/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,197,577
เปิดเพจ4,050,881

โครงการ บวช วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ปี 2558

โครงการ บวช วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ปี 2558

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558
จัดโดย เครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน 7 สถาบัน


ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว

ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 22 กรกฎคม 2558.

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกเหนือจากการเตรียมของใช้ส่วนตัว
ในส่วนของการเดินทางและเครื่องอัฐบริขารโครงการจะจัดหามาให้ทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธา และความเมตตาของครูบาอาจารย์

รับสมัครเฉพาะ นิสิต นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยเท่านั้น
เนื่องจากสถานที่รองรับผู้บวชมีจำนวนจำกัดผู้ประสงค์จะบวชจะต้องมีคุณสมบัติ

 1. บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติที่เป็นข้อห้ามในการบวชตามอุปสมบทวิธีและนวโกวาท
 2. นิสิต นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย
 3. เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ยาดม และสิ่งอันไม่สมควรแก่สมณวิสัย
 4. มีความตั้งใจมั่นและอุทิศตนที่จะบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง และได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว
 5. จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด
 6. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น
 7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 8. จะต้องบวชและอยู่วัดจนครบกำหนด

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการเบื้องต้น

ผู้ที่จะบรรพชาและอุปสมบท ต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งแบบแผนพิธีกรรมต่างๆ โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

 

20 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2558

เปิดรับสมัครผู้เข้าโครงการบวช


31 พฤษภาคม 2558  

เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ปฐมนิเทศ ณ มูลนิธิบ้านอารีย์ เลขที่ 17/1 ซอยอารีย์ 1

(อยู่ใกล้สถานี BTS อารีย์)พ่อแม่และญาติสามารถเข้าร่วมฟังได้ผู้ไม่มาจะไม่อนุญาตให้บวช


6 มิถุนายน 2558

เวลา7.00 น. ผู้บวชออกเดินทางไปยังวัดแสงธรรมวังเขาเขียวอ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาและบวชเป็นผ้าขาวอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติ รวมทั้งฝึกหัดท่องคำบรรพชาอุปสมบท (มีรถของโครงการพาไป ขึ้นรถที่ ธรรมสถาน จุฬาฯ)

 

13 มิถุนายน 2558

เวลา 8.00 น.  บิดามารดาและญาติผู้บวช ที่จะประสงค์จะเดินทางไปร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ พร้อมกับเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน 9 สถาบัน รวมตัวกันที่ธรรมสถาน จุฬาฯ และออกเดินทางไปยังวัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

(บิดา มารดา และญาติที่จะประสงค์จะร่วมเดินทางไปในงานวันพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ พร้อมกับทางเครือข่ายฯ กรุณาแจ้งยอดจำนวนผู้ที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกับคุณอาทิมา ทาบโลกา (น้องมายด์) โทร.096-8564953  หรือคุณตวงพร สูตะบุตร(น้องบี) โทร. 095-0095040  ให้ทราบล่วงหน้าก่อน ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 เพื่อที่ทางเครือข่ายฯ จะได้จัดเตรียมสำรองที่นั่งให้ได้ถูกต้อง )

 

เวลา 13.00 น. บิดา มารดา และญาติผู้บวช ทำการขลิบผมนาค ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น และฟังพระธรรมเทศนา

เวลา 21.30 น.  เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

14 มิถุนายน 2558

เวลา  7.00 น.  ตักบาตร  ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์   รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา  9.30 น.   เดินทางไปยัง วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา สถานที่บวช
เวลา 12.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ณ พระอุโบสถ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เวลา 17.00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯและแวะวัดแสงธรรมวังเขาเขียว เพื่อส่งพระใหม่

 

21 กรกฎาคม 2558

หลังฉันจังหันเสร็จ ลาสิกขาพร้อมกัน และอยู่ที่วัดทำความสะอาดเสนาสนะ เก็บอัฐบริขารให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อหมู่สงฆ์ และอยู่อุปัฏฐากพระอาจารย์

 

22 กรกฎาคม 2558

เวลา 10.00 น.ทิดทำพิธีขอขมา ลาท่านพระอาจารย์
เวลา 11.00 น.ทิดเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร (มีรถของโครงการไปรับกลับในระหว่างทางเดินทางกลับจะแวะกราบพระอาจารย์วัดต่างๆ ถึง กรุงเทพประมาณ 18.00 น.)

