/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม1,145,054
เปิดเพจ2,222,496

ธรรมสัญจร ม.อุบล 22-24 ตุลาคม ณ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร

ธรรมสัญจร ม.อุบล 22-24 ตุลาคม ณ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร


ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา
นี


ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 4
จำนวน 14 วัด ในวันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ.2559
ณ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แ
อร์)

**********************************1. วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)
2. วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี , พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต)
3. วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ , พระอาจารย์ไชยา อภิชโย) 
4. วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่บัว สิริปุณโณ , หลวงปู่เสน ปัญญาธโร)
5. วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต)
6. วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
7. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
8. วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ( หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม)
9. วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม)
10. วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ) 
11. วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
12. วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
13. วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร (หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม)
14. วัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร (หลวงปู่อว้าน เขมโก)

****************************

กำหนดการ

-:- วัน ศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 -:-

เวลา 20.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 20.45 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 21.30 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 22.00 น. รถบัสออกเดินทางจากหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-:- วัน เสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 -:- 

เวลา 06.30 น. ถึงวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี , ตักบาตรและนมัสการหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดหินหมากเป้งอ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย , สักการะเจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และนมัสการพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
เวลา 13.30 น. ถึงวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ,สักการะเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ นมัสการพระอาจารย์ไชยา อภิชโย 
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
เวลา 17.00 น. ถึงวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ,สักการะเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ นมัสการหลวงปู่เสน ปัญญาธโร , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

-:- วัน อาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 -:- 

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
เวลา 07.00 น. ถึงวัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , นมัสการหลวงปู่ลี กุสลธโร
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 
เวลา 13.00 น. ถึงวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี , สักการะอนุสรณ์สถานและอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เวลา 14.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 15.30 น. ถึงวัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 
เวลา 16.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 18.00 น. ถึงวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , สักการะเจดีย์หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร และ เจดีย์แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ , นมัสการหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

-:- วัน จันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 -:-

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดใหม่บ้านตาลอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 06.30 น. ตักบาตรเช้า ณ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นมัสการหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพรอ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , สักการะเจดีย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
เวลา 12.30 น. ถึงวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร , สักการะพระธาตุและชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
เวลา 13.45 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร 
เวลา 14.45 น. ถึงวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร , นมัสการหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่านาคนิมิต อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
เวลา 17.00 น. ถึงวัดป่านาคนิมิต อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่อว้าน เขมโก
เวลา 18.00 น. ออกเดินทางกลับ
เวลา 22.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

*********************************

รับจำนวน 50 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,800 บาท / นักศึกษา 600 บาท

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***

คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณพีรพล นักบุญ 088-1324617

**********************************

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธี โดย

1. ติดต่อชำระด้วยตัวเอง ที่ คุณพีรพล นักบุญ 088-1324617
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขายิ่งเจริญปาร์ค ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 452-0-33498-5 ชื่อบัญชี นายชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์ ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณพีรพล นักบุญ 088-1324617 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถหรือถ่ายรูปหลักฐานการโอนส่งมาที่ คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณพีรพล นักบุญ 088-1324617

**********************************

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ :www.kammatanclub.com หรือที่ Facebook : ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ความคิดเห็น

  1. 1
    MLB Jerseys
  2. 2
    jlgg
    jlgg jlgg000000@gmail.com 08/04/2017 10:05

