/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,533,526
เปิดเพจ4,471,213

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

 

                        

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน
พ่อแม่ครูอาจารย์พระธุดงคกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

  

๑. กิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น

จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ โดยช่วงเวลาแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ธรรมศาสตร์   
   ณ หอพระ รังสิต ห้องโถงกลาง  จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๘.๓๐ น.

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.รามคำแหง    
   ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓  จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๖.๐๐ น.

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์ ฯ  
   ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์ ฯ   จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๖.๔๕ น.

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.หอการค้าไทย
   ณ ตึกเรือนไทย (อาคาร ๑๘ ชั้น ๒)  จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ น.


กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   ณ อาคาร ๙ ตึก วิทยฯ ห้อง ๙๒๓  จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ม.ธรรมศาสตร์


ม.รามคำแหง

ม.หอการค้าไทย


จุฬาลงกรณ์ ฯ


. โครงการตักบาตรพระกรรมฐาน 

โดย นิมนต์พระกรรมฐานมารับบิณฑบาต ฉันภัตตาหาร และเจริญพระพุทธมนต์  ณ ห้องกลุ่ม/ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน ของแต่ละสถาบัน  โดยเริ่มตักบาตรในเวลา ๘.๐๐ น.

ม.รามคำแหง


ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ม.ธรรมศาสตร์


ม.หอการค้าไทย


 

๗. โครงการอบรมธรรมประจำเดือน 

กลุ่ม/ชมรม พุทธธรรมกรรมฐาน แต่ละสถาบัน ได้อาราธนานิมนต์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต มาเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาอบรมธรรมแก่สมาชิกกลุ่มและผู้สนใจทั่วไปเป็นประจำ ทุกเดือน  เดือนละ ๑ รูป  พระมหาเถระที่นิมนต์มาเทศนาอบรมนั้นล้วนแต่เป็นพระสุปฏิปันโน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาล  กลุ่ม/ชมรม พุทธธรรมกรรมฐาน แต่ละสถาบัน จะจัดงานทำบุญใหญ่ประจำปี  ปีละ ๑ ครั้ง  โดยนิมนต์พระกรรมฐานที่เป็นพระมหาเถระมารับบิณฑบาตและอบรมธรรม  ซึ่งโครงการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคำแหง
ม.หอการค้าไทย


ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจุฬาลงกรณ์ฯ


 

๕. โครงการธรรมะสัญจร 

เป็น โครงการที่จัดเดินทางไปทำบุญตามวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับปฏิปทาพระธุดงค กรรมฐาน ส่วนมากจัดไปทางภาคอีสานและภาคเหนือจัดภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

 


 

 


๔. งานบุญสัมพันธ์พุทธธรรมกรรมฐาน

ใน ๑ ปี กลุ่ม/ชมรมพุทธธรรมกรรมฐาน แต่ละสถาบัน จะจัดงานทำบุญใหญ่ประจำปี  ปีละ ๑ ครั้ง  โดยนิมนต์พระกรรมฐานที่เป็นพระมหาเถระมารับบิณฑบาตและอบรมธรรม โดยแต่ละสถาบันจะมาร่วมกันจัดกิจกรรมและเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ในแต่ละหมา วิทยาลัย ซึ่งโครงการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ม.ธรรมศาสตร์


 ม.รามคำแหง

 
                                 

๒. ค่ายสมาธิภาวนา 

จัดปีละ ๑ ครั้ง  ระยะเวลาในการจัด ๗ วัน  จัดในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมของทุกปี  เป็นค่ายที่เน้นหนักในการปฏิบัติภาวนา ซึ่งทางกลุ่มจะจัดไปที่วัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และปักหลักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนั้นตลอดระยะเวลา ๗ วัน  สมาชิกค่ายทุกคนต้องนุ่งขาวห่มขาว ถือศีล ๘ ทานข้าวมื้อเดียว 

หลัก การและเหตุผล  ด้วยในปี ๒๕๕๒ เป็นปีที่ครบรอบ ๗๕ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทางกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงจัดโครงการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินอกสถานที่ครั้งที่ ๑ ชื่อ ค่ายคือ "ตามรอยธรรม ย้ำรอยครู ครั้งที่ ๑"  โดยไปปฏิบัติธรรม  ณ วัดป่ากกสะทอน ตำบลบ้านตาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โดยยึดแนวทางข้อวัตรข้อปฏิบัติในคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้ นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม  และเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น

 

