Full Version ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54

เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน > Article

ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 Date : 2011-01-23 20:15:04

 

ขอเชิญร่วมงานทำบุญครบรอบ 5 ปี   การก่อตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน

ในวันที่ 14 – 16  มกราคม  พ.ศ.2554 

ณ  หอพระ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

ดูรูปกิจกรรมได้ที่  Upload by Guru Hansa

 

ดูรูป กิจกรรมได้ที่  Upload by Guru Hansa


_______________________________________________________________________________

กำหนดการ 

วัน ศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2554 

เวลา 18.30 น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น

เวลา 19.00 น.     เทศอบรมภาวนา โดยพระอาจารย์สุชิน  ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง

เวลา 21.00 น.     เสร็จการอบรมภาวนา

 

วัน เสาร์ ที่ 15 มกราคม 2554 

เวลา 07.00 น.    พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

เวลา 07.30 น.    พ่อแม่ครูอาจารย์ออกรับบิณฑบาต รอบหอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  โดย

                           1.หลวงปู่คำพันธ์  จันทูปโม  วัดศรีวิชัย  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม

                           2.หลวงปู่คำผิว  สุภโน  วัดป่าศรีวิไล  จ.อุดรธานี

                           3.พระอาจารย์บุญกู้  อนุวัฒฑโน  วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน  กรุงเทพฯ

                           4.พระอาจารย์ไม  อินทสิริ  วัดหนองช้างคาว  อ.กู่แก้ว  จ.อุดรธานี

                           5.พระอาจารย์ณรงค์   อาจาโร  วัดป่ากกสะสะทอน  ต.บ้านตาด อ.เมือง  จ.อุดรธานี

                           6.พระอาจารย์สุชิน  ปริปุณโณ  วัดธรรมสถิต  อ.เมือง  จ.ระยอง

                           7.พระอาจารย์สวัสดิ์   ปิยธัมโม    วัดป่าคูขาด   อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม

                           8.พระอาจารย์ไชยา  สิริธัมโม  วัดพระรามเก้า  กทม.

                        รวมพระเถระและพระติดตามประมาณ 25 รูป

                        และถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์

เวลา 09.30 น.     แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์บุญกู้  อนุวัฒฑโน  วัดพระศรีมหาธาตุ  บางเขน  กรุงเทพฯ

เวลา 10.00 น.     แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ไม  อินทสิริ   วัดหนองช้างคาว  อ.กู่แก้ว  จ.อุดรธานี

เวลา 18.30 น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น

เวลา 19.00 น.     แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์สวัสดิ์   ปิยธัมโม    วัดป่าคูขาด   อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม

เวลา 21.00 น.     เสร็จการอบรมภาวนา

 

วัน อาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2554 

เวลา 07.00 น.     พระอาจารย์ไม  อินทสิริ วัดหนองช้างคาว  อ.กู่แก้ว  จ.อุดรธานี รับบิณฑบาตที่หอพระ

เวลา 09.00 น.     เทศอบรมภาวนา

เวลา 14.00 น.     เสร็จการอบรมภาวนา

มีข้อสงสัยสอบถาม  084-1232750 , 085-5022908


ท่านที่มาร่วมงานในวันที่ 15 มกราคม 2554 จะได้รับของที่ระลึก พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่ศรี  มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด

เนื่องจากของที่ระลึกมีจำนวนจำกัดท่านที่ลงชื่อขอรับทางเว็บไซต์ชมรมเท่านั้นจึงจะได้รับ

 

_______________________________________________________

พระผงที่ระลึกหลวงปู่ศรี  มหาวีโร  วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

    

  

รวมสุดยอดมวลสารพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต

และเกศาครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต รูปอื่นๆอีก รวมแล้วประมาณ 80 รูป

๑.น้ำสรงพระธาตุหลวงปู่เสาร์  กนฺตสีโล วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี

