/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,556,110
เปิดเพจ4,525,493

จุฬา--ธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน วันที่ 12-14 ส.ค. 54 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ

 

 กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 1
จำนวน 9 วัด    ณ 5 จังหวัดภาคอีสาน (อีสานเหนือ)
ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู , อุดรธานี , สกลนคร , บึงกาฬ และนครพนม 1. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 2. วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)

 3. วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร)
  -
  หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม

 4. วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) .ศรีวิไล จ.บึงกาฬ (พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ)
  -
  พระครูสุนทรวิหารธรรม (หลวงตาแยง สุขกาโม)

 5. วัดป่าอรัญญวิเวก บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

 6. วัดถ้ำขามหรือภูขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร - นมัสการเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์

 7. วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)
  -
  พระอาจารย์แปลง สุนฺทโร (พระครูอุดมธรรมสุนทร)

 8. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) .ส่องดาว จ.สกลนคร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)
  -
  หลวงปู่หลอ นาถกโร

 9. วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร - หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554

     18.00 . ลงทะเบียน
18.15 . สวดมนต์ทำวัตรเย็นที่ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19.00 . จัดที่นั่งบนรถ
19.30 . รถออกบริเวณสระว่ายน้ำ ข้างธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554

     05.00 . ถึง (1) วัดป่าบ้านตาด กราบอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
09.00 . ออกเดินทางไปวัดป่าสันติกาวาส อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี
10.30 . ถึง (2) วัดป่าสันติกาวาส กราบนมัสการเจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล
11.30 . ออกเดินทางไปวัดป่าแก้วชุมพล อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร
12.00 . ถึง (3) วัดป่าแก้วชุมพล กราบนมัสการพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมวโร
12.40 . ออกเดินทางไปวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) . ศรีวิไล จ. บึงกาฬ
16.30 . ถึง (4) วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว
18.30 . สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสติสมาธิภาวนา
21.00 . พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554

     04.00 . ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
04.30 . สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญสติสมาธิภาวนา
05.00 . ไปตลาดเช้าบ้านนาสิห์ซื้อของใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้า
06.00 . เดินชมวัด ใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า และ รับประทานอาหารเช้า
09.00 . ออกเดินทางไปวัดป่าอรัญญวิเวก . ศรีสงคราม จ. นครพนม
11.30 . ถึง (5) วัดป่าอรัญญวิเวก กราบนมัสการพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม.
12.30 . ออกเดินทางไปวัดถ้ำขาม อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
14.30 . ถึง (6) วัดถ้ำขาม กราบนมัสการเจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่เทสก์ เทสสรังสี (เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์)
15.15 . ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพร อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
16.00 . ถึง (7) วัดป่าอุดมสมพร กราบนมัสการเจดีย์พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
16.30 . ออกเดินทางไปวัดถ้ำพวง (วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม) . ส่องดาว จ. สกลนคร
18.30 . ถึง (8) วัดถ้ำพวง เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว
20.00 . สวดมนต์ ทำวัตร เจริญสติสมาธิภาวนา
21.00 . พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554

     04.00 . ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
04.15 . สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญสติสมาธิภาวนา
05.00 . เดินชมวัด ใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า และ รับประทานอาหารเช้า
09.00 . ออกเดินทางไปวัดป่าสีห์พนม อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร
10.20 . ถึง (9) วัดป่าสีห์พนม
11.00 . เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
21.00 . ถึงธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพรับจำนวน 60 คน เดินทางโดยรถบัสพัดลม
ค่าเดินทางสำหรับนิสิต
600 บาท บุคคลทั่วไป 1,600 บาท
ท่านจะได้รับแจกอาหารว่างวันละ 1 มื้อ (นม+ขนม) และจะได้รับหนังสือค่ายท่านละ 1 เล่ม

ผู้สนใจ ติดต่อที่

นางสาวอรปวีย์ สีทอง โทร. 081-371-8625

ท่านสามารถชำระค่าสวัสดิการได้ โดย

โอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลาพระเกี้ยว ประเภทออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 
402-521709-2 ชื่อบัญชี “นายกวิน จังศิริพรปกรณ์ - นางสาวอรปวีย์ สีทอง”
    
เมื่อโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งตามหมายเลขด้านบน

ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM

เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ 081-371-8625
และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถ

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์

Credit        :  Kavin Changsiripornpakorn
Engine by :  Webmaster

Tags : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาฯ ธรรมะสัญจร

ความคิดเห็น

 1. 1
  พี่โจ้
  พี่โจ้ 30/06/2011 21:30

     ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ  และขอให้การจัดโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จทุกประการ
 2. 2
  korn_cu
  korn_cu 30/06/2011 22:59
  ไม่มีปุ่มกด Like จะกดให้ความคิดเห็นที่ 1 อะครับ > <
 3. 3
  ชื่นชมคนดี
  โมทนาบุญครับ
 4. 4
  หนุ่มบ้านนา

  อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ 

 5. 5
  Guru Hunsa
  Guru Hunsa 08/07/2011 20:44
  555 อยากไปบ้าง
 6. 6
  พี่ต๊ะ
  พี่ต๊ะ 13/07/2011 08:06

  ขอฝากรูปหล่อหลวงปู่มั่น หน้าตัก 5 นิ้ว ไปถวายด้วย ได้ไหมครับ (9 องค์)

 7. 7
  Guru Hunsa
  Guru Hunsa 15/07/2011 01:43
  ถึง พี่ต๊ะ
  รับแน่นอนครับ
  อนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงครับ
  แล้วพี่ต๊ะมีจำเพาะเจาะจงว่าวัดใด หรือไม่ อย่างไร
  แล้วจะไปรับจากพี่ต๊ะที่ไหนอย่างไร หรือ
  พี่ต๊ะมาส่งมอบอย่างไร
  รบกวนหลังไมค์ที่ผม ที่ 086-810-3307 นะครับ
  ขอบคุณครับ

  เล็ก น้องพี่พันธ์ (คนร่วมจัด) ครับ
 8. 8
  kinnalee
  kinnalee babybingos@hotmail.com 20/07/2011 10:31
  ธรรมสัญจร เต็มหรือยังค่ะ
 9. 9
  kinnalee
  kinnalee babybingos@hotmail.com 20/07/2011 10:32
  ธรรมสัญจร เต็มหรือยังค่ะ
 10. 10
  ต๊ะครับ
  ต๊ะครับ 22/07/2011 08:55

  ผมจะนำไปมอบให้ที่จุฬา ฝากถวายวัด 9 วัด (9องค์) ครับ และขอมอบให้ชมรมพุทธธรรม จุฬา 10 องค์ เพื่อให้ชมรม 1 องค์และน้องๆทีมงาน 9 องค์ สำหรับเป็นกำลังใจ พระนี้มวลสารสุดยอด ผ่านการอธิษฐานจิตแล้ว บูชาได้เลยครับ อาจนำไปให้สิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า แล้วผมจะโทรแจ้ง อ.เล็ก หรือน้องกร อีกครั้งนะครับ.....ขอบคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view