ทางชมรมพุทธธรรมธรรมศาสตร์จัดภาวนา

ย้ายที่ทำการใหม่ 

นานวันเข้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของชมรมนับแต่จะเพิ่มขึ้นเพราะเราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สิ่งไหนที่ขาดก็จัดซื้อเข้ามาเพื่อความสะดวก เพราะของบางอย่างต้องไปยืมไกลถึงที่วัด ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก งบประมาณที่ใช้ในชมรมแทบทั้งหมดมาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ส่วนงบของทางมหาวิทยาลัยนั้นเราไม่ได้รับเลยแม้แต่บาทเดียว  เพราะเราเป็นกลุ่มอิสระ   ของบางอย่างต้องอาศัยยืมเงินสมาชิกที่พอมีฐานะไปซื้อมาก่อนแล้วค่อยหาเงินผ่อนใช้ทีหลัง  เช่น เครื่องเสียง และ ภาชนะต่างๆในชมรม เป็นต้น

เมื่อข้าวของเพิ่มขึ้นทำให้ห้องชมรมเดิมที่อยู่ใต้หอในหญิง  ๕ จากเดิมที่คับแคบ อยู่แล้วยิ่งดูคับแคบลงไปอีกหลายเท่า อีกทั้งยังเห็นว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ของชมรมก็จัดที่หอพระทั้งโครงการสวดมนต์และโครงการตักบาตร เมื่อพิจารณาดูก็เห็นควรว่าถึงเวลาที่จะขยับขยายชมรมได้แล้ว จึงได้ส่งเรื่องขอใช้ห้องที่หอพระไปยังฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของชมรม ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต  (ในขณะนั้นคือ รศ.ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต) ก็มีหนังสืออนุญาตมาให้ใช้ได้ แต่เป็นลักษณะของการขอใช้ชั่วคราวต้องทำหนังสือขออนุญาตใช้ปีต่อปี  ดังนั้นจึงได้ย้ายชมรมใหม่ไปอยู่ที่หอพระ  ก็พอดีกับในเวลานั้นชมรมคาทอลิกมาขอห้องคืน เพราะเขาจะย้ายมาอยู่ที่ศูนย์รังสิตแล้ว  ทุกอย่างเหมือนกับว่าถูกวางเอาไว้อย่างลงตัวพอดี 

สยบมารด้วยอริยบุคคล 

หลังจากที่ย้ายมาอยู่หอพระแล้ว  ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆสะดวกมากยิ่งขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางและเป็นระบบมากขึ้น  แต่มิวายที่จะเกิดปัญหาเรื่องมารผจญขึ้นมาอีก  เนื่องจากในขณะนั้นได้มีสมาชิกบางคนฝักใฝ่ลัทธินอกรีต นำแนวทางการสอนที่ผิดเพี้ยนเข้ามาเผยแผ่ในชมรม ชี้นำให้สมาชิกคนอื่นเห็นคล้อยตาม  ในช่วงนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าในตอนเย็นเวลาสวดมนต์ทำวัตรเย็นคนลดจำนวนน้อยลงกว่าเดิม บางคนที่เคยมาสวดมนต์ตอนเย็นทุกวันกลับไม่มา ข้าพเจ้าจึงได้สอบถามจากสมาชิกคนหนึ่งในชมรมจึงได้ทราบว่า  มีคนนำแนวทางการสอนของพระเกษม  อาจิณสีโล  วัดป่าสามแยก จ.เพชรบูรณ์ เข้ามาเผยแผ่ที่ชมรมในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่  โดยจะมุ่งเจาะไปยังน้องๆในชมรมทีละคน  ซึ่งแนวทางของหลวงพ่อเกษมนี้สอนมิให้คนสวดมนต์เพราะเชื่อว่าการสวดมนต์เป็นการรบกวนภพภูมิอื่น  ปรากฏว่าในตอนนั้นมีสมาชิกหลงเชื่อและเข้าร่วมกับกลุ่มนั้นแล้วประมาณ ๗-๘ คน  ข้าพเจ้าเห็นว่าจะปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ไว้นานวันเสียมิได้  เราเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาคนกำลังทยอยเข้าร่วม แต่กลับมีคนคิดทำลาย  ชี้นำให้เห็นไปในทางที่ผิด  จำต้องชี้แจงทำความเข้าใจกันเสียใหม่กับสมาชิกท่านนั้น

ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ข้าพเจ้าจึงได้นัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกทุกคนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงที่ห้องชมรม  ในวันประชุมสมาชิกทุกคนมาอย่างพร้อมหน้า โดยนั่งเป็นกลุ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างเห็นได้ชัด ฝ่ายหนึ่งนำโดยข้าพเจ้า อีกฝ่ายหนึ่งนำโดยสมาชิกท่านนั้น  ทั้งสองฝ่ายต่างนำข้อมูลมาหักล้างซึ่งกันและกัน  จนเวลาผ่านไปกว่าสองชั่วโมงแล้วยังยุติกันไม่ได้  ประเด็นหลักอยู่ที่เรื่องของการสวดมนต์  โดยฝ่ายนั้นได้ยกเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่เมืองเวสาลีเกิดโรคระบาด แล้วพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์สวดบทสวดที่เรียกว่ารตนสูตร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบพระนคร ทำให้เกิดภูตผีปิศาจ ทนไม่ได้ต้องหนีแตกกระเจิงออกจากเมืองเวสาลีไป  แต่ข้าพเจ้าได้ให้เหตุผลว่า ข้าพเจ้ามิได้คิดเช่นนั้น แต่กลับเห็นว่าการที่ภูตผีปิศาจอมนุษย์เหล่านั้นที่ออกจากพระนครไป  คงเป็นเพราะได้สดับตรับฟังบทสวดมนต์แล้วเกิดเปลี่ยนใจไม่ทำร้ายมนุษย์ เกิดลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วจึงชวนกันออกไปจากพระนคร เพราะความหมายของบทสวดนี้มีแต่แผ่เมตตาเป็นมิตรต่อสรรพสัตว์  ไม่มีตรงไหนเลยที่มีความหมายว่าให้มีอานุภาพทำลายหรือรบกวนภูตผี ปิศาจ อมนุษย์เหล่านั้น แม้ถึงว่าจะได้ยกเหตุผลขึ้นต่อสู้กันเท่าใดก็ยังหาอาจจะยุติกันได้ไม่  ในเมื่อต่างฝ่ายต่างถือทิฐิเป็นที่ตั้งแล้ว ความประนีประนอมย่อมเกิดขึ้นมิได้

บังเอิญในวันนั้นเองชมรมพุทธธรรมศาสตร์ของ รศ.ดร.สมดี  ได้นิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหนึ่งมาสอนภาวนาที่หอพระ  ท่านพระอาจารย์รูปนี้มีปฏิปทาที่น่าเคารพเลื่อมใส ในวงการกรรมฐานต่างเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้ว  ท่านมีลูกศิษย์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคนในวงการกรรมฐานและครูบาอาจารย์หลายรูปได้ให้การรับรองว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอริยบุคคลแล้ว มิใช่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  ในเวลานั้นชมรมของเราได้ประชุมกันอยู่ที่ห้องของเราเอง ส่วนที่ห้องโถงกลางท่านพระอาจารย์รูปนี้กำลังสอนภาวนา  ขณะที่กำลังโต้เถียงกันนั้นอยู่ๆพี่ผู้หญิงคนที่ว่าก็เปิดประตูห้องชมรมของเราพร้อมกับพูดว่า “ ขอร่วมด้วยคนได้ไหม ”  ทุกคนจึงเชิญให้นั่งและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง  และขอฟังความคิดเห็นจากพี่ผู้หญิงท่านนั้น 

พี่ผู้หญิงท่านนั้นได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้มีสาระสำคัญว่า “ สำหรับในเรื่องการสวดมนต์แล้ว ถ้าจะว่าเป็นการรบกวนภพภูมิอื่นเสียทีเดียวก็จะเป็นการไม่ถูกต้อง  แม้มนุษย์เองบางคนที่ไม่ชอบการสวดมนต์ก็ยังถือว่าเป็นการรบกวนเลย  ฉะนั้นมนุษย์ก็ดีหรือภพภูมิอื่นก็ดีล้วนมีทั้งที่ชอบและไม่ชอบ  สำหรับตัวพี่เองแล้วรู้สึกว่าการสวดมนต์เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่ง  ในเวลาสวดมนต์หากไม่มีสมาธิแล้วแม้ผู้นั้นจะจดจำได้แม่นและสวดได้คล่องเพียงใดก็จะทำให้สวดผิดได้”  เมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วความสงสัยที่มีอยู่เป็นอันว่าหายไปจนสิ้น  สมาชิกทุกคนรู้สึกอิ่มใจและปัญหาทั้งหมดก็เป็นอันยุติไป  นับว่าคลายความกังขาได้ด้วยอริยบุคคลโดยแท้

หลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มที่ว่าทั้งหมดประมาณ ๗-๘ คน ก็ได้ถอนตัวออกจากชมรม โดยที่ไม่มีใครได้ขับไล่แต่อย่างใดเลย  ทราบข่าวมาว่าจะไปตั้งชมรมกันใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่ขัดข้อง เพราะชมรมพุทธธรรมกรรมฐานมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโดยยึดสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  หากใครเห็นว่าแนวทางนี้ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าก็ไม่ห้ามที่จะไปตั้งชมรมใหม่ แต่อย่ามาใช้ชมรมนี้เป็นฐาน  เพราะตอนตั้งชมรมนี้สมาชิกรุ่นแรกได้สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ  และได้ยืนยันแล้วว่าจะยึดมั่นในสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโตไม่เปลี่ยนแปลง    หลังจากที่ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอยู่ระยะหนึ่งก็ทราบว่ากลุ่มที่ว่านี้ได้สลายตัวกันไปแล้ว เพราะไม่สามารถตั้งกลุ่มขึ้นมาได้