๒.ผ้าสังฆาฏิ หลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร

๓.เกศา,ชานหมาก,นขาธาตุ,ข้าวก้นบาตร,ไม้สีฟัน,น้ำมูตร
   พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี  มหาวีโร) วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)

๔.เกศา หลวงปู่ฝั้น  อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

๕.อัฐิธาตุ เกศา หลวงปู่ดูลย์  อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

๖.อังคารธาตุ หลวงปูพรหม  จิรปุญโญ วัดป่าประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี

๗..พระธาตุ หลวงปู่มหาบุญมี  สิริธโร วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม

๘.เกศา อัฐิธาตุ หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

๙.อัฐิธาตุ หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม  วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย

๑๐.เกศา หลวงปู่แหวน  สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

๑๑.เกศา ท่านพ่อลี  ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

๑๒.อัฐิธาตุ หลวงปู่คำดี  ปภาโส วัดถ้ำผาปู่เขานิมิต จ.เลย 

๑๓.เกศา หลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จ.หนองคาย

๑๔.เกศา หลวงปู่มหาจันทร์ศรี  จนฺททีโป วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี

๑๕.เกศา นขา หลวงตามหาบัว  ญาณสมฺปนฺโน  วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

๑๖.เกศา หลวงปู่หลอด  ปโมทิโต วัดสิริกมลาวาส กทม.

๑๗.เกศา หลวงปู่บัว  สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี

๑๘.เกศาหลวงปู่สิม  พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

๑๙.เกศาหลวงปู่แว่น  ธนปาโล วัดถ้ำพระสบาย จ.ลำปาง

๒๐.เกศา หลวงปู่คำพอง  ติสฺโส วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

๒๑.อังคารธาตุเกศา หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจ.ปทุมธานี

๒๒.เกศา หลวงปู่จาม  มหาปุญโญ วัดป่าบ้านห้วยทราย จ.มุกดาหาร

๒๓.เกศา ท่านพ่อเฟื่อง  โชติโก วัดธรรมสถิตย์ จ.ระยอง

๒๔.เกศาหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร วัดธรรมมงคล กทม.

๒๕.เกศา พระอาจารย์จวน  กุลเชฏโฐ  วัดเจติยาคีรีวิหาร จ.หนองคาย

๒๖.อังคารธาตุ หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย วัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา

๒๗.อัฐิธาตุ หลวงปู่หล้า  เขมปตฺโต วัดภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร

๒๘.เกศา หลวงปู่มหาจันทร์  กุสโล วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

๒๙.เกศา หลวงปู่ชา  สุภทฺโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

๓๐.เกศา หลวงปู่ลือ  สุขปุญโญ วัดป่านาทามวนาวาส จ.มุกดาหาร

๓๑.เกศา หลวงตาพวง  สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร

๓๒.เกศา หลวงปู่ก้าน  ฐิตธมฺโม วัดราชายตนะบรรพต จ.ประจวบคีรีขันธ์

๓๓.เกศา หลวงปู่เพียร  วิริโย วัดป่าหนองกอง จ.อุดรธานี

๓๔.เกศา หลวงปู่นิล  มหันตปัญโญ วัดคุ้มจัดสรร จ.ขอนแก่น

๓๕.เกศา หลวงปู่บัว  เตมิโย วัดหลักศิลามงคล จ.นครพนม

๓๖.เกศา หลวงปู่ผาง  ปริปุณโณ วัดป่าประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี

๓๗.เกศาหลวงปู่สังข์  สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่

๓๘.โลหิตธาตุ หลวงปู่มหาเจิม  ปัญญาพโล  วัดสระมงคล จ.นครปฐม

๓๙.โลหิตธาตุ หลวงปู่สมชาย  ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

๔๐.เกศา หลวงตาแตงอ่อน  กลฺยาณธมฺโม วัดป่าโชคไพศาล จ.สกลนคร

๔๑.อังคารธาตุ หลวงปู่ทา  จารุธมฺโม วัดถ้ำซับมืด จ.นครราชสีมา

๔๒.เกศา หลวงปู่บุญฤทธิ์  ปัณฑิโต สวนทิพย์ จ.นนทบุรี

๔๓.เกศา หลวงปู่ถิร  ฐิตธมฺโม วัดทิพยรัฐนิมิต จ.อุดรธานี

๔๔.เกศา หลวงปู่บุญเพ็ง  เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

๔๕.อังคารธาตุ หลวงปู่ลี  ฐิตธมฺโม วัดเหวลึก จ.สกลนคร

๔๖.เกศา หลวงปู่จันทา  ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิต

๔๗.เกศาพระอาจารย์ประสิทธิ์  ปุญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่

๔๘.เกศา หลวงพ่อเปลี่ยน  ปัญญาปทีโป วัดป่าอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่

๔๙.อัฐิธาตุ หลวงปู่หลวง  กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง

๕๐.เกศา หลวงปู่จันทร์โสม  กิตติกาโร วัดป่านาสีดา จ.อุดรธานี

๕๑.เกศา หลวงปู่ลี  กุสลธโร วัดภูผาแดง จ.อุดรธานี

๕๒.เกศา หลวงปู่บุญมา  คมฺภีรธมฺโม วัดป่าสีห์พนมประชาคม จ.สกลนคร

๕๓.อัฐิธาตุ เกศา หลวงปู่พวง  สุวีโร วัดป่าปูลูสันติวัฒนา จ.อุดรธานี

๕๔.เกศา หลวงปู่สอ  พนฺธุโล วัดป่าบ้านหนองแสง จ.ยโสธร

๕๕.เกศา หลวงปู่ท่อน  ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย

๕๖.เกศา หลวงปู่บุญหนา  ธมฺมทินฺโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร

๕๗.อัฐิธาตุ พระอาจารย์สิงห์ทอง  ธมฺมวโร วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร

๔๘.เกศาหลวงปู่มหาโส  กสฺโป วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

๕๙.เกศา หลวงปู่ประสาน  ปัญญาพโล วัดคามวาสี จ.สกลนคร

๖๐.เกศา หลวงปู่อ่ำ  ธมฺมกาโม วัดป่าเขาเขียว จ.พิจิต

๖๑.เกศาหลวงปู่ประสาน  สุมโน วัดป่าหนองไคร้ จ.ยโสธร

๖๒.เกศา หลวงพ่ออินทร์ถวาย  สันตุสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี

๖๓.เกศา หลวงปู่บุญพิน  กตปุญโญ วัดผาเทพนิมิต

๖๔.เกศาหลวงปู่อว้าน  เขมโก  วัดป่านาคนิมิตต์ จ.สกลนคร

๖๕.อัฐิธาตุ หลวงปู่บุญมาก  ฐิตปญโญ วัดภูมะโรง สปป.ลาว

๖๖.ชานหมาก ไม้สีฟัน หลวงปู่บุญมี  ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ จ.อุดรธานี

๖๗.เกศา หลวงพ่ออุทัย  สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมฯ จ.โคราช

๖๘.อัฐิธาตุ เกศา หลวงปู่คำแสน  คุณาลังกาโร วัดสันดอนมูล จ.เชียงใหม่

๖๙.ชานหมากหลวงปู่เผย  วิริโย วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย

๗๐.อังคารธาตุหลวงปู่จันทร์  อินทวีโร วัดป่าบึงเขาหลวง จ.อุบลราชธานี

๗๑.ชานหมาก หลวงพ่อทอง  จันทสิริ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

๗๒.อัฐิธาตุ หลวงปู่เพ็ง  พุทธธมฺโม  วัดป่าสามัคคีธรรม จ.ร้อยเอ็ด

๗๓.อัฐิธาตุ หลวงพ่อมหาทองอินทร์  กุสลจิตโต วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่

๗๔.เกศา นขา หลวงปู่ขาน  ฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย

๗๕.เกศา หลวงตาแปลง  สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

๗๖.เกศา หลวงปู่จันทร์แรม  เขมสิริ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน จ.บุรีรัมย์