๓. โครงการอุปสมบท

จัดร่วมกับเครือข่ายชมรมพุทธธรรมกรรมฐานสถาบันต่างๆ จัดในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกปี  ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท ต้องบวชอย่างน้อย ๑ เดือน

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้น เพื่อศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ตลอดจนดำเนินกิจกรรมอันเป็นสัมมาปฏิปทาที่นับเนื่องในพระพุทธศาสนาของพระโค ดมสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม แนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์พระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมีนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ข้าราชการ พนักงานในสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุคคลทั่วไปยอมรับเชื่อถือเข้าร่วม เป็นสมาชิกและดำเนินการมากว่า ๔ ปีแล้ว และด้วยเหตุที่ ทางคณะกรรมการกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้จัด โครงการค่ายปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินอกสถานที่ขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากมีการก่อ ตั้งกลุ่มมา  ชื่อค่ายว่า “ตามรอยธรรม ย้ำรอยครู” ในวันที่ ๒๐ – ๒๗ ตุลาคม ๔๕๕๒ ณ วัดป่ากกสะทอน  ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีหลวงปู่ณรงค์ อาจาโร เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน เมตตาเป็นผู้อบรมสั่งสอน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าวนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการเกิดมี ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีความสนใจที่จะอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง ทำให้คณะทำงานได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ ๑ ขึ้นเป็นครั้งแรก หลักจากมีการก่อตั้งกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานมา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ พัทธสีมา วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   


บวช มธ. ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๓
บวช มธ. ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔บวช จุฬา ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕


  กิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมด

๑ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ธรรมศาสตร์
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.รามคำแหง
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์ ฯ
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.หอการค้าไทย
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒ ตักบาตรพระกรรมฐาน

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ธรรมศาสตร์

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.รามคำแหง
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์ ฯ
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.หอการค้าไทย
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๓ อบรมธรรมะประจำเดือน


พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕

๔ ธรรมะสัญจร

พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕

๕ ค่ายสมาธิภาวนา ๗ วัน

พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕

๖ งานบุญประจำ พุทธธรรมกรรมฐานสัมพันธ์

พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕

๗ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่

พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕

๘ กิจกรรมอื่นๆ

พ.ศ. ๒๕๔๙

พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕


 


 

 

Tags : กิจกรรมชมรมพุทธ พระป่า ธรรมศาสตร์ พุทธธรรมกรรมฐาน

ความคิดเห็น

 1. 1
  วรางคนา อรรถาศิลป์
  วรางคนา อรรถาศิลป์ wnauth@hotmail.com 04/08/2011 08:15
  เวลาเริ่มออกเดินทางธรรมมะสัญจรไปต่างจังหวัดช่วงเย็นวันธรรมดา ขอรถออกให้มืด เพราะว่าทำงาน เลิกเย็นจะต้องเดินทางไปขึ้นรถ ไปไม่ทัน มีความสนใจที่จะไปร่วมสัญจรด้วย
 2. 2
  เดีย
  เดีย nadear_1990@hotmail.com 09/09/2011 13:57

  อากไปร่วมทำบุญด้วย แต่ไปไม่ได้เนื่องจากกิจกรรมจัดในวันธรรมดา อยากให้จัดตรงกับวันเสารอาทิตย์บ้างค่ะ

 3. 3
  ลูกเป็ดขี้เหร่
  ลูกเป็ดขี้เหร่ vdo25271@hotmail.com 08/04/2012 11:07

  ขอเรียนชี้แจงครับ


  1. โครงการธรรมสัญจรนั้น ทางเราออกช่วงเย็นอยู่แล้วครับ  เพราะก็ต้องรอผู้มาร่วมงานด้วย  ถ้าท่านใดสนในสามารถติดต่อแจ้งเวลาที่จะไปถึงทันกับทางทีมงานจัดงานของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลยครับ


  2. กิจกรรมที่จัดในวันธรรมดาจะมีเพียงตักบาตร ช่วงเช้าเท่านั้นครับ ส่วนกิจกรรมอื่นก็จะจัดในช่วงเย็นของวันธรรมดา และเสาร์อาทิตย์  ต้องขออภัยท่านที่ไม่สะดวกมาร่วมงานไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ที่จำเป็นต้องจัดตักบาตรประจำในวันธรรมดาเพราะเราจำเป็นต้องแสดงให้นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆทราบว่ามีชมรมพุทธสายหลวงปู่มั่นอยู่อีก 1 ชมรม  ถ้าจะในวันธรรมดาอาจจะไม่เห็ครับ  แต่ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเครือข่าย สามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆได้ครับ มีที่จัดเสาร์อาทิตย์เหมือนกัน

