/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,073,407
เปิดเพจ3,896,204

ธรรมะสัญจร ม.รามฯ & ม.หอการค้า15-17 ก.ค.54


กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต )

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 2
จำนวน 11 วัด ณ 5 จังหวัดภาคอีสาน
ประกอบด้วย จังหวัดมหาสารคาม , ร้อยเอ็ด , มุกดาหาร , สกลนคร และนครพนม


1.วัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (หลวงพ่อสิงห์ สิริปุณโณ ศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร )
2.วัดประชาคมวนาราม ( ป่ากุง ) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ( หลวงปู่่ศรี มหาวีโร )
3.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
4.วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ( หลวงปู่่จาม มหาปุญโญ )
5.วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ( พระอาจารย์แบน ธนากโร )
6.วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร ( หลวงปู่่มั่น ภูริทัตโต )
7.วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ( หลวงปู่ฝั้น อาจาโร )
8.วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ( หลวงปู่่บุญหนา ธัมมทินโน )
9.วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ( หลวงปู่่คำพันธ์ จันทูปโม )
10.วัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ( หลวงปู่่ตื้อ อจลธัมโม )
11.วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ( หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม )

...............................................................................................................................................................

กำหนดการ

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554

เวลา 18.00 น. เริ่มลงทะเบียน ณ ห้องกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 403

เวลา 20.00 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 20.30 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 21.00 น. รถออกจากลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน

วัน ศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2554

เวลา 07.00 น. ถึงวัดป่ามหาวีระสามัคคยาราม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์สิงห์ สิริปุณโณ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดประชาคมวนาราม ( ป่ากุง ) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 10.00 น. ถึงวัดประชาคมวนาราม ( ป่ากุง ) อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ,
นมัสการหลวงปู่ศรี มหาวีโร และ พระเจดีย์หินวัดป่ากุง

เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
เวลา 13.30 น. ถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
( ความสูง 109 เมตร ตั้งอยู่บนยอดภูเขา งบประมาณการสร้างกว่าสามพันล้านบาท
สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร )
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
เวลา 17.00 น. ถึงวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร , นมัสการหลวงปู่่จาม มหาปุญโญ ,
นำสัมภาระเก็บเข้าที่พัก , ทำภาระกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2554

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
เวลา 07.00 น. ถึงวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์แบน ธนากโร , รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร , นมัสการเจดีย์หลวงปู่หลุย จันทสาโร และ หลวงปู่่มั่น ภูริทัตโต
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เวลา 12.15 น. ถึงวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , นมัสการเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เวลา 14.30 น. ถึงวัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน
เวลา 13.30 น. ออกเดินทางไปวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 17.15 น. ถึงวัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , นมัสการหลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม ,
นำสัมภาระเก็บเข้าที่พัก , ทำภาระกิจส่วนตัว

เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วัน อาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2554

เวลา 04.00 น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว , สวดมนต์ทำวัตรเช้าที่วัดศรีวิชัย
เวลา 06.00 น. ออกเดินทางไปวัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เวลา 07.00 น. ถึงวัดอรัญวิเวก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม , ตักบาตรและนมัสการเจดีย์หลวงปู่่ตื้อ อจลธัมโม ,
รับประทานอาหารเช้าที่วัด

เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
เวลา 10.45 น. ถึงวัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร , นมัสการหลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
เวลา 12.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา 22.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( หัวหมาก ) โดยสวัสดิภาพ

.......................................................................................................................................

Photo    :  Kiattisak Nitikool
Credit    :  Apipat Pasanaga
Engine   :  Webmaster

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view