 

 

การรับสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่ 20 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2558  จะรับสมัครโดยประมาณ 25 คน
 2. สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่ม,ชมรม,ชุมนุมของเครือข่ายฯ 9 สถาบัน
 3. สอบถามรายละเอียดและสมัครโดยตรงได้ที่ น้องมายด์ 096-8564953  หรือน้องบี 095-0095040

  พร้อมหลักฐาน ดังนี้
  3.1  สำเนาบัตรประชาชนรูปถ่าย ๒ ชุด
  3.2  รูปถ่าย ๑ นิ้วจำนวน ๒ รูป
  3.3  ใบรับรองทางการแพทย์ รับรองว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงอันใด
  3.4  ใบสมัครบรรพชาอุปสมบทหมู่ปี ๒๕๕๘

Download ใบสมัครบวช

 

ข้อวัตรที่ต้องเตรียมความพร้อม

 1. เตรียมทั้งกายและใจให้พร้อม เช่น ฝึกนั่งคุกเข่าให้ได้ประมาณ ๒๐ นาที เพื่อสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น เดินจงกรมและเดินบิณฑบาตเท้าเปล่า เป็นต้น
 2. ฉันอาหารมื้อเดียวตอนเช้า ตอนบ่ายดื่มน้ำปานะ(น้ำผลไม้ตามพุทธบัญญัติ) จึงควรฝึกร่างกายให้เคยชินด้วยตนเองก่อนบวชอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
 3. ฝึกท่องบทขานนาคและคำขอบรรพชาอุปสมบท ให้คล่องแคล่วก่อนวันบรรพชาอุปสมบท (คำกล่าวขอบรรพชาอุปสมบท ทางโครงการจะมอบให้ในวันปฐมนิเทศ)
 4. รักษาศีล ๒๒๗ ข้อ และพระวินัยตามพุทธบัญญัติและธุดงควัตรเพิ่มเติมตามแบบอย่างข้อวัตรของทางวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

 

 

 

หมายเหตุ

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2558 และกิจกรรมอื่นๆ ของเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน แห่งประเทศไทย 9 สถาบัน ได้จาก http://www.kammatanclub.com/


หรือผ่านทาง Facebook : เครือข่ายกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
หรือโทร น้องมายด์ 096-8564953  หรือน้องบี 095-0095040

ความคิดเห็น

 1. 1
  Replica Watches UK
  Replica Watches UK fasdqw@qq.com 01/06/2015 10:05

  This particular model of Adidas sunglasses may not last long. Most special edition sunglasses last a year or two and are not continued any longer, so it's important montres luxe that you get a pair if you like them. Check local sports stores to see if you can try them out. If you don't find a place, look on the Internet to read some reviews and to see if you would like to wear them. It's a lot of money, so you have to be sure when you buy them.

  You can't go wrong with this pair of sunglasses, that's for sure! If you are nike urh out on your bike every day of the week, you definitely need to upgrade from the cheap pair you probably have. Do some looking at prices on the Internet and get a good deal.

 2. 2
  Replica Watches UK
  Replica Watches UK fasdqw@qq.com 01/06/2015 10:06

  This particular model of Adidas sunglasses may not last long. Most special edition sunglasses last a year or two and are not continued any longer, so it\'s important montres luxe that you get a pair if you like them. Check local sports stores to see if you can try them out. If you don\'t find a place, look on the Internet to read some reviews and to see if you would like to wear them. It\'s a lot of money, so you have to be sure when you buy them.

  You can\'t go wrong with this pair of sunglasses, that\'s for sure! If you are nike urh out on your bike every day of the week, you definitely need to upgrade from the cheap pair you probably have. Do some looking at prices on the Internet and get a good deal.