 4. 4
  18/12/2012 00:49
 5. 5
  18/12/2012 00:51

  ขออนุโมทนา สาธุครับ

 6. 6
  รวิน
  รวิน tomirawin@gmail.com 10/12/2015 09:30

  อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุค่ะ  พุทธศาสนาดำรงอยู่ด้วยชาวพุทธ ศีลธรรมความดีจะอยู่กับเราตลอดไปค่ะ

 7. 7
  zwox
  zwox ffds678@126.com 18/08/2016 17:40

  nike free


  new yeezy shoes


  nike sb stefan janoski


  new jordan releases


  zapatillas nike baratas


  fitflops sale uk


  christian louboutin outlet


  huarache sneakers


  Cheap Michael Kors


  retro jordans for cheap


  ugg boots classic


  zapatos de futbol nike


  Nike Air Jordan 11


  uggs for cheap


  zapatillas running


  cheap air max outlet


  prada outlet


  moncler jacket sale


  moncler coats for women


  air force one pas cher


  ugg factory outlet


  ugg boots outlet online


  adidas store


  Ugg boots Sale


  adidas outlet


  cheap christian louboutin


  chaussures de foot pas cher


  toms sale


  moncler girls


  uggs outlet


  chaussures nike pas cher


  womens nike air max


  cheap uggs


  chaussure basket homme


  pandora beads


  ugg store


  louboutin heels


  Jordan Sneakers For Sale


  ray ban sale


  oakley outlet


  converse store


  Canada Goose Outlet


  Air Max 90


  Coach Bags On Sale


  Jordan Store


  nike shoes


  chaussure Nike femme


  Toms Shoes For Women


  Toms Outlet Online


  Ray Ban Outlet


  newest lebron shoes


  nike sneakers


  vans shoe store


  cheap nike air max


  nike chaussures


  23 is back


  Soccer Boots Outlet nike


  ugg outlet online


  ugg boots for women


  official NHL jerseys


  Nike Zapatos


  Ray ban sale online


  ray ban wayfarer eyeglasses


  michael kors handbags on sale


  chaussure adidas pas cher


  ugg clearance


  nfl store


  Nike Store


  toms shoes outlet


  abercrombie and fitch store


  discount ray bans


  coach factory outlet online


  moncler outlet


  timberland outlet


  chaussure Nike homme


  ray ban sunglasses for men


  Jordan Schoenen


  nike tn pas cher


  pandora charm bracelet sale


  nike jordan shoes


  scarpe hogan outlet


  oakley sunglasses clearance


  nike air


  nike sportschuhe


  Uomo Hogan


  Chaussure Nike Pas Cher


  cheap uggs for women


  nike air schuhe herren


  cheap ray ban aviators


  pandora jewelry store


  nike mercurial soccer cleats


  Nike Online Store


  botas de futbol


  zwox 8.18

 8. 8
  jlgg
  jlgg jlgg000000@gmail.com 08/04/2017 10:02

  ray ban sunglasses


  prada us


  coach outlet


  Coach outlet online


  canada goose jacket


  ray ban outlet


  michael kors handbags


  top sunglasses


  Kate Spade Australia


  ray ban glasses


  prada outlet


  kate spade outlet


  canada goose outlet


  lebron james shoes


  ugg slippers


  nike huarache shoes


  salomon hiking shoes


  michael kors outlet


  ups tracking


  kate spade outlet


  abercrombie fitch


  michael kors outlet


  michael kors handbags outlet


  abercrombie outlet


  pandora australia


  pandora rings


  Nike Hyperdunk 2015


  pandora princess ring


  kate spade bags


  coach outlet


  nike com


  Hugo Boss Store


  oakley frogskins sunglasses


  ugg boots


  abercrombie & fitch


  timberland uk


  china wholesale


  moncler outlet


  michael kors outlet


  michael kors bags


  huaraches


  major league baseball


  coach australia


  Kevin Durant Shoes


  prada outlet


  michael kors outlet online


  rayban aviator


  coach usa


  prada outlet online


  Mizuno Shoes


  prada factory outlet online


  michael kors bags


  paul smith sale


  basketball jerseys


  coach outlet


  coach outlet


  pandora charms sale


  Basketball shoes


  louis vuitton australia


  mlb.com


  canada goose sale online


  nike shoes


  ray ban new wayfarer


  prada bags outlet


  authentic prada handbags outlet


  coach bags


  pandora rings


  kate spade black friday


  sunglasses sm


  sunglasses outlet


  nike outlet


  coach outlet online


  Michael Kors Outlet


  Longchamp Outlet


  michael kors outlet


  pandora charms uk


  burberry


  prada factory outlet


  mk outlet


  landing gears


  michael kors purses


  pandora charms


  Nike Air Max


  abercrombie us


  cheap basketball shoes


  prada outlet


  coach outlet online


