/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,073,335
เปิดเพจ3,896,132

(จุฬา) ธรรมะสัญจร 1 วันที่ 12-14 ส.ค. 54กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจร วัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 1
จำนวน 9 วัด    ณ 5 จังหวัดภาคอีสาน (อีสานเหนือ)
ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู , อุดรธานี , สกลนคร , บึงกาฬ และนครพนม 1. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 2. วัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี (หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)

 3. วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร)
  -
  หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม

 4. วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) .ศรีวิไล จ.บึงกาฬ (พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ)
  -
  พระครูสุนทรวิหารธรรม (หลวงตาแยง สุขกาโม)

 5. วัดป่าอรัญญวิเวก บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

 6. วัดถ้ำขามหรือภูขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร - นมัสการเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์

 7. วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร)
  -
  พระอาจารย์แปลง สุนฺทโร (พระครูอุดมธรรมสุนทร)

 8. วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (ถ้ำพวง) .ส่องดาว จ.สกลนคร (พระอาจารย์วัน อุตฺตโม)
  -
  หลวงปู่หลอ นาถกโร

 9. วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร - หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554

     18.00 . ลงทะเบียน
18.15 . สวดมนต์ทำวัตรเย็นที่ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19.00 . จัดที่นั่งบนรถ
19.30 . รถออกบริเวณสระว่ายน้ำ ข้างธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554

     05.00 . ถึง (1) วัดป่าบ้านตาด กราบอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
09.00 . ออกเดินทางไปวัดป่าสันติกาวาส อ. ไชยวาน จ. อุดรธานี
10.30 . ถึง (2) วัดป่าสันติกาวาส กราบนมัสการเจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล
11.30 . ออกเดินทางไปวัดป่าแก้วชุมพล อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร
12.00 . ถึง (3) วัดป่าแก้วชุมพล กราบนมัสการพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมวโร
12.40 . ออกเดินทางไปวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) . ศรีวิไล จ. บึงกาฬ
16.30 . ถึง (4) วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว
18.30 . สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสติสมาธิภาวนา
21.00 . พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2554

     04.00 . ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
04.30 . สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญสติสมาธิภาวนา
05.00 . ไปตลาดเช้าบ้านนาสิห์ซื้อของใส่บาตรและถวายภัตตาหารเช้า
06.00 . เดินชมวัด ใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า และ รับประทานอาหารเช้า
09.00 . ออกเดินทางไปวัดป่าอรัญญวิเวก . ศรีสงคราม จ. นครพนม
11.30 . ถึง (5) วัดป่าอรัญญวิเวก กราบนมัสการพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม.
12.30 . ออกเดินทางไปวัดถ้ำขาม อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
14.30 . ถึง (6) วัดถ้ำขาม กราบนมัสการเจดีย์อนุสรณ์หลวงปู่เทสก์ เทสสรังสี (เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์)
15.15 . ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพร อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร
16.00 . ถึง (7) วัดป่าอุดมสมพร กราบนมัสการเจดีย์พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
16.30 . ออกเดินทางไปวัดถ้ำพวง (วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม) . ส่องดาว จ. สกลนคร
18.30 . ถึง (8) วัดถ้ำพวง เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว
20.00 . สวดมนต์ ทำวัตร เจริญสติสมาธิภาวนา
21.00 . พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554

     04.00 . ตื่นนอน ทำภารกิจส่วนตัว
04.15 . สวดมนต์ทำวัตรเช้า เจริญสติสมาธิภาวนา
05.00 . เดินชมวัด ใส่บาตร ถวายภัตตาหารเช้า และ รับประทานอาหารเช้า
09.00 . ออกเดินทางไปวัดป่าสีห์พนม อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร
10.20 . ถึง (9) วัดป่าสีห์พนม
11.00 . เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
21.00 . ถึงธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ

     Photo by : Guru Hunsa
Credit        :  Kavin Changsiripornpakorn

Engine by : 
Webmasterview

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view