เพิ่มกิจกรรมหลักที่สำคัญใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๒[1] 

หลังจากที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานก่อตั้งมาได้ ๔ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ นั้นกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานก็ยังคงเป็นเพียงกลุ่มกิจกรรมอิสระอยู่ถึงแม้จะพยายามต่อสู้เพื่อก่อตั้งให้เป็นชมรมให้ได้  แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากทางมหาวิทยาลัยทุกครั้งไปโดยเหตุผลคือ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีอยู่แล้ว ( ซึ่งปัจจุบันได้ยึดแนวทางข้อวัตรข้อปฏิบัติของวัดพระธรรมกายเป็นหลัก ) ทั้งนี้เพราะ ชมรมและชุมนุมนั้น  จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการทำกิจกรรมได้ปีละ ๒ ครั้ง  แต่กลุ่มกิจกรรมอิสระมีงบประมาณที่จำกัดดังนั้นจึงได้รับการพิจารณางบประมาณเพียงปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น  ซึ่งงบประมาณนี้เองที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทางชมรมทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ค่อนข้างลำบาก  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ นายกฤษดา  กองสุข ประธานคนที่ ๔ ของกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานได้จัดกิจกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมเดิมที่เคยจัดเมื่อครั้งช่วงการก่อตั้งชมรมใหม่ ดังนี้

      ๑. ค่ายสมาธิ “ตามรอยธรรม  ย้ำรอยครู” ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นค่ายนั่งสมาธิ ๗ วัน ตามแบบสายพระป่า จัดช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม เพื่อฝึกสมาธิเบื้องต้น และเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพระธุดงคกรรมฐาน เหตุที่จัดค่ายนี้ขึ้นนั้นเนื่องจาก  หลังจากที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานก่อกำเนิดมาได้ ๓ ปี ยังไม่เคยมีค่ายสมาธินอกสถานที่มาก่อนและการนั่งสมาธินั้นถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา  ดังนั้นคณะกรรมการกลุ่มปี ๒๕๕๒ จึงได้จัดค่ายนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกใน ปี ๒๕๕๒ ณ วัดป่ากกสะทอน  ตำบลบ้านตาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี และวัดถ้ำพระภูวัว  อำเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย โดยมีหลวงปู่ณรงค์  อาจาโร  เป็นพระอาจารย์ผู้สอนสมาธิเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๗ คน

      ๒. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒  โดยเป็นผลพวงจากค่ายสมาธิ “ตามรอยธรรม  ย้ำรอยครู” โดยมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งที่หลังจากผ่านค่ายสมาธิแล้วเกิดมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  และมีความสนใจที่จะอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง  ทำให้คณะทำงานได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ขึ้นเป็นครั้งแรกหลักจากมีการก่อตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมาเช่นกัน ณ พัทธสีมา วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โดยได้รับประธานผ้าไตรจีวรจาก สมเด็จญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และท่านเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการบวชทั้งสิ้น ๑๒ คน และได้มีการแยกย้ายกันไปจำวัด ณ ที่ต่าง ดังนี้

          - วัดป่ากกสะทอน  อ.เมือง  จ.อุดรธานี

          - วัดป่าบ้านตาด  อ.เมือง  จ.อุดรธานี

          - วัดถ้ำพระภูวัว  อ.เซกา  จ.หนองคาย

          - วัดดอยธรรมเจดีย์  อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร


บทส่งท้ายแห่งประวัติ

ปี พ.ศ.๒๕๕๓  เป็นปีที่กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ก่อตั้งมาครบ ๕ ปี  ปัจจุบันมีนาย กีรติ  พิมพ์ทองงามเป็นประธานกลุ่ม

กว่าจะเป็นกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นมาได้ บางครั้งต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตา   แต่สิ่งที่พวกเราทุกคนต่อสู้ฟันฝ่ากันมานั้นมิได้สูญเปล่า  เวลานี้ได้บังเกิดกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อันยืนหยัดยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นชมรมที่ดำเนินเจริญตามรอยธรรมแห่งพ่อแม่ครูอาจารย์แนวทางสายพระป่าพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  ขอให้กุลบุตรกุลธิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จงช่วยกันสืบทอด และรักษาเจตนารมณ์อันนี้เอาไว้ให้คงมั่นสืบไป

บัดนี้กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศชื่อให้เป็นที่รู้จัก ของชาวธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไปทุกหมู่เหล่าแล้ว  ได้ปลุกบุคคลที่กำลังหลับใหลให้ตื่นแล้ว  ได้ประกาศหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้กึกก้องไปทั่วผืนฟ้าผืนปฐพีแล้ว 

ขอบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ และบารมีธรรมแห่งพ่อแม่ครูอาจารย์  สายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต จงช่วยปกป้องคุ้มครองรักษา กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้อยู่ยืนยงคู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปตลอดกาล  และขอจงคุ้มครองบรรดากุลบุตรกุลธิดาแห่งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านทุกคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง  ให้เป็นผู้เจริญด้วย  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ  ทุกคนทุกท่านตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

 

เรียบเรียงโดย 

นายอภิภัสร์   ปาสานะเก

 ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน

  

เพิ่มเติม ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒

นายกฤษดา   กองสุข

ประธานกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๒

 [1] ส่วนที่เขียนเพิ่มเติมโดยนายกฤษดา  กองสุข

 

Engine by deerfreedom ; deerfreedom@hotmail.com

 

 

Tags : ชมรมพุทธ พระป่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ความคิดเห็น

 1. 1
  อาจารย์มธ
  อาจารย์มธ 23/11/2010 00:14

  เยี่ยมมากค่ะ ขอให้ชมรมนี้อยู่ไปนานๆ คู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไป และสามารถรักษาแนวทางปฎิบัติตามคำสอนของหลวงปู่มั่นไว้โดยไม่มีลัทธิใดเข้ามาแทรกแซงได้  สู้สู้ค่ะ

 2. 2
  พี่โจ้
  พี่โจ้ 23/11/2010 18:07
     ชมรมนี้จะคงอยู่ตลอดไป และจะขยายเครือข่ายไปยังสถาบันต่างๆเพิ่มขึ้นอีก
 3. 3
  คนเคยอยู่หอ VKP

  เป็นกำลังใจให้ครับ ยอดเยี่ยมมาก ขอให้ชมรมอยู่ต่อไปนานๆ ควบคู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  (ปล.ระวังการแทรกซึมจากกลุ่มศรัทธาวัดย่านคลอง 3 ให้มากที่สุดครับ และหาทายาทมาสานต่อ
  เพราะวันนึง น้องๆก็ต้องสำเร็จการศึกษาจบออกไปครับ)

 4. 4
  ธราพงษ์
  ธราพงษ์ thara889@hotmail.com 26/11/2010 14:29

        และแล้วแสงธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สว่างไสวในหัวใจของพุทธศาสนิกชน
  ดับเสียซึ่งความมืดบอดจากใจที่เห็นผิด
  หงายของที่ควำให้เปิดออก
  เพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติตามแนวทางของครูของอาจารย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ดับเสียซึ่งมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้แจ้งเห็นจริงและทำตามกันต่อๆมา
   สาธุ  สาธุ  สาธุ

 5. 5
  ศานติไมตรี
  ศานติไมตรี cinnamond_1982@hotmail.com 28/12/2010 15:11
  สาธุครับ
 6. 6
  อนันต์
  อนันต์ sbi_robot@hotmail.com 08/01/2011 13:55

  เจริญด้วยธรรม เเละโลกที่เป็นธรรม  สาธุ

 7. 7
  งามพล
  งามพล 09/01/2011 19:41

  สาธุ ประทับใจในสิ่งที่พยายามสร้างกัน หากไม่มีแนวทางที่สมควรไว้เป็นทางเลือก คนก็จะหลงทางกันหมด

 8. 8
  อาหารหนอน
  อาหารหนอน csomsak@engr.tu.ac.th 15/06/2011 00:19
  อาจารย์ที่-ปรึกษา-หายไปไหน
  งานทางใจ-ใหญ่หลวง-น่าห่วงหา
  เป็นผู้ใหญ่-น่าติดตาม-ถามที่มา
  เข้าช่วยแก้-ปัญหา-สารพัน
               ตั้งต้นดี-ก็ดีไป-เรื่อยเรื่อย
               รุ่นแรกเหนื่อย-หนักหนา-แทบหน้าหัน
               หากวงแตก-แยกย้าย-สลายพลัน
               แล้วใครกัน-จะช่วยรั้ง-บังเหียนคืน
  บ้านเมืองเรา-ยุคนี้-เด็กดีเยอะ
  ทำเลอะเทอะ-คือผู้ใหญ่-ใจไม่ถึง
  มีดอก(เตอร์)-มากมาย-ไม่คำนึง
  กูผู้ซึ่ง-เรียนสูง-มุ่งเงินตรา
               เป็นแรงใจ-ให้น้อง-และผองมิตร
               ช่วยกันคิด-รวมตัว-กันอีกหนา
               "พุทธธรรม"-มั่นคง-ในอุรา
               ต่อให้ฟ้า-ดินแยก-อย่าแตกกัน
  โดย: อาหารหนอน  15มิย.2554
 9. 9
  Dek_kmitnb
  Dek_kmitnb 24/06/2011 12:15