  pandora bracelet


  prada official site


  prada handbags


  Oakley Holbrook sunglasses


  asics shoes


  michael kors handbags


  nfl jerseys


  yeezy boost 350 shoes


  moncler jacket mens


  ugg uk


  coach outlet


  pandora uk


  chanel bag


  michael kors handbags


  ray-ban sunglasses


  authentic prada outlet online


  coach carter


  Jordan Retro Shoes


  abercrombie outlet


  michael kors outlet


  pandora bracelet


  coach bags


  michael kors uk


  coach outlet


  coach bag


  beats by dre


  pandora australia


  mk bags


  yeezy boost 350


  abercrombie outlet us


  pandora jewelry


  coach outlet


  pandora rings sale


  tiffany and co


  michael kors outlet


  jordan shoes


  Hermes Outlet


  michael kors outlet


  huarache nike


  longchamp outlet


  football jerseys


  nike lebron james


  Coach Outlet Online


  prada outlet online


  nike store


  mcm outlet online


  michael kors outlet online


  burberry scarf


  pandora charms sale online


  burberry scarfs


  michael kors outlet


  pandora charms


  nike free run


  ray ban sunglasses


  coach outlet online


  coach purses


  pandora rings


  michael kors


  kate spade canada


  hockey jerseys


  Prada bags


  nike jordan shoes


  baseball jerseys


  pandora uk


  oakley sunglasses


  polo outlet online


  kate spade outlet online


  louis vuitton outlet


  shoes sale


  bercrombie Nederland


  basketball jerseys


  Mizuno Shop Japan


  nike shox


  hermes bag


  Chanel Outlet


  Mizuno Wave


  burberry us


  burberry outlet online


  coach handbags


  adidas australia


  pandora.com


  coach factory outlet


  ray ban sunglasses


  louis vuitton outlet


  ray-ban sunglasses


  kate spade black friday


  ugg australia


  brand sunglasses


  burberry outlet


  burberry outlet canada


  Oakley Holbrook


  cheap coach purse


  michael kors outlet


  jimmy choo australia


  Jordan retro


  burberry scarf


  burberry outlet


  Ralph Lauren


  nike shoes australia


  coach shoes


  prada sunglasses


  véronique Billat


  ugg australia


  Ray Ban Outlet


  prada outlet


  asics shoes Australia


  burberry online


  moncler jacket


  adidas shoes


  Coach Outlet


  oakley sunglasses


  michael kors uk


  prada factory outlet online


  pandora ring


  cheap ray ban sunglasses


  kate spade


  coach factory outlet


  coach purse


  abercrombie outlet


  oakley australia


  coach sunglasses


  longchamp outlet


  Chanel bags Outlet


  adidas australia


  kate spade outlet


  tiffany co


  Coach Outlet Store


  nike jordan shoes


  pandora charms


  jordan retro shoes


  moncler down jackets


  prada online


  chanel australia


  mcm factory outlet


  nike air max


  coach outlet


  pandora jewelry


  moncler uk


  coach australia


  Coach Sunglasses Outlet


  pandora bracelets


  michael kors online


  louboutin shoes


  nike basketball shoes


  michael kors outlet


  michael kors factory outlet


  Adidas Yeezy Boost 350


  mlb shop


  Nike Air Jordan


  sunglasses hut


  ray ban polarized


  prada bag


  louis vuitton outlet


  michael kors outlet


  coach


  Canada Goose Outlet


  prada sale


  kate spade bags


  pandora jewelry


  Nike Air Jordan


  moncler clothing


  louis vuitton factory outlet


  coach outlet


  prada factory outlet online


  KD 8 shoes


  prada glasses


  Nike Jordans


  Michael Kors Outlet


  salomon shoes


  clk benz


  china factory sale


  burberry australia


  burberry scarf


  kate spade


  beats studio


  pandora charms


  burberry outlet


  nike jordan shoes


  Yeezy 350


  abercrombie and fitch


  chanel


  canada goose jacket


  michael kors purses


  moncler coats


  prada outlet online


  prada handbags


  Mizuno Running Shoes


  pandora charms sale


  coach sunglasses for women


  yeezy boost 350


  michael kors outlet


  huaraches shoes


  ray ban prescription glasses


  michael kors outlet


  pandora necklace


  prada outlet online


  football jerseys


  Nike Jordan Shoes


  coach diaper bag


  pandora necklace charms


  burberry outlet canada


  michael kors wallet


  prada outlet online


  abercrombie outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors purses outlet