๗๗.เกศาหลวงปู่บุญเพ็ง  กัปโก วัดป่าวิเวกธรรม จ.ขอนแก่น

๗๘.เกศา หลวงพ่อทองอินทร์  กตปุญโญ วัดป่าพัฒนาจิต จ.ร้อยเอ็ด

๗๙.เกศา พระอาจารย์ณรงค์  อาจาโร วัดป่ากกสะทอน จ.อุดรธานี

๘๐.ไม้สีฟัน พระอาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร วัดถ้ำสหาย จ.อุดรธานี

๘๑.เกศา หลวงพ่อวิชัย  เขมิโย วัดถ้ำผาจม  จ.เชียงราย

๘๒.เกศา พระอาจารย์คูณ  สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี

๘๓.เกศา พระอาจารย์ไม  อินทสิริ วัดหนองช้างคาว จ.อุดรธานี

๘๔.ข้าวก้นบาตร หลวงปู่สิงห์ทอง  ปภากโร วัดป่าสุนทราราม จ.ยโสธร

๘๕.เกศา หลวงปู่สมัย  ทีฆายุโก วัดป่าโนนแสงทอง จ.สกลนคร

๘๖.เกศา หลวงพ่อทองบัว  ตันติกโร วัดป่าโรงธรรมสามัคคี จ.เชียงใหม่

๘๗.เกศา หลวงปู่คำพันธ์  จันทูปโม วัดศรีวิชัย จ.นครพนม

๘๘.เกศา พระอาจารย์ทูล  ขิปฺปปัญโญ วัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

๘๙.เกศา หลวงปู่ต้น  สุทธิกาโม วัดบึงพลาราม จ.หนองคาย

๙๐. เกศา หลวงปู่ผ่าน  ปัญญาปทีโป วัดป่าปทีปปุญญาราม จ.สกลนคร

๙๑.ชานหมากหลวงปู่คำบ่อ  ฐิตปัญโญ  วัดใหม่บ้านตาล จ.สกลนคร

๙๒.น้ำพระพุทธมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานกว่า 100 รูป

เพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ใหญ่ศรี  มหาวีโร ๒ พ.ย.๕๒

 

 การเดินทางมา ม.ธรรมศาสตร์

‎1. นั่ง BTS มาลงอนุเสาวรีย์ แล้วต่อรถตู้ตรงร้านก๋วยจั๊บ ไป มธ.รังสิต 30 บาท
2. นั่ง BTS มาลงจตุจักร แล้วต่อรถตู้ตรงลานจอดรถ BTS ไป มธ.รังสิต
30 บาท
3. นั่งรถเมย์สาย ปอ. 29  ปอ. 39  ปอ. 510

 

 ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน  หอพระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 มีข้อสงสัยสอบถาม  084-1232750 , 085-5022908

 ปิดการลงชื่อรับของที่ระลึกแล้ว

 

Engine by deerfreedom ; deerfreedom@hotmail.com

 

 

 

 


ความคิดเห็น

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : กรณัฏฐ์ โชติช่วง Date : 1291118711

ขอรับด้วยคนคร๊าพ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : กรณัฏฐ์ โชติช่วง Date : 1291118814

ขอรับด้วยคนคร๊าพ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : กันตินันท์ Date : 1291120949

ขออนุโมทนา และลงชื่อรับวัตถุมงคลด้วยคับ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : กันตินันท์ Date : 1291121006

ขออนุโมทนา และลงชื่อรับวัตถุมงคลด้วยคับ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : กันตินันท์ ไตรสินอนั Date : 1291121061

ขออนุโมทนา และลงชื่อรับวัตถุมงคลด้วยคับ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : มนัสวาท อังควานิช Date : 1291130732

ขออนุโมทนาบุญ และลงชื่อรับวัตถุมงคลด้วยค่ะ

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : นายทศพร หมั่นเขตรกิจ Date : 1291132585