  ขอร่วมอนุโมทนาด้วยครับ ติดตามเรื่องราวของชมรมพุทธธรรมกรรมฐานมาก็พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาสมัครสมาชิกหรือพูดคุยแสดงความคิดเห็นอะไร จนมาวันหนึ่งได้รู้จักสมาชิกของชมรมท่านหนึ่ง  ก็เลยคิดว่าลองเข้ามาเป็นสมาชิกในเว็บนี้ดีกว่า จะได้ติดตามกิจกรรมต่างๆและหาโอกาสไปร่วมกิจกรรมบ้างถ้ามีโอกาส  ยินดีสนับสนุนและช่วยเหลือชมรมพุทธกรรมฐานเท่าที่ความสามมารถจะอำนวยครับ

 10. 10
  ศิษย์เก่า
  ศิษย์เก่า 27/09/2011 20:02
  ดีใจครับที่มีกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน เกิดขึ้นใน มธ.
  ไม่ว่าจะเหลืออยู่กี่คน สมาชิกจะมีหรือไม่
  ขอให้แน่วแน่กับการจุดประสงค์และค่อยๆ ย่างก้าวต่อไป
  มาถูกทางที่สุดแล้วครับ
 11. 11
  กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม
  ในอดีตช่วง พ.ศ.2535 ถึงราวๆ 2542 ธรรมศาสตร์เคยมี กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม ซึ่งมีแนวคิดและการดำเนินงานคล้ายกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานเช่นกัน แต่เมื่อนานไปๆคนก็น้อยลง ประกอบกับธรรมศาสตร์ย้ายไปรังสิต กลุ่มนี้จึงเป็นอันสาบสูญไป ห้องที่เคยใช้ทำกิจกรรมที่ชั้น6 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก็ถูกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทน หนังสือและ เทป พระพุทธรูป ก็หายสาบสูญไปสิ้น เป็นที่น่าเสียดายมาก 

  ระยะปี 2535-2537 เป็นระยะที่นิมนต์ครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานมาเทศน์อบรมทุกเดือน เช่น หลวงปู่เหรียญ หลวงปู่หลอด หลวงปู่จันทา หลวงปู่บุญเพ็ง หลวงปู่คำพอง หลวงปู่พุธ หลวงปู่ท่อน หลวงปู่สีทน หลวงปู่หลวง หลวงพ่อเปลี่ยน หลวงพ่อทูล หลวงพ่ออุทัย สิริธโร ฯลฯ และยังเคยจัดงานทำบุญครั้งใหญ่นิมนต์พระเถระฝ่ายกรรมฐานหลายสิบรูปมาฉันที่ทั้งหอประชุมใหญ่ และคณะศิลปศาสตร์หลายครั้งด้วยกัน บางคนอาจจะพอเคยได้ยินหรือได้เห็นภาพบ้าง

  จึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ.ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อสืบสานกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและพระพุทธศาสนาต่อไปครับ 
 12. 12
  deerfreedom
  deerfreedom 22/12/2011 18:51
  หนังสือที่รวบรวมธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่พิมพ์โดย กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม ยังอยู่เลยครับ ผมเคยอ่าน ณ ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. รังสิต
 13. 13
  ลุงเฉย
  ลุงเฉย workboso@gmail.com 03/12/2013 23:11

  อยากให้ หลานๆ ตรวจย้อนเช็คหน่อย 

  ว่า รามบูรพา - สามแดนโลกธาตุ

  ที่มี ชื่อ วัดธรรมมงคล อยู่ใน กรุ พระธาตุ

  อยากรู้ จริงๆ ว่า หลวงตา รับรอง ตอนไหน ?

  ไม่ก็ รอง แย๊บๆ ถาม พอจ.จันทร์เรียน . พอจ.วันชัย . หลวงปู่แบน 

  ว่า จริงๆ แล้วเป็น อย่างไร  ... แค่ไม่อยากให้ หลานๆ ด่วนสรุป ว่าใช่ หรือ ไม่ใช่

  แล้ว 2 คนที่ไป ประกาศว่า หลวงตาพูดไว้ ไปเอามาจากไหน จริงๆ มี ชื่อ ที่ผิดพลาด แต่ สิ้นไปแล้ว ก็จบ


  ที่ยังอยู่ หายๆ อยู่ ควรแก้ ผิด หรือ ถูก ประการใด จะได้ ทราบกัน

  ** กัณฑ์เทศน์ หลวงตา กล่าวไว้ วันไหน มันก็ ย้อนเช็คได้อยู่ ทำไม ?


 14. 14
  ลุงเฉย
  ลุงเฉย workboso@gmail.com 03/12/2013 23:12

  อยากให้ หลานๆ ตรวจย้อนเช็คหน่อย 

  ว่า รามบูรพา - สามแดนโลกธาตุ

  ที่มี ชื่อ วัดธรรมมงคล อยู่ใน กรุ พระธาตุ

  อยากรู้ จริงๆ ว่า หลวงตา รับรอง ตอนไหน ?

