/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,730,505
เปิดเพจ4,896,249

ธรรมสัญจร ม.อุบล 22-24 ตุลาคม ณ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร

ธรรมสัญจร ม.อุบล 22-24 ตุลาคม ณ หนองคาย อุดรธานี สกลนคร


ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา
นี


ขอเชิญร่วมโครงการธรรมะสัญจรวัดป่ากรรมฐาน ครั้งที่ 4
จำนวน 14 วัด ในวันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ.2559
ณ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี สกลนคร
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แ
อร์)

**********************************1. วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)
2. วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี , พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต)
3. วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ , พระอาจารย์ไชยา อภิชโย) 
4. วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่บัว สิริปุณโณ , หลวงปู่เสน ปัญญาธโร)
5. วัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต)
6. วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
7. วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
8. วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ( หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม)
9. วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม)
10. วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ) 
11. วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
12. วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
13. วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร (หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม)
14. วัดป่านาคนิมิตต์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร (หลวงปู่อว้าน เขมโก)

****************************

กำหนดการ

-:- วัน ศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559 -:-

เวลา 20.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เวลา 20.45 น. สวดมนต์ก่อนออกเดินทาง
เวลา 21.30 น. จัดที่นั่งบนรถ
เวลา 22.00 น. รถบัสออกเดินทางจากหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-:- วัน เสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2559 -:- 

เวลา 06.30 น. ถึงวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี , ตักบาตรและนมัสการหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดหินหมากเป้งอ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย , สักการะเจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และนมัสการพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
เวลา 13.30 น. ถึงวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ,สักการะเจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ นมัสการพระอาจารย์ไชยา อภิชโย 
เวลา 15.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
เวลา 17.00 น. ถึงวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ,สักการะเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ นมัสการหลวงปู่เสน ปัญญาธโร , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

-:- วัน อาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 -:- 

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
เวลา 07.00 น. ถึงวัดภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , ตักบาตรและนมัสการพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , นมัสการหลวงปู่ลี กุสลธโร
เวลา 12.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 
เวลา 13.00 น. ถึงวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี , สักการะอนุสรณ์สถานและอัฐิธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เวลา 14.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 15.30 น. ถึงวัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 
เวลา 16.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 18.00 น. ถึงวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร , สักการะเจดีย์หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร และ เจดีย์แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ , นมัสการหลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม , เก็บสัมภาระเข้าที่พัก , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น , อบรมธรรมะ , นั่งสมาธิภาวนา , ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 20.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

-:- วัน จันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559 -:-

เวลา 04.30 น. ตื่นนอน , ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปวัดใหม่บ้านตาลอ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
เวลา 06.30 น. ตักบาตรเช้า ณ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นมัสการหลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ , รับประทานอาหารเช้าที่วัด
เวลา 09.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าอุดมสมพรอ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
เวลา 10.30 น. ถึงวัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร , สักการะเจดีย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร 
เวลา 12.30 น. ถึงวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนคร , สักการะพระธาตุและชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
เวลา 13.45 น. ออกเดินทางไปวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร 
เวลา 14.45 น. ถึงวัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร , นมัสการหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม
เวลา 16.00 น. ออกเดินทางไปวัดป่านาคนิมิต อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
เวลา 17.00 น. ถึงวัดป่านาคนิมิต อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร , นมัสการหลวงปู่อว้าน เขมโก
เวลา 18.00 น. ออกเดินทางกลับ
เวลา 22.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

*********************************

รับจำนวน 50 คน เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ(แอร์) ค่าเดินทาง บุคคลทั่วไป 1,800 บาท / นักศึกษา 600 บาท