อนุโมทนาบุญและลงชื่อรับวัตถุมงคลด้วยครับ

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : นายทศพร หมั่นเขตรกิจ Date : 1291132578

อนุโมทนาบุญและลงชื่อรับวัตถุมงคลด้วยครับ

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : นางสาวชัญญานุช หมั่นเขตรกิจ Date : 1291132784

อนุโมทนาบุญและลงชื่อรับวัตถุมงคลด้วยค่ะ

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : Apichen Date : 1291160070

ขออนุโมทนาในทานอันประเสริฐของท่าน 
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
อภิเชน  หล้าหิบ 

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : Apichen Date : 1291160092

ขออนุโมทนาในทานอันประเสริฐของท่าน 
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
อภิเชน  หล้าหิบ 

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : สาธิต Date : 1291177847ชื่อ-นามสกุล :

  สาธิต ธรรมโชติ

ที่อยู่ :

  ร้านสมปองเอกสาร 6/2 ซ.ราษฎร์บำรุง4 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : รง ภู่พวงไพโรจน์ Date : 1291188533

ขอรับ วัตถุมงคล พระผงโต๊ะ๊หมู่หลวงปู่ศรี มหาวีโร 1 ชุดนะครับ

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : รง ภู่พวงไพโรจน์ Date : 1291188799


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : ธนินทร์ โสภณวิเชษฐวง Date : 1291188955

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอรับไปบูชา 1 องค์ครับ

ธนินทร์ โสภณวิเชษฐวงศ์ (พี่ต๊ะ)


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : คณิต จอมใจธิปิ Date : 1291189008

อนุโมทนาบุญและลงชื่อรับวัตถุมงคลด้วยครับ

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : ธนินทร์ โสภณวิเชษฐวง Date : 1291189000

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอรับไปบูชา 1 องค์ครับ

ธนินทร์ โสภณวิเชษฐวงศ์ (พี่ต๊ะ)


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : ธนินทร์ โสภณวิเชษฐวง Date : 1291189041

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอรับไปบูชา 1 องค์ครับ

ธนินทร์ โสภณวิเชษฐวงศ์ (พี่ต๊ะ)


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : ปิยะรัตน์ พิพัฒน์ธาร Date : 1291189432

อนุโมทนาบุญและลงชื่อรับวัตถุมงคลด้วยค่ะ

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : วรรณิพา ศุขผล Date : 1291190978

สาธุ อนุโมทามิ และขอบูชาองค์นึงค่ะ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : พิณทิมา เลิศสมบูรณ์ Date : 1291195454

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : นายสุรัตน์ จันทร์สกุ Date : 1291200189


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : สุรัตน์ จันทร์สกุล Date : 1291200461

ลงชื่อรับ 1 องค์ครับ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : เบญจลักษณ์ เชยทอง Date : 1291203580

ขออนุโมทนาบุญ และลงชื่อรับพระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่ศรีค่ะ
นางสาวเบญจลักษณ์ เชยทอง

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : สมจิต ไชยสำแดง Date : 1291207504

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : พิเชษฐ บุษบง Date : 1291208205

ลงชื่อขอติดต่อรับด้วยคนครับ


Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : ชิชภณ ตระการกุลชัย Date : 1291210221

ขออนุโมทนาบุญและลงชื่อรับวัตถุมงคลครับ

นายชิชภณ ตระการกุลชัย

41/79-80 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 76 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

ขอบคุณครับ...

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : ชิชภณ ตระการกุลชัย Date : 1291210205

ขออนุโมทนาบุญและลงชื่อรับวัตถุมงคลครับ

นายชิชภณ ตระการกุลชัย

41/79-80 หมู่ 6 ซอยเอกชัย 76 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150

ขอบคุณครับ...

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : สินชัย สิงห์ตา Date : 1291213959

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

Reply : ภาพงาน 5 ปี กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มธ. วันที่ 14-16 ม.ค. 54 By : สินชัย สิงห์ตา Date : 1291214104

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