  ไม่ก็ รอง แย๊บๆ ถาม พอจ.จันทร์เรียน . พอจ.วันชัย . หลวงปู่แบน 

  ว่า จริงๆ แล้วเป็น อย่างไร  ... แค่ไม่อยากให้ หลานๆ ด่วนสรุป ว่าใช่ หรือ ไม่ใช่

  แล้ว 2 คนที่ไป ประกาศว่า หลวงตาพูดไว้ ไปเอามาจากไหน จริงๆ มี ชื่อ ที่ผิดพลาด แต่ สิ้นไปแล้ว ก็จบ


  ที่ยังอยู่ หายๆ อยู่ ควรแก้ ผิด หรือ ถูก ประการใด จะได้ ทราบกัน

  ** กัณฑ์เทศน์ หลวงตา กล่าวไว้ วันไหน มันก็ ย้อนเช็คได้อยู่ ทำไม ?

 15. 15
  prada handbags
  prada handbags clairewyh@gmail.com 04/01/2016 13:49

  This contemporary city bag has been designed by Louis Vuitton handbags skilled artisans and the exterior of the purse is matched with the double color scheme by using an intricate design that creates a magnificent unity between ingenious innovations and the amazing Prada handbagslegacy of artful craftsmanship. An exquisite detail of this luxury designer Balenciaga Handbags is the way it is joined- by using two folds to the outside, there are no inside frames. Of course, in order to craft such a complex purse the Breitling Watches brand’s artisans need many hours, but the result is definitely worth the effort as the product is a very soft and elegant purse that brings joy and refinement to its owner.The Rolex Replica Watches is very diversified and large.But out of these many color options I prefer the Mulberry Replica Handbags black and light pink version.