  michael kors canada


  pandora bracelet


  pandora rings


  landinggear


  Hugo Boss Online


  prada outlet online


  louis vuitton outlet


  abercrombie and fitch


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  nike shox shoes


  michael kors outlet


  coach factory outlet


  ray ban aviator


  pandora necklaces


  coach outlet


  air jordan retro


  mlb store


  coach outlet


  michael kors australia


  MIZUNO Shop US


  prada outlet online


  moncler mens jackets


  michael kors outlet


  paul smith


  abercrombie paris


  beats headphones


  wholesale


  pandora charms


  prada outlet


  official prada site


  michael kors outlet


  pandora charms sale clearance


  prada outlet online


  burberry purse


  prada bags


  Burberry outlet online


  coach outlet store


  coach outlet online


  pandora rings


  Billat


  ralph lauren australia


  burberry outlet online


  ralph lauren


  moncler jacket


  kate spade bags outlet


  kate spade outlet


  official prada site


  air jordan shoes


  Nike Free


  Oakley Outlet


  nike australia


  burberry outlet


  Pandora Charm


  paul smith uk


  coach handbags


  kate spade


  michael kors italy


  prada bags


  ray ban prescription sunglasses


  kate spade outlet


  moncler us


  oakley outlet


  veronique billat


  ray ban outlet


  michael kors


  burberry canada


  ray ban eyeglasses


  Nike Hyperdunk Shoes


  pandora rings


  snow boots


  pandora rings


  moncler outlet


  mens sunglasses


  ray ban online


  official michael kors


  mcm outlet


  michael kors outlet


  nike jordan


  coach outlet


  polo outlet


  Prada Factory Outlet


  oakley frogskins


  ray ban sunglasses


  asics Australia


  nfl shop


  nike australia


  landing gear


  burberry australia


  abercrombie outlet


  michael kors tote


  prada bags


  prada purses


  pandora charms black friday


  coach outlet


  coach factory


  mlb shop


  michael kors outlet


  ray ban wayfarer


  michael kors bags


  moncler sale


  yeezy boost 350


  piumini moncler replica


  nike outlet


  michael kors


  Cheap Ray Ban


  nike lebron shoes


  Michael Kors Canada


  canada goose sale


  authentic prada outlet online


  michael kors


  timberland boots


  kate spade outlet online


  coach online


  coach factory outlet online


  pandora rings jewelry


  mk handbags


  Mizuno Shop


  michael kors tote


  kate spade handbags


  adidas yeezy boost 350


  Yeezy Boost 350


  Pandora bracelet


  nike air huarache


  baseball jerseys


  moncler outlet


  michael kors totes


  coach factory outlet


  michael kors black friday


  michael kors outlet


  michael kors outlet


  shoes online


  michael kors outlet online


  prada bags on sale


  michael kors jet set tote


  ray-ban sunglasses


  michael kors outlet bags


  michael kors outlet


  Jordan Retro


  flash sunglasses


  prada handbags


  nike huarache


  michael kors outlet


  kate spade outlet


  air jordan shoes


  shoes online sale


  Prada Outlet


  burberry outlet


  Abercrombie Fitch


  ate spade handbags


  tiffany uk


  burberry outlet


  cheap moncler jacket


  michael kors bags outlet


  oakley sunglasses


  Ralph Lauren Polo


  burberry online


  michael kors us


  nike id


  prada outlet prices


  tiffany co


  nike shoes


  Free Run


  pandora charms


  baseball jerseys


  Hugo Boss Outlet


  coach outlet


  polo online


  moncler jacket


  CHanel Factory Outlet


  sunglasses hut


  pandora australia


  Nike KD 8


  michael kors purses on sale


  louis vuitton uk


  coach outlet


  burberry canada


  michael kors outlet


  prada outlet


  Hyperdunk 2016


  pandora rings


  ray ban clubmaster


  coach australia


  abercrombie us


  pandora australia


  jlgg4.8

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view