*** ผู้สนใจ ติดต่อที่ ***

คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณพีรพล นักบุญ 088-1324617

**********************************

ท่านสามารถชำระค่าเดินทางได้ 2 วิธี โดย

1. ติดต่อชำระด้วยตัวเอง ที่ คุณพีรพล นักบุญ 088-1324617
2. โอนทาง ATM มาที่ ธนาคารกรุงไทย สาขายิ่งเจริญปาร์ค ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 452-0-33498-5 ชื่อบัญชี นายชัยวัฒน์ ป้อมพิทักษ์ ท่านที่ชำระค่าเดินทางผ่านตู้ ATM เมื่อท่านโอนแล้วกรุณาโทรมาแจ้งที่ คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณพีรพล นักบุญ 088-1324617 และเก็บหลักฐานการโอนมาแสดงในวันขึ้นรถหรือถ่ายรูปหลักฐานการโอนส่งมาที่ คุณ อภิภัสร์ ปาสานะเก (โจ้) หมายเลขโทรศัพท์ 086-4017809 , คุณพีรพล นักบุญ 088-1324617

**********************************

หมายเหตุ : ท่านกรุณาชำระค่าเดินทางภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ท่านโทรมาสมัคร มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ :www.kammatanclub.com หรือที่ Facebook : ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ความคิดเห็น