 16. 16
  zwox
  zwox ffds678@126.com 18/08/2016 17:42

  nike free


  new yeezy shoes


  nike sb stefan janoski


  new jordan releases


  zapatillas nike baratas


  fitflops sale uk


  christian louboutin outlet


  huarache sneakers


  Cheap Michael Kors


  retro jordans for cheap


  ugg boots classic


  zapatos de futbol nike


  Nike Air Jordan 11


  uggs for cheap


  zapatillas running


  cheap air max outlet


  prada outlet


  moncler jacket sale


  moncler coats for women


  air force one pas cher


  ugg factory outlet


  ugg boots outlet online


  adidas store


  Ugg boots Sale


  adidas outlet


  cheap christian louboutin


  chaussures de foot pas cher


  toms sale


  moncler girls


  uggs outlet


  chaussures nike pas cher


  womens nike air max


  cheap uggs


  chaussure basket homme


  pandora beads


  ugg store


  louboutin heels


  Jordan Sneakers For Sale


  ray ban sale


  oakley outlet


  converse store


  Canada Goose Outlet


  Air Max 90


  Coach Bags On Sale


  Jordan Store


  nike shoes


  chaussure Nike femme


  Toms Shoes For Women


  Toms Outlet Online


  Ray Ban Outlet


  newest lebron shoes


  nike sneakers


  vans shoe store


  cheap nike air max


  nike chaussures


  23 is back


  Soccer Boots Outlet nike


  ugg outlet online


  ugg boots for women


  official NHL jerseys


  Nike Zapatos


  Ray ban sale online


  ray ban wayfarer eyeglasses


  michael kors handbags on sale


  chaussure adidas pas cher


  ugg clearance


  nfl store


  Nike Store


  toms shoes outlet


  abercrombie and fitch store


  discount ray bans


  coach factory outlet online


  moncler outlet


  timberland outlet


  chaussure Nike homme


  ray ban sunglasses for men


  Jordan Schoenen


  nike tn pas cher


  pandora charm bracelet sale


  nike jordan shoes


  scarpe hogan outlet


  oakley sunglasses clearance


  nike air


  nike sportschuhe


  Uomo Hogan


  Chaussure Nike Pas Cher


  cheap uggs for women


  nike air schuhe herren


  cheap ray ban aviators


  pandora jewelry store


  nike mercurial soccer cleats


  Nike Online Store


  botas de futbol


  zwox 8.18

 17. 17
  jlgg
  jlgg jlgg000000@gmail.com 07/04/2017 18:58

  prada outlet online


  nike huarache


  michael kors black friday


  official prada site


  louis vuitton outlet


  coach outlet


  nfl jerseys


  coach carter


  nike australia


  coach


  beats headphones


  Hermes Outlet


  chanel bag


  Canada Goose Outlet


  coach shoes


  Ralph Lauren


  jordan retro shoes


  flash sunglasses


  louis vuitton uk


  polo outlet


  pandora charms


  Michael Kors Outlet


  abercrombie & fitch


  official michael kors


  timberland uk


  tiffany co


  burberry outlet online


  Coach Outlet


  nike lebron shoes


  nike id


  prada sunglasses


  pandora jewelry


  chanel


  prada glasses


  burberry us


  mens sunglasses


  coach outlet online


  coach factory outlet


  nike jordan shoes


  burberry outlet


  michael kors outlet


  abercrombie paris


  prada bags


  air jordan shoes


  ray-ban sunglasses


  michael kors bags


  coach factory outlet online


  véronique Billat


  timberland boots


  coach diaper bag


  abercrombie outlet us


  nike jordan shoes


  kate spade bags


  moncler outlet


  moncler outlet


  ray ban sunglasses


  Ray Ban Outlet


  coach australia


  Nike Free


  prada outlet online


  pandora charms sale online


  mcm outlet online


  burberry online


  Nike Jordan Shoes


  kate spade outlet


  jordan shoes


  kate spade black friday


  michael kors outlet


  ray ban prescription sunglasses


  Free Run


  ray ban eyeglasses


  pandora bracelets


  prada outlet online


  prada outlet prices


  major league baseball


  yeezy boost 350


  polo outlet online


  coach outlet


  Mizuno Shop


  pandora rings


  michael kors outlet


  ray ban polarized


  abercrombie and fitch


  pandora rings


  ugg uk


  michael kors handbags


  michael kors outlet


  nike shox shoes


  sunglasses hut


  coach bags


  pandora australia


  basketball jerseys


  hockey jerseys


  nike store


  prada factory outlet


  oakley sunglasses


  burberry outlet


  clk benz


  kate spade outlet online


  michael kors


  coach outlet


  nike com


  Hugo Boss Online


  nike outlet


  ugg slippers


  pandora charms sale clearance


  oakley sunglasses


  coach usa


  michael kors canada


  CHanel Factory Outlet


  michael kors purses


  canada goose sale online


  coach outlet


  michael kors outlet


  Basketball shoes


  yeezy boost 350


  michael kors outlet


  moncler outlet


  brand sunglasses


  salomon shoes


  kate spade canada


  mk handbags


  Coach Sunglasses Outlet


  nike outlet


  abercrombie outlet


  rayban aviator


  coach outlet


  ray-ban sunglasses


  burberry outlet


  michael kors purses


  moncler us


  beats studio


  baseball jerseys


  coach outlet


  pandora jewelry


  abercrombie outlet


  kate spade


  abercrombie outlet


  abercrombie us


  nfl shop


  Hyperdunk 2016


  ray ban aviator


  baseball jerseys


  Pandora bracelet


  salomon hiking shoes


  Nike Air Jordan


  michael kors jet set tote


  Chanel bags Outlet


  abercrombie outlet


  ugg australia


  prada outlet online


  sunglasses outlet


  abercrombie outlet


  ray ban prescription glasses


  Hugo Boss Outlet


  Nike KD 8


  burberry


  michael kors


  burberry australia


  prada outlet online


  kate spade outlet


  louis vuitton outlet


  Abercrombie Fitch


  Adidas Yeezy Boost 350


  nike shoes


  Nike Air Jordan


  prada outlet online


  michael kors outlet


  ray ban outlet


  paul smith sale


  prada outlet online


  ray ban sunglasses


  landinggear


  ray ban sunglasses


  prada outlet online


  Jordan retro


  Jordan Retro Shoes


  coach outlet


  Kate Spade Australia


  Prada Outlet


  michael kors outlet


  authentic prada outlet online


  canada goose jacket


  canada goose sale


  mk bags


  ray ban wayfarer


  adidas australia


  prada handbags


  official prada site


  baseball jerseys


  coach outlet


