/music/4409.mp3 http://www.kammatanclub.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

กิจกรรมเครือข่ายพุทธธรรมกรรมฐาน

ภาพกิจกรรมในอดีต

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

กิจกรรมล่าสุด

รวมรูปพระบูรพาจารย์

ประวัติพ่อแม่ ครูอาจารย์

ประวัติความเป็นมากลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่ม

ข้อบังคับของกลุ่ม

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ19/11/2010
อัพเดท01/11/2016
ผู้เข้าชม2,073,502
เปิดเพจ3,896,300

ม.รามคำแหง ๒๕๕๔ (๒)

 


รายชื่อคณะกรรมการ
กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี ๒๕๕๔

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ธีระ  สิงหพันธุ์


คณะที่ปรึกษา

                              
นายอภิภัสร์  ปาสานะเก      นายเกียรติศักดิ์  สุรีนิธิกูร  
  นางสาวกรณัฐ  โชติช่วง  
   นายเชาวฤทธิ์  อิวินา

 

 

คณะกรรมการ

      

1.นายเผด็จ   กองบาง

   รหัส  5106137069 

   ตำแหน่ง  ประธาน


   

2.นายเทพพิทักษ์   บุรี

   รหัส  5301069034

   ตำแหน่ง  รองประธาน


   

3.นางสาวปทิตตา  ประยูรศักดิ์ 

   รหัส   5104004493 

   ตำแหน่ง  เลขานุการ


    

4.นางสาวลัดดาวัลย์   ดาวทอง

   รหัส  5306503979 

   ตำแหน่ง  รองเลขานุการ


    

5.นายโกวิทย์   จันทร์มี

   รหัส  5106067688             

   ตำแหน่ง  ฝ่ายการสงฆ์


   

6.นางสาวเกศินี   คำชนะ

   รหัส  5201003265 

   ตำแหน่ง  ฝ่ายสวัสดิการ


   

7.นายสมเกียรติ   แก้วมะลัง

   รหัส  5201019022 

   ตำแหน่ง  ฝ่ายประสานงาน


8.นายเฉลิมชัย   ทองพูน

   รหัส  5206027814 

   ตำแหน่ง  ฝ่ายสถานที่


    

9.นางสาวอังสุมาริน  ลาภูตะมะ

   รหัส  5203013536 

   ตำแหน่ง  ฝ่ายทะเบียน


    

10.นายศราวุฒิ   สีคำดี   

    รหัส  5206075557   

    ตำแหน่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์


    

11.นางสาววราภรณ์   แสนคุ้ม

    รหัส  5304018806  

    ตำแหน่ง  เหรัญญิก

 


12.นางสาวอุไรวรรณ   พรมศรี

    รหัส  5005005938  

    ตำแหน่ง  ฝ่ายทรัพย์สิน

 

view

หน้าแรก

เกี่ยวกับชมรม

เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

สมัครสมาชิก/ลงชื่อเข้าใช้

ติดต่อเรา

view