 3. 3
  jlgg
  jlgg jlgg000000@gmail.com 08/04/2017 10:06

  ray ban sunglasses


  prada us


  coach outlet


  Coach outlet online


  canada goose jacket


  ray ban outlet


  michael kors handbags


  top sunglasses


  Kate Spade Australia


  ray ban glasses


  prada outlet


  kate spade outlet


  canada goose outlet


  lebron james shoes


  ugg slippers


  nike huarache shoes


  salomon hiking shoes


  michael kors outlet


  ups tracking


  kate spade outlet


  abercrombie fitch


  michael kors outlet


  michael kors handbags outlet


  abercrombie outlet


  pandora australia


  pandora rings


  Nike Hyperdunk 2015


  pandora princess ring


  kate spade bags


  coach outlet


  nike com


  Hugo Boss Store


  oakley frogskins sunglasses


  ugg boots


  abercrombie & fitch


  timberland uk


  china wholesale


  moncler outlet


  michael kors outlet


  michael kors bags


  huaraches


  major league baseball


  coach australia


  Kevin Durant Shoes


  prada outlet


  michael kors outlet online


  rayban aviator


  coach usa


  prada outlet online


  Mizuno Shoes


  prada factory outlet online


  michael kors bags


  paul smith sale


  basketball jerseys


  coach outlet


  coach outlet


  pandora charms sale


  Basketball shoes


  louis vuitton australia


  mlb.com


  canada goose sale online


  nike shoes


  ray ban new wayfarer


  prada bags outlet


  authentic prada handbags outlet


  coach bags


  pandora rings


  kate spade black friday


  sunglasses sm


  sunglasses outlet


  nike outlet


  coach outlet online


  Michael Kors Outlet


  Longchamp Outlet


  michael kors outlet


  pandora charms uk


  burberry


  prada factory outlet


  mk outlet


  landing gears


  michael kors purses


  pandora charms


  Nike Air Max


  abercrombie us


  cheap basketball shoes


  prada outlet


  coach outlet online


  pandora bracelet


  prada official site


  prada handbags


  Oakley Holbrook sunglasses


  asics shoes


  michael kors handbags


  nfl jerseys


  yeezy boost 350 shoes


  moncler jacket mens


  ugg uk


  coach outlet


  pandora uk


  chanel bag


  michael kors handbags


  ray-ban sunglasses


  authentic prada outlet online


  coach carter


  Jordan Retro Shoes


  abercrombie outlet


  michael kors outlet


  pandora bracelet


  coach bags


  michael kors uk


  coach outlet


  coach bag


  beats by dre


  pandora australia


  mk bags


  yeezy boost 350


  abercrombie outlet us


  pandora jewelry


  coach outlet


  pandora rings sale


  tiffany and co


  michael kors outlet


  jordan shoes


  Hermes Outlet


  michael kors outlet


  huarache nike


  longchamp outlet


  football jerseys


  nike lebron james


  Coach Outlet Online


  prada outlet online


  nike store


  mcm outlet online


  michael kors outlet online


  burberry scarf


  pandora charms sale online


  burberry scarfs


  michael kors outlet


  pandora charms


  nike free run


  ray ban sunglasses


  coach outlet online


  coach purses


  pandora rings


  michael kors


  kate spade canada


  hockey jerseys


  Prada bags


  nike jordan shoes


  baseball jerseys


  pandora uk


  oakley sunglasses


  polo outlet online


  kate spade outlet online


  louis vuitton outlet


  shoes sale


  bercrombie Nederland


  basketball jerseys


  Mizuno Shop Japan


  nike shox


  hermes bag


  Chanel Outlet


  Mizuno Wave


  burberry us


  burberry outlet online


  coach handbags


  adidas australia


  pandora.com


  coach factory outlet


  ray ban sunglasses


  louis vuitton outlet


  ray-ban sunglasses


  kate spade black friday


  ugg australia


  brand sunglasses


  burberry outlet


  burberry outlet canada


  Oakley Holbrook


  cheap coach purse


  michael kors outlet


  jimmy choo australia


  Jordan retro


  burberry scarf


  burberry outlet


  Ralph Lauren


  nike shoes australia


  coach shoes


  prada sunglasses


  véronique Billat


  ugg australia


  Ray Ban Outlet


  prada outlet


  asics shoes Australia


  burberry online


  moncler jacket


  adidas shoes


  Coach Outlet


  oakley sunglasses


  michael kors uk


  prada factory outlet online


  pandora ring


  cheap ray ban sunglasses


  kate spade


  coach factory outlet


  coach purse


  abercrombie outlet


  oakley australia


  coach sunglasses


  longchamp outlet


  Chanel bags Outlet


  adidas australia


  kate spade outlet


  tiffany co


  Coach Outlet Store


  nike jordan shoes


  pandora charms


  jordan retro shoes


  moncler down jackets


  prada online


  chanel australia


  mcm factory outlet


  nike air max


  coach outlet


  pandora jewelry


  moncler uk


  coach australia


  Coach Sunglasses Outlet


  pandora bracelets


  michael kors online


  louboutin shoes


  nike basketball shoes


  michael kors outlet


  michael kors factory outlet


  Adidas Yeezy Boost 350


  mlb shop


  Nike Air Jordan


  sunglasses hut


  ray ban polarized


  prada bag