 1. 1
  MLB Jerseys
 2. 2
  jlgg
  jlgg jlgg000000@gmail.com 08/04/2017 10:05

  ray ban sunglasses


  prada us


  coach outlet


  Coach outlet online


  canada goose jacket


  ray ban outlet


  michael kors handbags


  top sunglasses


  Kate Spade Australia


  ray ban glasses


  prada outlet


  kate spade outlet


  canada goose outlet


  lebron james shoes


  ugg slippers


  nike huarache shoes


  salomon hiking shoes


  michael kors outlet


  ups tracking


  kate spade outlet


  abercrombie fitch


  michael kors outlet


  michael kors handbags outlet


  abercrombie outlet


  pandora australia


  pandora rings


  Nike Hyperdunk 2015


  pandora princess ring


  kate spade bags


  coach outlet


  nike com


  Hugo Boss Store


  oakley frogskins sunglasses


  ugg boots


  abercrombie & fitch


  timberland uk


  china wholesale


  moncler outlet


  michael kors outlet


  michael kors bags


  huaraches


  major league baseball


  coach australia


  Kevin Durant Shoes


  prada outlet


  michael kors outlet online


  rayban aviator


  coach usa


  prada outlet online


  Mizuno Shoes


  prada factory outlet online


  michael kors bags


  paul smith sale


  basketball jerseys


  coach outlet


  coach outlet


  pandora charms sale


  Basketball shoes


  louis vuitton australia


  mlb.com


  canada goose sale online


  nike shoes


  ray ban new wayfarer


  prada bags outlet


  authentic prada handbags outlet


  coach bags


  pandora rings


  kate spade black friday


  sunglasses sm


  sunglasses outlet


  nike outlet


  coach outlet online


  Michael Kors Outlet


  Longchamp Outlet


  michael kors outlet


  pandora charms uk


  burberry


  prada factory outlet


  mk outlet


  landing gears


  michael kors purses


  pandora charms


  Nike Air Max


  abercrombie us


  cheap basketball shoes


  prada outlet


  coach outlet online


  pandora bracelet


  prada official site


  prada handbags


  Oakley Holbrook sunglasses


  asics shoes


  michael kors handbags


  nfl jerseys


  yeezy boost 350 shoes


  moncler jacket mens


  ugg uk


  coach outlet


  pandora uk


  chanel bag


  michael kors handbags


  ray-ban sunglasses


  authentic prada outlet online


  coach carter


  Jordan Retro Shoes


  abercrombie outlet


  michael kors outlet


  pandora bracelet


  coach bags


  michael kors uk


  coach outlet


  coach bag


  beats by dre


  pandora australia


  mk bags


  yeezy boost 350


  abercrombie outlet us


  pandora jewelry


  coach outlet


  pandora rings sale


  tiffany and co


  michael kors outlet


  jordan shoes


  Hermes Outlet


  michael kors outlet


  huarache nike


  longchamp outlet


  football jerseys


  nike lebron james


  Coach Outlet Online


  prada outlet online


  nike store


  mcm outlet online


  michael kors outlet online


  burberry scarf


  pandora charms sale online


  burberry scarfs


  michael kors outlet


  pandora charms


  nike free run


  ray ban sunglasses


  coach outlet online


  coach purses


  pandora rings


  michael kors


  kate spade canada


  hockey jerseys


  Prada bags


  nike jordan shoes


  baseball jerseys


  pandora uk


  oakley sunglasses


  polo outlet online


  kate spade outlet online


  louis vuitton outlet


  shoes sale


  bercrombie Nederland


  basketball jerseys


  Mizuno Shop Japan


  nike shox


  hermes bag


  Chanel Outlet


  Mizuno Wave


  burberry us


  burberry outlet online


  coach handbags


  adidas australia


  pandora.com


  coach factory outlet


  ray ban sunglasses


  louis vuitton outlet


  ray-ban sunglasses


  kate spade black friday


  ugg australia


  brand sunglasses


  burberry outlet


  burberry outlet canada


  Oakley Holbrook


  cheap coach purse


  michael kors outlet


  jimmy choo australia


  Jordan retro


  burberry scarf


  burberry outlet


  Ralph Lauren


  nike shoes australia


  coach shoes


  prada sunglasses


  véronique Billat


  ugg australia


  Ray Ban Outlet


  prada outlet


  asics shoes Australia


  burberry online


  moncler jacket


  adidas shoes


  Coach Outlet


  oakley sunglasses


  michael kors uk


  prada factory outlet online


  pandora ring


  cheap ray ban sunglasses


  kate spade


  coach factory outlet


  coach purse


  abercrombie outlet


  oakley australia


  coach sunglasses


  longchamp outlet


  Chanel bags Outlet


  adidas australia


  kate spade outlet


  tiffany co


  Coach Outlet Store


  nike jordan shoes


  pandora charms


  jordan retro shoes


  moncler down jackets


  prada online


  chanel australia


  mcm factory outlet


  nike air max


  coach outlet


  pandora jewelry


  moncler uk


  coach australia


  Coach Sunglasses Outlet


  pandora bracelets


  michael kors online


  louboutin shoes


  nike basketball shoes


  michael kors outlet


  michael kors factory outlet


  Adidas Yeezy Boost 350


  mlb shop


  Nike Air Jordan


  sunglasses hut


  ray ban polarized


  prada bag


  louis vuitton outlet


  michael kors outlet


  coach


  Canada Goose Outlet


  prada sale


  kate spade bags


  pandora jewelry


  Nike Air Jordan


  moncler clothing


  louis vuitton factory outlet


  coach outlet


  prada factory outlet online


  KD 8 shoes


  prada glasses


  Nike Jordans


  Michael Kors Outlet


  salomon shoes


  clk benz


  china factory sale


  burberry australia


  burberry scarf


  kate spade


  beats studio


  pandora charms


  burberry outlet


  nike jordan shoes


  Yeezy 350


  abercrombie and fitch


  chanel


  canada goose jacket


  michael kors purses


  moncler coats


  prada outlet online


  prada handbags


  Mizuno Running Shoes


  pandora charms sale


  coach sunglasses for women


  yeezy boost 350


  michael kors outlet


  huaraches shoes


  ray ban prescription glasses


  michael kors outlet


  pandora necklace


  prada outlet online


  football jerseys


  Nike Jordan Shoes


  coach diaper bag


  pandora necklace charms


  burberry outlet canada


  michael kors wallet


  prada outlet online


  abercrombie outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors purses outlet


  michael kors canada


  pandora bracelet


  pandora rings


  landinggear


  Hugo Boss Online


  prada outlet online


  louis vuitton outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  nike shox shoes