  abercrombie and fitch


  prada outlet


  coach outlet online


  michael kors online


  kate spade outlet


  prada official site


  prada handbags


  mlb shop


  longchamp outlet


  mlb store


  mcm outlet


  ray ban online


  huarache nike


  nike air max


  Pandora Charm


  air jordan shoes


  coach outlet


  ray-ban sunglasses


  burberry outlet


  Coach outlet online


  prada factory outlet online


  kate spade outlet online


  yeezy boost 350 shoes


  burberry scarf


  piumini moncler replica


  cheap basketball shoes


  moncler sale


  prada bags outlet


  michael kors outlet


  coach outlet online


  prada purses


  michael kors handbags outlet


  top sunglasses


  michael kors totes


  michael kors


  michael kors purses outlet


  michael kors outlet bags


  prada handbags


  ray ban sunglasses


  pandora rings


  canada goose jacket


  coach outlet


  ugg australia


  coach purse


  prada outlet


  oakley frogskins sunglasses


  coach bag


  jimmy choo australia


  kate spade


  michael kors outlet


  michael kors outlet online


  michael kors outlet


  tiffany co


  michael kors outlet


  nike basketball shoes


  pandora charms sale


  michael kors bags


  burberry scarf


  pandora rings jewelry


  ray ban clubmaster


  oakley sunglasses


  nike lebron james


  nike jordan


  burberry outlet


  prada bags on sale


  nike air huarache


  pandora charms


  Billat


  air jordan retro


  landing gears


  moncler down jackets


  coach outlet


  prada factory outlet online


  prada bags


  prada outlet


  Prada Factory Outlet


  Michael Kors Outlet


  moncler clothing


  michael kors outlet


  michael kors australia


  coach outlet


  michael kors handbags


  kate spade black friday


  KD 8 shoes


  Nike Hyperdunk 2015


  nike shoes


  coach outlet


  michael kors outlet


  coach outlet


  asics Australia


  coach australia


  coach outlet


  coach purses


  louboutin shoes


  nike shox


  pandora charms


  michael kors wallet


  coach sunglasses


  nike free run


  michael kors tote


  ray ban glasses


  Coach Outlet Online


  adidas yeezy boost 350


  huaraches


  burberry purse


  veronique billat


  pandora charms sale


  oakley frogskins


  pandora princess ring


  louis vuitton outlet


  snow boots


  nike jordan shoes


  coach online


  cheap moncler jacket


  louis vuitton factory outlet


  Mizuno Shoes


  shoes online sale


  mlb.com


  ray ban new wayfarer


  pandora bracelet


  coach factory outlet


  cheap coach purse


  michael kors outlet


  shoes sale


  pandora necklace


  michael kors italy


  moncler jacket


  michael kors uk


  coach bags


  kate spade handbags


  adidas australia


  pandora rings


  nike shoes australia


  prada sale


  ralph lauren


  bercrombie Nederland


  michael kors outlet


  michael kors outlet online


  nike australia


  prada bags


  moncler uk


  pandora charms black friday


  cheap ray ban sunglasses


  burberry scarfs


  michael kors us


  chanel australia


  kate spade outlet


  Ralph Lauren Polo


  coach sunglasses for women


  Nike Jordans


  coach handbags


  pandora uk


  burberry outlet


  mlb shop


  lebron james shoes


  pandora australia


  michael kors outlet online


  pandora charms


  michael kors outlet


  burberry outlet online


  pandora.com


  yeezy boost 350


  pandora necklaces


  burberry online


  canada goose outlet


  Jordan Retro


  huaraches shoes


  coach factory outlet


  Nike Air Max


  pandora australia


  michael kors outlet


  michael kors handbags


  burberry outlet canada


  michael kors bags outlet


  football jerseys


  pandora charms


  burberry scarf


  pandora bracelet


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  pandora rings


  hermes bag


  prada factory outlet online


  burberry canada


  kate spade bags outlet


  pandora bracelet


  michael kors tote


  prada outlet


  sunglasses sm


  ralph lauren australia


  michael kors


  Oakley Outlet


  michael kors outlet


  ugg boots


  nike huarache shoes


  paul smith uk


  abercrombie and fitch


  michael kors outlet


  shoes online


  michael kors factory outlet


  oakley outlet


  kate spade bags


  Mizuno Wave


  coach factory


  paul smith


  burberry australia


  Cheap Ray Ban


  michael kors bags


  Hugo Boss Store


  louis vuitton outlet


  pandora rings sale


  longchamp outlet


  prada outlet


  pandora ring


  china factory sale


  pandora australia


  michael kors outlet


  pandora uk


  abercrombie us


  coach factory outlet


  ups tracking


  prada us


  prada outlet


  coach australia


  kate spade


  moncler mens jackets


  landing gear


  prada online


  Kevin Durant Shoes


  mcm factory outlet


  burberry outlet canada


  pandora rings


  sunglasses hut


  pandora jewelry


  oakley australia


  moncler coats


  pandora charms uk


  coach outlet store


  moncler jacket mens


  coach handbags


  Yeezy 350


  adidas shoes


  louis vuitton australia


  Nike Hyperdunk Shoes


  Longchamp Outlet


  Oakley Holbrook sunglasses


  burberry canada


  football jerseys


  ray ban outlet


  Michael Kors Canada


  ate spade handbags


  prada bag


  coach outlet online


  polo online


  Coach Outlet Store


  MIZUNO Shop US


  asics shoes Australia


  Mizuno Shop Japan


  abercrombie fitch


  mk outlet


  moncler jacket


  wholesale


  Oakley Holbrook


  kate spade outlet


  michael kors outlet


  kate spade outlet


  basketball jerseys


  Yeezy Boost 350


  michael kors purses on sale


  pandora rings


  Mizuno Running Shoes


  pandora charms


  Prada bags


  Chanel Outlet


  Burberry outlet online


  pandora rings


  beats by dre


  moncler jacket


  authentic prada outlet online


  authentic prada handbags outlet


  pandora necklace charms


  michael kors outlet


  asics shoes


  michael kors uk


  china wholesale


  jlgg4.5

 18. 18
  kopi rolex
  kopi rolex 982715616@qq.com 24/05/2017 16:51

  <a href="http://www.kopiurevip.com/">kopi rolex</a>

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view