    ray ban sunglasses


    prada us


    coach outlet


    Coach outlet online


    canada goose jacket


    ray ban outlet


    michael kors handbags


    top sunglasses


    Kate Spade Australia


    ray ban glasses


    prada outlet


    kate spade outlet


    canada goose outlet


    lebron james shoes


    ugg slippers


    nike huarache shoes


    salomon hiking shoes


    michael kors outlet


    ups tracking


    kate spade outlet


    abercrombie fitch


    michael kors outlet


    michael kors handbags outlet


    abercrombie outlet


    pandora australia


    pandora rings


    Nike Hyperdunk 2015


    pandora princess ring


    kate spade bags


    coach outlet


    nike com


    Hugo Boss Store


    oakley frogskins sunglasses


    ugg boots


    abercrombie & fitch


    timberland uk


    china wholesale


    moncler outlet


    michael kors outlet


    michael kors bags


    huaraches


    major league baseball


    coach australia


    Kevin Durant Shoes


    prada outlet


    michael kors outlet online


    rayban aviator


    coach usa


    prada outlet online


    Mizuno Shoes


    prada factory outlet online


    michael kors bags


    paul smith sale


    basketball jerseys


    coach outlet


    coach outlet


    pandora charms sale


    Basketball shoes


    louis vuitton australia


    mlb.com


    canada goose sale online


    nike shoes


    ray ban new wayfarer


    prada bags outlet


    authentic prada handbags outlet


    coach bags


    pandora rings


    kate spade black friday


    sunglasses sm


    sunglasses outlet


    nike outlet


    coach outlet online


    Michael Kors Outlet


    Longchamp Outlet


    michael kors outlet


    pandora charms uk


    burberry


    prada factory outlet


    mk outlet


    landing gears


    michael kors purses


    pandora charms


    Nike Air Max


    abercrombie us


    cheap basketball shoes


    prada outlet


    coach outlet online


    pandora bracelet


    prada official site


    prada handbags


    Oakley Holbrook sunglasses


    asics shoes


    michael kors handbags


    nfl jerseys


    yeezy boost 350 shoes


    moncler jacket mens


    ugg uk


    coach outlet


    pandora uk


    chanel bag


    michael kors handbags


    ray-ban sunglasses


    authentic prada outlet online


    coach carter


    Jordan Retro Shoes


    abercrombie outlet


    michael kors outlet


    pandora bracelet


    coach bags


    michael kors uk


    coach outlet


    coach bag


    beats by dre


    pandora australia


    mk bags


    yeezy boost 350


    abercrombie outlet us


    pandora jewelry


    coach outlet


    pandora rings sale


    tiffany and co


    michael kors outlet


    jordan shoes


    Hermes Outlet


    michael kors outlet


    huarache nike


    longchamp outlet


    football jerseys


    nike lebron james


    Coach Outlet Online


    prada outlet online


    nike store


    mcm outlet online


    michael kors outlet online


    burberry scarf


    pandora charms sale online


    burberry scarfs


    michael kors outlet


    pandora charms


    nike free run


    ray ban sunglasses


    coach outlet online


    coach purses


    pandora rings


    michael kors


    kate spade canada


    hockey jerseys


    Prada bags


    nike jordan shoes


    baseball jerseys


    pandora uk


    oakley sunglasses


    polo outlet online


    kate spade outlet online


    louis vuitton outlet


    shoes sale


    bercrombie Nederland


    basketball jerseys


    Mizuno Shop Japan


    nike shox


    hermes bag


    Chanel Outlet


    Mizuno Wave


    burberry us


    burberry outlet online


    coach handbags


    adidas australia


    pandora.com


    coach factory outlet


    ray ban sunglasses


    louis vuitton outlet


    ray-ban sunglasses


    kate spade black friday


    ugg australia


    brand sunglasses


    burberry outlet


    burberry outlet canada


    Oakley Holbrook


    cheap coach purse


    michael kors outlet


    jimmy choo australia


    Jordan retro


    burberry scarf


    burberry outlet


    Ralph Lauren


    nike shoes australia


    coach shoes


    prada sunglasses


    véronique Billat


    ugg australia


    Ray Ban Outlet


    prada outlet


    asics shoes Australia


    burberry online


    moncler jacket


    adidas shoes


    Coach Outlet


    oakley sunglasses


    michael kors uk


    prada factory outlet online


    pandora ring


    cheap ray ban sunglasses


    kate spade


    coach factory outlet


    coach purse


    abercrombie outlet


    oakley australia


    coach sunglasses


    longchamp outlet


    Chanel bags Outlet


    adidas australia


    kate spade outlet


    tiffany co


    Coach Outlet Store


    nike jordan shoes


    pandora charms


    jordan retro shoes


    moncler down jackets


    prada online


    chanel australia


    mcm factory outlet


    nike air max


    coach outlet


    pandora jewelry


    moncler uk


    coach australia


    Coach Sunglasses Outlet


    pandora bracelets


    michael kors online


    louboutin shoes


    nike basketball shoes


    michael kors outlet


    michael kors factory outlet


    Adidas Yeezy Boost 350


    mlb shop


    Nike Air Jordan


    sunglasses hut


    ray ban polarized


    prada bag


    louis vuitton outlet


    michael kors outlet