  michael kors outlet


  coach factory outlet


  ray ban aviator


  pandora necklaces


  coach outlet


  air jordan retro


  mlb store


  coach outlet


  michael kors australia


  MIZUNO Shop US


  prada outlet online


  moncler mens jackets


  michael kors outlet


  paul smith


  abercrombie paris


  beats headphones


  wholesale


  pandora charms


  prada outlet


  official prada site


  michael kors outlet


  pandora charms sale clearance


  prada outlet online


  burberry purse


  prada bags


  Burberry outlet online


  coach outlet store


  coach outlet online


  pandora rings


  Billat


  ralph lauren australia


  burberry outlet online


  ralph lauren


  moncler jacket


  kate spade bags outlet


  kate spade outlet


  official prada site


  air jordan shoes


  Nike Free


  Oakley Outlet


  nike australia


  burberry outlet


  Pandora Charm


  paul smith uk


  coach handbags


  kate spade


  michael kors italy


  prada bags


  ray ban prescription sunglasses


  kate spade outlet


  moncler us


  oakley outlet


  veronique billat


  ray ban outlet


  michael kors


  burberry canada


  ray ban eyeglasses


  Nike Hyperdunk Shoes


  pandora rings


  snow boots


  pandora rings


  moncler outlet


  mens sunglasses


  ray ban online


  official michael kors


  mcm outlet


  michael kors outlet


  nike jordan


  coach outlet


  polo outlet


  Prada Factory Outlet


  oakley frogskins


  ray ban sunglasses


  asics Australia


  nfl shop


  nike australia


  landing gear


  burberry australia


  abercrombie outlet


  michael kors tote


  prada bags


  prada purses


  pandora charms black friday


  coach outlet


  coach factory


  mlb shop


  michael kors outlet


  ray ban wayfarer


  michael kors bags


  moncler sale


  yeezy boost 350


  piumini moncler replica


  nike outlet


  michael kors


  Cheap Ray Ban


  nike lebron shoes


  Michael Kors Canada


  canada goose sale


  authentic prada outlet online


  michael kors


  timberland boots


  kate spade outlet online


  coach online


  coach factory outlet online


  pandora rings jewelry


  mk handbags


  Mizuno Shop


  michael kors tote


  kate spade handbags


  adidas yeezy boost 350


  Yeezy Boost 350


  Pandora bracelet


  nike air huarache


  baseball jerseys


  moncler outlet


  michael kors totes


  coach factory outlet


  michael kors black friday


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  shoes online


  michael kors outlet online


  prada bags on sale


  michael kors jet set tote


  ray-ban sunglasses


  michael kors outlet bags


  michael kors outlet


  Jordan Retro


  flash sunglasses


  prada handbags


  nike huarache


  michael kors outlet


  kate spade outlet


  air jordan shoes


  shoes online sale


  Prada Outlet


  burberry outlet


  Abercrombie Fitch


  ate spade handbags


  tiffany uk


  burberry outlet


  cheap moncler jacket


  michael kors bags outlet


  oakley sunglasses


  Ralph Lauren Polo


  burberry online


  michael kors us


  nike id


  prada outlet prices


  tiffany co


  nike shoes


  Free Run


  pandora charms


  baseball jerseys


  Hugo Boss Outlet


  coach outlet


  polo online


  moncler jacket


  CHanel Factory Outlet


  sunglasses hut


  pandora australia


  Nike KD 8


  michael kors purses on sale


  louis vuitton uk


  coach outlet


  burberry canada


  michael kors outlet


  prada outlet


  Hyperdunk 2016


  pandora rings


  ray ban clubmaster


  coach australia


  abercrombie us


  pandora australia


  jlgg4.8

 3. 3
  nini
  nini dazz@game.com 09/06/2018 14:52

  In summer you need one for decoration,Replica Audemars piguet where you buy the most appropriate one.

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view