  louis vuitton outlet


  michael kors outlet


  coach


  Canada Goose Outlet


  prada sale


  kate spade bags


  pandora jewelry


  Nike Air Jordan


  moncler clothing


  louis vuitton factory outlet


  coach outlet


  prada factory outlet online


  KD 8 shoes


  prada glasses


  Nike Jordans


  Michael Kors Outlet


  salomon shoes


  clk benz


  china factory sale


  burberry australia


  burberry scarf


  kate spade


  beats studio


  pandora charms


  burberry outlet


  nike jordan shoes


  Yeezy 350


  abercrombie and fitch


  chanel


  canada goose jacket


  michael kors purses


  moncler coats


  prada outlet online


  prada handbags


  Mizuno Running Shoes


  pandora charms sale


  coach sunglasses for women


  yeezy boost 350


  michael kors outlet


  huaraches shoes


  ray ban prescription glasses


  michael kors outlet


  pandora necklace


  prada outlet online


  football jerseys


  Nike Jordan Shoes


  coach diaper bag


  pandora necklace charms


  burberry outlet canada


  michael kors wallet


  prada outlet online


  abercrombie outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors purses outlet


  michael kors canada


  pandora bracelet


  pandora rings


  landinggear


  Hugo Boss Online


  prada outlet online


  louis vuitton outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  nike shox shoes


  michael kors outlet


  coach factory outlet


  ray ban aviator


  pandora necklaces


  coach outlet


  air jordan retro


  mlb store


  coach outlet


  michael kors australia


  MIZUNO Shop US


  prada outlet online


  moncler mens jackets


  michael kors outlet


  paul smith


  abercrombie paris


  beats headphones


  wholesale


  pandora charms


  prada outlet


  official prada site


  michael kors outlet


  pandora charms sale clearance


  prada outlet online


  burberry purse


  prada bags


  Burberry outlet online


  coach outlet store


  coach outlet online


  pandora rings


  Billat


  ralph lauren australia


  burberry outlet online


  ralph lauren


  moncler jacket


  kate spade bags outlet


  kate spade outlet


  official prada site


  air jordan shoes


  Nike Free


  Oakley Outlet


  nike australia


  burberry outlet


  Pandora Charm


  paul smith uk


  coach handbags


  kate spade


  michael kors italy


  prada bags


  ray ban prescription sunglasses


  kate spade outlet


  moncler us


  oakley outlet


  veronique billat


  ray ban outlet


  michael kors


  burberry canada


  ray ban eyeglasses


  Nike Hyperdunk Shoes


  pandora rings


  snow boots


  pandora rings


  moncler outlet


  mens sunglasses


  ray ban online


  official michael kors


  mcm outlet


  michael kors outlet


  nike jordan


  coach outlet


  polo outlet


  Prada Factory Outlet


  oakley frogskins


  ray ban sunglasses


  asics Australia


  nfl shop


  nike australia


  landing gear


  burberry australia


  abercrombie outlet


  michael kors tote


  prada bags


  prada purses


  pandora charms black friday


  coach outlet


  coach factory


  mlb shop


  michael kors outlet


  ray ban wayfarer


  michael kors bags


  moncler sale


  yeezy boost 350


  piumini moncler replica


  nike outlet


  michael kors


  Cheap Ray Ban


  nike lebron shoes


  Michael Kors Canada


  canada goose sale


  authentic prada outlet online


  michael kors


  timberland boots


  kate spade outlet online


  coach online


  coach factory outlet online


  pandora rings jewelry


  mk handbags


  Mizuno Shop


  michael kors tote


  kate spade handbags


  adidas yeezy boost 350


  Yeezy Boost 350


  Pandora bracelet


  nike air huarache


  baseball jerseys


  moncler outlet


  michael kors totes


  coach factory outlet


  michael kors black friday


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  shoes online


  michael kors outlet online


  prada bags on sale


  michael kors jet set tote


  ray-ban sunglasses


  michael kors outlet bags


  michael kors outlet


  Jordan Retro


  flash sunglasses


  prada handbags


  nike huarache


  michael kors outlet


  kate spade outlet


  air jordan shoes


  shoes online sale


  Prada Outlet


  burberry outlet


  Abercrombie Fitch


  ate spade handbags


  tiffany uk


  burberry outlet


  cheap moncler jacket


  michael kors bags outlet


  oakley sunglasses


  Ralph Lauren Polo


  burberry online


  michael kors us


  nike id


  prada outlet prices


  tiffany co


  nike shoes


  Free Run


  pandora charms


  baseball jerseys


  Hugo Boss Outlet


  coach outlet


  polo online


  moncler jacket


  CHanel Factory Outlet


  sunglasses hut


  pandora australia


  Nike KD 8


  michael kors purses on sale


  louis vuitton uk


  coach outlet


  burberry canada


  michael kors outlet


  prada outlet


  Hyperdunk 2016


  pandora rings


  ray ban clubmaster


  coach australia


  abercrombie us


  pandora australia


  jlgg4.8

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view