    coach


    Canada Goose Outlet


    prada sale


    kate spade bags


    pandora jewelry


    Nike Air Jordan


    moncler clothing


    louis vuitton factory outlet


    coach outlet


    prada factory outlet online


    KD 8 shoes


    prada glasses


    Nike Jordans


    Michael Kors Outlet


    salomon shoes


    clk benz


    china factory sale


    burberry australia


    burberry scarf


    kate spade


    beats studio


    pandora charms


    burberry outlet


    nike jordan shoes


    Yeezy 350


    abercrombie and fitch


    chanel


    canada goose jacket


    michael kors purses


    moncler coats


    prada outlet online


    prada handbags


    Mizuno Running Shoes


    pandora charms sale


    coach sunglasses for women


    yeezy boost 350


    michael kors outlet


    huaraches shoes


    ray ban prescription glasses


    michael kors outlet


    pandora necklace


    prada outlet online


    football jerseys


    Nike Jordan Shoes


    coach diaper bag


    pandora necklace charms


    burberry outlet canada


    michael kors wallet


    prada outlet online


    abercrombie outlet


    abercrombie and fitch


    michael kors purses outlet


    michael kors canada


    pandora bracelet


    pandora rings


    landinggear


    Hugo Boss Online


    prada outlet online


    louis vuitton outlet


    abercrombie and fitch


    michael kors outlet


    michael kors outlet


    nike shox shoes


    michael kors outlet


    coach factory outlet


    ray ban aviator


    pandora necklaces


    coach outlet


    air jordan retro


    mlb store


    coach outlet


    michael kors australia


    MIZUNO Shop US


    prada outlet online


    moncler mens jackets


    michael kors outlet


    paul smith


    abercrombie paris


    beats headphones


    wholesale


    pandora charms


    prada outlet


    official prada site


    michael kors outlet


    pandora charms sale clearance


    prada outlet online


    burberry purse


    prada bags


    Burberry outlet online


    coach outlet store


    coach outlet online


    pandora rings


    Billat


    ralph lauren australia


    burberry outlet online


    ralph lauren


    moncler jacket


    kate spade bags outlet


    kate spade outlet


    official prada site


    air jordan shoes


    Nike Free


    Oakley Outlet


    nike australia


    burberry outlet


    Pandora Charm


    paul smith uk


    coach handbags


    kate spade


    michael kors italy


    prada bags


    ray ban prescription sunglasses


    kate spade outlet


    moncler us


    oakley outlet


    veronique billat


    ray ban outlet


    michael kors


    burberry canada


    ray ban eyeglasses


    Nike Hyperdunk Shoes


    pandora rings


    snow boots


    pandora rings


    moncler outlet


    mens sunglasses


    ray ban online


    official michael kors


    mcm outlet


    michael kors outlet


    nike jordan


    coach outlet


    polo outlet


    Prada Factory Outlet


    oakley frogskins


    ray ban sunglasses


    asics Australia


    nfl shop


    nike australia


    landing gear


    burberry australia


    abercrombie outlet


    michael kors tote


    prada bags


    prada purses


    pandora charms black friday


    coach outlet


    coach factory


    mlb shop


    michael kors outlet


    ray ban wayfarer


    michael kors bags


    moncler sale


    yeezy boost 350


    piumini moncler replica


    nike outlet


    michael kors


    Cheap Ray Ban


    nike lebron shoes


    Michael Kors Canada


    canada goose sale


    authentic prada outlet online


    michael kors


    timberland boots


    kate spade outlet online


    coach online


    coach factory outlet online


    pandora rings jewelry


    mk handbags


    Mizuno Shop


    michael kors tote


    kate spade handbags


    adidas yeezy boost 350


    Yeezy Boost 350


    Pandora bracelet


    nike air huarache


    baseball jerseys


    moncler outlet


    michael kors totes


    coach factory outlet


    michael kors black friday


    michael kors outlet


    michael kors outlet


    shoes online


    michael kors outlet online


    prada bags on sale


    michael kors jet set tote


    ray-ban sunglasses


    michael kors outlet bags


    michael kors outlet


    Jordan Retro


    flash sunglasses


    prada handbags


    nike huarache


    michael kors outlet


    kate spade outlet


    air jordan shoes


    shoes online sale


    Prada Outlet


    burberry outlet


    Abercrombie Fitch


    ate spade handbags


    tiffany uk


    burberry outlet


    cheap moncler jacket


    michael kors bags outlet


    oakley sunglasses


    Ralph Lauren Polo


    burberry online


    michael kors us


    nike id


    prada outlet prices


    tiffany co


    nike shoes


    Free Run


    pandora charms


    baseball jerseys


    Hugo Boss Outlet


    coach outlet


    polo online


    moncler jacket


    CHanel Factory Outlet


    sunglasses hut


    pandora australia


    Nike KD 8


    michael kors purses on sale


    louis vuitton uk


    coach outlet


    burberry canada


    michael kors outlet


    prada outlet


    Hyperdunk 2016


    pandora rings


    ray ban clubmaster


    coach australia


    abercrombie us


    pandora australia


    jlgg4.8

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view